Patrimoni des dels grups del projecte (Cosmovisió Patrimoni 2015)

Escrit per Projecte Patrimoni on . Posted in Notícies

Des de l'any passat, moment en el qual constituïm de manera definitiva l'Assemblea de Grups com a part fonamental de la Jornada anual de Patrimoni - PEU, l'Assemblea es consolida com a espai des del qual definir les línies anuals de treball del projecte i es summa a altres punts de trobada existents de caràcter local com són les activitats, assessoraments i tutories als grups de Patrimoni.

31 vt angel

El patrimoni ha d'estar íntimament relacionat amb les necessitats actuals plantejades en el territori (patrimoni com a recurs per al desenvolupament) per a generar dinàmiques d'identificació, pertinença i compromís amb el seu patrimoni cultural i ha de ser compartit amb la població.

I des d'aquesta òptica, l'Assemblea de Grups de Patrimoni - PEU es defineix com un fòrum obert, periòdic i continu de participació. Com un espai per a la reflexió conjunta que permet al projecte prémer el seu estat i així detectar possibles manques o necessitats i des d'on consensuar accions i moviments que ens conduïsquen cap a una revisió de l'estructura del projecte perquè puga evolucionar d'acord a les necessitats i reptes que plantegen actualment els grups de Patrimoni en concret i el territori en general.

Les conclusions plantejades en aquesta edició són fruit de l'Assemblea realitzada el 18 de juliol de 2015 i la posterior revisió i aportacions del conjunt de grups i se sumen a les línies estratègiques plantejades l'any anterior, revisant-les, ampliant-les o matisant-les per a construir un marc cada vegada més ric i precís sobre el que tots coneixem com Patrimoni.

Línies estratègiques 2015-2016

Una major presència de Patrimoni - PEU en el territori
Considerem necessari el reforç de la presència de Patrimoni en el territori i la progressiva ampliació del nombre de grups que ens ajuden a conèixer millor el nostre patrimoni i els projectes existents.

S’ha de fomentar la coordinació amb grups d'altres àmbits (centres excursionistes, AMPAS…) o d'altres territoris (Terol, Tarragona, València, per citar els més pròxims) amb els quals poder ampliar les actuacions o projectes. Es tracta d'expandir el concepte de patrimoni perquè no es centre solament en la catalogació o estudi, sinó principalment a la riquesa cultural que suposa, la seua protecció, promoció (pot suposar un actiu turístic, però sense devaluar-ho) i herència (tant rebuda, com donada).

Fins ara, el canal utilitzat per a difondre el projecte es basa en la xarxa tècnica del PEU formada per Agents de Desenvolupament Local, treballadors socials, etcètera del territori i per la difusió realitzada pels mateixos grups per a donar a conèixer Patrimoni en altres municipis de la província.

Des de l'Assemblea es planteja la importància de reforçar aquesta tasca de difusió i en aquest sentit, els grups hauran d'assumir també el seu paper com a “ambaixadors del projecte” entre els seus grups i contactes culturals.

Coneixement compartit – Educació Patrimonial
Patrimoni es basa en l'acompanyament, formació i definició de punts de trobada que generen coneixement a partir de la interacció de tot un seguit de grups locals amb processos únics i complexos de socialització del patrimoni cultural.

Els grups destaquem la importància de fomentar espais en els quals fer posades en comú de materials, metodologies, problemàtiques… i en la definició d'un “Banc d'idees” en el qual dipositar tot aquest coneixement i al que poder accedir.

Seguint amb els punts de trobada, els grups considerem la importància de les visites tècniques com a espai de reflexió, coneixement i debat sobre el patrimoni cultural i proposem elevar el nombre de visites tècniques al llarg de l'any per a conèixer insitu el treball que realitzen els grups de patrimoni i la seua evolució i com a espai de relació entre els integrants dels diferents grups.

11 xjornada patrimoni PEU UJI 2015

L'accés a la informació
Els grups considerem fonamental l'accés a informació tècnica com, per exemple, subvencions, ajudes i projectes i plantegem la necessitat de tenir a la nostra disposició tant la informació com l'assessorament necessari.

Xiquets, joves i majors
Considerem fonamental la socialització del nostre patrimoni i la implicació dels nostres veïns i veïnes en el nostre projecte. I de manera especial destaquem la importància de:
- L'escola i l'institut com a espai clau en la difusió dels nostres projectes i en la cerca de participació tant directa (implicació dels escolars mitjançant projectes conjunts entre els grups i els centres) com a indirecta (implicació dels escolars per a involucrar a familiars com, per exemple, informants).
- La implicació dels nostres majors com a dipositaris de la memòria de la nostra història i del nostre patrimoni cultural.

Una major vinculació amb la Universitat Jaume I
També es ressalta la importància d'acostar els projectes dels grups de Patrimoni-PEU a la Universitat perquè es puguen establir relacions de cooperació, recerca i treball entre tots dos àmbits (per exemple amb treballs de finalització de grau, pràctiques…).

En 2014-2015, aquesta vinculació s'ha materialitzat en la incorporació d'una alumna en pràctiques del Grau d'Història i Patrimoni de l’UJI en el primer semestre de 2015 i en el començament de la difusió del PEU entre aquells Graus amb continguts en els quals es treballe el patrimoni cultural.

Els nostres polítics
A nivell polític, considerem fonamental que els nostres representants municipals siguen conscients de la importància del patrimoni cultural i reconeguen el paper dels grups locals i dels processos iniciats en el territori.

Plantegem una major implicació des de l’UJI amb els nostres pobles a nivell polític per a cercar possibles espais de trobada en els quals els nostres alcaldes i regidors puguen acudir a formar-se, assessorar-se.

La difusió del projecte
Pel que fa a la difusió de Patrimoni i dels grups i les seues activitats s'incideix en la importància de l'ús i difusió de continguts mitjançant les xarxes socials i la utilització d'enregistraments en vídeo i la participació en televisions i ràdios locals, comarcals i provincials que ens ajuden a difondre el nostre treball.

A aquesta difusió vam sumar la importància de la presència de Patrimoni (tant per part de la coordinació com des dels grups locals) en Jornades i Congressos que proporcionen una major visibilitat i un major reforç intern i extern al projecte

Respecte a la web, es tracta d'una eina a potenciar, tant en continguts com en desenvolupament. Es tracta d'un recurs en redisseny constant que cerca també adaptar-se a les necessitats i reptes plantejats des del territori. I per a açò els grups han de participar encara més aportant els seus continguts (tant interns com a externs) i difonent-la.

12 xjornada patrimoni PEU UJI 2015

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar