Difusió

 • El sábado 8 de abril tendrá lugar en Montán (Castellón) la Jornada sobre el convento de Servitas “Patrimonio y Paisaje”.

  Esta jornada, organizada por la Asociación Cultural Conde de Vallterra de Montán, tiene como objetivo acercar, a todos los interesados, la historia, valor, proceso de restauración y actuaciones posibles para la puesta en valor de este convento.

  montan 01

  montan 02

 • El proyecto Patrimoni participa en el el I Congreso Comarcal Valenciano de Arquitectura Tradicional y Patrimonio Monumental con la ponencia titulada “Procesos participativos en torno al patrimonio cultural: el proyecto Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castellón” y queremos compartir con todos vosotros la presentación que hemos preparado.

   

  tradiarq01

   

  tradiarq02

   

  tradiarq031

   

  tradiarq04

   

  tradiarq05

   

  tradiarq06

   

 • El projecte Patrimoni participa al I Congrés Comarcal Valencià d'Arquitectura Tradicional i Patrimoni Monumental amb la ponència titulada “Processos participatius entorn del patrimoni cultural: el projecte Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castelló” i volem compartir amb tots vosaltres la presentació que hem preparat.

  tradiarq01

   

  tradiarq02

   

  tradiarq031

   

  tradiarq04

   

  tradiarq05

   

  tradiarq06

   

 • Dijous 5 de novembre el coordinador del projecte Patrimoni participa en les Jornades “Pràctiques i reflexions en educació patrimonial (#PREP1)” organitzades per l'Observatori d'Educació Patrimonial d'Espanya (OEPE). Aquestes jornades tindran lloc a Valladolid i el projecte Patrimoni del Programa d’Extensión Universitària (PEU) de la Universitat Jaume I estarà en la Taula 4 sobre el paper de la Universitat pel que fa a Educació Patrimonial i els reptes que es plantegen.

  Com a punt de partida per a la nostra intervenció, volem compartir amb tots vosaltres la presentación que hem preparat sobre el projecte Patrimoni:

  prep1 patrimoni01

  prep1 patrimoni02

  prep1 patrimoni03

  prep1 patrimoni04

  prep1 patrimoni05

  prep1 patrimoni06

  prep1 patrimoni07

  prep1 patrimoni08

  prep1 patrimoni09

  prep1 patrimoni10

  prep1 patrimoni11

  prep1 patrimoni12

  prep1 patrimoni13

  Notícia relacionada: Patrimoni estarà en les Jornades d'Educació Patrimonial #PREP1

 • El jueves 5 de noviembre el coordinador del proyecto Patrimoni participa en las Jornadas “Prácticas y reflexiones en educación patrimonial (#PREP1)” organizadas por el Observatorio de Educación Patrimonial de España (OEPE). Estas jornadas tendrán lugar en Valladolid y el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria (PEU) de la Universitat Jaume I de Castellón estará en la Mesa 4 sobre el papel de la Universidad en lo que se refiere a Educación Patrimonial y los retos que se plantean.

  Como punto de partida para nuestra intervención, queremos compartir con todos vosotros la presentación que hemos preparado sobre el proyecto Patrimoni:

  prep1 patrimoni01

  prep1 patrimoni02

  prep1 patrimoni03

  prep1 patrimoni04

  prep1 patrimoni05

  prep1 patrimoni06

  prep1 patrimoni07

  prep1 patrimoni08

  prep1 patrimoni09

  prep1 patrimoni10

  prep1 patrimoni11

  prep1 patrimoni12

  prep1 patrimoni13

  Noticia relacionada: Patrimoni estará en las Jornadas de Educación Patrimonial #PREP1

 • Ya podéis encontrar en nuestra web los primeros capítulos del número 7 de Memòria Viva, la revista del proyecto Patrimoni – PEU.

