Costur

 • Volem compartir amb tots dos novetats del Grup d'Estudi del Patrimoni de Costur

  Blog del projecte

  Des del Grup d'Estudi del Patrimoni de Costur hem creat un nou blog, en el qual presentarem el treball que anem realitzant dins del projecte “L'Aprofitament de l'aigua al terme de Costur”. D'aquesta forma volem que se'ns conega i animar a la gent a col•laborar amb nosaltres.

  Ho acabem d'estrenar i us ho presentem:

  http://grupestudipatrimonicostur.blogspot.com.es/

  1costur

  Col•laboradors en la conservació de la biodiversitat

  D'altra banda, hem rebut l'autorització que demanem a la Conselleria de Medi ambient per a ser "Col•laboradors en la conservació de la biodiversitat", una figura creada des de la Direcció general del Medi Natural amb la finalitat de realitzar activitats que contribuïsquen al coneixement i a la millora de la biodiversitat de les basses naturals del nostre terme municipal i altres punts d'aigua.

  Aquesta autorització suposa un gran avanç en el nostre projecte "L'Aprofitament de l'aigua al final de Costur", ja que és una forma de protegir les basses naturals, donar a conèixer la seua utilitat i riquesa naturals i contribuir al seu manteniment.

  Estem molt contents!!!

  2costur

 • El Grup d’estudi del patrimoni de Costur sigue trabajando en el proyecto “el Aprovechamiento del agua en el término de Costur” y en esta ocasión centra la atención en la organización de un recorrido didáctico por un sendero local en el que ya se empezó a trabajar al incluirlo en el folleto informativo “Senderos y Patrimonio”. Se ha preparado una unidad didáctica que servirá de hilo conductor.

  palmitos 5

  Durante este recorrido, se quiere dar a conocer el patrimonio rural que hoy nos queda en el término de Costur y que es la impronta de aquellos años en los que la agricultura y la ganadería eran la base de la economía costurense. Concretamente, promover el conocimiento del patrimonio relacionado con el agua, los pozos y las balsas; la piedra en seco, ver como realizaban las construcciones y su utilidad; las masías a lo largo del recorrido y la vida que en estas se llevaba; y finalmente, también el “molló”, las señales antiguas de partición del término y las vías pecuarias. Pensamos que toda esta riqueza patrimonial, aunque modesta, se tiene que hacer visible y darle el valor que tiene.

  Este trabajo irá dirigido en un principio a los niños y niñas en edad escolar pero con la intención de, en un futuro, poderlo presentar a otros sectores de la población.

 • El Grup d'estudi del patrimoni de Costur segueix treballant en el projecte “l’Aprofitament de l’aigua al terme de Costur” i en aquesta ocasió centra l’atenció en l’organització d’un recorregut didàctic per un sender local en el que ja es va començar a treballar en incloure’l en el fullet informatiu “Senders i Patrimoni”. S’ha preparat una unitat didàctica que servirà de fil conductor.

  palmitos 5

  Durant aquest recorregut, es vol donar a conèixer el patrimoni rural que avui ens queda al terme de Costur i que és l’empremta d’aquells anys en els que l’agricultura i la ramaderia eren la base de l’economia costurenca. Concretament, promoure el coneixement del patrimoni relacionat amb l’aigua, els pous i les basses; la pedra en sec, veure com realitzaven les construccions i la seua utilitat; els masos al llarg del recorregut i la vida que en aquests es portava; i finalment, també el molló, les senyals antigues de partició del terme i les vies pecuàries. Pensem que tota aquesta riquesa patrimonial, encara que modesta, s’ha de fer visible i donar-li el valor que té.

  Aquest treball anirà dirigit en un principi als xiquets i xiquetes en edat escolar però amb la intenció de, en un futur, poder-lo presentar a altres sectors de la població.

 • El passat 28 de novembre, el Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur (Castelló) de l'Associació Cultural La Fontanella es va reunir amb el coordinador del projecte Patrimoni del PEU de la Universitat Jaume I per a realitzar les valoracions generals del projecte “Tota pedra fa paret” que ha tingut lloc en el 2017 i preparar la nova proposta per a 2018.

  IMG 20170929 101539

  “Tota pedra fa paret” ha iniciat el camí per a aproximar a la població de Costur al valor, importància i fragilitat del patrimoni de la pedra en sec. Per aquest motiu, el projecte de 2017 ha realitzat diferents activitats en les quals han participat els diferents col·lectius i associacions de la població. La implicació d'aquests grups i de tot un seguit de persones que a títol personal han participat en les activitats plantejades, es valora com el resultat més important del projecte.

  En concret, en aquest projecte, organitzat per l'Associació Cultural de la Fontanella amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I, han col·laborat l'Associació de veïns del Mes d’Avall, l'Associació de Jubilats, l'AMPA del CEIP de Costur, el Club d'Esports de Muntanya – CEM de Costur, el CEIP de Costur, el Club de Caçadors de Sant Pere Màrtir, la Cooperativa Agrícola de Costur i el Museu de Ceràmica de L'Alcora.

  Tota pedra fa paret (2018)
  Per a 2018, el Grup d’Estudi del Patrimoni planteja l'evolució de la proposta de 2017 amb la incorporació dels diferents col·lectius, associacions i persones que ho desitgen des del principi, des de la fase de disseny del projecte anual. Per aquest motiu, en la reunió realitzada el passat 28 de novembre es va proposar la convocatòria d'una Assemblea en la qual tot aquell interessat en el projecte, la seua definició i desenvolupament puga participar i aportar la seua experiència i propostes.

