Parc Espadà

 • El próximo 30 de mayo tendrá lugar en Algimia de Almonacid una nueva edición del ciclo de Miniencuentros de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Estos espacios para compartir experiencias surgen como resultado de la demanda de los 19 municipios del parque con el objetivo de conocerse mejor y definir, de forma conjunta, un proyecto que aglutine este territorio cultural, sus asociaciones, grupos y, por encima de todo, las personas que lo habitan.

  Algimia

  En el Miniencuentro de Algimia de Almonacid los participantes conoceremos mejor el patrimonio del pueblo anfitrión y prepararemos el próximo Encuentro Anual de los pueblos del Parque que, este año, se realizará en Higueras el 1 de julio.

  Como parte del Miniencuentro de Algimia iniciaremos la serie de talleres temáticos para la definición del proyecto cultural de los municipios del Parque.

  Noticia relacionada: La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

  Imagen: Parque Natural Sierra de Espadán

 • El 30 de maig va tenir lloc la segona Minitrobada dels municipis del Parc Natural de la Serra d’Espadà. En aquesta ocasió, el poble visitat va ser Algimia de Almonacid. Aquests espais per a compartir experiències sorgeixen com a resultat de la demanda dels 19 municipis del parc amb l'objectiu de conèixer-se millor i definir, de forma conjunta, un projecte que aglutine aquest territori cultural, les seues associacions, grups i, per sobre de tot, les persones que ho habiten. Aquest projecte compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni – PEU.

  1al

  La Minitrobada de Algimia va començar amb la benvinguda de l'alcalde i les paraules del director del Parc Natural de la Serra d’Espadà. A continuació, es va realitzar la presentació del patrimoni i la història de la localitat a càrrec del personal de l'ajuntament. Algimia de Almonacid conserva un ric patrimoni cultural format per jaciments i construccions que ens situen aquesta població ja des de la prehistòria.

  Una vegada realitzada la presentació, Gemma del Amo, guia del parc, ens va presentar les activitats de la Trobada Anual dels Pobles d’Espadà que, en aquesta edició, tindrà lloc a Higueras el pròxim 1 de juliol.

  Taller “Allò que ens uneix (els valors del nostre Parc Natural)”
  Les Minitrobades estan dissenyats com a espai perquè els participants puguen conèixer millor el treball que estan desenvolupant a nivell cultural en les seues poblacions i per a, entre tots, definir el projecte cultural dels municipis del parc.

  Una part d'aquestes Minitrobades sóns la realització de microtalleres des dels quals anar definint aquest projecte cultural. L'objectiu d'aquest primer taller va ser començar una reflexió dels participants per a definir quins són els principals valors que trobem en el nostre parc i el que significa per a nosaltres formar part d'ell.

  2al

  Per a dur a terme aquest taller, cadascun dels assistents van treballar individualment i van haver de respondre a tot un seguit de preguntes ràpides. Les respostes van ser escrites en posits i van ser poblant les parets del saló en el qual ens reunim.

  A continuació volem mostrar les idees i conceptes sorgits en aquest taller:

  Bloc A
  Quan pense en la serra em ve al capdavant la paraula…
  Naturalesa, surera, rodeno, roig, nespres, paisatge, aigua, vegetació, la meua infància, el meu poble, naturalesa agresta, verd, muntanya, vida, cim d’Espadà, territori, pobles, agricultura.

  Quan pense en la gent de la serra em ve al capdavant la paraula…
  Autenticitat, treball, envelliment, treballadors, indagar, humil, solidaritat, vellesa, saviesa, supervivents, qualitat, gent gran, sana, aïllament, illenc, senzillesa, despoblació.

  Quan pense en el Parc Natural em ve al capdavant la paraula…
  Paisatges, protecció, preservar, conservar, futur, vegetació, Eslida, lloc especial, falta d'unió, institucional, naturalesa, protecció i lleis, bell, medi ambient, futur, col•laboració, unió, rutes, voler i no poder, problemes integrats en un espai.

  Bloc B
  Un espai natural del teu poble que recomanaries
  La Rodana, La vall de Mosquera, Pou del Molino, la Rápita (trinxeres), la Calçada, el Camí del Cañar, arribada a Vilamalur, Barranco de Almanzor, el Riu, Costalata, Chorrador Ample, Rodana, Castillo, Mirador de la Serra, la Font, Alt de la Lloma,

  Un element patrimonial que recomanaries visitar del teu poble (edifici, objecte, tradició, plat…)
  Les Trinxeres, l'Església, oli, formatges, mel, va venir, el dia de l'encès del Forn Moruno a Pavías o Higueras, el Castell, Bancals de Pedra, el suro, Castell de Castro, l'aigua, l'olivera, elements arquitectònics lligats a l'aigua,

  Bloc C
  En què som bons?
  Som bona gent, sincera i honesta. Som bons valorant, en tot, a tenir paciència, tranquil•litat, tenacitat, relacionar-nos, hospitalitat, intentar consensuar accions, a celebrar. En artesania de la fusta, oli, biodiversitat, patrimoni, aprofitar els recursos naturals, adaptació al mitjà, artesans, coneixements del camp, en la gastronomia,

  Quins són els elements que hauríem de millorar?
  Tot és millorable. Hauríem de millorar ser més oberts, valorar-nos, solidaritat, saber escoltar les iniciatives de la gent, obrir-nos a la gent de fora (forasters), ser més emprenedors, orgull, projectes en comú, a promocionar, a crear xarxa, identitat, a exigir cuidar el nostre poble i donar-li més vida, serveis, camins, hi ha molt poca ramaderia, comunicació, carreteres, serveis, infraestructures, ocupació.

  Què podem fer? Per on comencem?
  Seguir amb les reunions i prendre'ns-ho de debò, promocionar, potenciar els pobles, més difusió, ajudant, conèixer-se i articular, millorar la comunicació i la participació, unió, conèixer els pobles i gents del parc, conèixer-se i compartir uns amb uns altres, unir-nos, crear més força, fomentar el nostre, que els pobles puguen seguir vivint, projectes de custòdia del territori, donar valor, força de la unió, reunir-nos, fomentar i ajudar l'agricultura i la ramaderia,

  Està previst que en la Trobada Anual dels Pobles del Parc que tindrà lloc a Higueras el pròxim 1 de juliol es prepare un espai en el qual tot aquell que ho desitge puga participar i aportar les seues idees del que sent que és el Parc Natural de la Serra d’Espadà.

  Com a part final de la Minitrobada vam visitar Algimia de Almonacid i vam conèixer la seua població, la seua església, safaretjos i un dels seus aqüeductes de canalització d'aigua.

  3al

  Notícia relacionada: La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

 • El 30 de mayo tuvo lugar el segundo Miniencuentro de los municipios del Parque Natural de la Sierra de Espadán. En esta ocasión, el pueblo visitado fue Algimia de Almonacid. Estos espacios para compartir experiencias surgen como resultado de la demanda de los 19 municipios del parque con el objetivo de conocerse mejor y definir, de forma conjunta, un proyecto que aglutine este territorio cultural, sus asociaciones, grupos y, por encima de todo, las personas que lo habitan. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni – PEU.

  1al

  El Miniencuentro de Algimia comenzó con la bienvenida del alcalde y las palabras del director del Parque Natural de la Sierra de Espadán. A continuación, se realizó la presentación del patrimonio y la historia de la localidad a cargo del personal del ayuntamiento. Algimia de Almonacid conserva un rico patrimonio cultural formado por yacimientos y construcciones que nos sitúan esta población ya desde la prehistoria.

  Una vez realizada la presentación, Gemma del Amo, guía del parque, nos presentó las actividades del Encuentro Anual de los Pueblos de Espadán que, en esta edición, tendrá lugar en Higueras el próximo 1 de julio.

  Taller “Aquello que nos une (los valores de nuestro Parque Natural)”
  Los Miniencuentros están diseñados como espacio para que los participantes puedan conocer mejor el trabajo que están desarrollando a nivel cultural en sus poblaciones y para entre todos definir el proyecto cultural de los municipios del parque.

  Una parte de estos Miniencuentros es la realización de microtalleres desde los que ir definiendo este proyecto cultural. El objetivo de este primer taller fue comenzar una reflexión de los participantes para definir cuáles son los principales valores que encontramos en nuestro parque y lo que significa para nosotros formar parte de él.

  2al

  Para llevar a cabo este taller, cada uno de los asistentes trabajaron individualmente y tuvieron que responder a toda una serie de preguntas rápidas. Las respuestas fueron escritas en posits y fueron poblando las paredes del salón en el que nos reunimos.

  A continuación queremos mostrar las ideas y conceptos surgidos en este taller:

  Bloque A
  Cuando pienso en la sierra me viene a la cabeza la palabra…
  Naturaleza, alcornoque, rodeno, rojo, nísperos, paisaje, agua, vegetación, mi infancia, mi pueblo, naturaleza agreste, verde, montaña, vida, pico Espadán, territorio, pueblos, agricultura.

  Cuando pienso en la gente de la sierra me viene a la cabeza la palabra…
  Autenticidad, trabajo, envejecimiento, trabajadores, indagar, humilde, solidaridad, vejez, sabiduría, supervivientes, calidad, gente mayor, sana, aislamiento, isleño, sencillez, despoblación.

  Cuando pienso en el Parque Natural me viene a la cabeza la palabra…
  Paisajes, protección, preservar, conservar, futuro, vegetación, Eslida, lugar especial, , falta de unión, institucional, naturaleza, protección y leyes, hermoso, medio ambiente, futuro, colaboración, unión, rutas, querer y no poder, problemas integrados en un espacio.

  Bloque B
  Un espacio natural de tu pueblo que recomendarías
  La Rodana, La vall de Mosquera, Pozo del Molino, la Rápita (trincheras), la Calzada, el Camino del Cañar, llegada a Villamalur, Barranco de Almanzor, el Río, Costalata, Chorrador Ancho, Rodana, Castillo, Mirador de la Sierra, la Fuente, Alto de la Loma,

  Un elemento patrimonial que recomendarías visitar de tu pueblo (edificio, objeto, tradición, plato…)
  Las Trincheras, la Iglesia, aceite, quesos, miel, vino, el día del encendido del Horno Moruno en Pavías o Higueras, el Castillo, Bancales de Piedra, el corcho, Castell de Castro, el agua, el olivo, elementos arquitectónicos ligados al agua,

  Bloque C
  ¿En qué somos buenos?
  Somos buena gente, sincera y honesta. Somos buenos valorando, en todo, en tener paciencia, tranquilidad, tenacidad, relacionarnos, hospitalidad, intentar consensuar acciones, en celebrar. En artesanía de la madera, aceite, biodiversidad, patrimonio, aprovechar los recursos naturales, adaptación al medio, artesanos, conocimientos del campo, en la gastronomía,

  ¿Cuáles son los elementos que deberíamos mejorar?
  Todo es mejorable. Deberíamos mejorar ser más abiertos, valorarnos, solidaridad, saber escuchar las iniciativas de la gente, abrirnos a la gente de fuera (forasteros), ser más emprendedores, orgullo, proyectos en común, en promocionar, en crear red, identidad, en exigir cuidar nuestro pueblo y darle más vida, , servicios, caminos, hay muy poca ganadería, comunicación, carreteras, servicios, infraestructuras, empleo.

  ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos?
  Seguir con las reuniones y tomárnoslo en serio, promocionar, potenciar los pueblos, más difusión, ayudando, conocerse y articular, mejorar la comunicación y la participación, unión, conocer los pueblos y gentes del parque, conocerse y compartir unos con otros, unirnos, crear más fuerza, fomentar lo nuestro, que los pueblos puedan seguir viviendo, proyectos de custodia del territorio, dar valor, fuerza de la unión, reunirnos, fomentar y ayudar la agricultura y la ganadería,

  Está previsto que en el Encuentro Anual de los Pueblos del Parque que tendrá lugar en Higueras el próximo 1 de julio se preparé un espacio en el que todo aquel que lo desee pueda participar y aportar sus ideas de lo que siente que es el Parque Natural de la Sierra de Espadán.

  Como parte final del Miniencuentro visitamos Algimia de Almonacid y conocimos su población, su iglesia, lavaderos y uno de sus acueductos de canalización de agua.

  3al

  Noticia relacionada: La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

 • ELLA porta 49 anys darrere de la barra del Bar de la Plaça, o el que és el mateix, al capdavant del seu poble, de les seues gents, robant-li hores al descans per a proporcionar aliment, recer, refrigeri, solidaritat i sororitat a veïns i veïnes que, com ELLA, van decidir quedar-se en la Serra, lluny d'urbs i de les seues comoditats i serveis, prop de la natura, d'acord amb els cicles d'una vida que no entenien d'una altra forma que no fóra sostenible.

  ELLA, orgullosa d'haver aconseguit transmetre a les següents generacions el sentiment de pertinença a una comunitat, de valoritzar els coneixements relegats a un segon pla per la societat majoritària. I és en aquest context en el qual ELLA mostra el Forn Morú de la Vila, un espai tradicionalment utilitzat per dones. I visiblement emocionada, amb veu feta fallida però ferma, conta al públic expectant davant semblant joia, els quefers per a aconseguir el preuat pa, la recol·lecció dels cereals, la seua mòlta en els ja abandonats molins fariners, les transaccions en una economia basada en l'intercanvi de productes vitals per a la subsistència... ELLA, model d'un desenvolupament en el qual el femení és sinònim de qualitat de l'humà, d'una manera de ser, de viure i de relacionar-nos amb l'entorn. ELLA, baluard de la cura de la Terra com a extensió de la cura de la humanitat. ELLA que, igual que fera amb el hurmiente (massa mare que, com tresor, elaboraven, cuidaven, reservaven i repartien per a les següents fornades), lliura el testimoni a les dones i homes que, com ELLA fera, viuen, treballen, lluiten, riuen i ploren, i sobretot, fan, perquè PAVÍAS segueix viva, perquè 69 anys d'ella, ENGRACIA PÉREZ COLLADO, són un referent quant a la preservació patrimonial cultural, del material, i de la part més sensible, la transmissió de sabers… En honor al teu nom, Pavías va caure ENGRACIA amb la teua presència. Gràcies.

  Forn Morú de Pavías, amb la seua Alcaldessa, Mª Carmen Vives Pérez (esquerra), i Engracia Pérez Collado (dreta)

  pps2 espadan logo

  Persones, llocs, històries #peopleplacesstories. Sobre aquest projecte col·laboratiu
  Aquesta aportació forma part del projecte “Persones, llocs, històries” i pretén obrir la reflexió i el diàleg sobre el concepte de patrimoni cultural.

  La primera fase de #peopleplacesstories cercava resposta a la pregunta “Què penses i sents que és el patrimoni cultural? En aquesta segona fase posem el focus en les persones, en la importància de conèixer a aqueixes persones fonamentals per al desenvolupament de les comunitats patrimonials o que han sigut claus per a ajudar-nos a construir el que pensem i sentim que és el patrimoni cultural.

  Aquesta acció està coordinada pel projecte Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I, s’emmarca en la Convenció de Faro del Consell d’Europa i vol sumar-se a les activitats de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural #Europeforculture.

  Més informació: I ara què? Persones #peopleplacesstories

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • ELLA lleva 49 años detrás de la barra del Bar de la Plaza, o lo que es lo mismo, al frente de su pueblo, de sus gentes, robándole horas al descanso para proporcionar alimento, cobijo, refrigerio, solidaridad y sororidad a vecinos y vecinas que, como ELLA, decidieron quedarse en la Sierra, lejos de urbes y de sus comodidades y servicios, cerca de la naturaleza, en consonancia con los ciclos de una vida que no entendían de otra forma que no fuera sostenible.

  ELLA, orgullosa de haber conseguido transmitir a las siguientes generaciones el sentimiento de pertenencia a una comunidad, de valorizar los conocimientos relegados a un segundo plano por la sociedad mayoritaria. Y es en este contexto en el que ELLA muestra el Horno Moruno de la Vila, un espacio tradicionalmente utilizado por mujeres. Y visiblemente emocionada, con voz quebrada pero firme, cuenta al público expectante ante semejante joya, los quehaceres para conseguir el preciado pan, la recolección de los cereales, su molienda en los ya abandonados molinos harineros, las transacciones en una economía basada en el intercambio de productos vitales para la subsistencia... ELLA, modelo de un desarrollo en el que lo femenino es sinónimo de cualidad de lo humano, de una manera de ser, de vivir y de relacionarnos con el entorno. ELLA, baluarte del cuidado de la Tierra como extensión del cuidado de la humanidad. ELLA que, al igual que hiciera con el hurmiente (masa madre que, cual tesoro, elaboraban, cuidaban, reservaban y repartían para las siguientes hornadas), entrega el testigo a las mujeres y hombres que, como ELLA hiciera, viven, trabajan, luchan, ríen y lloran, y sobretodo, hacen, porque PAVÍAS siga viva, porque 69 años de ella, ENGRACIA PÉREZ COLLADO, sean un referente en cuanto a la preservación patrimonial cultural, de lo material, y de la parte más sensible, la transmisión de saberes… En honor a tu nombre, Pavías cayó ENGRACIA con tu presencia. Gracias.

  Horno Moruno de Pavías, con su Alcaldesa, Mª Carmen Vives Pérez (izquierda), y Engracia Pérez Collado (derecha)

  pps2 espadan logo

  Personas, lugares, historias #peopleplacesstories. Sobre éste proyecto colaborativo
  Esta aportación forma parte del proyecto “Personas, lugares, historias” y pretende abrir la reflexión y el diálogo sobre el concepto de patrimonio cultural.

  La primera fase de #peopleplacesstories buscaba respuesta a la pregunta “¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? En esta segunda fase ponemos el foco en las personas, en la importancia de conocer a esas personas fundamentales para el desarrollo de las comunidades patrimoniales o que han sido claves para ayudarnos a construir el que pensamos y sentimos que es el patrimonio cultural.

  Esta acción está coordinada por el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I, se enmarca en la Convención de Faro del Consejo de Europa y quiere sumarse a las actividades del Año Europeo del Patrimonio Cultural #Europeforculture.

  Más información: ¿Y ahora qué? Personas #peopleplacesstories

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • El pasado 1 de julio tuvo lugar en Higueras el XV Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. La Feria del Parque convoca a los 19 municipios que integran este parque natural y tiene como objetivo visibilizar este territorio, sus características, recursos y posibilidades.

  IMG 20170701 114325

  La Feria del Parque tiene un carácter itinerante y en esta edición ha viajado hasta Higueras, en la comarca del Alto Palancia. Higueras posee un rico patrimonio cultural y medioambiental. Su intrincado entramado urbano nos recuerda su antiguo origen y conserva entre otros bienes patrimoniales, un horno datado en el siglo XIII y que todavía está en uso, lavaderos y su iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada Concepción. Destaca también su fuente.

  La Feria permite a los pueblos del parque conocerse mejor para, juntos, buscar puntos de encuentro desde los que hilvanar proyectos comunes. Esta doble necesidad se está plasmando en el desarrollo de una iniciativa para el diseño de un proyecto cultural que reúna a las personas, grupos, asociaciones y colectivos de los pueblos del parque. Buscando la construcción horizontal y participativa de un proyecto que debe surgir desde las necesidades, voluntades y compromisos de aquellas personas que se impliquen. Para el desarrollo de este proyecto, los pueblos del parque cuentan con la colaboración y acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

  Os dejamos un álbum con imágenes de la XV Feria del Parque

  Noticias relacionadas: XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Higueras

 • El passat 1 de juliol va tenir lloc a Higueras la XV Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. La Fira del Parc convoca als 19 municipis que integren aquest parc natural i té com a objectiu visibilizar aquest territori, les seues característiques, recursos i possibilitats.

  IMG 20170701 114325

  La Fira del Parc té un caràcter itinerant i en aquesta edició ha viatjat fins a Higueras, en la comarca de l'Alt Palància. Higueras posseeix un ric patrimoni cultural i mediambiental. El seu intricat entramat urbà ens recorda el seu antic origen i conserva entre altres béns patrimonials, un forn datat en el segle XIII i que encara està en ús, safaretjos i la seua església parroquial dedicada a la Inmaculada Concepció. Destaca també la seua font.

  La Fira permet als pobles del parc conèixer-se millor per a, junts, cercar punts de trobada des dels quals embastar projectes comuns. Aquesta doble necessitat s'està plasmant en el desenvolupament d'una iniciativa per al disseny d'un projecte cultural que reunisca a les persones, grups, associacions i col•lectius dels pobles del parc. Cercant la construcció horitzontal i participativa d'un projecte que ha de sorgir des de les necessitats, voluntats i compromisos d'aquelles persones que s'impliquen. Per al desenvolupament d'aquest projecte, els pobles del parc compten amb la col•laboració i acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

  Us deixem un àlbum amb imatges de la XV Fira del Parc

  Notícies relacionades: XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Higueras.

 • El proper 23 de juny tindrà lloc en Alcudia de Veo una nova edició del cicle de Minitrobades dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Des de fa anys, els 19 municipis que formen part del Parc Natural de la Serra d’Espadà (Castelló) treballen per construir junts un nou marc cultural des del qual visibilizar els seus projectes culturals i els valors d’Espadà.

  veo

  En aquest últim any, el camí recorregut ha permès als participants somiar amb un projecte conjunt que neix amb l'objectiu de reunir a aquells interessats, grups, associacions, col·lectius, entitats, artesans i administradors com a punt de partida per a l'anàlisi i desenvolupament d'accions socials i culturals que dinamitzin la Serra d’Espadà. Aquest projecte és “Territori Espadà”.

  Territori Espadà s'articula a partir de Minitrobades periòdiques que es realitzen cada vegada en una població diferent del Parc Natural i que serveixen per reflexionar sobre els valors de la serra i proposar i dissenyar accions i activitats conjuntes. Un dels objectius d'aquestes reunions és el disseny i preparació de la Trobada Anual dels Pobles del Parc, que enguany es realitzarà en la població de Tales i en la que tots i totes podrem passar un preciós dia replet d'activitats, visites, actuacions de teatre i música i tallers.

  El proper 23 de juny tindrà lloc la Minitrobada en el municipi d’Alcudia de Veo. Teniu tota la informació a la web de Territori Espadà (enllaç a la notícia)

  Imatge: Ajuntament d'Alcudia de Veo

 • Dimecres 5 d'abril tindrà lloc la primera reunió de l'Acompanyament PEU 2017 del projecte cultural dels municipis del Parc d’Espadà. Aquesta primera trobada tindrà lloc a Pavías i estan convocats els representants, associacions i interessats de les 19 poblacions del Parc Natural. L'objectiu d'aquesta primera reunió és asseure les bases per a la definició i desenvolupament d'un projecte en el qual tots puguen participar i implicar-se. Per a açò, presentarem el model de treball en xarxa de Patrimoni – PEU i alguns exemples de projectes que s'estan duent a terme. Com a complement a aquesta reunió visitarem el forn morú de Pavías.

