Acompanyament

 • Els dies 30 i 31 de gener tindrà lloc a Vilanova d'Alcolea (Castelló), la realització d'una nova edició del Taller Col·laboratiu Interdisciplinari del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló en el qual s'analitzarà, de manera participativa i horitzontal, el projecte cultural del Festival de les Arts de Vilanova d'Alcolea - FAVA.

  tcivilanova patrimoni

  El taller TCIpeu té el seu origen en el marc de l'Acompanyament de projectes de Patrimoni i la seua primera edició va tenir lloc en la població de Viver (Alt Palància) en 2013 per a analitzar el projecte del Grup Local de Patrimoni sobre la cultura del vi. Entre les claus per a comprendre la importància d'aquest taller d'anàlisi participativa de projectes culturals, podem citar la suma de diferents mirades (internes i externes), la definició d'espais físics i virtuals, el seu caràcter immersiu, l'anàlisi de les conflictivitats presents en el projecte i el seu marc i la voluntat de generar coneixements i eines metodològiques exportables.

  #TCIVilanova

  Per a donar una major obertura i visibilitat a aquest procés, s'ha definit un calendari de trobades virtuals en els quals es plantejaran i debatran continguts, estructures i metodologies possibles per a aplicar-les durant el taller. La plataforma de treball i intercanvi d'opinions serà twitter i el hashtag que s'està utilitzant és #TCIVilanova. Les trobades en twitter tindran lloc els dies 19 i 26 de gener i 2 de febrer de 19 a 20 hores.

  Notícies relacionades:

  Vilanova implementarà una nova metodologia de treball per a un projecte artístic diferent

 • Los días 30 y 31 de enero tendrá lugar en Vilanova d’Alcolea (Castellón), la realización de una nueva edición del Taller Colaborativo Interdisciplinario del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I de Castelló en el que se analizará, de manera participativa y horizontal, el proyecto cultural del Festival de les Arts de Vilanova d’Alcolea - FAVA.

  tcivilanova patrimoni

  El taller TCIpeu tiene su origen en el marco del Acompañamiento de proyectos de Patrimoni y su primera edición tuvo lugar en la población de Viver (Alto Palancia) en 2013 para analizar el proyecto del Grupo Local de Patrimoni sobre la cultura del vino.

  Entre las claves para comprender la importancia de este taller de análisis participativo de proyectos culturales podemos citar la suma de distintas miradas (internas y externas), la definición de espacios físicos y virtuales, su carácter inmersivo, el análisis e las conflictividades presentes en el proyecto y su marco y la voluntad de generar conocimientos y herramientas metodológicas exportables.

  #TCIVilanova

  Para dar una mayor apertura y visibilidad a este proceso, se ha definido un calendario de encuentros virtuales en los que se plantearán y debatirán contenidos, estructuras y metodologías posibles para aplicarlas durante el taller. La plataforma de trabajo e intercambio de opiniones será twitter y el hashtag que se está utilizando es #TCIVilanova. Los encuentros en twitter tendrán lugar los días 19 y 26 de enero y 2 de febrero de 19 a 20 horas.

  Noticias relacionadas:

  Vilanova implementará una nueva metodología de trabajo para un proyecto artístico diferente

 • Dimecres  31 de gener de 2018 a partir de les 17 hores tindrà lloc, en el Centre de Visitants del Parc Natural de la Serra d’Espadà a Eslida, una reunió per a engegar el grup de treball que s'encarregarà de dissenyar la XVI Trobada Anual dels Pobles del Parc que tindrà lloc a Tales.

  Aquesta convocatòria forma part de Territori Espadà per a la definició participativa d'un projecte cultural que integre als 19 mucicipis del parc natural de la Serra d’Espadà i compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

  En el blog de Territori Espadà teniu tots els detalls d'aquesta convocatòria.

  IMG 20171213 173121

 • Las XXII Jornadas de Evaluación del PEU-UJI serán los días 13 y 14 de febrero del 2020 en Viver, en el Espacio Cultural Convento de San Francisco de Paula.

  La Red técnica es el tema prioritario sobre el cual se quiere reflexionar en las Jornadas de Evaluación del año 2019. Por lo tanto, el objetivo es el anlàlisi de las necesidades y demandas de la red como punto de partida para definir la evaluación del PEU. Cada proyecto que se plantea alrededor del PEU crea nuevos espacios de relación, diálogo y creación que están en continuo cambio, y que requiere una reestructuración de la red. Una red con vocación de flexibilidad y adaptabilidad al servicio del territorio.

  Esta convocatoria servirá también para avanzar en la metodología que se utilizará para las sesiones de trabajo, puesto que desde el PEU_lab se marcó el objetivo de recoger las diversas formas que tienen para integrarse en la Red PEU los diferentes colectivos profesionales presentes entre los perfiles del territorio.

  ¿Qué retos plantean los procesos que están surgiendo en el marco del PEU como resultado de la interacción de las personas que constituyen la comunidad PEU? ¿Qué soluciones podemos aportar como miembros de la red? ¿Qué elementos tienen que reforzarse o incorporarse?