  Como sabéis, Memòria Viva se construye con las aportaciones de los Grupos Locales de Patrimoni y con los artículos presentados por especialistas e investigadores sobre patrimonio cultural y participación.

  mv7 fotoretall

  En este bloque hemos publicado la Editorial, Presentación y los primeros nueve artículos firmados por Patrimoni, Itinerantur y los Grupos Locales de Patrimoni de Altura, Cirat, Costur, Sot de Ferrer, Vilanova d’Alcolea y Viver. Muy pronto publicaremos el resto de artículos de Memòria Viva 7.

  Enlace a Memòria Viva

 • Ja podeu trobar en la nostra web els primers capítols del número 7 de Memòria Viva, la revista del projecte Patrimoni – PEU.

  Com sabeu, Memòria Viva es construeix amb les aportacions dels Grups Locals de Patrimoni i amb els articles presentats per especialistes i investigadors sobre patrimoni cultural i participació.

  mv7 fotoretall

  En aquest primer bloc hem publicat l'Editorial, Presentació i nou articles signats per Patrimoni, Itinerantur i els Grups Locals de Patrimoni d'Altura, Cirat, Costur, Sot de Ferrer, Vilanova d'Alcolea i Viver. Molt prompte publicarem la resta d'articles de Memòria Viva 7.

  Enllaç a Memòria Viva

 • El pròxim 19 de novembre a la Pobla de Benifassà tindrà lloc les jornades organitzades pel Projecte LIFE "Acords per al desenvolupament rural".

  cartel life

  Aquestes Jornades s’adrecen a associacions i interessats en la conservació de la natura i la custòdia del territori. Dins d’aquestes jornades coneixerem experiències de diferents projectes, tant agrícoles com forestal en la posada en valor de les terres en desús a través d'acords amb propietaris, entitats o municipis, ja siga a través de la Custòdia del territori u altres tipus d' acords.

   

 • El próximo 19 de noviembre en la Pobla de Benifassà tendrá lugar las jornadas organizadas por el Proyecto LIFE "Acuerdos para el desarrollo rural".

  cartel life

  Estas Jornadas se dirigen a asociaciones e interesados en la conservación de la natura y la custodia del territorio. Dentro de estas jornadas conoceremos experiencias de diferentes proyectos, tanto agrícolas como forestal en la revalorización de las tierras en desuso a través de acuerdos con propietarios, entidades o municipios, ya sea a través de la Custodia del territorio uno otros tipos de acuerdos.

   

 • Els dies 5 i 6 de juny va tindre lloc en Soria, el III Fòrum Cultura i Ruralitatsorganitzat per Cultura i Ciutadania (Ministeri de Cultura i Esport). Com sabeu, el Programa d'Extensió Universitària - PEU de la Universitat Jaume I va participar en aquest fòrum compartint la xarxa de comunitats patrimonials del projecte Patrimoni.

  Com si foren pinzellades (de fet, la primera part del títol d'aquesta crònica és una preciosa pinzellada d'Encarna Lago), ens agradaria destacar una sèrie d'idees que van sorgir en el Fòrum. Cadascuna d'elles, té la seua pròpia textura, color i intensitat. També necessita, un temps d'assecat únic.

  Començant pel propi concepte de Ruralitats i posant l'accent principalment en la pluralitat d'aproximacions al rural des de mirades múltiples i diverses.

  Les "Realitats mestisses" que superen i desborden el rural i l'urbà que va introduir María Montesino de l'Ortiga Colectiva.

  Els perills de la pèrdua del substrat comunitari i l'ocupació, com a conseqüència, del seu espai per l'aparició d'identitats “ràncies” plantejat per Marc Badal Pijoan.

  La claredat de Joan Nogué proposant diferents reflexions al voltant de la cerca de l'essència del lloc i la recuperació del seu sentit. La necessitat d'ampliar el concepte de Desenvolupament Local, de plantejar noves formes de gestió del territori de caràcter NO extractivista, de noves formes de governança local i de buscar noves narratives de l'espai comú.

  Encarna Lago i la importància de les paraules i els seus significats i el paper del museu com a element per a la cohesió social (educació i patrimoni).

