Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva09 val memoria viva11 val memoria viva10 val
Vore MV12 en Isuu
Descarrega MV12
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10

Números Anteriors

Memòria Viva 09. Vore Mv09 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv08-03. Indústria tèxtil a Cortes de Arenoso: recuperació dels proceBos de producció de la llana del segle XIX

Escrit per Asociación Cultural Baronía de Cortes on . Posted in Memòria Viva

Des de l’Asociación Baronía de Cortes, nascuda en 2015 amb la  nalitat de recuperar el patrimoni cultural de Cortes de Arenoso, hem realitzat un treball de recopilació i recerca a partir d’una documentació rescatada a punt de ser destruïda, entre la qual hi havia uns quaderns del segle XIX amb anotacions dels últims treballadors artesans de la comarca en el sector tèxtil. Aquests quaderns, al costat d’articles de premsa, i altres anotacions històriques de diferents fonts ens han portat a reconstruir aquest tros de la història de Cortes de Arenoso, que ens fa descobrir un passat recent, ple de prosperitat entorn de la llana, un ofici completament desaparegut actualment, ja que l’última fàbrica tèxtil de la població va tancar en 1990. Avui en dia, al llarg del riu, podem veure-hi les restes de tres antigues fàbriques de llana, i  nalment a l’entrada del poble una aixecada, que ha estat funcionant  ns a  nals dels anys 90.

Enllaç article

mv08-02. La història de les festes patronals a Cirat. Projecte 2015

Escrit per A.C. Las Salinas de Cirat on . Posted in Memòria Viva

La Asociación Cultural Las Salinas de Cirat està composta per veïns i persones molt vinculades al municipi.

El grup de treball, en el qual ens incloem la Junta Directiva de l’associació, està compost fonamentalment per un grup d’amigues, en la major part residents a Castelló i que vam passar la nostra infància a Cirat. A totes ens uneix la mateixa il·lusió: que el patrimoni i les tradicions del nostre poble no s’obliden. Per aquesta raó fa set anys vam decidir crear aquesta associació.

El que volem reflectir en aquest text, per si a algun altre grup li pot apro tar, és la nostra metodologia de treball.

Enllaç article

mv08-01. Una pinzellada sobre l’Acompanyament en Patrimoni-PEU

Escrit per Projecte Patrimoni - PEU on . Posted in Memòria Viva

Patrimoni és un projecte del Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I. Ofereix a grups locals un punt de partida des del qual  xar objectius i traçar itineraris de formació i d’acompanyament a la carta. Així es poden portar a la realitat, projectes i accions sobre patrimoni cultural. Des dels primers cursos de catalogació del patrimoni  ns a l’actualitat, Patrimoni ha de nit, a partir de les demandes concretes dels grups que han sorgit en el territori, un projecte per a conèixer i donar a conèixer el patrimoni cultural.

Enllaç article

mv08-00. Editorial i Presentació

Escrit per Projecte Patrimoni - PEU on . Posted in Memòria Viva

Compartir experiències per a generar coneixement. Posar l’accent en tot aqueix cúmul de xicotetes gestions que fem de manera quasi automàtica.

Sense adonar-nos. Perquè ja estan interioritzades en els nostres procediments. En la nostra manera de fer.

Ens interessa com. Cerquem recursos i metodologies. Quines han estat les claus que han fet possible aqueix projecte, activitat o iniciativa. Quines han estat les di cultats i com s’han superat, encerclat o enfrontat.

No cerquem projectes d’èxit.

Cerquem persones que ens expliquen casos amb un recorregut real des del qual poder delimitar clarament procediments, materials, metodologies i problemàtiques.

Per a compartir-lo amb la resta.

Per a de nir, entre tots, un espai metodològic teòric però, sobretot, pràctic en el qual poder aprendre tots i al qual poder accedir. Per a dotar als nostres projectes d’una major amplitud i riquesa.

Enllaç article

mv08-10. La restauració i reutilització del patrimoni tradicional a Andilla. Una aposta de futur

Escrit per Javier Hidalgo Mora on . Posted in Memòria Viva

El patrimoni tradicional construït forma part de la nostra història, del paisatge i de la memòria col·lectiva, és exponent de la cultura i senya d’identitat dels nostres pobles. Avui pot convertir-se a més en un recurs de desenvolupament sostenible per al medi rural, per la qual cosa evitar la seua pèrdua és una responsabilitat de tots. Ciutadans, polítics i tècnics hem de comprometre’ns i treballar junts en la recuperació d’aquest importantíssim llegat cultural.

A través d’exemples concrets de restauració i reutilització d’aquest patrimoni duts a terme a Andilla, un xicotet municipi de la comarca dels Serrans, veurem com és possible que aquestes construccions siguen conservades en el seu entorn i puguen continuar usant-se, contribuint al mateix temps a la generació d’ocupació i al desenvolupament de l’economia local.

Javier Hidalgo Mora

Paraules clau: Patrimoni tradicional, despoblament rural, reús, desenvolupament sostenible

Enllaç article

Figura 01

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1