  Marcos de relación del PEU
  Las Jornadas se estructurarán en tres ámbitos a partir de los cuales se analizarán las necesidades y demandas en relación con el PEU:

  Red PEU: iniciativas que ya se están desarrollando en el ámbito del PEU.
  PEU Extenso I: iniciativas, proyectos, instituciones, asociaciones, organizaciones y personas interesadas a desarrollar espacios de encuentro con el PEU.
  PEU Extenso II: Nodos y redes, tanto presenciales como virtuales, basadas en el desarrollo, la cultura, el arte, el patrimonio y/o la educación.

  Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 7 de febrero de 2020 a través de este enlace.

  PROGRAMA
  Jueves 13 de febrero
  13:00 Recepción y entrega de material.
  14:00 Comida de bienvenida (Restaurante Casa Eustasio)
  16:00 Inauguración de las Jornadas de Evaluación del PEU 2019 en El Convento de San Francisco de Paula, Espacio cultural, por el concejal de Cultura Vicente Ferrer Ripollés
  16:15 Sesión de trabajo sobre necesidades de las iniciativas que se desarrollan en la red PEU (Red PEU).
  Presentación del proyecto “Almedíjar Vive”
  Moderación: Anabel Ejarque, Sixto Lozano y Eugeni Trilles
  18:00 Pausa café a cargo del Ayuntamiento de Viver
  18:30 Sesión de trabajo con un taller a cargo de Arae, patrimonio y restauración (PEU Extens II).
  Taller "17 objetivos y un mapa"-¿Por qué la cultura es importante en la transformación del entorno? ¿Cómo puede realizarse una conexión verosímil entre el patrimonio cultural y los objetivos del desarrollo sostenible para la comunidad internacional?
  20:00 Cata de aceite de la Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia de Viver.
  21:30 Cena en el Restaurante Casa Eustasio

  Viernes 14 de febrero
  9:30 Presentación
  10:00 Sesión de trabajo con iniciativas interesadas en formar part del PEU (PEU Extens I).
  Presentación de la Comarca del Maestrazgo de Teruel (Cristina Mallén y Sofía Sánchez)
  Moderación: Anna García y Diana Sánchez
  11:30 Almuerzo
  12:00 Conclusiones
  13:00 Paseo por Viver acompañados por Vicente Ferrer Ripollés, concejal de Cultura.
  14:00 Comida en Casa Álvaro.

 • Les XXII Jornades d'Avaluació del PEU-UJI seran els dies 13 i 14 de febrer del 2020 a Viver, a l'Espai Cultural Convento de San Francisco de Paula.

  La Xarxa tècnica és el tema prioritari sobre el qual es vol reflexionar en les Jornades d'Avaluació de l'any 2019. Per tant, l'objectiu és l'anàlisi de les necessitats i demandes de la xarxa com a punt de partida per a definir l'avaluació del PEU. Cada projecte que es planteja al voltant del PEU crea nous espais de relació, diàleg i creació que estan en continu canvi, i que requereix una reestructuració de la xarxa. Una xarxa amb vocació de flexibilitat i adaptabilitat al servei del territori.

  Aquesta convocatòria servirà també per avançar en la metodologia que s'utilitzarà per a les sessions de treball, ja que des del PEU_lab es va marcar l'objectiu de recollir les diverses formes que tenen per integra-se en la Xarxa PEU els diferents col·lectius professionals presents entre els perfils del territori.  Quins reptes plantejen els processos que estan sorgint en el marc del PEU com a resultat de la interacció de les persones que constitueixen la comunitat PEU? Quines solucions podem aportar com a membres de la xarxa? Quins elements han de reforçar-se o incorporar-se?

  Marcs de relació del PEU
  Les Jornades s'estructuraran en tres àmbits a partir dels quals s'analitzaran les necessitats i demandes en relació amb el PEU:

  Xarxa PEU: iniciatives que ja s'estan desenvolupant en l'àmbit del PEU.
  PEU Extens I: iniciatives, projectes, institucions, associacions, organitzacions i persones interessades a desenvolupar espais de trobada amb el PEU.
  PEU Extens II: Nodes i xarxes, tant presencials com virtuals, basades en el desenvolupament, la cultura, l'art, el patrimoni i/o l'educació.

  Les inscripcions estaran obertes fins al dia 7 de febrer de 2020 i han de fer-se a través d'aquest enllaç.

  PROGRAMA
  Dijous 13 de febrer
  13:00 Recepció i entrega de material.
  14:00 Dinar de benvinguda (Restaurant Casa Eustasio)
  16:00 Inauguració de les Jornades d’Avaluació del PEU 2019 en El Convento de San Francisco de Paula, Espacio cultural, pel regidor de Cultura Vicente Ferrer Ripollés
  16:15 Sessió de treball sobre necessitats de les iniciatives que es desenvolupen en la xarxa PEU (xarxa PEU).
  Presentació del projecte “Almedíjar Vive”
  Moderació: Anabel Ejarque, Sixto Lozano i Eugeni Trilles
  18:00 Pausa café a càrrec de l'Ajuntament de Viver
  18:30 Sessió de treball amb un taller a càrrec d'Arae, patrimonio y restauración (PEU Extens II).
  Taller "17 objetivos y un mapa" - Por què la cultura és important per a la transformació de l'entor? Com pot realitzar-se una connexió verosimil entre el patrimoni cultural i els objectius del desenvolupament sostenible per a la comunitat internacional?
  20:00 Tast d'oli de la Cooperativa Oleícola Serrana del Palància de Viver.
  21:30 Sopar al Restaurant Casa Eustasio

  Divendres 14 de febrer
  9:30 Presentació
  10:00 Sessió de treball amb iniciatives interessades en formar part del PEU, participarà la comarca del Maestrazgo de Teruel (PEU Extens I).
  Presentació de la Comarca del Maestrazgo de Teruel (Cristina Mallén i Sofía Sánchez)
  Moderació: Anna García i Diana Sánchez
  11:30 Esmorzar
  12:00 Conclusions
  13:00 Passeig per Viver acompanyats per Vicente Ferrer Ripollés, regidor de Cultura.
  14:00 Dinar a Casa Álvaro.

 • Esta primera semana de julio, el Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur nos hemos reunido con Angel  Portoles, como tutor nuestro, para realizar la evaluación de la XVII Mostra Cultural de l’Alcaltén, que ha sido el tema de las tutorías llevadas a cabo durante todo el año. Teníamos por delante el difícil objetivo de revalorizar la Mostra, de conseguir que el público acudiera y disfrutara de una Mostra  diferente y al mismo tiempo conservar la idea original por la cual surge: Mostrar la comarca del Alcalatén al exterior, su historia, sus orígenes, sus gentes…

  IMG 20150706 195553

  Para realizar la valoración, decidimos buscar una serie de indicadores que nos ayuden a ser objetivos y cuantificar los resultados. Luego vendrá una segunda parte en la tendremos en cuenta la parte más cualitativa/sentimental. Repasamos la actuación de la Asociación cultural, de la gente del pueblo, de las instituciones, del resto de pueblos de la comarca. Entramos en detalles sobre exposiciones, colaboradores, programa, visitantes…

  Y con todo ello el resultado es muy positivo. Hemos conseguido cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto, la Asociación Cultural ha salido reforzada de la actividad y las sensaciones en la Coordinadora son muy buenas. También tenemos un listado de los puntos a mejorar para nuestra próxima cita con la Mostra Cultural. El año que viene nos vemos en Alcora.

 • Ya se puede consultar y descargar en nuestra web la monografía del proyecto “Personas, lugares, historias”.

  En 2018, el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I de Castelló ha coordinado, en el marco de la Red de la Convención de Faro de Consejo de Europa y del Año Europeo del Patrimonio Cultural #EuropeforCulture, el proyecto Personas, Lugares, Historias #peopleplacesstories.

  El punto de partida de este proyecto ha sido la reflexión colaborativa del concepto de patrimonio cultural. Para ello, se han planteado tres fases complementarias en las que hemos aportado nuestras opiniones, experiencias, ejemplos y patrimonios con el objeto de reflejar, a modo de intuición colectiva, una visión más amplia y poliédrica del concepto de patrimonio cultural.

  De manera deliberada, hemos decidido no incluir unas conclusiones de “Personas, Lugares, Historias” en esta monografía. La idea es que cada uno, a partir de su lectura pausada, pueda construir su respuesta a la pregunta ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural?

  Esta publicación supone un punto de partida y queda abierta para nuevas ideas y reflexiones. Todas son y serán bienvenidas. Estaremos encantados de recibir nuevas aportaciones en el hashtag #peopleplacesstories o en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  Os dejamos aquí el enlace a la sección “Publicaciones” de nuestra web donde podréis encontrar la monografía y consultar y descargar también los números publicados hasta el momento de “Memòria Viva”, la revista anual del proyecto Patrimoni- PEU.

 • El pasado 31 de enero de 2018, representantes de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán se reunieron para comenzar con el diseño participativo del XVI Encuentro Anual que, en esta edición, tendrá lugar en la población de Tales.

  En esta primera reunión se plantearon varias mesas temáticas donde los participantes, divididos en grupos, fueron analizando diferentes aspectos relacionados con el encuentro: la presencia y participación de los artesanos, el papel de las entidades, grupos y asociaciones, la parte festiva del encuentro y la difusión y financiación. Tenéis todos los detalles en la noticia publicada en la web de Territori Espadà: Preparamos el XVI Encuentro de los pueblos del Parque Natural. La Crónica

  IMG 20180131 190929

 • El pasado 21 de abril, el Grupo de Cirat volvió a reunirse para continuar con la preparación del traslado de los fondos del museo local a las dependencias municipales. En esta sesión de trabajo, el grupo realizó también un tratamiento preventivo a las piezas de madera para garantizar su conservación. Finalmente, el traslado de piezas desde el museo será realizado por los trabajadores muncipales.