  Amb aquest nou enfocament, “Tota pedra fa paret” evoluciona per a convertir-se en una proposta de projecte integral amb un caràcter participatiu, horitzontal i inclusiu. La primera convocatòria està prevista per a febrer de 2018.

 • El Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur de l’A.C. la Fontanella van presentar el passat 25 de maig la publicació de la memòria del projecte “Tota pedra fa paret” que l’any 2017 van fer realitat. Un projecte que va englobar diferents activitats (de maig a octubre) orientades a reflexionar sobre el paisatge de Costur, el que va ser i el que queda . Com ha canviat en els últims 50 anys. Com ho veu la joventut i com s'aproxima a ell. Què se pot fer perquè siga un recurs per al desenvolupament social, cultural i econòmic del nostre territori.

  IMG 20180525 201058

  En 2017, el grup de treball van organitzar les diferents activitats que formarien part del projecte “Tota pedra fa paret” i desprès es van posar en contacte amb les diferents associacions del poble per que pogueren participar i desenvolupar i ampliar les activitats segons els seus coneixements. Desprès de l’èxit de la primera edició de “Tota pedra fa paret” enguany hem volgut donar més rellevància al treball en equip i a la participació de tota la gent obrint l'organització i posada en pràctica del projecte a les diferents associacions del poble des del primer moment, reunint a representants de les diferents associacions, per tal de dissenyar, entre tots, el contingut de la nova edició de “Tota pedra fa paret”. En concret, en aquesta reunió van participar els representants de l’Associació Cultural La Fontanella, l'Associació de veïns del Mas d’Avall, l’AMPA del CEIP de Costur, el CEIP de Costur, el Club de Caçadors sant Pere Màrtir, la Cooperativa de Costur i el projecte Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

  Aquesta reunió va ser molt fructífera i cal ressaltar propostes que van anar més enllà d' organitzar activitats relacionades directament amb la pedra com a element del paisatge costurenc. Dins d’aquesta nova mirada es va considerar important utilitzar la dita “Tota pedra fa paret” que van elegir com a títol del projecte com una forma d'entendre també la forma de treballar entre les persones de manera participativa, valorant que qualsevol aportació per xicoteta que siga es important. Encara que esta proposta ja estava implícita en el projecte anterior, valoren especialment que en la reunió amb les associacions del poble fora un tema que va estar sobre la taula. Es un fet que ens va reforçar la il·lusió i la confiança de que treballar en equip pot ser molt enriquidor i creatiu. A més d'aquesta proposta van sorgir moltes altres que possiblement no es podran fer realitat en aquesta nova edició del projecte.

  Així, va començar el disseny de “Tota pedra fa paret II”, donant-li una nova dimensió al concepte de patrimoni: com les parets es fan superposant pedres de diferents mides, les persones unides formen parets humanes per treballar amb un fi comú.

 • El passat 22 de febrer el Grup d’estudi del patrimoni de Costur es va reunir per a planificar els projectes i activitats sobre patrimoni cultural i emmarcades en l'acompanyament de projectes de Patrimoni – PEU.
  Les tres accions principals previstes per a enguany pel Grup de Patrimoni de Costur són l'inici d'un catàleg dels béns patrimonials de la població, la continuació de les accions sobre educació patrimonial i la realització d'una jornada sobre la construcció de la pedra en sec.

  IMG 20170222 172047

  El catàleg de Costur
  En 2017 el Grup de Costur va a iniciar un catàleg per a recollir el patrimoni cultural de la població centrant-se de manera especial en aquells elements relacionats amb el seu projecte “L'aprofitament de l'aigua en el terme de Costur”. Per a portar a termini la preparació d'aquest catàleg contactarem amb el grup de catalogació del patrimoni cultyural i natural de Viver perquè ens assessoren i informen de com s'està duent a terme el seu projecte de catalogació.

  Educació patrimonial
  Per a enguany continuarem amb la realització d'activitats amb l'escola de Costur per a aproximar als xiquets i xiquetes del col•legi la importància i valor del patrimoni cultural. Per a enguany, el repte és implicar també a les famílies perquè també participen en les activitats plantejades.

  Jornada de la pedra en sec
  Per al segon semestre de 2017 plantegem la realització d'una jornada sobre la pedra en sec. A Costur comptem amb un bon nombre d'exemples d'aquest tipus de construccions i amb la presència de paredadores que han mantingut l'ofici i conserven la tècnica. En aquesta jornada volem definir un punt de trobada en el qual conèixer, reflexionar i socialitzar el patrimoni material i immaterial de la pedra en sec.

  IMG 20170222 175026

 • Dissabte passat 27 d'abril, l'Associació Cultural La Fontanella de Costur va realitzar la primera sessió de catalogació comunitària del patrimoni de la pedra en sec.

  Aquesta nova iniciativa del Grup de Patrimoni – PEU de Costur sorgeix en el marc del projecte “Tota pedra fa paret” i el seu objectiu és el de difondre i valorar el patrimoni local de la pedra en sec. Aquesta acció d'educació patrimonial té com a repte principal el d'acostar als veïns i veïnes a la importància de conèixer el patrimoni de la població com a punt de partida per al seu defensa, protecció i posada en valor.

  La catalogació comunitària del patrimoni de Costur neix amb la voluntat de continuar amb sessions de catalogació obertes en les quals els veïns i veïnes puguin participar i decidir sobre el patrimoni de Costur.

  Us deixem en aquest enllaç l'entrada en el blog de les Associació Cultural La Fontanella de Costur.

  Imatge: A.C. La Fontanella

 • El pasado 28 de noviembre, el Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur (Castellón) de la Asociación Cultural La Fontanella se reunió con el coordinador del proyecto Patrimoni del PEU de la Universitat Jaume I para realizar las valoraciones generales del proyecto “Tota pedra fa paret” que ha tenido lugar en el 2017 y preparar la nueva propuesta para 2018.

  IMG 20170929 101539

  “Toda piedra hace pared” ha iniciado el camino para aproximar a la población de Costur al valor, importancia y fragilidad del patrimonio de la piedra en seco. Para ello, el proyecto de 2017 ha realizado diferentes actividades en las que han participado los diferentes colectivos y asociaciones de la población. La implicación de estos grupos y de toda una serie de personas que a título personal han participado en las actividades planteadas se valora como el resultado más importante del proyecto.

  En concreto, en este proyecto, organizado por la Asociación Cultural de La Fontanella con el acompañamiento técnico de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I, han colaborado la Asociación de vecinos del Mas d’Avall, la Asociación de Jubilados, la AMPA del CEIP de Costur, el Club de Deportes de Montaña – CEM de Costur, el CEIP de Costur, el Club de Cazadores de San Pere Màrtir, la Cooperativa Agrícola de Costur y el Museo de Cerámica de L’Alcora.

  Tota pedra fa paret (2018)
  Para 2018, el Grup d’Estudi del Patrimoni plantea la evolución de la propuesta de 2017 con la incorporación de los diferentes colectivos, asociaciones y personas que lo deseen desde el principio, desde la fase de diseño del proyecto. Para ello, en la reunión realizada el pasado 28 de noviembre se propuso la convocatoria de una Asamblea en la que todo aquel interesado en el proyecto, su definición y desarrollo pueda participar y aportar su experiencia y propuestas.

  Con este nuevo enfoque, “Tota pedra fa paret” evoluciona para convertirse en una propuesta de proyecto integral con un carácter participativo, horizontal e inclusivo. La primera convocatoria está prevista para febrero de 2018.

 • El Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur de la A.C. la Fontanella presentaron el pasado 25 de mayo la publicación de la memoria del proyecto “Toda piedra hace pared” que en 2017 hicieron realidad. Un proyecto que englobó diferentes actividades (de mayo a octubre) orientadas a reflexionar sobre el paisaje de Costur, lo que fue y lo que queda. Cómo ha cambiado en los últimos 50 años. Cómo lo ve la juventud y cómo se aproxima a él. Qué se puede hacer para que sea un recurso para el desarrollo social, cultural y económico de nuestro territorio.

  IMG 20180525 201058

  En 2017, el grupo de trabajo organizó las diferentes actividades que formarían parte del proyecto “Toda piedra hace pared” y a continuación se pusieron en contacto con las diferentes asociaciones del pueblo para que pudieran participar y desarrollar y ampliar las actividades según sus conocimientos. Como resultado del éxito de la primera edición de “Toda piedra hace pared”, este año hemos querido dar más relevancia al trabajo en equipo y a la participación de toda la gente abriendo la organización y puesta en práctica del proyecto a las diferentes asociaciones del pueblo desde el primer momento, reuniendo a representantes de las diferentes asociaciones, para diseñar, entre todos, el contenido de la nueva edición de “Toda piedra hace pared”. En concreto, en esta reunión participaron los representantes de la Asociación Cultural La Fontanella, la Asociación de vecinos del Mas d’Avall, la AMPA del CEIP de Costur, el CEIP de Costur, el Club de Cazadores sant Pere Màrtir, la Cooperativa de Costur y el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

  Esta reunión fue muy fructífera y hay que resaltar propuestas que fueron más allá de organizar actividades relacionadas directamente con la piedra como elemento del paisaje costurense. Dentro de esta nueva mirada se consideró importante utilizar el dicho “Toda piedra hace pared” que eligieron como título del proyecto como una forma de entender también la forma de trabajar entre las personas de manera participativa, valorando que cualquier aportación por pequeña que sea es importante. Aunque esta propuesta ya estaba implícita en el proyecto anterior, valoran especialmente que en la reunión con las asociaciones del pueblo fuera un tema que estuvo sobre la mesa. Es un hecho que nos reforzó la ilusión y la confianza en que trabajar en equipo puede ser muy enriquecedor y creativo. Además de esta propuesta surgieron otras muchas que posiblemente no se podrán hacer realidad en esta nueva edición del proyecto.

  Así, empezó el diseño de “Toda piedra hace pared II”, dándole una nueva dimensión al concepto de patrimonio: como las paredes se hacen superponiendo piedras de diferentes medidas, las personas unidas forman paredes humanas para trabajar con un fin común.

 • Queremos compartir con todos dos novedades del Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur

  Blog del proyecto

  Desde el Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur hemos creado un nuevo blog, en el que presentaremos el trabajo que vamos realizando dentro del proyecto “El Aprovechamiento del agua al término de Costur”. De esta forma queremos que se nos conozca y animar a la gente a colaborar con nosotros.

  Lo acabamos de estrenar y os lo presentamos:

  http://grupestudipatrimonicostur.blogspot.com.es/

  1costur

  Colaboradores en la conservación de la biodiversidad

  Por otro lado, hemos recibido la autorización que pedimos a la Consejería de Medio ambiente para ser "Colaboradores en la conservación de la biodiversidad", una figura creada desde la Dirección general del Medio Natural con el fin de realizar actividades que contribuyan al conocimiento y a la mejora de la biodiversidad de las balsas naturales de nuestro término municipal y otros puntos de agua.

