Memòria Viva

Memória Viva es la revista anual de Patrimoni-PEU i s'estructura en tres parts ben diferenciades: projectes i experiències dels Grups Locals (Comunitats Patrimonials), invitacions i col·laboracions d'especialistes que participen en les nostres jornades i activitats i, finalment, autors i autores que presenten les seues propostes a la convocatòria anual d'articles.

Consulta Memòria Viva PDF

memoria viva09 val memoria viva11 val memoria viva10 val
Vore MV12 en Isuu
Descarrega MV12
Vore MV11 en Isuu
Descarrega MV11
Vore MV10 en Isuu
Descarrega MV10

Números Anteriors

Memòria Viva 09. Vore Mv09 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 08. Vore Mv08 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 07. Vore Mv07 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 06. Vore Mv06 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 05. Vore Mv05 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 04. Vore Mv04 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 03. Vore Mv03 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 02. Vore Mv02 en ISUU. Descàrrega PDF

Memòria Viva 01. Vore Mv01 en ISUU. Descàrrega PDF

mv09-15. En la recuperació del patrimoni cultural hi cabem tots: Rogelio Tena, testimoni viu de Vilafranca

Escrit per Joan Josep Trilles Font (coord.) on . Posted in Memòria Viva

Seguim el treball iniciat l’any 2016 amb els usuaris d’Ateneu (vegeu article en Memòria Viva núm. 8), persones amb diversitat funcional que presenten afectacions a diferents nivells, cognitius, emocionals, físics i socials. Així tot i haver patit un ictus, aquesta gent té consciència de moltes coses i està sempre a punt per a qualsevol iniciativa que els proposes. Ells recorden coses dels seus pobles, del seu treball, de la seua vida abans.

Aleshores, seguim amb grup de debat entre ells per a veure quines són les seues experiències i estudiar la manera de com poder aportar el seu coneixement a la societat, de poder-se integrar com tothom en una societat que un dia, sense voler, van haver de deixar pel seu estat.

En aquesta edició treballem la persona de Rogelio Tena i el que va signi car per a Vilafranca des de la seua implicació en el món de la política ns a l’any 2001, quan va patir l’ictus, atesa la normalitat que busquem en la recerca.

Hem treballat a casa, hem visitat Vilafranca, el Llosar, la Marie Claire, hem dinat a l’Hotel. En de nitiva, hem fet un treball com qualsevol altre equip de treball, un grup de debat que ja havíem creat.

Llavors, en la recuperació del patrimoni cultural hi cabem tots.

Joan Josep Trilles Font (coord.)

Paraules clau: Ictus, Ateneu Castelló, Vilafranca, Marie Claire, Cuba, Central tèrmica d’Andorra (Terol), Colorines.

Enllaç article

mv09-14. Evolució de l’arquitectura tradicional urbana de Benlloch

Escrit per Beatriz Sáez Riquelme i Ángel M. Pitarch Roig on . Posted in Memòria Viva

L’evolució de cada població és una característica intrínseca a cadascuna d’elles. El lloc que ocupa dins d’un conjunt i les bondats del seu entorn determinen, en primer lloc, el seu creixement o, en defecte, el seu decreixement; i en segon lloc, les principals ocupacions dels seus habitants. Aquests factors estan vinculats directament amb la seua arquitectura, la formalització de la qual respon a unes necessitats concretes.

Aquest article suposa fer valer, a través del coneixement, l’arquitectura tradicional de la població castellonenca de Benlloch. La recerca s’aborda des de diversos àmbits disciplinaris, de manera que s’exploren les seues característiques formals, constructives i materials. I es basa en l’estudi, anàlisi i comparació tant de les seues façanes com del coneixement de la seua distribució interior. La qual cosa permet, d’una banda, establir una classi cació tipològica, vinculada a una etapa i unes necessitats concretes. I d’una altra, mostrar la singularitat de les solucions constructives empleades, íntimament lligada a la seua orografia.

Beatriz Sáez Riquelme i Ángel M. Pitarch Roig

Paraules clau: Patrimoni, arquitectura tradicional, Benlloch.