  Marcos García / Medialab Prado i la idea de ruralitzar l'urbà. La necessitat de prototipar des d'espais comunitaris on les idees inicials són compartides i es transformen per la interacció de col·laboradores i col·laboradors (experimentació oberta).

  Jesús Fernández / Ecomuseu LaPonte i la museologia feta des de baix. Aportant idees des de la perifèria que generen nous béns comuns. Posant sobre la taula l'experiència de #RuralExperimenta (Laboratori Rural per a l'Experimentació i Innovació ciutadana),organitzat pel Ministeri de Cultura (Cultura i Ciutadania), Medialab Prado - Madrid i LaPonte Ecomuseu i dissenyat per a analitzar vies de fractura entre el "central" i el "perifèric", el "macro" i lo "micro". Partint de la necessitat i del repte d'hibridar les esferes "rural" i "urbana".

  Alfredo Puente (Fundació Cerezales Antonino y Cinia) i el concepte d'habitar, la perspectiva humana i la necessitat de no perdre a les persones en els nostres processos culturals i patrimonials (la dimensió comunitària del projecte cultural).

  La necessitat de revisar el concepte de patrimoni cultural per a incloure en el centre a les persones i la urgència de plantejar espais i moments per a repensar les relacions entre les institucions i el territori des de perspectives comunitàries basades en l'horitzontalitat, la participació o la inclusió (Ángel Portolés).

  I moltíssim més que ens fa pensar en la importància de buscar espais comuns i de compartir. No solament els projectes. Sobretot, les pràctiques i els processos que fan possible el seu desenvolupament.

 • Los días 5 y 6 de junio tuvo lugar en Soria, el III Foro Cultura y Ruralidades organizado por Cultura y Ciudadanía (Ministerio de Cultura y Deporte). Como sabéis, el Programa de Extensión Universitaria - PEU de la Universitat Jaume I participó ene ste foro compartiendo la red de comunidades patrimoniales del proyecto Patrimoni.

  Como si fueran pinceladas (de hecho, la primera parte del título de esta crónica es una preciosa pincelada de Encarna Lago), nos gustaría destacar una serie de ideas que surgieron en el Foro. Cada una de ellas, tiene su propia textura, color e intensidad. También necesita, un tiempo de secado único.

  Comenzando por el propio concepto de Ruralidades y haciendo especial hincapié en la pluralidad de aproximaciones a lo rural desde miradas múltiples y diversas.

  Las "Realidades mestizas" que superan y desbordan lo rural y lo urbano que introdujo María Montesino de La Ortiga Colectiva.

  Los peligros de la pérdida del sustrato comunitario y la ocupación, como consecuencia, de su espacio por la aparición de identidades “rancias” planteado por Marc Badal Pijoan.

  La claridad de Joan Nogué proponiendo diferentes reflexiones en torno a la búsqueda de la esencia del lugar y la recuperación de su sentido. La necesidad de ampliar el concepto de Desarrollo Local, de plantear nuevas formas de gestión del territorio de carácter NO extractivista, de nuevas formas de gobernanza local y de buscar nuevas narrativas del espacio común.

  Encarna Lago y la importancia de las palabras y sus significados y el papel del museo como elemento para la cohesión social (educación y patrimonio).

  Marcos García / Medialab Prado y la idea de ruralizar lo urbano. La necesidad de prototipar desde espacios comunitarios donde las ideas iniciales son compartidas y se transforman por la interacción de colaboradoras y colaboradores (experimentación abierta).

  Jesús Fernández / Ecomuseo LaPonte y la museología hecha desde abajo. Aportando ideas desde la periferia que generen nuevos bienes comunes. Poniendo sobre la mesa la experiencia de #RuralExperimenta (Laboratorio Rural para la Experimentación e Innovación ciudadana),organizado por el Ministerio de Cultura (Cultura y Ciudadanía), Medialab Prado - Madrid y LaPonte Ecomuseo y diseñado para analizar vías de fractura entre lo "central" y lo "periférico", lo "macro" y lo "micro". Partiendo de la necesidad y del reto de hibridar las esferas "rural" y "urbana".

  Alfredo Puente (Fundación Cerezales Antonino y Cinia) y el concepto de habitar, la perspectiva humana y la necesidad de no perder a las personas en nuestros procesos culturales y patrimoniales (la dimensión comunitaria del proyecto cultural).

  La necesidad de revisar el concepto de patrimonio cultural para incluir en el centro a las personas y la urgencia de plantear espacios y momentos para repensar las relaciones entre las instituciones y el territorio desde perspectivas comunitarias basadas en la horizontalidad, la participación o la inclusión (Ángel Portolés).

  Y muchísimo más que nos hace pensar en la importancia de buscar espacios comunes y de compartir. No sólo los proyectos. Sobre todo, las prácticas y los procesos que hacen posible su desarrollo.

 • Els dies 21, 22 i 23 tindrà lloc a Sot de Ferrer l'edició número 40 del Dia del Llibre i en aquesta ocasió el voluntariat “Sot en marcha” ha preparat un cap de setmana replet d'activitats, presentacions i conferències. Volem destacar la presentació del nou espai de la biblioteca, la presentació del llibre “Nou diccionari de la Resistència” de D. José Manuel López Blay i la fira anual que tindrà lloc el diumenge 23 d'abril.

  IMG-20170409-WA0004

  Ací us deixem el programa d'actes. Us esperem!

  IMG-20170409-WA0002

  FB IMG 1492554542612

  Informació: Sot en marcha.

 • Los días 21, 22 y 23 tendrá lugar en Sot de Ferrer la edición número 40 del Día del Libro y en esta ocasión el voluntariado “Sot en Marcha” ha preparado un fin de semana repleto de actividades, presentaciones y conferencias. Queremos destacar la presentación del nuevo espacio de la biblioteca, la presentación del libro “Nuevo diccionario de la Resistencia” de D. José Manuel López Blay y la feria anual que tendrá lugar el domingo 23 de abril.

  IMG-20170409-WA0004

  Aquí os dejamos el programa de actos. ¡Os esperamos!

  IMG-20170409-WA0002

  FB IMG 1492554542612

 • El próximo jueves 27 de octubre y en el marco del III Congreso Internacional de Educación Patrimonial – CIEP3 tendrá lugar el taller “Comunidades Patrimoniales”, impartido por Ángel Portolés, coordinador del proyecto Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  Este taller se suma a la completísima programación de CIEP3 que, en esta tercera edición, se centrará en el análisis de la acción, la innovación y la reflexión en el campo de la educación patrimonial a partir del análisis de proyectos educativos activos que están generando un movimiento de la Educación Patrimonial hacia posturas más participativas, inclusivas y sociales.

  Taller Comunidades Patrimoniales

  IMG 20160528 182001

  Desde la esfera local, están apareciendo toda una serie de proyectos vecinales basados en el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural. Muchas de estas iniciativas parten de grupos de voluntarios que se organizan, de manera participativa y horizontal, para que su patrimonio sea conocido y querido por sus vecinos y vecinas.

  En definitiva, hablamos de Comunidades Patrimoniales que surgen como reflejo de una necesidad manifiesta del territorio. Que se caracterizan tanto por la aproximación emocional al patrimonio de sus integrantes como por una progresiva especialización en cuanto a técnicas y herramientas de socialización del patrimonio se refiere.

  Con este taller pretendemos definir aquellos elementos que pueden estar presentes en la aparición y desarrollo de las Comunidades Patrimoniales. Para poder realizar esta tarea plantearemos una dinámica por grupos en la que nos centraremos en el análisis de cuatro ejes principales: territorio, personas/actores, métodos y recursos.

  Y para empezar, abrimos la participación y planteamos la siguiente pregunta:

  ¿Qué es para ti una Comunidad Patrimonial?

  Con todas vuestras aportaciones presentaremos en el taller una primera aproximación de lo que es para nosotros una Comunidad Patrimonial y tener así un punto de partida común desde el que conocer y aprender juntos.

  Podéis participar añadiendo vuestros comentarios en esta noticia o desde twitter, utilizando las etiquetas #comunidadesciep y la general del Congreso #CIEP3.

  ¿Queréis sabes la mecánica del taller? Aquí os dejamos unas Instrucciones de uso

  ¡Te esperamos!

  Taller Comunidades Patrimoniales. Jueves 27 de octubre a las 9:30 h. Sala 2. III Congreso Internacional de Educación Patrimonial. 26, 27 y 28 de octubre. Complejo Cultural El Águila (Madrid).

  Noticia relacionada: El PEU participará en el III Congreso Internacional de Educación Patrimonial (Madrid)
  Toda la información del Congreso: http://www.ciep3.oepe.es/

 • Dijous 27 d'octubre i en el marc del III Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP3 tindrà lloc el taller “Comunitats Patrimonials”, impartit per Ángel Portolés, coordinador del projecte Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  Aquest taller se suma a la completíssima programació de CIEP3 que, en aquesta tercera edició, se centrarà en l'anàlisi de l'acció, la innovació i la reflexió en el camp de l'educació patrimonial a partir de l'anàlisi de projectes educatius actius que estan generant un moviment de l'Educació Patrimonial cap a postures més participatives, inclusives i socials.

  Taller Comunitats Patrimonials

  IMG 20160528 182001

  Des de l'esfera local, estan apareixent tot un seguit de projectes veïnals basats en el coneixement i posada en valor del patrimoni cultural. Moltes d'aquestes iniciatives parteixen de grups de voluntaris que s'organitzen, de manera participativa i horitzontal, perquè el seu patrimoni siga conegut i volgut pels seus veïns i veïnes.

  En definitiva, parlem de Comunitats Patrimonials que sorgeixen com a reflex d'una necessitat manifesta del territori. Que es caracteritzen tant per l'aproximació emocional al patrimoni dels seus integrants com per una progressiva especialització quant a tècniques i eines de socialització del patrimoni es refereix.

  Amb aquest taller pretenem definir aquells elements que poden estar presents en l’aparició i desenvolupament de les Comunitats Patrimonials. Per a poder realitzar aquesta tasca plantejarem una dinàmica per grups en la qual ens centrarem en l'anàlisi de quatre eixos principals: territori, persones/actors, mètodes i recursos.

  I per a començar, obrim la participació i plantegem la següent pregunta:

  Què és per a tu una Comunitat Patrimonial?

  Amb totes les vostres aportacions presentarem en el taller una primera aproximació del que és per a nosaltres una Comunitat Patrimonial i tindre així un punt de partida comú des del qual conèixer i aprendre junts.

  Podeu participar afegint els vostres comentaris en aquesta notícia o des de twitter, utilitzant les etiquetes #comunidadesciep i la general del Congrés #CIEP3.

  Voleu conèixer la mecànica del taller? Vos deixem unes Instruccions d'ús

  T'esperem!

  Taller Comunitats Patrimonials. Dijous 27 d'octubre a les 9:30. Sala 2. III Congrés Internacional d'Educació Patrimonial. 26, 27 i 28 d'octubre. Complex Cultural El Águila (Madrid).

  Notícia relacionada: El PEU participarà en el III Congrés Internacional d'Educació Patrimonial (Madrid)
  Tota la informació del Congrés: http://www.ciep3.oepe.es/

 • El projecte Patrimoni ha participat en maig en diferents fòrums en els quals ha compartit les característiques, valors i projectes d'aquesta iniciativa del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

  En aquesta notícia volem donar-vos unes breus pinzellades del que han estat cadascuna d'aquestes col·laboracions. Aprofitem per a agrair als organitzadors, professors i institucions la seva amable invitació i l'oportunitat per a poder compartir el nostre projecte i grups locals d’aquesta xarxa de comunitats patrimonials.