  20170421 113004

  Desde octubre de 2016, la Asociación cultural Las Salinas de Cirat ha comenzado un proyecto para situar, su museo etnográfico, en el centro de la vida cultural de este municipio. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni – PEU.

  20170421 131555

  Noticias relacionadas:
  Un museo para todos. El proyecto del Grupo de Patrimoni - PEU de Cirat
  El Grupo de Cirat continúa con el inventariado de los fondos del Museo

 • El pròxim 30 de maig tindrà lloc a Algimia de Almonacid una nova edició del cicle de Minitrobades dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Aquests espais per a compartir experiències sorgeixen com a resultat de la demanda dels 19 municipis del parc amb l'objectiu de conèixer-se millor i definir, de forma conjunta, un projecte que aglutine aquest territori cultural, les seues associacions, grups i, per sobre de tot, les persones que ho habiten.

  Algimia

  En la Minitrobada d'Algimia de Almonacid els participants coneixerem millor el patrimoni del poble amfitrió i prepararem la pròxima Trobada Anual dels pobles del Parc que, enguany, es realitzarà a Higueras l'1 de juliol.

  Com a part de la Minitrobada de Algimia iniciarem la sèrie de tallers temàtics per a la definició del projecte cultural dels municipis del Parc.

  Notícia relacionada: La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

  Imatge: Parc Natural Serra d'espadà

 • Patrimoni es un proyecto del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I. Ofrece a grupos locales un punto de partida desde el que fijar objetivos y trazar itinerarios de formación y acompañamiento a la carta. Así se pueden llevar a la realidad, proyectos y acciones sobre patrimonio cultural. Desde los primeros cursos de catalogación del patrimonio hasta la actualidad, Patrimoni ha definido, a partir de las demandas concretas de los grupos que han ido surgiendo en el territorio, un proyecto para conocer y dar a conocer el patrimonio cultural.

  Enlace artículo

 • Patrimoni és un projecte del Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I. Ofereix a grups locals un punt de partida des del qual  xar objectius i traçar itineraris de formació i d’acompanyament a la carta. Així es poden portar a la realitat, projectes i accions sobre patrimoni cultural. Des dels primers cursos de catalogació del patrimoni  ns a l’actualitat, Patrimoni ha de nit, a partir de les demandes concretes dels grups que han sorgit en el territori, un projecte per a conèixer i donar a conèixer el patrimoni cultural.

  Enllaç article

 • En aquestes setmanes de 2015 estem centrant bona part de la nostra activitat en la realització de reunions amb els grups de Patrimoni que ho sol•liciten per a planificar les necessitats i accions locals d'enguany.

  Des del 12 de febrer, moment en el qual vam obrir la convocatòria de reunions, hem estat informant als interessats i ens hem reunit amb els grups de Viver, Costur i Vilanova.

  El grup de catalogació del patrimoni immoble i geològic de Viver

  Hem començat l'any amb un nou grup de Patrimoni que molt prompte vos presentarem. De moment, ens hem estat reunint periòdicament per a vore com enfocar un projecte tan gran com ho va a ser la catalogació del patrimoni immoble i geològic de Viver.

  Aquest projecte va a suposar importants reptes que ja estem treballant com el de dissenyar una eina que puga allotjar obertament tot aquest catàleg i que, al mateix temps, puga servir per a ser utilitzat per la resta de grups locals.

  El grup de Patrimoni de Costur

  Al juny Costur acollirà la Mostra Cultural de L’Alcalaten i per a enguany el grup ha sol•licitat acompanyament per a investigar en l'arxiu municipal, dissenyar la Mostra i per a preparar algunes de les exposicions i activitats planificades.

  IMG 20150223 191500

  El grup de Patrimoni de Vilanova d'Alcolea

  El grup de Vilanova està realitzant en 2015 tasques de recuperació de la documentació administrativa municipal present en els arxius de la població i en aquest semestre han sol•licitat la col•laboració de la nostra estudiant en pràctiques perquè realitze tasques de cerca, transcripció, anàlisi i recerca d'una part d'aquests arxius.

  El grup de recuperació de la cultura del vi de Viver

  En 2015 el Grup de Viver continuarà amb el seu projecte sobre la cultura del vi i la recollida d'història oral per a documentar els treballs i tasques tradicionals entorn del vi quedarà completada amb l'aparició, en el número 7 de Memòria Viva, la revista de Patrimoni, del procés de recollida i transport del raïm, la seua transformació de most a vi i la seua comercialització.

  En aquest semestre, el grup de Viver comptarà amb la participació de la nostra estudiant en pràctiques que centrarà la seua col•laboració en el desenvolupament de les recomanacions sorgides en les Jornades Col•laboratives #TCIViver realitzades el passat mes de novembre.

  IMG 20150228 123341

 • En estas semanas de 2015 estamos centrando buena parte de nuestra actividad en la realización de reuniones con los grupos de Patrimoni que lo solicitan para planificar las necesidades y acciones locales de este año.

  Desde el 12 de febrero, momento en el que abrimos la convocatoria de reuniones, hemos estado informando a los interesados y nos hemos reunido con los grupos de Viver, Costur y Vilanova.

