Acompanyament

 • Comencem amb aquesta entrada un “webdiari” des del qual plasmar les sensacions, emocions, dubtes, reptes i satisfaccions entorn del projecte "Construint un bell lloc!" de Neus Chillida Zaragozà.

  31 de març
  A dos dies del primer taller em trobe amanint tot el material. Amb moltes ganes de que ens emocionem tots junts i omplim el plànol del poble de les emocions que ens suscita cada indret.

  (Espere que els veïns em perdonen la falta de rigorositat a l'hora de reproduir el plànol. Si algú té més metres a sa casa, que els gaudisca! Si li'n faltem, pot vindre a ajudar-me a fer el següent plànol!)

  webdiari neus 01

  També tinc ja amanides les plantilles amb les emocions per tal de facilitar la recerca interior i el poder donar-los un nom. Tot i això, les opinions i experiències que aporteu ens seran de més ajuda per tal d'identificar-les.

  Per tal de dur a terme la sessió m'he format teòricament en conceptes com emocions, intel•ligència emocional i la diversitat d'emocions existents.

  El taller s'iniciarà amb l'explicació del projecte Construint un bell lloc i després seguirà amb la formació conjunta respecte les emocions. Dintre de les preguntes que surtiran anirem veient possibles vies per gestionar les emocions, centrant-nos en l'escriptura creativa. Aquesta via ens farà trencar els prejudicis propis i sortir al carrer a sentir. Cadascú on li plaga. Després ens reunirem de nou per fer una posada en comú de les emocions sentides i els escrits fets. Així podrem situar sobre el plànol les nostres emocions i mostrar-li-ho a la resta de veïns per tal de que perguen ells també la por a sentir (i si algú s'anima, aporte noves emocions i escrits al poble!)

  Molt emotivament, ens veiem al matí del dissabte! "

  Neus Chillida Zaragozà

  Notícia relacionada: Benlloch m’emociona! Presentació del taller 1 del cicle "A l'abril, tallers mil!"

 • Balanç del Taller 1 (Benlloch m’emociona!)

  IMG 5243ret

  Dissabte passat es dugué a terme el primer taller del cicle “A l’abril, tallers mil”, el qual forma part del projecte “Construint un bell lloc”.

  El balanç de dit taller ha estat molt positiu doncs ens hi trobàrem una vintena de persones d’edats molt diferents que compartirem experiències emocionals i vivències passades. Tot mirant el poble amb uns ulls que semblaven nous, doncs, vam anar afegint, a cadascun dels espais físics, una emoció, és a dir, vam passar de la mera geografia a una “psicogeografia” o geografia emocional que va possibilitar que el vincle íntim que tenim amb el poble s'hi fera present. Va estar molt enriquidor escoltar històries d’altres persones i reflexionar al voltant de les emocions que cadascú havia sentit per tal de nodrir-les de noves perspectives. A més a més, la col·laboració d’infants al taller, els quals ens porten avantatge en aquest àmbit, va facilitar que ens desprenguérem dels prejudicis i, sense adonar-nos, tornarem a la innocència i màgia de la infància.

  Espere que la confluència a la resta de tallers ens deixe el mateix regust dolç a la boca sent igual d’enriquidora que aquesta primera.

  Estem fent poble!

  Neus Chillida Zaragozà

  Notícia relacionada: Webdiari del projecte "Construint un bell lloc!" (31 de març)

 • Els passats divendres i dissabte van tindre lloc els taller 2 i 3 del cicle.

  IMG 4479ret

  Tot i que el taller 3 va tindre poca acollida, els qui vam participar vam gaudir de conèixer fotografies ben antigues així com de veure l’evolució de les persones que hi sortien en elles i saber alguns apunts de les seues biografies.

  Al taller 2, dut a terme el dissabte de matí, sense adonar-nos vam perfilar tan gran nombre d’indrets on anar que se’ns va fer curt el matí. Per tant, per decisió grupal, hem plantejat repetir-lo altre matí de dissabte per tal de poder fer una part més del poble doncs va ser molt interessant conèixer esdeveniments i llocs de la memòria que han desaparegut majoritàriament en l’actualitat urbana. A més a més, molta gent interessada en el taller no hi va poder participar (per motius externs) en aquesta sessió i repetint-lo podríem donar peu a la seua presència. Encara falta esclarir data però hi tenim clar que s’hi farà i que d’aquest taller pot sortir una mena de recorregut històric pels carrers de Benlloch que podria fer-se en diferents àmbits: arquitectònic, curiositats, elements de la història del poble... que segur que serà molt enriquidor i atractiu per a la resta de veïns.

  Si algú hi queda amb fotografies que vol explicar, ens veem divendres a l’auditori! I si algú vol ajudar-nos a rescatar biografies de dones, el dissabte de matí ens reunim en la primera sessió en la Sala de dalt de l’Edifici del Menjador de l’Escola.

  Neus Chillida Zaragozà

  Notícia relacionada: A l’abril, tallers mil! Presentació dels tallers “El pas dels temps” i “Un bell lloc a la memòria”

 • El passat dissabte ens vam reunir una vintena de persones per tal de veure com tirar endavant el projecte plantejat per al dia 11 de juny. De la reunió, tot i que no van eixir acords estables respecte les exposicions, si que va eixir un interessant llistat de propostes, tant de temàtiques com d’espais.

  En funció a les propostes que férem, m’hi reuniré amb més associacions, col·lectius i individualitats del poble per tal d’anar concretant algunes de les temàtiques i donar-los més sentit. Després, ens tornarem a reunir per repartir les tasques necessàries entre els veïns que han decidit formar part del projecte tot i esperant que s’hi sumen més, gràcies a la difusió que realitzarem.

  IMG 2872ret

  Neus Chillida Zaragozà

  Notícia relacionada: Tots els llocs parlen de tu! Primera Assemblea

 • El cicle de tallers ha acabat abans de l’esperat. Malgrat això, ens hem enriquit molt del contacte intergeneracional i del bagatge dels benlloquins que han participat. A més, l’interès per reunir-nos i fer activitats entorn al poble que hem suscitat donarà nous projectes als següents mesos que seran nodrits per les descobertes del cicle. També, com hem sabut, molts veïns no han pogut participar per problemes d’horaris i a les següents activitats tindrem en compte aquest factor per tal d’adequar horaris i que tots hi puguem ficar el nostre granet de sorra.

  IMG 4587

  També hem sigut un grupet nombrós els que ens hem quedat en el cuquet del taller que intentava rescatar biografies de dones, per tant, tenim oberta la porta a restablir una nova data per dur-lo a terme. Així com una segona part del taller 2, un bell lloc a la memòria, doncs ens queda per recórrer més de mig poble i molta més gent que hi vol participar.

  Ara estarem un temps reunint-nos i fent difusió de nou per a que més veïns s’impliquen –es mullen si parlem en plata- aconseguint així fer una xarxa interactiva més forta. Seguim fent poble! I ara, des d’una base que ja ha començat a dibuixar-se!

  Neus Chillida Zaragozà

  Notícia relacionada: A l’abril, tallers mil! Segona sessió del taller “El pas dels temps” i presentació de “Dones de Benlloch”

 • Aquesta setmana ens hem reunit amb diverses entitats per perfilar les activitats del pròxim mes les quals continuaran els camins establerts amb el cicle de tallers del mes d’abril així com encetarà d’altres nous.

  Ben prompte sabreu de què tracta el projecte! De moment dir-vos que “Tots els llocs parlen de tu!"

  Neus Chillida Zaragozà

  996980 371236886345006 1224787810 n

  Imatge: Sheila Tena Centelles

 • Balance del Taller 1 (¡Benlloch me emociona!)

  IMG 5243ret

  El pasado sábado se llevó a cabo el primer taller del ciclo “En abril, talleres mil”, que forma parte del proyecto “Construint un bell lloc”.

