Les Publicacions de Patrimoni - PEU

Les publicacions de Patrimoni-PEU s'articulen al voltant de tres eixos principals: la definició i actualització del concepte de patrimoni cultural, la seua socialització (educació patrimonial i interpretació del patrimoni) i la cerca de xarxes i models d'intercanvi i generació de coneixement, pràctica i experiència al voltant del patrimoni (les comunitats patrimonials).

Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva09 val memoria viva11 val memoria viva10 val
Vore MV12 en Isuu
Descarrega MV12
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10

Números Anteriors

Memòria Viva 09. Vore Mv09 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv09-14. Evolució de l’arquitectura tradicional urbana de Benlloch

Escrit per Beatriz Sáez Riquelme i Ángel M. Pitarch Roig on . Posted in Memòria Viva

L’evolució de cada població és una característica intrínseca a cadascuna d’elles. El lloc que ocupa dins d’un conjunt i les bondats del seu entorn determinen, en primer lloc, el seu creixement o, en defecte, el seu decreixement; i en segon lloc, les principals ocupacions dels seus habitants. Aquests factors estan vinculats directament amb la seua arquitectura, la formalització de la qual respon a unes necessitats concretes.

Aquest article suposa fer valer, a través del coneixement, l’arquitectura tradicional de la població castellonenca de Benlloch. La recerca s’aborda des de diversos àmbits disciplinaris, de manera que s’exploren les seues característiques formals, constructives i materials. I es basa en l’estudi, anàlisi i comparació tant de les seues façanes com del coneixement de la seua distribució interior. La qual cosa permet, d’una banda, establir una classi cació tipològica, vinculada a una etapa i unes necessitats concretes. I d’una altra, mostrar la singularitat de les solucions constructives empleades, íntimament lligada a la seua orografia.

Beatriz Sáez Riquelme i Ángel M. Pitarch Roig

Paraules clau: Patrimoni, arquitectura tradicional, Benlloch.

Enllaç article

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1