Enllaç article

mv09-13. El valor de fer populars els coneiximents sobre patrimoni. El cas de Cartagena

Escrit per José Antonio Rodríguez Martín on . Posted in Memòria Viva

Hi ha una quantitat ingent de patrimoni particular que desapareix de manera silenciosa pel desconeixement dels seus valors pel públic en general. Des de l’any 2008, a Cartagena hi ha un grup de persones que treballem per la difusió del patrimoni de manera atractiva perquè la mateixa ciutadania el conega, el valore i, nalment, el conserve. Aquestes persones estan vinculades a diferents àmbits tècnics o culturals i ofereixen el seu coneixement a través d’activitats que consideren properes i que fan que el ciutadà s’hi involucre. Els resultats, en alguns casos, són sorprenents i les activitats es col·lapsen poc després d’organitzar-se i arriben, de manera automàtica, a nombrosos sectors de la ciutat. En l’article intente exposar les estratègies que millor han funcionat i que poden servir per a exportar l’experiència a altres àmbits, sectors, o zones geogràfiques.

José Antonio Rodríguez Martín

Paraules clau: Cartagena, difusió, patrimoni, popular.

Enllaç article

mv09-12. Rioja Alabesa: el culte de les ànimes. Una reflexió enosocial

Escrit per Ruth Marañón Martínez de la Puente on . Posted in Memòria Viva

Igual que la història de Dionisos, Rioja Alabesa (País Basc) es caracteritza per efervescents avatars que componen una quotidianitat complexa. Per al seu estudi, decidim encetar un projecte en 2012 que ha de nit algunes de les claus identitàries i/o trets comunitaris dels qui bevem i en els quals ens fonamentem com a societat.

A la recerca d’una narrativa col·lectiva i plural hem proposat diferents accions. D’entre les dutes a terme volíem destacar especialment una d’elles: els «tastos artístics». Aquests han suposat teixir una xarxa a través del coneixement sensible de la realitat, i reHexionar a través d’experiències estètiques, enològiques, emocionals… patrimonials. Aquelles que modelen una identització (Gómez Redondo, 2012, 2013) lligada a un territori concret, el de Rioja Alabesa, però encara de manera més destacable amb un element històric, cultural i natural que pinta la nostra geogra a i tradicions: el vi.

Així doncs, a través d’aquesta acció hem pogut de nir i valorar un producte comunitari que fa que l’individual ressorgisca en el social, un viatge que implica créixer del concepte a la noció, del xicotet al col·lectiu, i que genera noves formes de ser en societat i renàixer en l’être-ensemble maffesolià (Maffesoli, 2009a, 2010b, 2011). Una espècie de culte artístic i sensible a Dionisos en el qual conHueixen les diferents ànimes de la comarca.

Ruth Marañón Martínez de la Puente

Paraules clau: Rioja Alabesa, coneixement sensible, vi, art.

Enllaç article

mv09-11. Un trinomi fantàstic: persones, patrimonis i xarxes socials. Agents per al canvi sociocultural

Escrit per Stella Maldonado Esteras on . Posted in Memòria Viva

Us imagineu una comunitat de persones l’espai de «reunió» de les quals no fóra físic? I si aquesta, aquest espai foren les xarxes socials? I si l’element en comú fóra el patrimoni? El teixit essencial que uneix els diferents actors de la comunitat són els vincles establits, els aprenentatges desenvolupats com a banc de coneixement i construcció de relacions, les quals mou el patrimoni com a vehicle de comunicació, expressió, diàleg, respecte i acció.

Els entorns sociodigitals que acullen aquestes comunitats estan en constant transformació i es caracteritzen per ser democràtics i horitzontals, amb uns llenguatges nous que motiven a la participació i que ressigni quen els valors patrimonials tant des de la subjectivitat com des de la col·lectivitat.

Stella Maldonado Esteras

Paraules clau: Entorns sociodigitals, patrimonis, educomunicació, persones.

Enllaç article

Monografies Memòria Viva

Monografies Memòria Viva reuneix aquelles recerques sorgides en el marc de Patrimoni-PEU que analitzen en profunditat aspectes dels pilars temàtics del projecte.

MV1 MV1
Descarrega Monografia MV2 Vore Monografia MV1 en Isuu
Descarrega Monografia MV1