  Universitat Jaume I. Participació en Graus.
  El projecte Patrimoni ha estat present en els Graus d'Història i Patrimoni i de Gestió i Administració Pública. En cadascun d'ells, el coordinador del projecte ha participat en una sessió per a presentar Patrimoni com a exemple de bones pràctiques. En aquest enllaç pot llegir-se la notícia publicada a la Universitat Jaume I.

  Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló. Taula rodona: Patrimoni Industrial
  El 10 de maig, Patrimoni – PEU va participar en la taula rodona titulada “Patrimoni Industrial. Situació actual i perspectiva de futur”. Aquesta activitat, emmarcada en la “Nit de l’Art” de Castelló, va ser organitzada pel Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló – CTAC i moderada per Ángel Albert. En aquesta taula rodona van participar, al costat del coordinador de Patrimoni – PEU Ángel Portolés, l'arquitecta i especialista en patrimoni industrial Diana Sánchez i la fotògrafa d'arquitectura Milena Villalba que va presentar la seva exposició “Rajolars”.

   

  Universitat Jaume I. Curs d'especialització “Cultura i desenvolupament”.
  El 17 de maig, Portolés va participar en el Curs d'especialització titulat “Cultura i desenvolupament. Ocupació en el sector cultural 2018-2019” de la Universitat Jaume I. El títol de la sessió va ser "Cultura participativa en projectes de patrimoni i turisme cultural".

  Durant la primera part de la classe, es va realitzar un taller pràctic en el qual els alumnes i alumnes al curs van reflexionar sobre la complexitat del patrimoni cultural i la necessitat de redefinir el seu concepte com a punt de partida per a iniciar accions comunitàries perquè en prengui coneixement i socialització. A partir de les aportacions realitzades en els diferents grups de treball, està prevista la definició d'un text que pugui ser consensuat per totes sobre el valor del patrimoni.

  Després d'aquesta primera part pràctica, la classe va continuar amb la presentació del projecte Patrimoni – PEU i una mostra de projectes locals que compten amb l'acompanyament tècnic d'aquest projecte de la Universitat Jaume I de Castelló. Algunes de les experiències presentades van ser les dels grups de Viver, Cirat, Costur i Territori Espadà, que és una iniciativa que reuneix els 19 municipis que integren el Parc Natural de la Serra de Espadán.

  LaPonte Ecomuséu
  Els espais de trobada i difusió del projecte Patrimoni – PEU en el mes de maig es completen amb la participació del projecte en les VII Jornades de Patrimoni Cultural de LaPonte Ecomuséu (Sant Adriano – Astúries) i realitzades del 22 al 25 de maig. Tota la informació de les VII Jornades de Patrimoni Cultural en LaPonte Ecomuséu

 • El proyecto Patrimoni ha participado en el mes de mayo en diferentes foros en los que ha compartido las características, valores y proyectos de esta iniciativa del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

  En esta noticia queremos daros unas breves pinceladas de lo que han sido cada una de estas colaboraciones. Aprovechamos para agradecer a los organizadores, profesores e instituciones su amable invitación y la oportunidad para poder compartir nuestro proyecto y grupos locales de esta red de comunidades patrimoniales.

  Universitat Jaume I. Participación en Grados.
  El proyecto Patrimoni ha estado presente en los Grados de Historia y Patrimonio y de Gestión y Administración Pública. En cada uno de ellos, el coordinador del proyecto ha participado en una sesión para presentar Patrimoni como ejemplo de buenas prácticas. En este enlace puede leerse la noticia publicada en la Universitat Jaume I.

  Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Mesa redonda: Patrimonio Industrial
  El 10 de mayo, Patrimoni – PEU participó en la mesa redonda titulada “Patrimonio Industrial. Situación actual y perspectiva de futuro”. Esta actividad, enmarcada en la “Nit de l’Art” de Castelló, fue organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castelló – CTAC y moderada por Ángel Albert. En esta mesa redonda participaron, junto al coordinador de Patrimoni – PEU Ángel Portolés, la arquitecta y especialista en patrimonio industrial Diana Sánchez y la fotógrafa de arquitectura Milena Villalba que presentó su exposición “Rajolars”.

  Universitat Jaume I. Curso de especialización “Cultura y desarrollo”.
  El 17 de mayo, Portolés participó en el Curso de especialización titulado “Cultura y desarrollo. Ocupación en el sector cultural 2018-2019” de la Universitat Jaume I. El título de la sesión fue "Cultura participativa en proyectos de patrimonio y turismo cultural".

  Durante la primera parte de la clase, se realizó un taller práctico en el que los alumnos y alumnas al curso reflexionaron sobre la complejidad del patrimonio cultural y la necesidad de redefinir su concepto como punto de partida para iniciar acciones comunitarias para su conocimiento y socialización. A partir de las aportaciones realizadas en los distintos grupos de trabajo, está prevista la definición de un texto que pueda ser consensuado por todas sobre el valor del patrimonio.

  Después de esta primera parte práctica, la clase continuó con la presentación del proyecto Patrimoni – PEU y una muestra de proyectos locales que cuentan con el acompañamiento técnico de este proyecto de la Universitat Jaume I de Castellón. Algunas de las experiencias presentadas fueron las de los grupos de Viver, Cirat, Costur y Territori Espadà, que es una iniciativa que reúne los 19 municipios que integran el Parque Natural de la Sierra de Espadán.

  LaPonte Ecomuséu
  Los espacios de encuentro y difusión del proyecto Patrimoni – PEU en el mes de mayo se completan con la participación del proyecto en las VII Jornadas de Patrimonio Cultural de LaPonte Ecomuséu (Santo Adriano – Asturias) y realizadas del 22 al 25 de mayo. Toda la información de las VII Jornadas de Patrimonio Cultural en LaPonte Ecomuséu.

 • El passat mes d'abril, el Grup de recuperació de la Cultura del vi a Viver (Castelló) va realitzar una visita guiada i comentada a alguns dels cubs i espais de vi més significatius de la població per a donar a conèixer a tots els interessats aquest patrimoni tan present en la història del municipi. Aquesta jornada de socialització del patrimoni forma part d’un conjunt d’accions que està realitzant el grup de Patrimoni de Viver per a acostar el patrimoni cultural als seus veïns.

  IMG 20140426 181723

  Volem compartir amb tots vosaltres els continguts que es van gravar aquest dia tan especial i que ens ajuden a difondre millor la importància del patrimoni cultural.

  Presentació del Grup de Patrimoni de Viver

  Construcció del cub

  Elaboració del vi

  Espai vitivinícola

  Cubs de Eh Ragudo

  Alcoholeras

  Historia vitivinicultura

  Més informació:
  Vine a conèixer el cub de vi de la Rocha Palmera de Viver
  Crònica de la visita als cubs de vi de Viver

  Enregistrament: Enrique Salom

                                                                                                                    Projecte Patrimoni

 • Encuentro de agentes culturales y colaboradores del Programa de Extensión Universitaria.

  La Feria de la Información, el foro donde empieza la actividad anual del Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I, tendrá lugar el próximo 13 de febrero de 2015, viernes, en la sala de actos del Palacio de la Diputación Provincial de Castellón.

  Palau

  La #firapeu es un espacio de encuentro e intercambio entre los agentes sociales de las comarcas de Castellón y los colaboradores habituales del Programa de Extensión Universitaria, y da comienzo el año con la voluntad de seguir trabajando para acercar la formación a las áreas rurales, facilitando al máximo que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a una formación de calidad con el apoyo de la UJI y de la Diputación provincial de Castellón. Para hacer posible este objetivo la participación es clave, porque sin el compromiso y dedicación de las personas que trabajan la cultura y el desarrollo sostenible en el territorio nada del que hacemos tendría sentido.

  A diferencia de años anteriores, donde el encuentro ha tenido lugar en la Universidad, este año se ha querido cambiar la estructura y la sede para poner en valor el proyecto y el trabajo de los técnicos de la red PEU-UJI y hacer más visible la contribución de la Diputación en el programa. Además, se hace extensiva la invitación a la alcaldía y concejalía de cultura de los pueblos de menos de 5.000 habitantes que forman parte de la red PEU-UJI, para que conozcan los proyectos que la Extensión Universitaria de la UJI les ofrece en colaboración con la Diputación.

  El objetivo de esta jornada es doble: por un lado, que los agentes sociales conozcan con detalle las propuestas del Programa de Extensión 2015 y, por otro lado, que los colaboradores puedan presentar propuestas interesantes para los que trabajan en el desarrollo sociocultural de las zonas rurales de las comarcas de Castellón.

  Desde el PEU-UJI os animamos a compartir con nosotros esta jornada tan importante para facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda formativa y para difundir los valores y el valor del PEU.

  El programa de la sesión es el siguiente:


  9.30 h. Recepción y entrega de acreditaciones.
  10.00 h. Presentación institucional a cargo de las autoridades en representación de la Universidad y la Diputación.
  10.30 h. Exposición del programa PEU y sus proyectos (Coordinación del PEU-UJI).
  11.00 h. Almuerzo – espacio de encuentro informal técnicos y empresas.
  12.00 h. Cierre de la jornada.

 • Trobada d'agents culturals i col•laboradors del Programa d'Extensió Universitària.

  La Fira de la InFormació, el fòrum on comença l'activitat anual del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, tindrà lloc el proper 13 de febrer de 2015, divendres, a la sala d'actes del Palau de la Diputació Provincial de Castelló.

  Palau

  La #firapeu és un espai de trobada i intercanvi entre els agents socials de les comarques de Castelló i els col•laboradors habituals del Programa d'Extensió Universitària, i enceta l'any amb la voluntat de seguir treballant per apropar la formació a les àrees rurals, facilitant al màxim que tothom tinga l'oportunitat d'accedir a una formació de qualitat amb el suport de l'UJI i de la Diputació provincial de Castelló. Per a fer possible aquest objectiu la participació és clau, perquè sense el compromís i dedicació de les persones que treballen la cultura i el desenvolupament sostenible al territori res del que fem tindria sentit.

  A diferència d'anys anteriors, on la trobada ha tingut lloc a la Universitat, enguany s'ha volgut canviar l'estructura i la seu per posar en valor el projecte i el treball dels tècnics de la xarxa PEU-UJI i fer més visible la contribució de la Diputació en el programa. A més, es fa extensiva la invitació a l'alcaldia i regidoria de cultura dels pobles de menys de 5.000 habitants que formen part de la xarxa PEU-UJI, perquè coneguen els projectes que l'Extensió Universitària de l'UJI els ofereix en col•laboració amb la Diputació.

  L'objectiu d'aquesta jornada és doble: d'una banda, que els agents socials coneguen amb detall les propostes del Programa d'Extensió 2015 i, d'una altra banda, que els col•laboradors puguen presentar propostes interessants per als que treballen en el desenvolupament sociocultural de les zones rurals de les comarques de Castelló.

  Des del PEU-UJI us animem a compartir amb nosaltres aquesta jornada tan important per a facilitar la trobada entre l'oferta i la demanda formativa i per difondre els valors i el valor del PEU

  El programa de la sessió és el següent:


  09.30 h. Recepció i lliurament d'acreditacions.
  10.00 h. Presentació institucional a càrrec de les autoritats en representació de la Universitat i la Diputació.
  10.30 h. Exposició del programa PEU i els seus projectes (Coordinació del PEU-UJI).
  11.00 h. Esmorzar – espai de trobada informal tècnics i empreses.
  12.00 h. Tancament de la jornada.