Acompanyament

 • En 2019, el Grup de recuperació de la cultura del vi a Viver aconsegueix una de les seues reivindicacions més importants: la compra, per part de l'ajuntament de Viver, de la Casa del Muro per a usos culturals i com un dels espais fonamentals per a comprendre la importància i valor de la cultura del vi en aquesta població de la província de Castelló.

  Servisca aquesta notícia com a agraïment i homenatge a tots els que han participat en aquest projecte i especialment a Franscisco Marco, Rafael Aliaga, Miguel Martínez, Ricardo Serrano, Ismael San Juan i Isabel Mañes.

  Un projecte amb molt de recorregut
  Des de 2013, el Grup de Recuperació de la Cultura del Vi a Viver ha treballat per a acostar, als veïns i veïnes del municipi de la comarca de l'Alt Palància, el seu passat cultural relacionat amb el vi.

  En aquests anys de treball intens, el grup de Viver ha rescatat de la memòria i de l'oblit una important part del patrimoni material i immaterial del vi a Viver. Bona mostra i fruit d'aquest projecte ha estat l'inventari dels cubs de vi de la població, la documentació dels sistemes tradicionals de preparació del terreny, plantació, cura i verema, l'inventariat d'objectes relacionats amb els treballs de la vitivinicultura i la recuperació de cançons, refranys i anècdotes relacionades amb el vi i la història de Viver.

  I com un dels moments més assenyalats d'aquest projecte del Grup de Viver, la Festa del Vi en la qual el Grup, i el Col·legi d'educació infantil i primària Historiador Diago de Viver, van desenvolupar una activitat d'educació patrimonial al voltant del vi en la qual van participar tots els xiquets i xiquetes del col·legi.

  El projecte del Grup de Viver compta amb l'acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

 • En 2019, el Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver consigue una de sus reivindicaciones más importantes: la compra, por parte del ayuntamiento de Viver, de la Casa del Muro para usos culturales y como uno de los espacios fundamentales para comprender la importancia y valor de la cultura del vino en esta población de la provincia de Castellón.

  Sirva esta noticia como agradecimiento y homenaje a todos los que han participado en este proyecto y en especial a Franscisco Marco, Rafael Aliaga, Miguel Martínez, Ricardo Serrano, Ismael San Juan e Isabel Mañes.

  Un proyecto con mucho recorrido
  Desde 2013, el Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino en Viver ha trabajado para acercar, a los vecinos y vecinas del municipio de la comarca del Alto Palancia, su pasado cultural relacionado con el vino.

  En estos años de trabajo intenso, el grupo de Viver ha rescatado de la memoria y del olvido una importante parte del patrimonio material e inmaterial del vino en Viver. Buena muestra y fruto de este proyecto ha sido el inventario de los cubos – lagares de vino de la población, la documentación de los sistemas tradicionales de preparación del terreno, plantación, cuidado y vendimia, el inventariado de objetos relacionados con los trabajos de la vitivinicultura y la recuperación de canciones, refranes y anécdotas relacionadas con el vino y la historia de Viver.

  Y como uno de los momentos más señalados de este proyecto del Grupo de Viver, la Fiesta del Vino en la que el Grupo, y el Colegio de educación infantil y primaria Historiador Diago de Viver, desarrollaron una actividad de educación patrimonial alrededor del vino en la que participaron todos los niños y niños del colegio.

  El proyecto del Grupo de Viver cuenta con el acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

 • Dijous 22 d'octubre, els xiquets i xiquetes del Col•legi Historiador Diago de Viver comencen la Festa del vi amb la verema.

  La verema és un dels moments clau en el cicle del vi. Es tracta de la recollida del fruit després d'un llarg any de cures i atencions. Els xiquets i xiquetes del col•legi de Viver veremaran acompanyats pels seus professors i pels membres del Grup, què els explicaran les diferents eines i tècniques utilitzades en aquesta recollida de la vinya i el seu transport tradicional des de la vinya fins al cub.

  03 fiestaviver vendimia

  El Grup de recuperació de la cultura del vi de Viver, en col•laboració amb el professorat del Col•legi Historiador Diago de la població, han preparat una jornada perquè els escolars d'infantil i primària coneguen tot un seguit de continguts relacionats amb el vi i que van des de l'educació ambiental (coneixement de la planta i de l'entorn i paisatge de Viver) als coneixements patrimonials relacionats amb les pràctiques tradicionals, cures, eines i tècniques tradicionals al voltant de la vinya i la verema.

