Curs d'introducció a la tècnica constructiva de la pedra seca. Experiència, avaluació i propostes

Escrit per Ivana Ponsoda on . Posted in Notícies

Els dies 17 i 18 d'octubre d'enguany vam realitzar a la població d'Altura un curs introductori sobre la tècnica constructiva de la pedra seca. Els pobles de l'interior muntanyenc de Castelló presenten un abundant patrimoni construït en pedra seca que hem de posar en valor, protegir, mantenir i desenvolupar. Una manera molt eficient d'aconseguir estes quatre coses és ensenyar a la gent a treballar la tècnica constructiva, perquè permet apropar este patrimoni al seu àmbit personal i, per tant, fer-lo més seu. El desconeixement de les possibilitats constructives que té la pedra seca ha propiciat que esta tècnica caiga en desús i, si perdem el saber treballar aquest ofici, acabarem perdent també aquest patrimoni. Per aquest motiu, la finalitat principal del curs era transmetre coneixements tècnics i pràctics, bàsics, per poder construir en pedra seca.

final

A Altura existeix una associació cultural “El Cantal” que treballa des de fa anys en la recuperació del patrimoni alturà, sobretot el de pedra seca. Els “navajos” són un tipus d'aljub que és molt abundant, i quasi endèmic, d'esta població, format normalment per una construcció coberta de doble recinte circular comunicat. La proposta d'esta associació va ser reconstruir una de les dues cobertes del navajo de Las Navas, completament enderrocada. Per aquest motiu, el curs inicialment previst va ser adaptat a les necessitats concretes dels assistents. Es va realitzar exclusivament treball de camp, centrant-nos en esta tipologia concreta. Els coneixements pràctics han sigut completats amb una inicial explicació teòrica oral, que es va fer sobre el terreny, abans de començar, i una informació teòrica escrita que se'ls ha enviat posteriorment, per correu ,a tots els assistents.

fent volta

Fent volta

paredadors 5

Paredadors

La metodologia de treball s'ha basat en fomentar l'aprenentatge intuitiu dels alumnes, en un primer moment, apropant-los a les seues mans la pràctica de la pedra seca, per tal de fomentar la curiositat de l'experiència. Més tard, els coneixements teòrics escrits, permeten la comprensió racional d'esta experiència i desenvolupen més qüestions a resoldre, que els indueixen a tornar a experimentar la pràctica.

Efectivament, amb la diversitat d'edats, gèneres i procedències del assistents, hem comprovat que esta metodologia permet l'adquisició de coneixements adaptada al ritme de cadascú, amb la qual cosa, hem aconseguit que l'experiència siga gratificant per totes. L'apropament a aquest patrimoni ha servit per posar en valor estes construccions entre els assistents. La realització d'esta pràctica requereix del treball en equip i la coordinació, i el grup que es va formar en el curs ha sabut treballar amb ambdues coses. D'esta manera, el curs ha resultat molt positiu tant per als assistents, com per a l'organització, o per a mi.

De cara a properes ocasions, m'agradaria expressar la possibilitat de fer més extensives estes pràctiques, donada la gran quantitat de continguts que tenim per oferir i la gran extensió de l'àrea on trobem pedra seca. Per altra banda, el rigor científic que aporta la institució universitària pot convertir aquest patrimoni en quelcom valuós i per a protegir, si aquests coneixements s'introdueixen en el programa d'estudis universitaris, algun dia.

Ivana Ponsoda. Arquitecta i docent del “Curs d'introducció a la tècnica constructiva de la pedra seca”.

paredadors

Paredadors

volta

Volta

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar