Les Publicacions de Patrimoni - PEU

Les publicacions de Patrimoni-PEU s'articulen al voltant de tres eixos principals: la definició i actualització del concepte de patrimoni cultural, la seua socialització (educació patrimonial i interpretació del patrimoni) i la cerca de xarxes i models d'intercanvi i generació de coneixement, pràctica i experiència al voltant del patrimoni (les comunitats patrimonials).

Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva09 val memoria viva11 val memoria viva10 val
Vore MV12 en Isuu
Descarrega MV12
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10

Números Anteriors

Memòria Viva 09. Vore Mv09 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv05-02. Metodològicament parlant... Les definicions consensuades de Patrimoni Cultural

Escrit per Àngel Portolés Górriz on . Posted in Memòria Viva

Patrimoni, Laboratori d’Investigació del Patrimoni a les Àrees Rurals. Programa d’Extensió Universitària. Universitat Jaume I

Un dels exemples més significatius de la metodologia gastada pel projecte la trobem a la formació adreçada als interessats en conèixer els principis i funcionament bàsic de la catalogació com a eina de difusió del patrimoni cultural. La clau d’aquesta formació és el seu caràcter pràctic i la implicació de l’alumne tant a nivell individual com de grup.

A la primera sessió de la formació en catalogació i interpretació del patrimoni cultural, proposem una dinàmica en grup a partir d’una bateria de preguntes i reflexions: “Cita exemples de P.C.” “Com els podem agrupar per tal d’organitzar-nos” “Què significa per a tu?” “Quines emocions i records et proporcionen?” “Quins problemes detectes?” “Qui te la responsabilitat?” “Què puc fer jo / nosaltres / les administracions?”
L’objectiu d’aquesta dinàmica és el de carregar de raons i de motius als participants a la formació i els resultats son molt interessants:

Definició de Patrimoni Cultural consensuada al taller de catalogació del patrimoni cultural de Vilafranca (Alt Maestrat). Novembre 2012.

“El patrimoni cultural és original, col•lectiu i identificatiu. És un bé d’identitat d’un territori que reporta beneficis culturals, socials i econòmics, i que depén de la sensibilitat de les persones. Són les meues arrels, el meu vincle amb el passat i amb el lloc i el descobriment d’aquests trets ens produeix sentiments d’alegria, tristesa, ansietat i emoció. És el nostre sentiment de pertànyer a un grup heterogeni, i a una història que ens dóna una entitat i identitat col•lectives. Ens explica el per què de les coses i ens ajuda a valorar, entendre i estimar el nostre passat.
Conéixer el nostre patrimoni ens ajuda a conservar nostra cultura popular i ens ofereix consciència i riquesa (turisme, artesania, etc.). La conservació del patrimoni garanteix la transmissió i pervivència dels vincles amb el temps, alhora que detectem una greu manca de conscienciació de la societat i una manca d’ús que n’agreugen la conservació.
El nostre paper ha de ser implicar les persones, donar suport, orientació, conscienciar i facilitar l’accés i la comprensió: posar en valor el nostre patrimoni cultural mitjançant projectes i activitats de mostra, posada en valor, etcètera, que estimulen la població a participar-hi i implicar-s’hi”.

Definició consensuada pel Grup de Patrimoni de Culla (Alt Maestrat). Maig 2013.

“El Patrimoni Cultural és l’herència cultural d’un poble, el seu llegat cultural que ens ajuda a entendre el passat i el present. Constitueix la salvaguarda de les tradicions, la història i la cultura pròpies i el seu coneixement ens suposa curiositat i desig de conéixer i de conéixer-nos millor. Es el que ens distingeix i ens dóna identitat. Ens uneix. El que s’ha de mantindre i transmetre i que és important per conèixer les nostres arrels que es poden perdre.
El Patrimoni Cultural son els nostres balls i la nostra música. Els monuments i edificis. La nostra gastronomia i les nostres celebracions. Els nostres vestits, la festa i les celebracions. La mina i els oficis i treballs dels nostres majors i el nostre paisatge. Tots aquests aspectes comparteixen  el seu valor i la seua importància. Son únics i constitueixen la nostra herència.
De vegades no ens adonem del que tenim. El nostre patrimoni és fonamental per comprendre el passat i aprendre d’ell. Actualment es troba en perill i  sotmés a una greu falta d’interés i de consciència de la seua importància que l’acosten a l’oblit i que faciliten la seua expoliació  i la seua destrucció.
La responsabilitat cap al nostre patrimoni cultural ens correspon a tots en general. Per la nostra part, hem d’informar-nos i mobilitzar-nos. La nostra tasca ha d’estar enfocada a conscienciar  la gent de la importància de respectar i cuidar. De conservar i posar el nostre patrimoni en valor. I per arribar a aquesta responsabilitat, cal organitzar-se en grups, raspallats per l’administració pública”.

Els dies 8, 9 i 10 de maig de 2013 vam estar a Barcelona, a les jornades bianuals Interacció, referent i cita obligatòria per a la gestió i la reflexió de la cultura, presentant el projecte Patrimoni del PEU de la Universitat Jaume I.
Juntament amb l’explicació general del projecte, el seu marc d’actuació i principals característiques, vam proposar als assistents que, com a mostra de la manera en que treballem a Patrimoni, participaren contestant a una senzilla pregunta. Amb totes les aportacions, realitzades via twitter i gastant el hashtag #patrimoniuji,  vam composar una definició plural del significat de patrimoni cultural:
“Què significa per a tu el Patrimoni Cultural?”
“El patrimoni cultural ens defineix com a essers humans socials capaços de crear, ser crítics e identificar-nos en grup. Són els elements que ens defineixen, ens aporten valors i que hem decidit que val la pena conservar. Nosaltres som els seus responsables i és la nostra història i les tradicions dels nostres avantpassats (que hem de recuperar).
És el resultat de la vida, les emocions...de les persones durant segles i una forma diferent i més estimulant de conéixer el nostre present que ens permet crear la identitat de la comunitat i el sentiment de grup.
El Patrimoni Cultural és una eina de gran potencial pel món de l'educació”.

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1