  La verema forma part de la Festa del vi que es desenvolupa els dies 22 i 23 d'octubre a Viver. La Festa del vi és un projecte del Grup de recuperació de la Cultura del vi de Viver en col•laboració amb el CEIP Historiador Diago i emmarcat en l'Acompanyament de projectes de PEU - Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Notícia relacionada: La Festa del vi a Viver

 • En els últims tres anys, el Grup de recuperació de la Cultura del vi a Viver (Alt Palància) està desenvolupant un projecte per a conèixer i donar a conèixer la cultura del vi en aquesta població de Castelló. I en aquest camí recorregut, des de fa alguns mesos comptem amb la col•laboració del Col•legi Historiador Diago de Viver, què ha acceptat el repte de sumar, al seu projecte educatiu de centre, el patrimoni cultural de Viver per a conformar un projecte d'Educació Patrimonial dirigit als seus escolars tant d'educació infantil (3, 4 i 5 anys) com de primària (6 - 12 anys).

  IMG 20151015 190304

  Fruit d'aquesta col•laboració, els dies 22 i 23 d'octubre de 2015 tindrà lloc a Viver la Festa del vi en la qual s'han preparat tot un seguit d’activitats destinades als xiquets i xiquetes d'aquesta població perquè coneguen el seu patrimoni cultural i comprenguen la seua importància cultural, històrica i emocional.

  Entre les activitats programades, què en aquests dies vos anirem presentant, la Festa del vi tindrà:
  - Dia de la verema (22 d'octubre) amb la participació de tota l'escola i les explicacions i acompanyament dels membres del Grup i dels mestres
  - Dia de la Festa del vi (23 d'octubre) amb: exposició d'objectes tradicionals, trepitjat de raïm, explicació dels poals de vi, elaboració mecànica de most, prova de most i tallers de pintura i jocs.

  La Festa del vi suposa la cristal•lització d'una voluntat del Grup de Viver per a compartir el patrimoni local amb la seua població. Des de l'escola. Com a corretja de transmissió des de la qual cercar el retrobament dels veïns i veïnes de Viver amb el seu patrimoni.

  La Festa del vi és un projecte del Grup de recuperació de la Cultura del vi de Viver en col•laboració amb el CEIP Historiador Diago i emmarcat en l'acompanyament de projectes de PEU-Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Notícia relacionada: El patrimoni cultural en l'escola (Viver)

 • La Festa del vi per als xiquets i xiquetes del col·legi de Viver forma part de la col·laboració entre el Grup de recuperació de la cultura de Viver, el Col·legi Historiador Diago, l’Ajuntament de Viver i l'Acompanyament de projectes de PEU – Patrimoni. Arranca dijous 22 amb la verema (vore post anterior) i culmina divendres 23 amb la definició de l'entorn del cub de la “Rocha Palmera” de Viver com a espai efímer d'interpretació de la cultura del vi.

  Per a la Jornada de divendres, s’han dissenyat tota una sèrie de punts d'interès en els quals el Grup de Viver, juntament amb el professorat, transmetran als xiquets i xiquetes del collegi tot un seguit de continguts relacionats amb el patrimoni cultural del vi. Cadascun d'aquests racons compta amb membres del Grup de Viver ja que ells seran els encarregats de compartir coneixements i experiències juntament amb el professorat.

  IMG 20150228 122854

  Al llarg del matí del 23 d'octubre s'han preparat els següents espais:

  Exposició d'objectes
  Fruit del treball de recerca previ, el grup de Viver ha arreplegat tota una serie objectes relacionats amb el vi que seran exposats i interpretats.

  La construcció del cub
  El cub de vi és l'espai en el qual es realitzava el trepitjat del raïm i la transformació de most a vi. Es tracta de construccions cilíndriques o rectangulars amb unes dimensions que en alguns casos s'acosten als 3 metres de diàmetre i 5 metres d'altura i amb capacitats de 40.000 litres.

  En el Grup de Viver comptem amb obrers que ens explicaran com es construïa el cub ja que, en el seu moment, van treballar en els cubs i en diferents re-usos als quals van ser sotmesos.

  El trepitjat tradicional de raïm
  Una de les activitats que amb més il·lusió esperem és l'elaboració de most a la manera tradicional: amb el trepitjat del raïm pels xiquets i xiquetes del col·legi en el cub de la Rocha Palmera.

  Elaboració mecànica de most
  A més del trepitjat de raïm, en la Festa del vi els membres del Grup de Viver elaboraran most utilitzant maquinària com la premsa metàl·lica. Tot el procés serà explicat pels membres del Grup i els mestres. El most resultant podrà ser degustat pels xiquets i xiquetes del col·legi.

  La importància de conèixer el nostre patrimoni
  El Grup de Viver ha preparat una sèrie de panells en els quals expliquen els objectius del seu treball i la importància de conèixer el nostre patrimoni cultural.

  Pintar amb vi
  Des del Col·legi Historiador Diago s'ha preparat un taller per a pintar utilitzant vi.

  Jocs tradicionals
  Com a complement a totes les activitats, en la Festa del vi hi haurà també un lloc per als jocs tradicionals.

  IMG 20150228 132614

 • El jueves 22 de octubre, los niños y niñas del Colegio Historiador Diago de Viver comienzan la Fiesta del vino con la vendimia.

  La vendimia es uno de los momentos clave en el ciclo del vino. Se trata de la recogida del fruto después de un largo año de cuidados y atenciones. Los niños y niñas del colegio de Viver vendimiarán acompañados por sus profesores y por los miembros del Grupo, que les explicarán las distintas herramientas y técnicas utilizadas en esta recogida de la vid y su transporte tradicional desde la viña hasta el cubo.

  03 fiestaviver vendimia

  El Grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver, en colaboración con el profesorado del Colegio Historiador Diago de la población, han preparado una jornada para que los escolares de infantil y primaria conozcan toda una serie de contenidos relacionados con el vino y que van desde la educación ambiental (conocimiento de la planta y del entorno y paisaje de Viver) a los conocimientos patrimoniales relacionados con las prácticas tradicionales, cuidados, herramientas y técnicas tradicionales alrededor de la viña y la vendimia.

  La vendimia forma parte de la Fiesta del vino que se desarrolla los días 22 y 23 de octubre en Viver. La Fiesta del vino es un proyecto del Grupo de recuperación de la Cultura del vino de Viver en colaboración con el CEIP Historiador Diago y enmarcado en el Acompañamiento de proyectos de PEU-Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castellón.

  Noticia relacionada: La Fiesta del vino en Viver

 • La Fiesta del vino para los niños y niñas del colegio de Viver forma parte de la colaboración entre el Grupo de recuperación de la cultura de Viver, el Colegio Historiador Diago, el Ayuntamiento de Viver y el Acompañamiento de proyectos de PEU-Patrimoni. Arranca el jueves 22 con la vendimia (ver post anterior) y culmina el viernes con el definición del entorno del cubo de la “Rocha Palmera” de Viver como espacio efímero de interpretación de la cultura del vino.

  Para la Joranda del viernes, se han diseñado toda una serie de puntos de interés en los que el Grupo de Viver, junto con el profesorado, transmitirán a los niños y niñas del colegio toda una serie de contenidos relacionados con el patrimonio cultural del vino. Cada uno de estos espacios cuenta con miembros del Grupo de Viver ya que ellos serán los encargados de compartir conocimientos y experiencias junto con el profesorado.

  IMG 20150228 122854

  A lo largo de la mañana del 23 de octubre se han preparado los siguientes espacios:

  Exposición de objetos
  Fruto del trabajo de investigación previo, el grupo de Viver ha recogido toda una serie objetos relacionados con el vino que serán expuestos e interpretados.

  La construcción del cubo
  El cubo de vino es el espacio en el que se realizaba el pisado de la uva y la transformación de mosto a vino. Se trata de construcciones cilíndricas o rectangulares con unas dimensiones que en algunos casos se acercan a los 3 metros de diámetro y 5 metros de altura y con capacidades de 40.000 litros.

  En el Grupo de Viver contamos con albañiles que nos explicarán cómo se construía el cubo ya que en su momento trabajaron en los cubos y en diferentes re-usos a los que fueron sometidos.

  El pisado tradicional de uva
  Una de las actividades que con más ilusión esperamos es la elaboración de mosto a la manera tradicional: con el pisado de la uva por los niños y niñas del colegio en el cubo de la Rocha Palmera.

  Elaboración mecánica de mosto
  Además del pisado de uva, en la Fiesta del vino los miembros del grupo de Viver elaborarán mosto utilizando maquinaria como la prensa metálica. Todo el proceso será explicado por los miembros del Grupo y los maestros. El mosto resultante podrá ser degustado por los niños y niñas del colegio.

  La importancia de conocer nuestro patrimonio
  El Grupo de Viver ha preparado una serie de paneles en los que explican los objetivos de su trabajo y la importancia de conocer nuestro patrimonio cultural.

  Pintar con vino
  Desde el colegio Historiador Diago se ha preparado un taller para pintar utilizando vino.

  Juegos tradicionales
  Como complemento a todas las actividades, en la Fiesta del vino habrá también un lugar para los juegos tradicionales.

  IMG 20150228 132614

 • En los últimos tres años, el Grupo de recuperación de la Cultura del vino en Viver (Alto Palancia) está desarrollando un proyecto para conocer y dar a conocer la cultura del vino en esta población de Castellón. Y en este camino recorrido, desde hace algunos meses contamos con la colaboración del Colegio Historiador Diago de Viver, que ha aceptado el reto de sumar a su proyecto educativo de centro, el patrimonio cultural de Viver para conformar un proyecto de Educación Patrimonial dirigido a sus escolares tanto de educación infantil (3, 4 y 5 años) como primaria (6 - 12 años).

  IMG 20151015 190304

  Fruto de esta colaboración, los días 22 y 23 de octubre de 2015 tendrá lugar en Viver la Fiesta del vino en la que se han preparado toda una serie de actividades destinadas a los niños y niñas de esta población para que conozcan su patrimonio cultural y comprendan su importancia cultural, histórica y emocional.

  Entre las actividades programadas, que en estos días os iremos presentando, la Fiesta del vino tendrá:
  - Día de la vendimia (22 de octubre) con la participación de toda la escuela y las explicaciones y acompañamiento de los miembros del Grupo y de los maestros
  - Día de la Fiesta del vino (23 de octubre) con: exposición de objetos tradicionales, pisado de uva, explicación de los cubos de vino, elaboración mecánica de mosto, prueba de mosto y talleres de pintura y juegos.

  La Fiesta del vino supone la cristalización de una voluntad del Grupo de Viver para compartir el patrimonio local con su población. Desde la escuela. Como correa de transmisión desde la que buscar el reencuentro de los vecinos y vecinas de Viver con su patrimonio.

  La Fiesta del vino es un proyecto del Grupo de recuperación de la Cultura del vino de Viver en colaboración con el CEIP Historiador Diago y enmarcado en el acompañamiento de proyectos de PEU-Patrimoni de la Universitat Jaume I de Castellón.

  Noticia relacionada: El Patrimonio cultural en la escuela (Viver)

 • El passat 5 d'abril va tenir lloc, en el municipi de Pavías, una primera trobada amb els representants dels 19 municipis que formen part del Parc Natural de la Serra d’Espadà. L'objectiu d'aquesta jornada va ser el de presentar la nova proposta per al disseny del projecte cultural del parc, que compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  IMG 20170405 184818

  Una vegada realitzada la benvinguda i presentació a càrrec de l'alcaldessa de Pavies i del director del Parc Natural respectivament, es va dur a terme una introducció amb les accions realitzades en els últims anys des del Parc per contextualitzar el projecte i el nou punt de partida que es planteja. A més, es va fer una breu presentació del projecte Patrimoni – PEU i dels seus Grups Locals.

  A continuació, es va iniciar un col·loqui obert sobre la pregunta “Què esperes d'aquestes reunions?”. Per als assistents a aquesta activitat, les trobades són una oportunitat per conèixer-nos millor i el punt de partida per a la creació d'una xarxa des de la qual iniciar accions d'intercanvi. Els pobles del parc comparteixen un patrimoni comú i la proposta parteix del desenvolupament d'un procés para entre tots definir els valors del patrimoni.

  IMG 20170405 171315

  Per dur a terme aquest projecte, els pobles del parc reconeixen i valoren la presència i paper de la gestora del Parc Natural com a plataforma des de la qual canalitzar la informació i distribuir-la, com a punt de reunió i com a agent aglutinador.

  Coneixent el patrimoni de Pavías amb l'Associació Cultural "Artea"
  Una part molt important d'aquestes trobades és la possibilitat de conèixer a les persones que estan darrere dels projectes culturals del poble que acull la reunió. A Pavías vam conèixer als membres de l'Associació Cultural “Artea” que ens van ensenyar l'antic forn, el museu, l'església i els safaretjos.

  Forn de Pavías
  L'edifici on actualment es troba el forn correspon a l'antiga Església de Pavías. Quan es va acabar la construcció de la nova Església en 1705, aquest edifici va quedar en desús fins que el rei Carlos III, l'any 1787 ho va passar a titularitat municipal. A partir d'aquest moment es comença a construir el forn de tipus moruno en el seu interior.

  IMG 20170405 184139

  En l'actualitat el Forn és un dels més grans de la seva tipologia que queden en funcionament, encara que solament s'encén una vegada a l'any coincidint amb la festa de Sant Antonio.

  El Museu de Pavías
  En 1982 es va obrir per primera vegada al públic el Museu de Pavías, es tractava d'una petita col·lecció de peces de caràcter etnològic i arqueològic situades en l'antic calabós o presó municipal. El que va començar sent una petita col·lecció no ha deixat de créixer i segueix augmentat dia a dia, fins a formar l'actual exposició permanent amb més de 500 objectes.

  Pràcticament totes les peces són privades i cedides al Museu per a la seva exposició pública, amb elles podem recórrer la vida cuotidiana d'antany i l'evolució històrica del poble i el seu terme.

  IMG 20170405 185554

  En l'actualitat s'han realitzat l'inventari de les peces, el projecte museològic i museogràfic, l'estudi arquitectònic... i es troba en tràmits de reconeixement i legalització del Museu de Pavías com a col·lecció museográfica permanent.

  IMG 20170405 200944

  La propera reunió dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà tindrà lloc a Algimia de Almonacid el dia 24 de maig.

   

 • El pasado 5 de abril tuvo lugar, en el municipio de Pavías (Castellón), un primer encuentro con los representantes de los 19 municipios que forman parte del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El objetivo de esta jornada fue el de presentar la nueva propuesta para el diseño del proyecto cultural del parque que cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  IMG 20170405 184818

  Una vez realizada la bienvenida y presentación a cargo de la alcaldesa de Pavías y del director del Parque Natural respectivamente, se llevó a cabo una introducción de las acciones realizadas en los últimos años desde el Parque para contextualizar el proyecto y el nuevo punto de partida que se plantea. Además, se hizo una breve presentación del proyecto Patrimoni – PEU y de sus Grupos Locales.

  A continuación, se inició un coloquio abierto en torno a la pregunta “¿Qué esperas de estas reuniones?”. Para los asistentes a esta actividad, los encuentros son una oportunidad para conocernos mejor y el punto de partida para la creación de una red desde la que iniciar acciones de intercambio. Los pueblos del parque comparten un patrimonio común y la propuesta parte del desarrollo de un proceso para entre todos definir los valores del patrimonio.

  IMG 20170405 171315

  Para llevar a cabo este proyecto, los pueblos del parque reconocen y valoran la presencia y papel de la gestora del Parque Natural como plataforma desde la que canalizar la información y distribuirla, como punto de reunión y como agente aglutinador.

  Conociendo el patrimonio de Pavías con la Asociación Cultural "Artea"
  Una parte muy importante de estos encuentros es la posibilidad de conocer a las personas que están detrás de los proyectos culturales del pueblo que acoge la reunión. En Pavías conocimos a los miembros de la Asociación Cultural “Artea” que nos enseñaron el antiguo horno, el museo, la iglesia y los lavaderos.

  Horno de Pavías
  El edificio donde actualmente se encuentra el horno corresponde a la antigua Iglesia de Pavías. Cuando se terminó la construcción de la nueva Iglesia en 1705, este edificio quedó en desuso hasta que el rey Carlos III, en el año 1787 lo pasó a titularidad municipal. A partir de ese momento se empieza a construir el horno de tipo moruno en su interior.

  IMG 20170405 184139

  En la actualidad el Horno es uno de los más grandes de su tipología que quedan en funcionamiento, aunque solo se enciende una vez al año coincidiendo con la fiesta de San Antonio.

  El Museo de Pavías

  En 1982 se abrió por primera vez al público el Museo de Pavías, se trataba de una pequeña colección de piezas de carácter etnológico y arqueológico ubicadas en el antiguo calabozo o cárcel municipal. Lo que empezó siendo una pequeña colección no ha dejado de crecer y sigue aumentado día a día, hasta formar la actual exposición permanente con más de 500 objetos.

  Prácticamente todas las piezas son privadas y cedidas al Museo para su exposición pública, con ellas podemos recorrer la vida cuotidiana de antaño y la evolución histórica del pueblo y su término.

  IMG 20170405 185554

  En la actualidad se han realizado el inventario de las piezas, el proyecto museológico y museográfico, el estudio arquitectónico... y se encuentra en trámites de reconocimiento y legalización del Museo de Pavías como colección museográfica permanente.

  IMG 20170405 200944

  La próxima reunión de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán tendrá lugar en Algimia de Almonacid el día 24 de mayo.

 • "He vingut expressament des del País Basc per a conèixer a les persones del Grup de Patrimoni de la cultura del vi de Viver. Ho vaig descobrir quan es va presentar a Madrid el vostre projecte. Tots els que vam acudir de totes les comunitats d'Espanya ens vam quedar primer fascinats i a continuació entusiasmats que es pogueren fer treballs tan interessants i tan magnífics sobre posada en valor i divulgació del vostre patrimoni. El vostre projecte és absolutament apassionant, està molt bé i és molt important. Esteu donant sentit a una cosa que, si no fora per vosaltres, no ho faria ningú. Sou un valor, sou un capital humà i emocional que fa coses pel seu poble, pels seus veïns i per tota la humanitat".

  Amb aquestes i altres paraules similars de reconeixement i admiració va iniciar la seua intervenció Álex Ibáñez Etxeberría de la Universitat del País Basc i especialista en Educació Patrimonial, el passat dia 12 de juliol en la Trobada Comarcal de Grups del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

  IMG 20160712 194905

  A més del nostre Grup de Patrimoni Vitivinícola de Viver van assistir a aquesta Trobada el Grup de catalogació del patrimoni cultural i natural de Viver i representants dels grups de Patrimoni d'Altura, Jérica i Sot de Ferrer. L'objectiu d'aquesta reunió ha sigut el de compartir experiències i coneixements i cadascun de nosaltres vam explicar els nostres projectes sobre patrimoni cultural en la nostra comarca.

  Álex Ibáñez va afegir, referint-se a la nostra tasca de recollida i difusió del patrimoni, que "l'objectiu és descobrir qui som, quins eren els nostres avantpassats i per què feien el que feien. Cada vegada hi ha més públic interessat a conèixer el patrimoni específic de cada poble". Ens va animar també a deixar constància per escrit i amb gravacions el nostre treball per a una millor transmissió del missatge dels nostres projectes.

  Notícia relacionada: Trobada comarcal “Projecte Patrimoni” de la UJI en web de l'Ajuntament de Viver (20 de juliol de 2016)

  IMG 20160712 204506

 • "He venido expresamente desde el País Vasco para conocer a las personas del Grupo de Patrimonio de la cultura del vino de Viver. Lo descubrí cuando se presentó en Madrid vuestro proyecto. Todos los que acudimos de todas las comunidades de España nos quedamos primero fascinados y a continuación entusiasmados de que se pudieran hacer trabajos tan interesantes y tan magníficos sobre puesta en valor y divulgación de vuestro patrimonio. Vuestro proyecto es absolutamente apasionante, está muy bien y es muy importante. Estáis dando sentido a algo que, si no fuera por vosotros, no lo haría nadie. Sois un valor, sois un capital humano y emocional que hace cosas por su pueblo, por sus vecinos y por toda la humanidad".

  Con estas y otras palabras similares de reconocimiento y admiración inició su intervención Álex Ibáñez Etxeberría de la Universidad del País Vasco y especialista en Educación Patrimonial, el pasado día 12 de julio en el Encuentro Comarcal de Grupos del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón.

  IMG 20160712 194905

  Además de nuestro Grupo de Patrimonio Vitivinícola de Viver asistieron a este Encuentro el Grupo de catalogación del patrimonio cultural y natural de Viver y representantes de los grupos de Patrimoni de Altura, Jérica y Sot de Ferrer. El objetivo de esta reunión ha sido el de compartir experiencias y conocimientos y cada uno de nosotrosexplicamos nuestros proyectos sobre patrimonio cultural en nuestra comarca.

  Álex Ibáñez añadió, refiriéndose a nuestra tarea de recogida y difusión del patrimonio, que "el objetivo es descubrir qué eramos, que eran nuestros antepasados y por qué hacían lo que hacían. Cada vez hay más público interesado en conocer el patrimonio específico de cada pueblo". Nos animó también a que dejáramos constancia por escrito y con grabaciones de nuestro trabajo para una mejor transmisión del mensaje de nuestros proyectos.

  Noticia relacionada: Encuentro comarcal “Proyecto Patrimoni” de la UJI en web del Ayuntamiento de Viver (20 de julio de 2016)

  IMG 20160712 204506

 • Els dies 30 i 31 de gener tindrà lloc a Vilanova d'Alcolea (Castelló), la realització d'una nova edició del Taller Col·laboratiu Interdisciplinari del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló en el qual s'analitzarà, de manera participativa i horitzontal, el projecte cultural del Festival de les Arts de Vilanova d'Alcolea - FAVA.

  tcivilanova patrimoni

  El taller TCIpeu té el seu origen en el marc de l'Acompanyament de projectes de Patrimoni i la seua primera edició va tenir lloc en la població de Viver (Alt Palància) en 2013 per a analitzar el projecte del Grup Local de Patrimoni sobre la cultura del vi. Entre les claus per a comprendre la importància d'aquest taller d'anàlisi participativa de projectes culturals, podem citar la suma de diferents mirades (internes i externes), la definició d'espais físics i virtuals, el seu caràcter immersiu, l'anàlisi de les conflictivitats presents en el projecte i el seu marc i la voluntat de generar coneixements i eines metodològiques exportables.

  #TCIVilanova

  Per a donar una major obertura i visibilitat a aquest procés, s'ha definit un calendari de trobades virtuals en els quals es plantejaran i debatran continguts, estructures i metodologies possibles per a aplicar-les durant el taller. La plataforma de treball i intercanvi d'opinions serà twitter i el hashtag que s'està utilitzant és #TCIVilanova. Les trobades en twitter tindran lloc els dies 19 i 26 de gener i 2 de febrer de 19 a 20 hores.

  Notícies relacionades:

  Vilanova implementarà una nova metodologia de treball per a un projecte artístic diferent

 • Los días 30 y 31 de enero tendrá lugar en Vilanova d’Alcolea (Castellón), la realización de una nueva edición del Taller Colaborativo Interdisciplinario del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I de Castelló en el que se analizará, de manera participativa y horizontal, el proyecto cultural del Festival de les Arts de Vilanova d’Alcolea - FAVA.

  tcivilanova patrimoni

  El taller TCIpeu tiene su origen en el marco del Acompañamiento de proyectos de Patrimoni y su primera edición tuvo lugar en la población de Viver (Alto Palancia) en 2013 para analizar el proyecto del Grupo Local de Patrimoni sobre la cultura del vino.

  Entre las claves para comprender la importancia de este taller de análisis participativo de proyectos culturales podemos citar la suma de distintas miradas (internas y externas), la definición de espacios físicos y virtuales, su carácter inmersivo, el análisis e las conflictividades presentes en el proyecto y su marco y la voluntad de generar conocimientos y herramientas metodológicas exportables.

  #TCIVilanova

  Para dar una mayor apertura y visibilidad a este proceso, se ha definido un calendario de encuentros virtuales en los que se plantearán y debatirán contenidos, estructuras y metodologías posibles para aplicarlas durante el taller. La plataforma de trabajo e intercambio de opiniones será twitter y el hashtag que se está utilizando es #TCIVilanova. Los encuentros en twitter tendrán lugar los días 19 y 26 de enero y 2 de febrero de 19 a 20 horas.

  Noticias relacionadas:

  Vilanova implementará una nueva metodología de trabajo para un proyecto artístico diferente

 • Dimecres  31 de gener de 2018 a partir de les 17 hores tindrà lloc, en el Centre de Visitants del Parc Natural de la Serra d’Espadà a Eslida, una reunió per a engegar el grup de treball que s'encarregarà de dissenyar la XVI Trobada Anual dels Pobles del Parc que tindrà lloc a Tales.

  Aquesta convocatòria forma part de Territori Espadà per a la definició participativa d'un projecte cultural que integre als 19 mucicipis del parc natural de la Serra d’Espadà i compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I.

  En el blog de Territori Espadà teniu tots els detalls d'aquesta convocatòria.

  IMG 20171213 173121

 • Esta primera semana de julio, el Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur nos hemos reunido con Angel  Portoles, como tutor nuestro, para realizar la evaluación de la XVII Mostra Cultural de l’Alcaltén, que ha sido el tema de las tutorías llevadas a cabo durante todo el año. Teníamos por delante el difícil objetivo de revalorizar la Mostra, de conseguir que el público acudiera y disfrutara de una Mostra  diferente y al mismo tiempo conservar la idea original por la cual surge: Mostrar la comarca del Alcalatén al exterior, su historia, sus orígenes, sus gentes…

  IMG 20150706 195553

  Para realizar la valoración, decidimos buscar una serie de indicadores que nos ayuden a ser objetivos y cuantificar los resultados. Luego vendrá una segunda parte en la tendremos en cuenta la parte más cualitativa/sentimental. Repasamos la actuación de la Asociación cultural, de la gente del pueblo, de las instituciones, del resto de pueblos de la comarca. Entramos en detalles sobre exposiciones, colaboradores, programa, visitantes…

  Y con todo ello el resultado es muy positivo. Hemos conseguido cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto, la Asociación Cultural ha salido reforzada de la actividad y las sensaciones en la Coordinadora son muy buenas. También tenemos un listado de los puntos a mejorar para nuestra próxima cita con la Mostra Cultural. El año que viene nos vemos en Alcora.