  Dissenyant un nou enfocament per al projecte cultural del Parc de Espadán

  20170310 114935

  El passat 10 de març va tenir lloc, en el Centre de Visitants d'Eslida, una reunió entre representants del programa d'Acompanyament de projectes del PEU i el director i tècnics del Parc Natural de la Serra d'Espadà. L'objectiu d'aquesta reunió va ser la de planificar les accions de 2017 en el projecte cultural del Parc Natural Serra d'Espadà.

  Des de l'equip tècnic del Parc, i després de molts anys desenvolupant el projecte cultural, i amb assoliments interessants aconseguits durant aquest temps, s'ha decidit donar-li un altre enfocament a la seua metodologia. La participació, l'horitzontalitat i el treball en xarxa seran ara les línies de treball que guiaran el camí.

  En aquest nou cicle, l'acompanyament es planteja amb l'objectiu de definir un punt de trobada des del qual els diferents representants dels municipis i del teixit cultural, associatiu, tècnic i veïnal present en el parc puguen desenvolupar un espai de trobada des del qual, a partir d'accions participatives, engegar una xarxa i decidir sobre el futur d'aquest territori cultural compartit.

  Molt prompte us anirem donant més detalls d'aquest projecte d'acompanyament del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

 • El miércoles 5 de abril tendrá lugar la primera reunión del Acompañamiento 2017 del proyecto cultural de los municipios del Parque Espadán. Este primer encuentro tendrá lugar en Pavías y están convocados los representantes, asociaciones e interesados de las 19 poblaciones del Parque Natural. El objetivo de esta primera reunión es sentar las bases para la definición y desarrollo de un proyecto en el que todos puedan participar e implicarse. Para ello, presentaremos el modelo de trabajo en red de Patrimoni – PEU y algunos ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo. Como complemento a esta reunión visitaremos el horno moruno de Pavías.

  Diseñando un nuevo enfoque para el proyecto cultural del Parque de Espadán

  20170310 114935

  El pasado 10 de marzo tuvo lugar, en el Centro de Visitantes de Eslida, una reunión entre representantes del programa de Acompañamiento de proyectos del PEU y el director y técnicos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El objetivo de esta reunión fue planificar las acciones de 2017 en el proyecto cultural del Parque Natural Sierra de Espadán.

  Desde el equipo técnico del Parque, y después de muchos años desarrollando el proyecto cultural, y con logros interesantes conseguidos durante este tiempo, se ha decidido darle otro enfoque a su metodología. La participación, la horizontalidad y el trabajo en red serán ahora las líneas de trabajo que guiarán el camino.

  En este nuevo ciclo, el acompañamiento se plantea con el objetivo de definir un punto de encuentro desde el cual los diferentes representantes de los municipios y del tejido cultural, asociativo, técnico y vecinal presente en el parque puedan desarrollar un espacio de encuentro desde el cual, a partir de acciones participativas, poner en marcha una red y decidir sobre el futuro de este territorio cultural compartido.

  Muy pronto os iremos dando más detalles de este proyecto de acompañamiento del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

 • El passat 13 de desembre va tenir lloc la Minitrobada dels pobles del Parc Espadán en el municipi de Tales. Aquesta activitat forma part del projecte Territori Espadà en el qual participen representants i interessats dels municipis dels 19 pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà amb l'objectiu de desenvolupar un projecte cultural comú. El punt de partida de Territori Espadà és la necessitat de conèixer-nos millor per a poder desenvolupar accions participatives i horitzontals que posen en valor la serra i el seu patrimoni cultural i natural. En 2017, s'han realitzat Minitrobadas en les poblacions de Pavías, Algimia de Almonacid i Ayódar i en el mes de juliol va tenir lloc la XV Trobada Anual dels pobles del Parc en la població de Higueras.

  IMG 20171213 171234

  Us deixem l'enllaç a la notícia publicada en el blog Territori Espadà sobre la Minitrobada de Tales.

  IMG 20171213 175613

 • El 13 de diciembre tuvo lugar el Miniencuentro de los pueblos del Parque Espadán en el municipio de Tales. Esta actividad forma parte del proyecto Territorio Espadán en el que participan representantes e interesados de los municipios de los 19 pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán con el objetivo de desarrollar un proyecto cultural común. El punto de partida de Territorio Espadán es la necesidad de conocernos mejor para poder desarrollar acciones participativas y horizontales que pongan en valor la sierra y su patrimonio cultural y natural. En 2017, se han realizado Miniencuentros en las poblaciones de Pavías, Algimia de Almonacid y Ayódar y en el mes de julio tuvo lugar el XV Encuentro Anual de los pueblos del Parque en la población de Higueras.

  IMG 20171213 171234

  Os dejamos el enlace a la noticia publicada en el blog Territori Espadà sobre el miniencuentro de Tales.

  IMG 20171213 175613

 • En l'edició del dijous 21 de setembre del diari Levante de Castelló trobem una notícia sobre el projecte cultural dels pobles del parc natural d’Espadà que volem compartir amb vosaltres.

  IMG 20170922 091155

  Com sabeu, en 2017, els pobles del parc Espadà han iniciat una nova fase en el desenvolupament participatiu del seu projecte cultural amb l'objectiu de definir espais de trobada en els quals conèixer-se millor i des dels quals teixir col·laboracions al voltant del seu patrimoni cultural. Aquest projecte compta amb l'acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Volem donar les gràcies a Xavi Prats pel seu magnífic article. Ací us deixem les seues primeres línies:


  Els pobles de la Serra d’Espadà inicien un projecte per a retrobar-se

  De vegades, els grans titulars i els anuncis de les administracions opaquen iniciatives que sorgides des del territori treballen per a dinamitzar municipis, quina despoblació palesa amaga problemes de caire més profund.

