Les Publicacions de Patrimoni - PEU

Les publicacions de Patrimoni-PEU s'articulen al voltant de tres eixos principals: la definició i actualització del concepte de patrimoni cultural, la seua socialització (educació patrimonial i interpretació del patrimoni) i la cerca de xarxes i models d'intercanvi i generació de coneixement, pràctica i experiència al voltant del patrimoni (les comunitats patrimonials).

Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva09 val memoria viva11 val memoria viva10 val
Vore MV12 en Isuu
Descarrega MV12
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10

Números Anteriors

Memòria Viva 09. Vore Mv09 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv09-12. Rioja Alabesa: el culte de les ànimes. Una reflexió enosocial

Escrit per Ruth Marañón Martínez de la Puente on . Posted in Memòria Viva

Igual que la història de Dionisos, Rioja Alabesa (País Basc) es caracteritza per efervescents avatars que componen una quotidianitat complexa. Per al seu estudi, decidim encetar un projecte en 2012 que ha de nit algunes de les claus identitàries i/o trets comunitaris dels qui bevem i en els quals ens fonamentem com a societat.

A la recerca d’una narrativa col·lectiva i plural hem proposat diferents accions. D’entre les dutes a terme volíem destacar especialment una d’elles: els «tastos artístics». Aquests han suposat teixir una xarxa a través del coneixement sensible de la realitat, i reHexionar a través d’experiències estètiques, enològiques, emocionals… patrimonials. Aquelles que modelen una identització (Gómez Redondo, 2012, 2013) lligada a un territori concret, el de Rioja Alabesa, però encara de manera més destacable amb un element històric, cultural i natural que pinta la nostra geogra a i tradicions: el vi.

Així doncs, a través d’aquesta acció hem pogut de nir i valorar un producte comunitari que fa que l’individual ressorgisca en el social, un viatge que implica créixer del concepte a la noció, del xicotet al col·lectiu, i que genera noves formes de ser en societat i renàixer en l’être-ensemble maffesolià (Maffesoli, 2009a, 2010b, 2011). Una espècie de culte artístic i sensible a Dionisos en el qual conHueixen les diferents ànimes de la comarca.

Ruth Marañón Martínez de la Puente

Paraules clau: Rioja Alabesa, coneixement sensible, vi, art.

Enllaç article

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1