  El balance de dicho taller ha sido muy positivo pues nos encontremos una veintena de personas de edades muy diferentes que compartimos experiencias emocionales y vivencias pasadas. Mirando el pueblo con unos ojos que parecían nuevos ya que fuimos añadiendo, a cada uno de los espacios físicos, una emoción, es decir, pasemos de la mera geografía a una “psico-geografía” o geografía emocional que posibilitó que el vínculo íntimo que tenemos con el pueblo se hiciera presente. Fue muy enriquecedor escuchar historias de otras personas y reflexionar alrededor de las emociones que cada cual había sentido para nutrirlas de nuevas perspectivas. Además, la colaboración de niños en el taller, que nos traen ventaja en este ámbito, facilitó que nos desprendiéramos de los prejuicios y, sin darnos cuenta, volviéramos a la inocencia y la magia de la infancia.

  Espero que la confluencia al resto de talleres nos deje el mismo regusto dulce en la boca siendo igual de enriquecedora que este primero.

  ¡Estamos haciendo pueblo!

  Neus Chillida Zaragozà

  Noticia relacionada: Webdiario del proyecto "Construint un bell lloc!" (31 de marzo)

 • Empezamos con esta entrada un “webdiario” desde el que plasmar las sensaciones, emociones, dudas, retos y satisfacciones en torno al proyecto "Construint un bell lloc!" de Neus Chillida Zaragozà.

  31 de marzo
  A dos días del primer taller me encuentro preparando todo el material. Con muchas ganas de que nos emocionemos todos juntos y llenemos el plano del pueblo de las emociones que nos suscita cada lugar.

  (Espero que los vecinos me perdonen la falta de rigor a la hora de reproducir el plano. Si alguien tiene más metros en su casa, ¡qué los disfrute! Si le faltan, ¡puede venir a ayudarme a hacer el siguiente plano!)

  webdiari neus 01

  También tengo ya preparadas las plantillas con las emociones para facilitar la investigación interior y poder darles un nombre. Aún así, las opiniones y experiencias que aportéis nos serán de mucha ayuda para identificarlas.

  Para llevar a cabo la sesión me he formado teóricamente en conceptos como emociones, inteligencia emocional y la diversidad de emociones existentes.

  El taller se iniciará con la explicación del proyecto “Construint un bell lloc y después seguiremos con la formación conjunta sobre emociones. Dentro de las preguntas que saldrán iremos viendo posibles vías para gestionar las emociones, centrándonos en la escritura creativa. Esta vía nos hará romper los prejuicios propios y salir a la calle a sentir. Cada cual donde le plazca. Después nos reuniremos de nuevo para hacer una puesta en común de las emociones sentidas y los escritos hechos. Así podremos situar sobre el plano nuestras emociones y mostrárselo al resto de vecinos para que pierdan ellos también el miedo a sentir (y si alguien se anima, aporto nuevas emociones y escritos en el pueblo!)

  Muy emotivamente, ¡nos vemos por la mañana del sábado!

  Neus Chillida Zaragozà

  Noticia relacionada: ¡Benlloch me emociona! Presentación del taller 1 del ciclo "¡En abril, talleres mil!"

 • El pasado viernes y sábado tuvieron lugar los taller 2 y 3 del ciclo. A pesar de que el taller 3 tuvo poca acogida, quienes participamos disfrutamos de conocer fotografías muy antiguas así como de ver la evolución de las personas que salían en ellas y saber algunos apuntes de sus biografías.

  IMG 4479ret

  En el taller 2, llevado a cabo el sábado por la mañana, sin darnos cuenta perfilamos un número tan grande de lugares donde ir que se nos hizo corta la mañana. Por lo tanto, por decisión grupal, hemos planteado repetirlo otra mañana de sábado para poder hacer una parte más del pueblo ya que fue muy interesante conocer acontecimientos y lugares de la memoria que han desaparecido mayoritariamente en la actualidad urbana. Además, mucha gente interesada en el taller no pudo participar (por motivos externos) en esta sesión y repitiéndolo podríamos dar pie a su presencia. Todavía falta esclarecer la fecha pero tenemos claro que se hará y que de este taller puede salir un tipo de recorrido histórico por las calles de Benlloch que podría hacerse en diferentes ámbitos: arquitectónico, curiosidades, elementos de la historia del pueblo... que seguro será muy enriquecedor y atractivo para el resto de vecinos.

