Les Publicacions de Patrimoni - PEU

Les publicacions de Patrimoni-PEU s'articulen al voltant de tres eixos principals: la definició i actualització del concepte de patrimoni cultural, la seua socialització (educació patrimonial i interpretació del patrimoni) i la cerca de xarxes i models d'intercanvi i generació de coneixement, pràctica i experiència al voltant del patrimoni (les comunitats patrimonials).

Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva11 val memoria viva10 val memoria viva09 val
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10
Vore MV09 en Isuu
Descarrega MV09

Números Anteriors

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv05-09. Visió externa de Patrimoni

Escrit per Jelena Klein on . Posted in Memòria Viva

(Jelena Klein ha estat a la Universitat Jaume I de Castelló amb una beca Erasmus 2012-2013. Durant els mesos de febrer, març i abril de 2013 ha realitzat pràctiques lliures amb l’empresa Arsipe, on ha conegut el projecte Patrimoni i la seua metodologia).

Conéixer el projecte Patrimoni representa per a mi una experiència i una nova perspectiva, especialment en allò que es refereix al treball dins del sector de la gestió cultural. Abans de conéixer Patrimoni mai no havia sentit parlar d’un projecte semblant  amb aquesta estructura i tampoc no havia vist gent que vulga conservar el seu patrimoni d’aquesta manera. Aquest fet sembla fins i tot més estrany si tenim en compte que en tots els llocs existeixen associacions que realitzen activitats culturals, malgrat que la majoria de la gent, sobretot la gent jove, no sap de la seua existència.
Patrimoni és un projecte que assegura el manteniment de la història i de la cultura, que forma en gran mesura la identitat i que suposa per als ciutadans una opció per a dedicar-se a assumptes que els importen i donen sentit a la seua vida.
Saber d’on venim, conéixer les tradicions i la forma de viure dels nostres avantpassats és important per poder entendre i explicar fets existents avui en dia. Al nostre temps de globalització, la cultura local guanya encara més importància com a base fonamental de la identitat i de processos socioculturals, però també econòmics. Per això és imprescindible conéixer els fenòmens culturals i  tenir-ne cura per evitar la pèrdua de característiques específiques d’un poble, una regió o fins i tot un país.
Enfront de l’explotació econòmica del nostre medi ambient, la seua protecció és més important que mai. No fer cas del territori en què vivim tindria com a conseqüència l’alienació de l’home del seu entorn natural i finalment la destrucció a causa del seu desconeixement. Per mantenir un món agradable i habitable per als nostres fills cal conscienciar la gent de projectes com Patrimoni, donar-los encara més al públic, desenvolupar idees noves, escoltar constantment les necessitats de la gent i i adaptar-ho tot (des de la manera de pensar fins a les accions) als nous requisits que sorgisquen.
A més de prestar atenció al patrimoni, també hem de posar en valor la tasca i l’esforç  dels individus que contribueixen a la realització del projecte, treballant i apreciant el seu patrimoni alhora. Em sembla que Patrimoni respecta aquests aspectes: sempre està adaptant-se a la gent i als seus desitjos i recolza els actors amb ferramentes de diferents tipus quan és possible.
El patrimoni també pot representar un recurs econòmic. Em crida l’atenció que gran part dels joves no conega els seus arrels. Crec que açò té a veure amb l’escassesa d’informació i amb el nostre món ple d’obligacions i diversions de tot tipus que prometen sempre més diversió i un valor econòmic més alt a curt termini. Per aquest motiu sembla que no queda temps per a aspectes com el nostre patrimoni cultural, la natura, el paisatge i la seua protecció, que necessita d’un projecte a mig i llarg termini per assolir els seus objectius.
És llàstima que projectes com Patrimoni no reben tanta atenció com caldria esperar. Des del meu punt de vista, hi ha dues condicions pel que fa a la formació per sensibilitzar la gent. D’una banda, és menester ensenyar a pensar perquè també la gent jove siga capaç de reconéixer la necessitat d’actuar en la conservació de la cultura, dels seus aspectes socials, ecològics i econòmics. D’altra banda, és important informar sobre el nostre patrimoni cultural i el seu context. A la Universitat Jaume I molts estudiants han sentit parlar del projecte Patrimoni i el nom els sona, però no saben de què es tracta exactament. Un primer pas seria donar a conéixer més el projecte al públic, i sobretot posar en relleu la seua temàtica o els aspectes concrets que el relacionen amb les persones per fomentar el seu interés.
Patrimoni és un projecte cooperatiu que reuneix diferents actors com ara els pobles i els seus ciutadans, l’empresa de gestió cultural i el sector d’educació, ciència i investigació representat per la Universitat. Gràcies als diferents punts de vista que s’hi originen per la presència de diversos participants, el projecte forma una xarxa forta que pot també servir de model a altres regions o altres països si s’aprofita el seu potencial.
Segons la meua opinió, la col•laboració d’aquests diferents grups és molt important per possibilitar una visió ampla d’assumptes concrets i per al conjunt de la societat. El projecte valora el passat, dóna sentit al present i assegura una base per al futur. Per això cal apreciar i fomentar projectes com aquest de Patrimoni. Cal actuar, tenint en compte que el moment d’actuar sempre és ara.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1