  El Parc Natural de la Serra d’Espadà i el Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I lideren un projecte cultural en les localitats que envolten el parc amb l’objectiu de potenciar recursos i activitats, quasi desaparegudes.

  Podeu trobar l'article en el següent enllaç (disponible per a subscriptors del diari Levante de Castelló)
  Imatge: Levante de Castelló

  Més informació del projecte cultural dels pobles del parc natural d'Espadà

 • Els pròxims dies 25, 26 i 27 d'octubre tindrà lloc a Donostia – Sant Sebastià la segona edició de les jornades “Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial” i el projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I estarà present amb la coordinació d'un dels espais de discussió temàtica i amb la presentació de dos pòsters sobre activitats i projectes d'educació patrimonial.

  PREP2. Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial
  Des de 2010, l'Observatori d'Educació Patrimonial a Espanya (OEPE) desenvolupa una reconeguda tasca investigadora sobre la importància del paper de l'educació en el procés per a la creació de vincles amb el patrimoni cultural. Una part d'aquest Observatori, coliderat entre la Universitat de Valladolid i la Universitat del País Basc, és la realització de congressos i jornades de caràcter reflexiu que han permès anar donant forma a una comunitat nacional i internacional amb vocació de continuïtat, molt activa en recerca i RRSS al voltant de l'educació patrimonial.

  prep2

  La segona edició de les jornades “Pràctiques i reflexions en Educació Patrimonial” estan dirigides per Álex Ibáñez, Olaia Fontal i Juan Antonio Quirós i parteixen de l'objectiu de difondre la tasca investigadora en Educació Patrimonial d'una manera més informal i activa i ampliar la influència sobre les comunitats locals que acullen la seua celebració. Aquestes jornades sorgeixen com a proposta arreplegada en el Segon Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP de 2014 i la seua primera edició va ser en 2015 a Valladolid.

  Les #PREP2 es celebraran en el Centre Carlos Santamaría de la Universitat del País Basc en Donostia els dies 25, 26 i 27 d'octubre i serviran com a laboratori d'assaig del IV Congrés Internacional d'Educació Patrimonial de 2018. En aquestes PREP, es combinaran visions teòriques i pràctiques a través dels punts de trobada que es generen entre el treball de tall acadèmic dut a terme des de l'Observatori i els seus centres associats i el desenvolupament d'accions adaptades als diversos tipus de públics realitzades per altres agents educatius.

  Dins de les jornades #PREP2 s'ha preparat un complet programa acadèmic organitzat a partir de tot un seguit de espais per a la participació que inclouen la presentació i discussió de posters, projectes i iniciatives en el format de video-càpsules de 3 a 5 minuts, fòrums oberts de discussió al voltant d'un tema específic i el ja tradicional espai cafè entès com a espai principal que vertebra i dóna sentit a la idea de compartir, conèixer i aprendre noves experiències, projectes però, sobretot, a les persones que els desenvolupen.

   

  La triple participació de Patrimoni - PEU
  Al llarg de les jornades #PREP2 el projecte Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I participarà en les següents activitats:

  Espai Fòrum Obert de discussió #ForoEP. Tema “Les #Comunidadesciep(moderat per Ángel Portolés i Jesús Fernández)
  En aquest fòrum de discussió es pretén iniciar un nou procés que continue amb la caracterització col·laborativa de les comunitats patrimonials que es va iniciar en 2016 en el Tercer Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP3. Estigueu molt atents perquè molt prompte us donarem tots els detalls i obrirem els canals per a la participació.

  Presentació de pòster: Parc Natural-Territori Cultural. Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra de Espadán. Autora: Gemma del Amo Marco
  Paraules clau: Parc Natural, cultura, gestió participada, conservació

  IMG 20170405 184818

  El Parc Natural de la Serra d’Espadà està situat al sud de la província de Castelló i forma part de la Xarxa d'Espais Protegits de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un espai peculiar per diverses raons; dóna abric a una surera, ecosistema singular en terres valencianes i es tracta d'un espai natural habitat, més de 8000 persones donen vida a aquesta serra.

  És una realitat, que el futur d'aquests pobles, xicotets i rurals, és cada vegada més difícil. Per a millorar aquesta situació, des de l'any 2001 es duen a terme una sèrie de “fires” anuals que pretenen dinamitzar i desenvolupar aquesta zona d'interior.
  Per a dotar de contingut a aquestes jornades es va iniciar, en 2008, el Projecte Cultural Espadà, emmarcat dins del Programa de Comunicació i Divulgació del Parc Natural i amb el suport del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Amb aquest projecte pretenem dinamitzar el territori a través de la cultura, crear un sentiment d'unitat (identitat de parc) que permeta abordar projectes comuns a partir de les possibilitats que ens ofereix la serra. I d'aquesta manera posar en valor l'espai protegit i els seus recursos.

  Des de l'equip tècnic del Parc, després d'anys desenvolupant el projecte cultural i amb assoliments importants aconseguits durant aquest temps, s'ha decidit donar-li un altre enfocament a la metodologia. La participació, l'horitzontalitat i el treball en xarxa seran les línies de treball que guiaran el camí.

  Presentació de pòster : “El patrimoni de l'Alt Palància com a recurs didàctic”. Teixint xarxes dins i fora de l'aula. Autors: Ángel Portolés Górriz i Elisa Portolés Navarrete
  Paraules clau: Didàctica, educació patrimonial, comunitats, xarxes.

  04 ies jerica 01

  En el primer semestre de 2017, l'Institut d'Ensenyament Secundari Cueva Santa de Segorbe (Castelló) va organitzar el curs “El patrimoni de l'Alt Palància com a recurs didàctic”. L'objectiu d'aquesta formació, impartida des del projecte Patrimoni de la Universitat Jaume I i dirigida tant a docents com al públic interessat, va ser el d'analitzar el valor del patrimoni de la comarca i les seues possibilitats com a recurs per a vincular territori, ciutadania i escola. Però, sobretot, visibilizar a les persones que estan duent a terme projectes basats en el patrimoni com a punt de partida des del qual idear futures col·laboracions, activitats i projectes.