  El grupo de catalogación del patrimonio inmueble y geológico de Viver

  Hemos empezado el año con un nuevo grupo de Patrimoni que muy pronto os presentaremos. De momento, nos hemos estado reuniendo periódicamente para ver cómo enfocar un proyecto tan grande como lo va a ser la catalogación del patrimonio inmueble y geológico de Viver.

  Este proyecto va a suponer importantes retos que ya estamos trabajando como el de diseñar una herramienta que pueda alojar abiertamente todo este catálogo y que, al mismo tiempo, pueda servir para ser utilizado por el resto de grupos locales.

  El grupo de Patrimoni de Costur

  En junio Costur acogerá la Mostra Cultural del Alcalatén y para este año el grupo ha solicitado acompañamiento para investigar en el archivo municipal, diseñar la Mostra y para preparar algunas de las exposiciones y actividades planificadas.

  IMG 20150223 191500

  El grupo de Patrimoni de Vilanova d’Alcolea

  El grupo de Vilanova está realizando en 2015 tareas de recuperación de la documentación administrativa municipal presente en los archivos de la población y en este semestre han solicitado la colaboración de nuestra estudiante en prácticas para que realice tareas de búsqueda, transcripción, análisis e investigación de una parte de estos archivos.

  El grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver

  En 2015 el Grupo de Viver continuará con su proyecto sobre la cultura del vino y la recogida de historia oral para documentar los trabajos y tareas tradicionales en torno al vino quedará completada con la aparición, en el número 7 de Memòria Viva, la revista de Patrimoni, del proceso de recogida y transporte de la uva, su transformación de mosto a vino y su comercialización.

  En este semestre, el grupo de Viver contará con la participación de nuestra estudiante en prácticas que centrará su colaboración en el desarrollo de las recomendaciones surgidas en las Jornadas Colaborativas #TCIViver realizadas el pasado mes de noviembre.

  IMG 20150228 123341

 • En 2018, el projecte Patrimoni del Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I ofereix als pobles i grups locals de la província de Castelló una oferta formativa de 6 tallers.

  mosaico formacio2018

  El fil conductor d’aquesta proposta es centra en donar resposta i afrontar qüestions, situacions i reptes que ens trobem en el normal desenvolupament dels nostres grups i projectes patrimonials. Aquesta formació s’emmarca dins de l’oferta formativa del Programa d’Extensió Universitària – PEU i s’ha de considerar com a punt de partida per a iniciar processos a mig i llarg termini al territori i al voltant del patrimoni cultural.

  Oferta formativa Patrimoni 2018:
  A la recerca d’una definició de patrimoni cultural
  Aquest taller pretén treballar perquè els participants consensuen el que per a ells és el Patrimoni Cultural com a punt de partida per a iniciar una reflexió col·lectiva.
  Més informació

  De la idea al treball: encetant un nou projecte sobre patrimoni
  Moltes vegades ens trobem amb una bona idea per a encetar un projecte sobre patrimoni cultural al nostre poble o amb la nostra associació cultural o grup d’estudi.
  Quines qüestions hem de tindre en compte? Quins problemes ens podem trobar? Quines maneres de treballar funcionaran millor?
  Més informació

  Taller de catalogació del patrimoni
  Aquest taller es centra en la importància de la catalogació del nostre patrimoni i planteja el desenvolupament d’una acció que s’iniciarà amb la definició del nostre projecte de catalogació i la nostra fitxa de catalogació.
  Més informació

  Anem a muntar una activitat al voltant del nostre patrimoni cultural
  Una part molt important dels nostres projectes es la definició d’activitats per a la difusió del nostre patrimoni objecte d’estudi i anàlisi. Depenent del tipus d’activitat programada haurem de tindre en compte unes coses o unes altres.
  Més informació

  Repensant el nostre projecte cultural sobre patrimoni
  I arriba el moment en el que comencen a sorgir preguntes al voltant del nostre projecte i del seu futur. Aquest taller proposa un punt de partida per a iniciar una diagnosi del nostre projecte que ens permeta la seua anàlisi com a punt de partida per a encetar una nova fase del mateix.
  Més informació

  Taller Col·laboratiu Interdisciplinar - #TCI
  Aquest taller es planteja com a un espai immersiu per a la reflexió i diagnosi d’un projecte cultural en procés o en curs. Pretén reflexionar sobre el seu present i el futur del nostre projecte, sotmetre al projecte i al grup a tota una sèrie de tensions (conflictes) per a la seua anàlisi i reconstrucció i trobar tota una sèrie de recomanacions externes que complementen les valoracions internes del grup local.
  Més informació

  Juntament amb els tallers de Patrimoni - PEU, altres col·lectius, empreses i professionals ofereixen formació de qualitat en continguts patrimonials. Vos deixem en aquest enllaç la seua oferta.