  Esta autorización supone un gran avance en nuestro proyecto "El Aprovechamiento del agua al Término de Costur", puesto que es una forma de proteger las balsas naturales, dar a conocer su utilidad y riqueza naturales y contribuir a su mantenimiento.

  Estamos muy contentos!!!

  2costur

 • El pasado sábado 27 de abril, la Asociación Cultural La Fontanella de Costur realizó la primera sesión de catalogación comunitaria del patrimonio de la piedra en seco.

  Esta nueva iniciativa del Grupo de Patrimoni – PEU de Costur surge en el marco del proyecto “Toda piedra hace pared” y su objetivo es el de difundir y valorar el patrimonio local de la piedra en seco. Esta acción de educación patrimonial tiene como reto principal el de acercar a los vecinos y vecinas a la importancia de conocer el patrimonio de la población como punto de partida para su defensa, protección y puesta en valor.

  La catalogación comunitaria del patrimonio de Costur nace con la voluntad de continuar con sesiones de catalogación abiertas en las que los vecinos y vecinas puedan participar y decidir sobre el patrimonio de Costur.

  Os dejamos en este enlace la entrada en el blog de las Asociación Cultural La Fontanella de Costur.

  Imagen: A.C. La Fontanella

 • Els dies 28, 29 i 30 d'abril serà la 13 edició del Recercat, Jornada de Cultura i Recerca Local de Catalunya i el Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I participarà compartint el model de treball del projecte Patrimoni i els vincles entre la nostra universitat i el territori.

  01. pou al mas del rero

  Com a exemple, i dins d’aquesta participació, el Grup d’estudi del patrimoni de Costur presentarà el seu projecte d’educació patrimonial sobre l’aprofitament de l’aigua a la seua població. En aquesta intervenció, el Grup es centrarà en l’activitat “Textures del meu poble” realitzada en el mes d'octubre de 2016 juntament amb el col·legi d'infantil i primària de la població i el Museu de Ceràmica de l'Alcora.

  XIII Jornada de Cultura i Recerca Local de Catalunya

  recercat

  El RECERCAT. Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner, es realitza anualment en el marc dels actes de la capital de la cultura catalana i té com a principals objectius:
  - donar a conèixer a la resta de la societat civil l’activitat dels centres, instituts d’estudis i altres entitats culturals
  - facilitar l’accés a les publicacions dels centres.
  - fomentar la comunicació i el contacte entre els centres dels diferents territoris de parla catalana.
  - reconèixer la important tasca que realitzen aquestes entitats per a la recerca i la seva posterior divulgació en els territoris de Parla Catalana i també reconèixer la trajectòria d’una persona vinculada al món dels centres d’estudis a través d’uns premis.

  Amb les seves consecutives edicions, el RECERCAT s’ha convertit en el lloc de referència on trobar tota la recerca que s’està realitzant dins l’àmbit local i comarcal, en una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents espais territorials de parla catalana i pel reconeixement a la important tasca que des de fa molts anys aquest teixit associatiu ha fet com a dinamitzador del territori.

  La XIII Jornada de Cultura i Recerca Local de Catalunya està organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, la Coordinadora de Centres d’Estudis de parla catalana, Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura de Reus 1859..

  Al llarg d’aquests tres dies el Recercat oferirà fins a sis grups d’activitats diferents, repartides principalment en dos espais, el Centre de Lectura i la Plaça Evarist Fàbregas, totes d’entrada gratuïta: Premis Recercat, fira, exposicions, presentacions, debats i reflexions i activitats complementàries.

  Trobareu el programa complet i tota la informació del Recercat a www.irmu.org/projects/recercat

  Informació: Institut Ramon Muntaner

 • Los días 28, 29 y 30 de abril tendrá lugar la 13 edición del Recercat, Jornada de Cultura e Investigación Local de Cataluña y el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I participará compartiendo el modelo de trabajo del proyecte Patrimoni y los vínculos entre nuestra universidad y el territorio.

  01. pou al mas del rero

  Como ejemplo, y dentro de esta participación, el Grupo de estudio del patrimonio de Costur presentará su proyecto de educación patrimonial sobre el aprovechamiento del agua en su población. En esta intervención, el Grupo se centrará en la actividad “Texturas de mi pueblo” realizada en el mes de octubre de 2016 junto con el colegio de infantil y primaria de la población y el Museo de Cerámica de l'Alcora.

  XIII Jornada de Cultura e Investigación Local de Cataluña

  recercat

  El RECERCAT. Jornada de Cultura e Investigación Local de los Territorios de Habla Catalana, organizado por el Institut Ramon Muntaner, se realiza anualmente en el marco de los actos de la capital de la cultura catalana y tiene como principales objetivos:
  - dar a conocer al resto de la sociedad civil la actividad de los centros, institutos de estudios y otras entidades culturales
  - facilitar el acceso a las publicaciones de los centros.
  - fomentar la comunicación y el contacto entre los centros de los diferentes territorios de habla catalana.
  - reconocer la importante tarea que realizan estas entidades para la investigación y su posterior divulgación en los territorios de Habla Catalana y también reconocer la trayectoria de una persona vinculada al mundo de los centros de estudios a través de unos premios.

  Con sus consecutivas ediciones, el RECERCAT se ha convertido en el lugar de referencia donde encontrar toda la investigación que se está realizando dentro del ámbito local y comarcal, en una fiesta para la comunicación entre los centros de los diferentes espacios territoriales de habla catalana y por el reconocimiento a la importante tarea que desde hace muchos años este tejido asociativo ha hecho como dinamizador del territorio.

  LA XIII Jornada de Cultura e Investigación Local de Cataluña está organizada por el Institut Ramon Muntaner, Generalitat de Catalunya – Departamento de Cultura, la Coordinadora de Centros de Estudios de habla catalana, Ayuntamiento de Reus y el Centro de Lectura de Reus 1859.

  A lo largo de estos tres días el Recercat ofrecerá hasta seis grupos de actividades diferentes, repartidas principalmente en dos espacios, el Centro de Lectura y la Plaza Evarist Fàbregas, todas de entrada gratuita: Premios Recercat, feria, exposiciones, presentaciones, debates y reflexiones y actividades complementarias.

  Encontraréis el programa completo y toda la información del Recercat en www.irmu.org/projects/recercat

  Información: Institut Ramon Muntaner

 • El Sábado 27 de julio tendrá lugar el taller de arte en el paisaje “Entre paredes” en el municipio de Costur. Esta actividad forma parte de la II Semana Cultural de este municipio de la comarca castellonense del Alcalatén.

  Taller “Entre paredes”
  Partiendo de la gran problemática que hay en nuestro medio ambiente en lo que se refiere al uso de los plásticos, en este taller utilizaremos este material como unión de la piedra en seco, creando entre los muros, espacios llenos de color.

  El objetivo de este taller es resignificar estos elementos (plásticos, pero también la piedra) dotándolos de una nueva función de carácter estético y artístico.

  Este taller será impartido por Concha Asín y Elena Nogarol.

  Programa
  11.00 h. Inicio del taller. Preparación de los materiales reciclados
  14.30 h. Comida
  17.00 h. Instalación de los elementos artísticos creados en el muro de piedra en seco

  Para poder preparar los elementos artísticos, hay que traer botellas y materiales usados de plástico.

  Inscripción al taller “Entre paredes”

  La Inscripción en el taller estará abierta hasta el lunes 22 de julio

  Nota: La comida tiene un coste de 10 euros por persona y será abonado, el mismo día del taller, por los y las participantes.

  Elena Nogarol es licenciada en Historia del Arte y Educadora de Museos, tiene experiencia en restauración de obras de arte y en investigación de patrimonio. Cuenta con 15 años como Educadora de Artes Plásticas.

  Concha Asín es técnico especialista en Técnicas del Volumen (Piedra, Madera y Policromía), Gemóloga y Tasadora de Alhajas. Artista y Escultora Multidisciplinar en Artes Aplicadas, cuenta con 30 años de experiencia como maestra de Artes Aplicadas, fundamentalmente en el Ámbito Rural.

  Este taller ha sido organizado por la Asociación Cultural La Fontanella de Costur y se enmarca en el Acompañamiento de proyectos de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

  I.

 • Dissabte 27 de juliol tindrà lloc el taller d'art en el paisatge “Entre parets” en el municipi de Costur. Aquesta activitat forma part de la II Setmana Cultural d'aquest municipi de la comarca castellonenca de L’Alcalatén.

  Taller “Entre parets”
  Partint de la gran problemàtica que hi ha en el nostre medi ambient pel que fa a l'ús dels plàstics, en aquest taller utilitzarem aquest material com a unió de la pedra en sec, creant entre els murs, espais plens de color.

  L'objectiu d'aquest taller és resignificar aquests elements (plàstics, però també la pedra) dotant-los d'una nova funció de caràcter estètic i artístic.

  Aquest taller serà impartit per Concha Asín i Elena Nogarol.

  Programa
  11.00 h. Inici del taller. Preparació dels materials reciclats
  14.30 h. Dinar
  17.00 h. Instal·lació dels elements artístics creats en el mur de pedra en sec

  Per a poder preparar els elements artístics, cal portat botelles i materials usats de plàstic.

  Inscripció al taller “Entre parets”

  La Inscripció en el taller romandrà oberta fins dilluns 22 de juliol

  Nota: El dinar té un cost de 10 euros per persona i serà abonat, el mateix dia del taller, pels i les participants.

  Elena Nogarol és llicenciada en Història de l'Art i Educadora de Museus, té experiència en restauració d'obres d'art i en recerca de patrimoni. Compta amb 15 anys com a Educadora d'Arts Plàstiques.

  Concha Asín és tècnic especialista en Tècniques del Volum (Pedra, Fusta i Policromia), Gemmòloga i Taxadora de Joies. Artista i Escultora Multidisciplinària en Arts Aplicades, compta amb 30 anys d'experiència com a mestra d'Arts Aplicades, fonamentalment en l'Àmbit Rural.

  Aquest taller ha estat organitzat per l'Associació Cultural La Fontanella de Costur i s'emmarca en l'Acompanyament de projectes de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

 • El último trimestre de 2018 ha sido de vértigo para el proyecto Patrimoni – PEU. Los grupos han desarrollado sus acciones de final de año y hemos participado en diferentes foros en los que hemos podido compartir el proyecto, los grupos locales y sus experiencias para la socialización del patrimonio cultural.

  Problemas técnicos en nuestra página web han hecho imposible poder relatar el día a día del proyecto como nos hubiera gustado. Recogemos en esta reseña una selección de acciones realizadas:

  III Jornadas de museos y colecciones museográficas de la Comunidad Valenciana (Aras de los Olmos)
  El 28 de septiembre de 2018, El Programa de Extensión Universitaria (PEU) de la Universitat Jaume I (UJI) participó en las III Jornadas de museos y colecciones museográficas de la Comunidad Valenciana con las intervenciones de Ángel Portolés como coordinador del proyecte Patrimonio y Anabel Ejarque, miembro de la red técnica del PEU-UJI.

  En este enlacepodéis leer la noticia publicada en la web de la UJI sobre estas jornadas organizadas por la Generalitat Valenciana y la Universitat de València.

  XVI Encuentro de los pueblos del parque. Encuentro de entidades.

  El XVI Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán reunió el 29 de septiembre de 2018 en Tales a los representaciones culturales de los 19 municipios que integran el Parque Natural de la Sierra de Espadán y que constituyen la espina dorsal del proyecto “Territori Espadà”. En el marco de este encuentro anual tuvo lugar el primer “Encuentro de Entidades”. Este espacio parte del diseño ideado en el marco de “Territori Espadà” y pretende ser un foro para la reflexión y análisis de diferentes retos y problemáticas surgidos en las reuniones anuales desarrolladas a lo largo de 207 y 2018.

  En este enlace podéis leer la noticia publicada en la web de la UJI sobre el Encuentro.

  Toda piedra hace pared. Actividad de educación patrimonial
  El 8 de octubre de 2018, la Asociación Cultural La Fontanella de Costur realizó, en el marco de la segunda edición del proyecto “Toda piedra hace pared” una actividad de educación patrimonial en colaboración con el Museo de Cerámica de L’Alcora y en el marco del proyecto sobre la Real Fábrica de Cerámica de L’Alcora. La primera parte consistió en conocer mejor nuestro alrededor y las plantas que se utilizaban para alimentar los hornos de las fábricas de cerámica. La segunda parte de la actividad fue un taller diseñado por el Museo de Cerámica en la que los niños y niñas utilizaron el barro y la porcelana para imprimir las plantas y realizar diseños artísticos.

  A.C. La Fontanella (Costur)

  “Storie, Luoghi, Persone” (Historias, lugares, personas). Fontecchio (Italia)
  El 20 de octubre participamos en el taller “Storie, Luoghi, Persone” (Historias, lugares, personas) en la población italiana de Fontecchio. Este taller se enmarca en la Convención de Faro del Consejo de Europa. En la primera parte de la jornada, el coordinador de Patrimoni – PEU, presentó el proyecto y algunos ejemplos de los proyectos de la red de comunidades patrimoniales de Patrimoni. Por la tarde, el objetivo del taller fue el de analizar la comunidad patrimonial de Fontecchio y su evolución en el último año como punto de partida para el diseño de nuevas acciones que reúnan a la población alrededor del patrimonio.

  Crónica del taller

  II Jornada sobre el patrimoni de Costur
  El 20 de octubre tuvo lugar en Costur la II Jornada sobre el patrimonio de Costur del proyecto “Toda piedra hace pared” con la presentación de Albert López, coordinador del Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I y Pamela Andrés, presidenta de la A.C. La Fontanella.

  Las conferencias fueron dos:
  “Escuela y recuperación del patrimonio cultural: motivación e implicación de la comunidad educativa mediante las TIC. Una experiencia colaborativa desde el aula” en la que participaron Tere Artero (Museu de Ceràmica de l'Alcora), Juan Carlos Olaria, profesor de Ciencias Sociales en el CEIP Puértolas Pardo y los alumnos Ferran Ferris, Raúl Branchadell , Antonio Curiel i Àngel Guillen.
  “La Piedra en Seco como Recurso constructivo: Muros de Piedra en Seco” per Sergi Marí i Monfont.

  El relato de la jornada fue realizado por Victòria Falcó. La crònica se puede consultar en el blog de la A.C. La Fontanella (Costur)

  ¿Cuáles son los retos principales que encuentras en tus proyectos patrimoniales?
  Ya en el mes de noviembre, iniciamos junto con Filipa Neto, técnico de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Portugal el taller “Personas, lugares, historias. Las comunidades patrimoniales de la Convención de Faro”. Esta acción se desarrolló a lo largo del mes y tuvo una primera fase virtual en la que se planteó la pregunta “¿Cuáles son los retos principales que encuentras en tus proyectos patrimoniales?”. Los retos surgidos se trabajaron de manera colaborativa en el IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial que tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre.

  Noticia relacionada

  TCI – FAVA365
  Los días 9, 10 y 11 de noviembre tuvo lugar en Vilanova d’Alcolea una nueva edición del “Taller Colaborativo Interdisciplinar”. Esta acción, desarrollada en el marco del Acompañamiento de proyectos del PEU, tiene como objeto analizar, de manera transversal y colaborativa, un proyecto cultural para establecer toda una serie de indicadores que muestren su estado y retos presentes y futuros. En esta edición, el TCI analizó el FAVA365 – Festival de les Arts de Vilanova d’Alcolea y contó con la participación de diferentes actores internos y externos al proyecto.

  Noticias publicadas (web FAVA365):
  http://fava365.com/ca/el-dia-09-de-novembre-comencem-un-nou-tci/ 
  http://fava365.com/ca/finalitza-un-t-c-i-satisfactori-i-ple-democions/ 

  Els nostres patrimonis. CIEP4
  En el IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial presentamos también la cápsula “Els nostres patrimonis”. Este vídeo recoge en poco más dos minutos, el desarrollo del taller realizado en las XIII Jornadas del proyecto Patrimoni – PEU de julio de 2018 y es una colaboración con Ángela y Xavier de la empresa ARAE. La realización del vídeo corresponde a Anna ribés.En este enlace podéis ver la cápsula que se presentó en el CIEP4.

  Enlace a la cápsula “Nuestros patrimonios”cápsula “Nuestros patrimonios”

  Web del CIEP4

  Cierre del proyecto “Toda piedra hace pared”
  El 1 de diciembre de 2018 tuvo lugar en Costur la jornada de cierre del proyecto anual “toda piedra hace pared” con la participación de la Conlloga Muixeranga de Castelló. En la primera parte de la jornada se realizaron varias figuras en algunos de los espacios patrimoniales de Costur. Posteriormente, en el pabellón municpal se llevó a cabo un taller de castillos. La Jornada concluyó con la música del grupo SarauFolk.

  A.C. La Fontanella (Costur)

  Patrimonio como bien común
  En diciembre, el proyecto Patrimoni – PEU participó en el Simposio Internacional “Patrimonio como bien común” que reunió a diferentes especialistas con una amplia experiencia en el patrimonio y la cultura . En este Simposio, Patrimoni – PEU estuvo presente compartiendo el proyecto como espacio de relación entre instituciones (Universidad, gobiernos provinciales y autonómicos) y el territorio.

  Web del simposio

  Reunión anual de la Red de la Convención de Faro en Burdeos

  Para terminar 2018, Patrimoni – PEU participó en la reunión anual de la Red de la Convención de Faro en Burdeos. En este encuentro se dieron cita diferentes representantes de comunidades patrimoniales europeas con el objetivo de establecer las líneas principales del plan de desarrollo de los próximos años. Durante esta reunión se presentó un primer borrador de la publicación “Personas, lugares, historias” que reúne el proyecto desarrollado en 2018 en el marco de la Convención de Faro y el Año Europeo del Patrimonio Cultural y que ha sido coordinado por Patrimoni - PEU para analizar el concepto de patrimonio cultural de manera colaborativa.

   

 • Este año, la Asociación Cultural la Fontanella de Costur estamos planificando una serie de actividades alrededor del paisaje costurense orientadas especialmente a valorar la utilización de la piedra en su configuración. Estas actividades son un homenaje y un reconocimiento a nuestros antepasados, los cuales transformaron las montañas escarpadas en lugares aptos para el cultivo, y que ahora se muestran como museos al aire libre en peligro de extinción.

  vida masos costur

  En la Asociación Cultural La Fontanella pensamos que es importante reflexionar sobre este paisaje, el que fue y el que queda. Cómo ha cambiado en los últimos 50 años. Cómo lo ve la juventud y lo entiende. Qué podemos hacer para conservarlo. Con este proyecto queremos plantear también una reflexión sobre otros usos de la piedra como, por ejemplo, uno de carácter más lúdico como la utilización de las montañas de piedra para la escalada o las vías ferratas.

  Con este objetivo hemos diseñado una serie actividades que empezaron al último domingo de mayo con una visita para conocer el paisaje de la piedra en seco de Ulldecona (Tarragona) y que culminarán en el mes de octubre con unas jornadas sobre la piedra en seco. Para la realización de estas actividades han participado las diferentes asociaciones del pueblo: Asociación de vecinos del Mas d’Avall, Asociación de Jubilados, Ampa del CEIP de Costur, CEM de Costur, CEIP de Costur, Club de cazadores sant Pere Mártir y Coop. agrícola de Costur. Este proyecto cuenta con el Acompañamiento técnico de Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  La vida en las masías (10 de junio)
  El 10 de junio tendrá lugar dentro del proyecto “Toda piedra hace pared” la actividad “La vida en las masías” en el Local social del Mas d’Avall. Esta actividad ha sido organizada por la Asociación de Vecinos del Mas d’Avall y la AC La Fontanella de Costur.
  A las 18 horas tendrá lugar una excursión a la Sima y visita a construcciones de piedra en seco. Este recorrido tiene unos dos kilómetros. A las 19 horas se iniciará la tertulia y la proyección del documental “Vida en las masías y casetas de campo”. A las 20:30, horas cena de sobaquillo y a las 22:00 horas proyección de la película “El olivo” de Icíar Bollaín.

 • El 19 de desembre de 2016 a les 19 hores tindrà lloc la inauguració de l'exposició “Textures del meu poble, Costur. Gaudim del patrimoni amb tots els sentits” en el Museu de Ceràmica de l'Alcora.

  cartel expo costur

  Aquesta exposició arreplega els treballs realitzats pels xiquets i xiquetes del Col•legi d'Infantil i Primària de Costur durant el taller “Caçadors de Textures” realitzat pel Museu de Ceràmica de l'Alcora. Juntament amb d'aquestes obres, en l'exposició podrà veure's un vídeo que hem preparat sobre aquesta jornada d'educació patrimonial organitzada pel Grup d'Estudi del Patrimoni de Costur.

  L'exposició “Textures del meu poble, Costur. Gaudim del patrimoni amb tots els sentits” estarà en el Museu de Ceràmica de l'Alcora del 19 de desembre de 2016 al 29 de gener de 2017.

  Notícia relacionada: Sentint el nostre patrimoni. Imatges de la jornada d'educació patrimonial “Textures del meu poble – Costur”

  Més informació: http://museulalcora.es/

 • El 19 de diciembre de 2016 a las 19 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición “Texturas de mi pueblo, Costur. Disfrutamos del patrimonio con todos los sentidos” en el Museu de Ceràmica de l’Alcora.

  cartel expo costur

  Esta exposición recoge los trabajos realizados por los niños y niñas del Colegio de Infantil y Primaria de Costur durante el taller “Cazadores de Texturas” realizado por el Museu de Ceràmica de l’Alcora. Junto a estas obras, en la exposición podrá verse un vídeo que hemos preparado sobre esta jornada de educación patrimonial organizada por el Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur.

  La exposición “Texturas de mi pueblo, Costur. Disfrutamos del patrimonio con todos los sentidos” estará en el Museu de Ceràmica de l’Alcora del 19 de diciembre de 2016 al 29 de enero de 2017.

  Noticia relacionada: Sintiendo nuestro patrimonio. Imágenes de la jornada de educación patrimonial “Texturas de mi pueblo – Costur”

  Más información: http://museulalcora.es/

 • El pròxim 23 de juny tindrà lloc a Costur (Castelló) la Jornada “El reg en les hortes del Mas d’Avall”. Aquesta activitat forma part del projecte “Tota pedra fa paret” per a la socialització del patrimoni cultural de Costur i compta amb l'organització de l'Associació de Veïns del Mas d’Avall, l'Associació Cultural La Fontanella de Costur i el projecte Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

  IMG 4361

  El municipi de Costur, comarca de l’Alcalatén, és un poble d’aigües escasses que els costurencs, històricament, hem sabut aprofitar fins l’ultima gota.

  Malgrat l’escassedat, a banda dels pocs regadius particulars (sénies, aiguamolls...), al terme de Costur hi ha sis sistemes de reg tradicionals: la font del Poble, la basseta del Sord, la Fontanella, el Fontanal (actualment perdut), la font del Collado i la font del Mas d’Avall, amb una extensió total aproximada de 2,7 hectàrees.

  La font del Mas d'Avall, amb una modesta superfície d’1,3 hectàrees, rega l’horta més gran del terme i és, amb tota seguretat el sistema més antic, ja que el primer repartiment d’aigües documentat a Costur data de 1429 i es refereix a aquesta font.

  Al segle XVIII, l'augment de la població i la consegüent demanda de queviures de tot tipus van potenciar, d’una banda, l’aprofitament màxim de l’horta disponible i de l’altra la regulació dels sistemes de reg existents, de manera que, només del terme de l’Alcora, del qual Costur formava part, conservem mitja dotzena de documents de repartiment entre els quals un d’ells correspon amb la font del Mas d’Avall.

  En aquest document, datat el 20 de juny de 1770, els regants van adoptar davant del notari Cristóbal Tarragó i sota l’autoritat de l’Alcalde de l’Alcora, Manuel Mascarós, uns acords anomenats “Arreglo sobre las aguas de las Masias de Costur de Abajo” que recollien la pràctica antiga del reg ja establerta en el document de 1429. Els acords de 1770, dels quals el regants en tenen còpia, encara estan en ús i el dia 23 de juny en veurem la demostració pràctica d’aquest antic i curiós costum.

  Jornada “El reg en les hortes del Mas d’Avall”
  En aquesta jornada coneixerem el sistema de reg i distribució de l’aigua del Mas d’Avall de Costur i reflexionarem sobre el present, futur, aprofitament, valors, usos i possibilitats del patrimoni cultural de l’aigua.

  IMG 4304

  La jornada començarà a les 10 del matí amb una ruta per conèixer diferents exemples del patrimoni de l’aigua de Costur. A continuació, s’ha programat la inauguració d’exposicions, xerrades, visites, col·loquis i la projecció d’un audiovisual. En aquesta jornada comptarem amb la participació de Luís Pablo Martínez (Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana), Josep Miquel Ribes (professor de secundària i activista del patrimoni) i les explicacions dels regants de Costur.

  El reg en les hortes del Mas d’Avall (Costur). 23 de juny de 2018
  Lloc: Local Social de l’Associació de veïns del Mas d’Avall (Costur)

  Horari de la Jornada
  10.00 h Excursió: Mas d’Avall-Fontanella-Costur-Basseta del Sord-Cabeço-Mas de Corones-Font del Collao-Mas d’Avall (7 km).
  12.30 h : Inauguració de l’exposició fotogràfica: “De la forma de reg al Mas d’Avall”.
  13.30 h : Dinar de pa i porta a la caseta del Mas d’Avall.
  16.00 h : “Hortes històriques valencianes patrimoni viu de la humanitat” (Luis Pablo Martínez).
  17.00 h : “El repartiment de l’aigua de reg a les hortes de Costur (Alcalatén)” (Josep Miquel Ribés).
  18.00 h : Visita a la bassa del Mas d’Avall per veure la partició de l’aigua i el reg.
  19.00 h : Col·loqui amb el tema “El futur de l’horta del Mas d’Avall: conservació, normativa i supervivència.
  21.00 h : Sopar de pa i porta.
  22.00 h : Projecció audiovisual: “Sons de mas. Memòria d’un temps sense retorn. Vida en els masos de Vilafamés en el passat” de Gabriel Ahis, Josep Joan Miralles, Joan Miquel Ahis.
  Inscripció a la Jornada i més informació:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  HORTA LA BASSA

  Imatges i informació: Grup d'estudi del Patrimoni de Costur - Associació de Veïns del Mas d'Avall