Acompanyament (Educació Patrimonial)

L'Acompanyament en Patrimoni es basa en el suport a Grups Locals perquè puguen desenvolupar els seus projectes sobre patrimoni. Es tracta d'un itinerari de formació contínua definit i consensuat en les reunions amb els grups i que s'adapta i modifica en funció de les seues necessitats.

L'Acompanyament de projectes en Patrimoni-PEU és una col·laboració subtil i contínua en la qual el “tutor” és un membre més del grup local que participa i s'implica en els projectes i que fa les seues aportacions a partir de la seua experiència. Des de l'Acompanyament de projectes s'anima i recolzen els grups. S'ofereix consell i possibles camins per a dur a terme el projecte. Es planifica amb el grup la millor manera d'implicar a la població. Partint de la importància de visibilitzar, en primer lloc i a nivell intern, tot el que pot aportar al grup cadascun dels seus membres. Per a compartir tot aqueix coneixement i, entre tots, construir un projecte millor.

Com a part de la progressiva especialització dels Grups de Patrimoni i dels projectes que duen a terme, l'Acompanyament en el marc del projecte Patrimoni-PEU s'entén, cada vegada més, com un recorregut on la importància del procés, la metodologia utilitzada, la cerca horitzontal de la participació i la definició de continguts exportables són les claus i tenen tant valor com els diferents resultats i activitats que van sorgint en el marc dels Grups Locals de Patrimoni i dels seus projectes.

Actualment ens trobem en una fase en la qual l'Escola està cobrant una especial importància en el projecte Patrimoni- PEU. Per a articular projectes on tota la informació arreplegada i el coneixement generat pels Grups Locals en el seu procés de formació i aprenentatge es traslladen a aquest espai d'educació formal. Per a, braç a braç, treballar amb els docents i dissenyar projectes que s'incorporen en el centre culminant, d'aquesta manera, un procés que floreix ja com a projecte col·lectiu d'Educació Patrimonial per a tot un poble en el qual tots puguen aproximar-se al valor i importància del seu patrimoni i junts reconèixer els seus múltiples significats i claus.

21 fiestavinoviver elaboracion