  Si alguien queda con fotografías que quiera explicar, ¡nos vemos este viernes en el Auditori! Y si alguien quiere ayudarnos a rescatar biografías de mujeres, el sábado por la mañana nos reuniremos en la primera sesión en la Sala de arriba del Edificio del Comedor de la Escuela.

  Neus Chillida Zaragozà

  Noticia relacionada: ¡En abril, talleres mil! Presentación de los talleres “El paso de los tiempos” y “Un bello lugar en la memoria"

 • El pasado sábado nos reunimos una veintena de personas para ver cómo sacar adelante el proyecto planteado para el día 11 de junio. De la reunión, a pesar de que no salieron acuerdos estables respecto a las exposiciones, sí que salió un interesante listado de propuestas, tanto de temáticas cómo de espacios.

  En función de las propuestas que hicimos, me reuniré con más asociaciones, colectivos e individuos del pueblo para ir concretando algunas de las temáticas y darles más sentido. Después, nos volveremos a reunir para repartir las tareas necesarias entre los vecinos que han decidido formar parte del proyecto y esperando que se sumen más, gracias a la difusión que realizaremos.

  IMG 2872ret

  Neus Chillida Zaragozà

  Noticia relacionada: ¡Todos los lugares hablan de ti! Primera Asamblea

 • El ciclo de talleres ha acabado antes de lo esperado.A pesar de ello, nos hemos enriquecido mucho del contacto intergeneracional y del bagaje de los benlloquinos que han participado. Además, el interés para reunirnos y hacer actividades sobre el pueblo que hemos suscitado dará nuevos proyectos a los siguientes meses que serán nutridos por los descubrimientos del ciclo. También, cómo hemos sabido, muchos vecinos no han podido participar por problemas de horarios y en las siguientes actividades tendremos en cuenta este factor para adecuar horarios y que todos podamos poner nuestro granito de arena.

  IMG 4587

  También hemos sido un grupo numeroso los que nos hemos quedado en el gusanillo del taller que intentaba rescatar biografías de mujeres, por lo tanto, tenemos abierta la puerta a restablecer una nueva fecha para llevarlo a cabo. Así como una segunda parte del taller 2, un bello lugar a la memoria, pues nos queda para recorrer más de medio pueblo y mucha más gente que quiere participar.

  Ahora estaremos un tiempo reuniéndonos y haciendo difusión de nuevo para que más vecinos se impliquen –se mojen si hablamos en plata- consiguiendo así hacer una red interactiva más fuerte. ¡Seguimos haciendo pueblo! ¡Y ahora, desde una base que ya ha empezado a dibujarse!

  Neus Chillida Zaragozà

  Noticia relacionada: ¡En abril, talleres mil! Segunda sesión del taller “El paso de los tiempos” y presentación de “Mujeres de Benlloch”

 • Esta semana nos hemos reunido con varias entidades para perfilar las actividades del próximo mes que continuarán los caminos establecidos con el ciclo de talleres del mes de abril y que comenzarán otros nuevos.

  ¡Bien pronto sabréis de qué trata el proyecto! De momento decir que “¡Todos los lugares hablan de ti!"

  Neus Chillida Zaragozà

  996980 371236886345006 1224787810 n

  Imagen: Sheila Tena Centelles

 • Encuentro de agentes culturales y colaboradores del Programa de Extensión Universitaria.

  La Feria de la Información, el foro donde empieza la actividad anual del Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I, tendrá lugar el próximo 13 de febrero de 2015, viernes, en la sala de actos del Palacio de la Diputación Provincial de Castellón.

  Palau

  La #firapeu es un espacio de encuentro e intercambio entre los agentes sociales de las comarcas de Castellón y los colaboradores habituales del Programa de Extensión Universitaria, y da comienzo el año con la voluntad de seguir trabajando para acercar la formación a las áreas rurales, facilitando al máximo que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a una formación de calidad con el apoyo de la UJI y de la Diputación provincial de Castellón. Para hacer posible este objetivo la participación es clave, porque sin el compromiso y dedicación de las personas que trabajan la cultura y el desarrollo sostenible en el territorio nada del que hacemos tendría sentido.

  A diferencia de años anteriores, donde el encuentro ha tenido lugar en la Universidad, este año se ha querido cambiar la estructura y la sede para poner en valor el proyecto y el trabajo de los técnicos de la red PEU-UJI y hacer más visible la contribución de la Diputación en el programa. Además, se hace extensiva la invitación a la alcaldía y concejalía de cultura de los pueblos de menos de 5.000 habitantes que forman parte de la red PEU-UJI, para que conozcan los proyectos que la Extensión Universitaria de la UJI les ofrece en colaboración con la Diputación.

  El objetivo de esta jornada es doble: por un lado, que los agentes sociales conozcan con detalle las propuestas del Programa de Extensión 2015 y, por otro lado, que los colaboradores puedan presentar propuestas interesantes para los que trabajan en el desarrollo sociocultural de las zonas rurales de las comarcas de Castellón.

  Desde el PEU-UJI os animamos a compartir con nosotros esta jornada tan importante para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda formativa y para difundir los valores y el valor del PEU.

  El programa de la sesión es el siguiente:


  9.30 h. Recepción y entrega de acreditaciones.
  10.00 h. Presentación institucional a cargo de las autoridades en representación de la Universidad y la Diputación.
  10.30 h. Exposición del programa PEU y sus proyectos (Coordinación del PEU-UJI).
  11.00 h. Almuerzo – espacio de encuentro informal técnicos y empresas.
  12.00 h. Cierre de la jornada.

 • Trobada d'agents culturals i col•laboradors del Programa d'Extensió Universitària.

  La Fira de la InFormació, el fòrum on comença l'activitat anual del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, tindrà lloc el proper 13 de febrer de 2015, divendres, a la sala d'actes del Palau de la Diputació Provincial de Castelló.

  Palau

  La #firapeu és un espai de trobada i intercanvi entre els agents socials de les comarques de Castelló i els col•laboradors habituals del Programa d'Extensió Universitària, i enceta l'any amb la voluntat de seguir treballant per apropar la formació a les àrees rurals, facilitant al màxim que tothom tinga l'oportunitat d'accedir a una formació de qualitat amb el suport de l'UJI i de la Diputació provincial de Castelló. Per a fer possible aquest objectiu la participació és clau, perquè sense el compromís i dedicació de les persones que treballen la cultura i el desenvolupament sostenible al territori res del que fem tindria sentit.

  A diferència d'anys anteriors, on la trobada ha tingut lloc a la Universitat, enguany s'ha volgut canviar l'estructura i la seu per posar en valor el projecte i el treball dels tècnics de la xarxa PEU-UJI i fer més visible la contribució de la Diputació en el programa. A més, es fa extensiva la invitació a l'alcaldia i regidoria de cultura dels pobles de menys de 5.000 habitants que formen part de la xarxa PEU-UJI, perquè coneguen els projectes que l'Extensió Universitària de l'UJI els ofereix en col•laboració amb la Diputació.

  L'objectiu d'aquesta jornada és doble: d'una banda, que els agents socials coneguen amb detall les propostes del Programa d'Extensió 2015 i, d'una altra banda, que els col•laboradors puguen presentar propostes interessants per als que treballen en el desenvolupament sociocultural de les zones rurals de les comarques de Castelló.

  Des del PEU-UJI us animem a compartir amb nosaltres aquesta jornada tan important per a facilitar la trobada entre l'oferta i la demanda formativa i per difondre els valors i el valor del PEU

  El programa de la sessió és el següent:


  09.30 h. Recepció i lliurament d'acreditacions.
  10.00 h. Presentació institucional a càrrec de les autoritats en representació de la Universitat i la Diputació.
  10.30 h. Exposició del programa PEU i els seus projectes (Coordinació del PEU-UJI).
  11.00 h. Esmorzar – espai de trobada informal tècnics i empreses.
  12.00 h. Tancament de la jornada.