  Cadascuna de les 5 sessions programades en el curs es va dur a terme en una població de la comarca i en cadascuna d'elles van participar, de manera activa, els grups locals que van compartir els seus projectes sobre coneixement, conservació i difusió del patrimoni. Les presentacions, col·loquis, visites i tallers realitzats situen aquest curs com a exemple d'acció participativa, horitzontal i inclusiva on el patrimoni és un recurs des del qual teixir xarxes i connexions en el territori; dins i fora de l'aula. Sent el seu objectiu últim que el missatge arribe a l'alumnat i quede seduït pel projecte.

  Més informació: Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial – #PREP2. 25, 26 i 27 d'octubre. Donostia – Sant Sebastià.

 • En la edición del jueves 21 de septiembre del diario Levante de Castellón encontramos una noticia sobre el proyecto cultural de los pueblos del parque natural de Espadán que queremos compartir con vosotros.

  IMG 20170922 091155

  Como sabéis, en 2017, los pueblos del parque Espadán han iniciado una nueva fase en el desarrollo participativo de su proyecto cultural con el objetivo de definir espacios de encuentro en los que conocerse mejor y desde los que tejer colaboraciones alrededor de su patrimonio cultural. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat JaumaeI de Castellón.

  Queremos dar las gracias a Xavi Prats por su magnífico artículo. Aquí os dejamos sus primeras líneas (texto original en valenciano):


  Los pueblos de la Sierra de Espadán inician un proyecto para reencontrarse

  A veces, los grandes titulares y los anuncios de las administraciones opacan iniciativas que surgidas desde el territorio trabajan para dinamizar municipios, cuya despoblación patente esconde problemas de carácter más profundo.

  El Parque Natural de la Sierra de Espadán y el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I lideran un proyecto cultural en las localidades que rodean el parque con el objetivo de potenciar recursos y actividades, casi desaparecidas”.

  Podéis encontrar el artículo en el siguiente enlace (disponible para suscriptores del diario Levante de Castelló)
  Imagen: Levante de Castelló

  Más información del proyecto cultural del parque natural de Espadán

 • Los próximos días 25, 26 y 27 de octubre tendrá lugar en Donostia – San Sebastián la segunda edición de las jornadas “Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial” y el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I estará presente con la coordinación de uno de los espacios de discusión temática y con la presentación de dos pósters sobre actividades y proyectos de educación patrimonial.

  PREP2. Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial
  Desde 2010, el Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE) desarrolla una reconocida tarea investigadora sobre la importancia del papel de la educación en el proceso para la creación de vínculos con el patrimonio cultural. Una parte de este Observatorio, coliderado entre la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco, es la realización de congresos y jornadas de carácter reflexivo que han permitido ir dando forma a una comunidad nacional e internacional con vocación de continuidad, muy activa en investigación y RRSS alrededor de la educación patrimonial.

  prep2

  La segunda edición de las jornadas “Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial” están dirigidas por Álex Ibáñez, Olaia Fontal y Juan Antonio Quirós y parten del objetivo de difundir la tarea investigadora en Educción Patrimonial de una manera más informal y activa y ampliar la influencia sobre las comunidades locales que acogen su celebración. Estas jornadas surgen como propuesta recogida en el Segundo Congreso Internacional de Educación Patrimonial – CIEP de 2014 y su primera edición fue en 2015 en Valladolid.

  Las #PREP2 se celebrarán en el Centro Carlos Santamaría de la Universidad del País Vasco en Donostia los días 25, 26 y 27 de octubre y servirán como laboratorio de ensayo del IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial de 2018. En estas PREP, se combinarán visiones teóricas y prácticas a través de los puntos de encuentro que se generan entre el trabajo de corte académico llevado a cabo desde el Observatorio y sus centros asociados y el desarrollo de acciones adaptadas a los diversos tipos de públicos realizadas por otros agentes educativos.

  Dentro de las jornadas #PREP2 se ha preparado un completo programa académico organizado a partir de toda una serie de espacios para la participación que incluyen la presentación y discusión de posters, proyectos e iniciativas en el formato de video-cápsulas de 3 a 5 minutos, foros abiertos de discusión alrededor de un tema específico y el ya tradicional espacio café entendido como espacio principal que vertebra y da sentido a la idea de compartir, conocer y aprender nuevas experiencias, proyectos pero, sobretodo, a las personas que los desarrollan.

   

  La triple participación de Patrimoni - PEU
  A lo largo de las jornadas #PREP2 el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I participará en las siguientes actividades:

  Espacio Foro Abierto de discusión #ForoEP. Tema “Las #Comunidadesciep (moderado por Ángel Portolés y Jesús Fernández)
  En este foro de discusión se pretende iniciar un nuevo proceso que continúe con la caracterización colaborativa de las comunidades patrimoniales que se inició en 2016 en el Tercer Congreso Internacional de Educación Patrimonial – CIEP3. Estad muy atentos porque muy pronto os daremos todos los detalles y abriremos los canales para la participación.

  Presentación de póster: Parque Natural-Territorio Cultural. Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Autora: Gemma del Amo Marco
  Palabras clave: Parque Natural, cultura, gestión participada, conservación

  IMG 20170405 184818

  El Parque Natural de la Sierra de Espadán está situado al sur de la provincia de Castellón y forma parte de la Red de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana. Se trata de un espacio peculiar por varias razones; da cobijo a un alcornocal, ecosistema singular en tierras valencianas y se trata de un espacio natural habitado, más de 8000 personas dan vida a esta sierra.