 • En 2018, el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I ofrece a los pueblos y grupos locales de la provincia de Castellón una oferta formativa de 6 talleres.

  mosaico formacio2018

  El hilo conductor de esta propuesta se centra en dar respuesta y afrontar cuestiones, situaciones y retos que nos encontramos en el normal desarrollo de nuestros grupos y proyectos patrimoniales. Esta formación se enmarca dentro de la oferta formativa del Programa de Extensión Universitaria – PEU y se tiene que considerar como punto de partida para iniciar procesos a medio y largo plazo en el territorio y alrededor del patrimonio cultural.

  Oferta formativa Patrimoni 2018:
  En busca de una definición de patrimonio cultural
  Este taller pretende trabajar para que los participantes consensuen lo que para ellos es el Patrimonio Cultural como punto de partida para iniciar una reflexión colectiva.
  Más información

  De la idea al trabajo: comenzando un nuevo proyecto sobre patrimonio
  Muchas veces nos encontramos con una buena idea para comenzar un proyecto sobre patrimonio cultural en nuestro pueblo o con nuestra asociación cultural o grupo de estudio. ¿Qué cuestiones debemos tener en cuenta? ¿Qué problemas nos podemos encontrar? ¿Qué maneras de trabajar funcionarán mejor?
  Más información

  Taller de catalogación del patrimonio
  Este taller se centra en la importancia de la catalogación de nuestro patrimonio y plantea el desarrollo de una acción que se iniciará con la definición de nuestro proyecto de catalogación y nuestra ficha de catalogación.
  Más información

  Vamos a montar una actividad alrededor de nuestro patrimonio cultural
  Una parte muy importante de nuestros proyectos es la definición de actividades para la difusión de nuestro patrimonio objeto de estudio y análisis. Dependiendo del tipo de actividad programada tendremos que tener en cuenta unas cosas u otras.
  Más información

  Repensando nuestro proyecto cultural sobre patrimonio
  Y llega el momento en el que empiezan a surgir preguntas alrededor de nuestro proyecto y de su futuro. Este taller propone un punto de partida para iniciar un diagnóstico de nuestro proyecto que nos permita su análisis como punto de partida para comenzar una nueva fase del mismo.
  Más información

  Taller Colaborativo Interdisciplinar - #TCI
  Este taller se plantea como un espacio inmersivo para la reflexión y diagnosis de un proyecto cultural en proceso o en curso. Pretende reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro proyecto, someter al proyecto y al grupo a toda una serie de tensiones (conflictos) para su análisis y reconstrucción y encontrar toda una serie de recomendaciones externas que complementan las valoraciones internas del grupo local.
  Más información

   Junto con los talleres de Patrimoni - PEU, otros colectivos, empresas y profesionales ofrecen formación de calidad en contenidos patrimoniales. Os dejamos en este enlace su oferta.

 • El projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària – PEU participa en el Curs d'Estiu de la Universitat Jaume I titulat “Utilització de mitjans digitals com a eina de posada en valor del patrimoni hidràulic de la província de Castelló: inventariat, digitalització i creació de mapes interactius” que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol de 2018.

  cartel curso verano

  A la nostra província disposar d’aigua no ha estat fàcil i han estat necessaris centenars d’anys d’esforços i enginy per optimitzar-la. Aquest llegat constitueix un patrimoni històric molt valuós, que cal que siga atès i conservat.

  En els actuals processos de patrimonialització, la societat civil juga un paper fonamental, donat que és capaç d'inventariar, col·leccionar, conservar, protestar, defensar, restaurar, exposar i divulgar accions que ajudin a visibilitzar elements propis d'una determinada identitat col·lectiva i al seu torn facilitin una segona oportunitat per a aquest patrimoni hidràulic. Amb aquesta finalitat des de la Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua, la Càtedra Diputació de Centres Històrics i Itineraris Culturals de Castelló i el Programa d´Extensió Universitària (PEU) de la Universitat Jaume I s'ha engegat aquesta iniciativa que pretén donar a conèixer eines per posar en valor el patrimoni hidràulic de la província a partir de la creació de mapes interactius.

  Aquest curs està organitzat en diferents jornades que es complementen entre si. El primer dia ens centrarem a entendre el patrimoni hidràulic, el segon aprendrem els processos de catalogació, el tercer dia realitzarem el treball de camp i el quart i últim dia crearem mapes interactius a partir de les dades obtingudes el dia anterior i coneixerem les possibilitats de les eines digitals en aquest tipus d'iniciatives.

  El Programa d'Extensió Universitària - PEU participa de manera activa en aquest Curs d'Estiu de la Universitat Jaume I. El dimarts 17 de juliol el coordinador de Patrimoni – PEU Ángel Portolés realitzarà la conferència titulada “Patrimonis i persones. Cap a una definició participativa de patrimoni cultural” i el taller pràctic “La catalogació comunitària del nostre patrimoni”. El dimecres 18 de juliol, els alumnes visitaran els Grups Locals de Patrimoni de Sot de Ferrer, Jérica, Viver i Altura per conèixer una mostra del seu patrimoni hidràulic. En les properes setmanes anirem publicant els detalls d'aquest curs i de la col·laboració del PEU.

  Us deixem en aquest enllaç tota la informació d'aquest curs: “Utilització de mitjans digitals com a eina de posada en valor del patrimoni hidràulic de la província de Castelló: inventariat, digitalització i creació de mapes interactius”

   

 • El proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria – PEU participa en el Curso de Verano de la Universitat Jaume I titulado “Utilización de medios digitales como herramienta de puesta en valor del patrimonio hidráulico de la provincia de Castelló: inventariado, digitalización y creación de mapas interactivos” que tendrá lugar del 16 al 19 de julio de 2018.

  cartel curso verano

  En nuestra provincia disponer de agua no ha sido fácil y han sido necesarios centenares de años de esfuerzos e ingenio para optimizarla. Este legado constituye un patrimonio histórico muy valioso, que hace falta que sea atendido y conservado.

  En los actuales procesos de patrimonialización, la sociedad civil juega un papel fundamental, pues es capaz de inventariar, coleccionar, conservar, protestar, defender, restaurar, exponer y divulgar acciones que ayuden a visibilizar elementos propios de una determinada identidad colectiva y a su vez faciliten una segunda oportunidad para este patrimonio hidráulico. Con esta finalidad desde la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua, la Cátedra Diputación de Centros Históricos e Itinerarios Culturales de Castellón y el Programa d´Extensió Universitaria (PEU) de la Universitat Jaume I se ha puesto en marcha esta iniciativa que pretende dar a conocer herramientas para poner en valor el patrimonio hidráulico de la provincia a partir de la creación de mapas interactivos.

  Este curso está organizado en diferentes jornadas que se complementan entre sí. El primer día nos centraremos en entender el patrimonio hidráulico, el segundo aprenderemos los procesos de catalogación, el tercer día realizaremos el trabajo de campo y el cuarto y último día crearemos mapas interactivos a partir de los datos obtenidos el día anterior y conoceremos las posibilidades de las herramientas digitales en este tipo de iniciativas.

  El Programa de Extensión Universitaria - PEU participa de manera activa en este Curso de Verano de la Universitat Jaume I. El martes 17 de julio el coordinador de Patrimoni – PEU Ángel Portolés realizará la conferencia titulada “Patrimonios y personas. Hacia una definición participativa de patrimonio cultural” y el taller práctico “La catalogación comunitaria de nuestro patrimonio”. El miércoles 18 de julio, los alumnos visitarán los Grupos Locales de Patrimoni de Sot de Ferrer, Jérica, Viver y Altura para conocer una muestra de su patrimonio hidráulico. En las próximas semanas iremos publicando los detalles de este curso y de la colaboración del PEU.

  Os dejamos en este enlace toda la información de este curso: “Utilización de medios digitales como herramienta de puesta en valor del patrimonio hidráulico de la provincia de Castelló: inventariado, digitalización y creación de mapas interactivos”

 • El proyecto Patrimoni ofrece a los grupos locales formación, asesoramiento y puntos de encuentro. El pasado mes de diciembre realizamos una primera convocatoria a los Grupos Locales de Patrimoni para que solicitaran acompañamiento de proyectos en el 2016.

  El acompañamiento de proyectos es uno de los pilares de Patrimoni y ofrece la participación técnica de miembros del proyecto para que se impliquen en el desarrollo y planificación de los proyectos locales.

  Después de la convocatoria de solicitudes y el análisis de los proyectos presentados, los Grupos Locales que contarán con el acompañamiento de Patrimoni en 2016 son los grupos de: Alto Palancia, Altura, Costur, Sant Rafel del Riu, Sot de Ferrer y los dos grupos de Viver.

  03 tci mv7

  Acompañamiento Patrimoni - PEU 2016

  El patrimonio cultural como recurso de la comarca
  Técnicos del Alto Palancia
  Los técnicos del Alto Palancia están iniciando un proyecto de carácter comarcal en el que el patrimonio cultural sea recurso para el desarrollo del territorio y a partir de metodologías de participación ciudadana.

  Jardín etnobotánico en las ruinas del Batán de la Cartuja de Valldecrist de Altura
  A.C. El Cantal. Altura
  La Asociación El Cantal pretende establecer en la ruinas del antiguo Batán y fábrica de
  papel de la Cartuja de Valldecrist de Altura, un jardín etnobotánico de plantas autóctonas de la comarca del Alto Palancia. La etnobotánica estudia las relaciones entre los seres humanos y los vegetales. Su principal objetivo son los conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura popular tradicional.

  El aprovechamiento del agua en el término de Costur
  Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  El acompañamiento de Patrimonio de este año se enmarca dentro del objetivo principal del Grupo de puesta en valor del patrimonio local y se concretará en la participación en el diseño de actividades para potenciar la protección del patrimonio cultural y natural, para crear (dibujar) un paisaje costurenc vivo y sensibilizar a la población sobre la importancia del patrimonio como elemento de identidad y de cohesión

  La “sequieta dels Valentins”. Aprovechamiento clandestino del agua
  Grupo Los Taulones. Sant Rafel del Riu – Barri Castell (Ulldecona)
  Este año, el Grupo Los Taulones inician este proyecto para catalogar y dar a conocer el patrimonio material e inmaterial de esta canalización por aprovechamiento del agua, construida con la participación de todos los vecinos (jornal de vila).

