El projecte Patrimoni

Patrimoni és un procés col·lectiu de revaloració del patrimoni cultural i dinamització ciutadana en entorns rurals. Es tracta de la resposta del Programa d'Extensió Universitària (PEU) del Vicerectorat de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I de Castelló a la demanda explícita de tot un seguit de grups de voluntaris amb projectes locals per a definir un espai de trobada supralocal per a l'anàlisi, reflexió i col·laboració sobre el coneixement, rescat, protecció, defensa i difusió del patrimoni cultural.

Patrimoni és un laboratori de construcció participativa de projectes basats en el patrimoni cultural i es caracteritza pel caràcter voluntari dels integrants dels grups locals, pel caràcter únic de cada acció plantejada, la contínua reformulació i actualització de la formació, estratègies, mètodes i fórmules de treball i participació en el territori, l'horitzontalitat de la seua estructura tant a nivell local com en les programacions consensuades i planificades en comú i en les quals participen els grups del projecte i per la utilització d'un model d'avaluació del projecte horitzontal en el qual les aportacions constants dels grups i col·laboradors serveixen per a redefinir i replantejar el projecte.

03