 • Ya se puede consultar y descargar en nuestra web la monografía del proyecto “Personas, lugares, historias”.

  En 2018, el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I de Castelló ha coordinado, en el marco de la Red de la Convención de Faro de Consejo de Europa y del Año Europeo del Patrimonio Cultural #EuropeforCulture, el proyecto Personas, Lugares, Historias #peopleplacesstories.

  El punto de partida de este proyecto ha sido la reflexión colaborativa del concepto de patrimonio cultural. Para ello, se han planteado tres fases complementarias en las que hemos aportado nuestras opiniones, experiencias, ejemplos y patrimonios con el objeto de reflejar, a modo de intuición colectiva, una visión más amplia y poliédrica del concepto de patrimonio cultural.

  De manera deliberada, hemos decidido no incluir unas conclusiones de “Personas, Lugares, Historias” en esta monografía. La idea es que cada uno, a partir de su lectura pausada, pueda construir su respuesta a la pregunta ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural?

  Esta publicación supone un punto de partida y queda abierta para nuevas ideas y reflexiones. Todas son y serán bienvenidas. Estaremos encantados de recibir nuevas aportaciones en el hashtag #peopleplacesstories o en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  Os dejamos aquí el enlace a la sección “Publicaciones” de nuestra web donde podréis encontrar la monografía y consultar y descargar también los números publicados hasta el momento de “Memòria Viva”, la revista anual del proyecto Patrimoni- PEU.

 • El pasado 31 de enero de 2018, representantes de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán se reunieron para comenzar con el diseño participativo del XVI Encuentro Anual que, en esta edición, tendrá lugar en la población de Tales.

  En esta primera reunión se plantearon varias mesas temáticas donde los participantes, divididos en grupos, fueron analizando diferentes aspectos relacionados con el encuentro: la presencia y participación de los artesanos, el papel de las entidades, grupos y asociaciones, la parte festiva del encuentro y la difusión y financiación. Tenéis todos los detalles en la noticia publicada en la web de Territori Espadà: Preparamos el XVI Encuentro de los pueblos del Parque Natural. La Crónica

  IMG 20180131 190929

 • El pasado 21 de abril, el Grupo de Cirat volvió a reunirse para continuar con la preparación del traslado de los fondos del museo local a las dependencias municipales. En esta sesión de trabajo, el grupo realizó también un tratamiento preventivo a las piezas de madera para garantizar su conservación. Finalmente, el traslado de piezas desde el museo será realizado por los trabajadores muncipales.

  20170421 113004

  Desde octubre de 2016, la Asociación cultural Las Salinas de Cirat ha comenzado un proyecto para situar, su museo etnográfico, en el centro de la vida cultural de este municipio. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni – PEU.

  20170421 131555

  Noticias relacionadas:
  Un museo para todos. El proyecto del Grupo de Patrimoni - PEU de Cirat
  El Grupo de Cirat continúa con el inventariado de los fondos del Museo

 • El pròxim 30 de maig tindrà lloc a Algimia de Almonacid una nova edició del cicle de Minitrobades dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Aquests espais per a compartir experiències sorgeixen com a resultat de la demanda dels 19 municipis del parc amb l'objectiu de conèixer-se millor i definir, de forma conjunta, un projecte que aglutine aquest territori cultural, les seues associacions, grups i, per sobre de tot, les persones que ho habiten.

  Algimia

  En la Minitrobada d'Algimia de Almonacid els participants coneixerem millor el patrimoni del poble amfitrió i prepararem la pròxima Trobada Anual dels pobles del Parc que, enguany, es realitzarà a Higueras l'1 de juliol.

  Com a part de la Minitrobada de Algimia iniciarem la sèrie de tallers temàtics per a la definició del projecte cultural dels municipis del Parc.

  Notícia relacionada: La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

  Imatge: Parc Natural Serra d'espadà