  Catalogación de Algarrobos monumentales
  Voluntariado de Sot de Ferrer
  El Grupo de Patrimoni del voluntariado de Sot de Ferrer inicia este año un proyecto para la catalogación de los albarrobos monumentales de la población con el objetivo de descubrir y poner en valor este patrimonio natural y cultural de la población.

  La recuperación de la cultura del vino de Viver
  Grupo d recuperación de la cultura de Viver
  El grupo de Patrimoni de Viver continua con su proyecto en torno a la cultura del vino. En este año los ejes de actuación previstos son la actualización del contacto del Grupo con la actual corporación municipal, la continuación de las intervenciones en los cubos, la búsqueda de colaboraciones con otros grupos de Patrimoni y el refuerzo del proyecto de Educación Patrimonial con la escuela.


  La catalogación del patrimonio de Viver
  Grupo de catalogación de Viver
  El objetivo de este proyecto del Grupo de catalogación de Viver es realizar un catálogo – inventario del patrimonio de Viver en el que participe y se implique la población y que quede recogido en un catálogo virtual que pueda ser utilizado por otros grupos de Patrimoni.

 • El projecte Patrimoni ofereix als grups locals formació, assessorament i punts de trobada. El passat mes de desembre vam realitzar una primera convocatòria als Grups Locals de Patrimoni perquè sol·licitaren acompanyament de projectes en el 2016.

  L'acompanyament de projectes és un dels pilars de Patrimoni i ofereix la participació tècnica de membres del projecte perquè s'impliquen en el desenvolupament i planificació dels projectes locals.

  Després de la convocatòria de sol·licituds i l'anàlisi dels projectes presentats, els Grups Locals que comptaran amb l'acompanyament de Patrimoni - PEU en 2016 són els grups de: Alt Palància, Altura, Costur, Sant Rafel del Riu, Sot de Ferrer i els dos grups de Viver.

  03 tci mv7

  Acompanyament Patrimoni – PEU 2016

  El patrimoni cultural com a recurs de la comarca
  Tècnics de l'Alt Palància
  Els tècnics de l'Alt Palància estan iniciant un projecte de caràcter comarcal en el qual el patrimoni cultural siga recurs per al desenvolupament del territori i a partir de metodologies de participació ciutadana.

  Jardí etno-botànic en les ruïnes del Batán de la Cartoixa de Valldecrist d'Altura
  A. de C. El Cantal. Altura
  L'Associació El Cantal pretén establir en la ruïnes de l'antic Batán i fàbrica de paper de la Cartoixa de Valldecrist d'Altura, un jardí etno-botànic de plantes autòctones de la comarca de l'Alt Palància. L’etno-botànica estudia les relacions entre els éssers humans i els vegetals. El seu principal objectiu són els coneixements sobre plantes i les seues utilitats en la cultura popular tradicional.

  L'aprofitament de l'aigua en el terme de Costur
  Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  L'acompanyament de Patrimoni d'enguany s'emmarca dins de l'objectiu principal del Grup de posada en valor del patrimoni local i es concretarà en la participació en el disseny d'activitats per a potenciar la protecció del patrimoni cultural i natural, per a crear (dibuixar) un paisatge costurenc viu i sensibilitzar a la població sobre la importància del patrimoni com a element d'identitat i de cohesió.

  La “sequieta dels Valentins”. Aprofitament clandestí de l'aigua
  Grup Los Taulons. Sant Rafel del Riu – Barri Castell (Ulldecona)
  Enguany, el Grup Los Taulons inicien aquest projecte per a catalogar i donar a conèixer el patrimoni material i immaterial d'aquesta canalització per aprofitament de l'aigua, construïda amb la participació de tots els veïns (jornal de vila).

  Catalogació de Garroferes monumentals
  Voluntariat de Sot de Ferrer
  El Grup de patrimoni del voluntariat de Sot de Ferrer inicia enguany un projecte per a la catalogació de les garroferes monumentals de la població amb l'objectiu de descobrir i posar en valor aquest patrimoni natural i cultural de la població.

  La recuperació de la cultura del vi de Viver
  Grup de recuperació de la cultura de Viver
  El grup de Patrimoni de Viver continua amb el seu projecte sobre la cultura del vi. Enguany els eixos d'actuació previstos són l'actualització del contacte del Grup amb l'actual corporació municipal, la continuació de les intervencions en els cubs, la cerca de col·laboracions amb altres grups de Patrimoni i el reforç del projecte d'Educació Patrimonial amb l'escola.

  La catalogació del patrimoni de Viver
  Grup de catalogació de Viver
  L'objectiu d'aquest projecte del Grup de catalogació de Viver és realitzar un catàleg – inventari del patrimoni de Viver en el qual participe i s'implique la població i que quede arreplegat en un catàleg virtual que puga ser utilitzat per altres grups de Patrimoni.