Educació Patrimonial

 • El proper 28 de juliol tindrà lloc, a la Llotja del Cànem de la Universitat Jaume I de Castelló, la XIII Jornada del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària – PEU.

  El tema central d'aquesta jornada serà la urgent i necessària revisió i actualització del concepte de patrimoni cultural.

  pauma2 conlogo

  Els nostres patrimonis
  Dins d'aquesta jornada realitzarem un taller en el qual materialitzar les nostres visions i mirades sobre el que pensem i sentim que és el patrimoni cultural.

  Entre tots anem a realitzar una instal·lació patrimonial i necessitem les vostres aportacions. Pot ser un objecte, una imatge, un text, un record… Volem deixar-vos llibertat total perquè cadascun pugui decidir la seva forma d'expressar i materialitzar el seu concepte de patrimoni.

  A tots els que vulgueu participar en les jornades del proper 28 de juliol, us proposem que prepareu allò que per a vosaltres és i significa el patrimoni cultural i ens ho porteu el dia de la jornada.

  Per tots aquells que no pugueu venir el proper 28 de juliol a la jornada, us volem plantejar una via perquè també sentiu que estem junts desenvolupant aquesta construcció col·laborativa del concepte de patrimoni cultural. Us deixem a continuació l'adreça postal del Programa d'Extensió Universitària – PEU de la Universitat Jaume I perquè ens pugueu enviar els vostres patrimonis:

  A/a. Mª Lidón Gómez Monferrer
  UNIVERSITAT JAUME I
  Servei d'Activitats Socioculturals (SASC)
  Programa d'Extensió Universitària (PEU)
  Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
  12071-Castelló de la Plana
  (Castelló)
  SPAIN

  Les vostres aportacions seran incorporades en aquesta instal·lació i ens ajudarà a comprendre i visibilitzar de manera col·lectiva la meravellosa complexitat dels nostres patrimonis.

  Estem molt contents de poder compartir amb vosaltres que, per al desenvolupament d'aquesta intervenció, comptarem amb la col·laboració, creativitat i experiència a l'àrea d'educació patrimonial d’ARAE, Patrimoni i Restauració.

  Esperem amb molta il·lusió les vostres aportacions!!

  #peopleplacesstories

 • El próximo 28 de julio tendrá lugar, en la Llotja del Cànem de la Universitat Jaume I de Castelló, la XIII Jornada del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria – PEU.

  El tema central de esta jornada será la urgente y necesaria revisión y actualización del concepto de patrimonio cultural.

  pauma2 conlogo

  Nuestros patrimonios
  Dentro de esta jornada realizaremos un taller en el cual materializar nuestras visiones y miradas sobre lo que pensamos y sentimos que es el patrimonio cultural.

  Entre todos vamos a realizar una instalación patrimonial y necesitamos vuestras aportaciones. Puede ser un objeto, una imagen, un texto, un recuerdo… Queremos dejaros libertad total porque cada uno pueda decidir su forma de expresar y materializar su concepto de patrimonio.

  A todos los que queráis participar en la jornada del próximo 28 de julio, os proponemos que preparéis aquello que para vosotros es y significa el patrimonio cultural y nos lo traigáis el día de la jornada.

  Para todos aquellos que no podáis venir el día 28 de julio a la jornada, os queremos plantear una vía para que también sintáis que estamos juntos desarrollando esta construcción colaborativa del concepto de patrimonio cultural. Os dejamos a continuación la dirección postal del Programa de Extensión Universitaria – PEU de la Universitat Jaume I para que podáis enviar vuestros patrimonios:

  A/a. Mª Lidón Gómez Monferrer
  UNIVERSITAT JAUME I
  Servicio de Actividades Socioculturales (SASC)
  Programa de Extensión Universitaria (PIE)
  Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n
  12071-Castelló de la Plana
  (Castelló)
  SPAIN

  Vuestras aportaciones serán incorporadas en esta instalación y nos ayudará a comprender y visibilitzar de manera colectiva la maravillosa complejidad de nuestros patrimonios.

  Estamos muy contentos de poder compartir con vosotros que, para el desarrollo de esta intervención, contaremos con la colaboración, creatividad y experiencia en el área de educación patrimonial de ARAE, Patrimonio y Restauración.

  ¡Esperamos con mucha ilusión vuestras aportaciones!

  #peopleplacesstories