  Es una realidad, que el futuro de estos pueblos, pequeños y rurales, es cada vez más difícil. Para mejorar esta situación, desde el año 2001 se llevan a cabo una serie de “ferias” anuales que pretenden dinamizar y desarrollar esta zona de interior.
  Para dotar de contenido a estas jornadas se inició, en 2008, el Proyecto Cultural Espadán, enmarcado dentro del Programa de Comunicación y Divulgación del Parque Natural y con el apoyo del Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Con este proyecto pretendemos dinamizar el territorio a través de la cultura, crear un sentimiento de unidad (identidad de parque) que permita abordar proyectos comunes a partir de las posibilidades que nos ofrece la sierra. Y de esta manera poner en valor el espacio protegido y sus recursos.

  Desde el equipo técnico del Parque, después de años desarrollando el proyecto cultural y con logros importantes conseguidos durante este tiempo se ha decidido darle otro enfoque a la metodología. La participación, la horizontalidad y el trabajo en red serán las líneas de trabajo que guiarán el camino.

  Presentación de póster: “El patrimonio del Alto Palancia como recurso didáctico”. Tejiendo redes dentro y fuera del aula. Autores: Ángel Portolés Górriz y Elisa Portolés Navarrete
  Palabras clave: Didáctica, educación patrimonial, comunidades, redes.

  04 ies jerica 01

  En el primer semestre de 2017, el Instituto de Enseñanza Secundaria Cueva Santa de Segorbe (Castellón) organizó el curso “El patrimonio del Alto Palancia como recurso didáctico”. El objetivo de esta formación, impartida desde el proyecto Patrimoni de la Universitat Jaume I y dirigida tanto a docentes como al público interesado, fue el de analizar el valor del patrimonio de la comarca y sus posibilidades como recurso para vincular territorio, ciudadanía y escuela. Pero, sobre todo, visibilizar a las personas que están llevando a cabo proyectos basados en el patrimonio como punto de partida desde el que idear futuras colaboraciones, actividades y proyectos.

  Cada una de las 5 sesiones programadas en el curso se llevó a cabo en una población de la comarca y en cada una de ellas participaron, de manera activa, los grupos locales que compartieron sus proyectos sobre conocimiento, conservación y difusión del patrimonio. Las presentaciones, coloquios, visitas y talleres realizados sitúan este curso como ejemplo de acción participativa, horizontal e inclusiva donde el patrimonio es un recurso desde el que tejer redes y conexiones en el territorio; dentro y fuera del aula. Siendo su objetivo último que el mensaje llegue al alumnado y quede seducido por el proyecto.

  Más información: Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial – #PREP2. 25, 26 y 27 de octubre. Donostia – San Sebastián.

 • El passat 31 de gener de 2018, representants dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà es van reunir per a començar amb el disseny participatiu de la XVI Trobada Anual que, en aquesta edició, tindrà lloc en la població de Tales.

  En aquesta primera reunió es van plantejar diverses taules temàtiques on els participants, dividits en grups, van anar analitzant diferents aspectes relacionats amb la trobada: la presència i participació dels artesans, el paper de les entitats, grups i associacions, la part festiva de la trobada i la difusió i finançament. Teniu tots els detalls en la notícia publicada en la web de Territori Espadà: Preparem la XVI Trobada dels pobles del Parc Natural. La Crònica

  IMG 20180131 190929

 • El próximo 23 de junio tendrá lugar en Alcudia de Veo una nueva edición del ciclo de MINIencuentros de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Desde hace años, los 19 municipios que forman parte del Parque Natural de la Sierra de Espadán (Castellón) trabajan para construir juntos un nuevo marco cultural desde el que visibilizar sus proyectos culturales y los valores de Espadán.

  veo

  En este último año, el camino recorrido ha permitido a los participantes soñar con un proyecto conjunto que nace con el objetivo de reunir a aquellos interesados, grupos, asociaciones, colectivos, entidades, artesanos y administradores como punto de partida para el análisis y desarrollo de acciones sociales y culturales que dinamicen la sierra de Espadán. Este proyecto es “Territori Espadà”.

  Territori Espadà se articula a partir de Miniencuentros periódicos que se realizan cada vez en una población distinta del Parque Natural y que sirven para reflexionar sobre los valores de la sierra y proponer y diseñar acciones y actividades conjuntas. Uno de los objetivos de estas reuniones es el diseño y preparación del Encuentro Anual de los Pueblos del Parque, que este año se realizará en la población de Tales y en el que todos y todas podremos pasar un precioso día repleto de actividades, visitas, actuaciones de teatro y música y talleres.

  El próximo 23 de junio tendrá lugar el Miniencuentro en el municipio de Alcudia de Veo. Tenéis toda la información en la web de Territori Espadà (enlace a la noticia).

  Fotografía: Ayuntamiento de Alcudia de Veo

 • El passat 25 de març, el Parc Natural de la Serra d’Espadà va realitzar un itinerari interpretatiu entre les poblacions de Higueras i Pavías. El punt de partida d'aquesta activitat va ser descobrir alguns dels espais tradicionalment utilitzats per dones com el safareig, la font, el molí, les hortes o el forn per a ser conscients de la importància passada, present i futura de les dones en l'àmbit rural.

  lamujer

  Us deixem en aquest enllaç la notícia publicada en el blog de Territori Espadài en aquest altre enllaç la crònica amb una selecció de fotografies de la ruta.

  Imatge i informació: Territori Espadà

 • El pasado 25 de marzo, el Parque Natural de la Sierra de Espadán realizó un itinerario interpretativo entre las poblaciones de Higueras y Pavías. El punto de partida de esta actividad fue descubrir algunos de los espacios tradicionalmente utilizados por mujeres como el lavadero, la fuente, el molino, las huertas o el horno para ser conscientes de la importancia pasada, presente y futura de las mujeres en el ámbito rural.

  lamujer

  Os dejamos en este enlace la noticia publicada en el blog de Territori Espadà y en este otro enlace la crónica con una selección de fotografías de la ruta.

  Imagen e información: Territori Espadà