Viver

 • Desde hace algunos meses que el Grupo de catalogación del patrimonio cultural y natural de Viver trabaja en la realización de un catálogo que recoja, temáticamente, el rico patrimonio de esta población de la comarca castellonense del Alto Palancia.

  FUENTE VIVER

  Fruto de este trabajo y de la valiosa colaboración de un buen número de vecinos y vecinas de la población, el Grupo ha presentado y publicado sus dos primeros catálogos: “Fuentes y manantiales de Viver y la “Cultura del vino y cubos-lagar”. En ambos casos, los catálogos se han alojado en la web del Ayuntamiento de Viver y son de consulta y descarga gratuita para todos los interesados.

  El objetivo principal del Grupo de catalogación del patrimonio cultural y natural de Viver es que este material sirva para reflexionar todos juntos sobre la importancia y fragilidad de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, los catálogos publicados se conciben como punto de partida desde los que poder realizar las modificaciones y ampliaciones oportunas y supondrán, por lo tanto, el inicio de un proceso vecinal para la revisión del documento.

  Catálogo de Patrimonio de Viver: Fuentes y manantiales de Viver
  En este primer catálogo se han agrupado las fuentes naturales, manantiales, fuentes urbanas, puntos de almacenamiento y consumo de aguas tradicionales (tanto de consumo humano como animal) y depósitos para el suministro de agua potable. Otros usos del agua como son los regadíos y el uso de la energía hidráulica serán tratados en otro catálogo de patrimonio.

  En este documento se incluyen los criterios de catalogación, vocabulario, colaboradores, informadores y autores, bibliografía y cartografía, contacto y disponibilidad del archivo del presente dossier, fichas de catalogación y listados por orden de agrupación en fichas.

  ENLACE AL CATÁLOGO: Fuentes y manantiales de Viver 

  Catálogo de Patrimonio de Viver: Cultura del vino y cubos-lagar
  Para este catálogo los grupos de catalogación del Patrimonio de Viver y el de recuperación de la cultura del vino de Viver suman esfuerzos para mostrar una radiografía del vino en Viver.

  En este catálogo se incluyen los contenidos recuperados por el grupo del vino sobre historia, procesos de vitivinicultura tradicional, vocabulario y expresiones populares sobre el vino, relación de cubos, algunas fichas de cubos, descripción del Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver y toda una serie de Anexos con artículos sobre el tema.

  ENLACE AL CATÁLOGO: Cultura del vino y cubos-lagar 

  CUBO ALONSO 2016

  Imágenes: Grupo de catalogación del patrimonio de Viver

 • Dimecres es va reunir el Grup de recuperació de la Cultura de Viver amb l'Alcalde i les regidores de Cultura i Urbanisme de Viver. El motiu principal d'aquesta trobada va ser el de presentar a l'ajuntament les línies estratègiques del 2016 entre les quals s'inclou la proposta per a la progressiva adquisició d'immobles amb valor patrimonial per a la població mitjançant acords i cessions amb els seus propietaris.

  IMG 20151207 104629

  Com a primera acció d'aquest pla proposat pel Grup de Viver, en la reunió d'ahir va participar el propietari de La Chana i es va arribar a l'acord per a la cessió temporal a l'ajuntament d'aquest cub per a usos culturals.

  Juntament amb aquest punt tan important, en la reunió es van presentar els treballs realitzats fins al moment pel Grup per a la recuperació de la cultura tradicional del vi a Viver i la intenció de mantenir la col·laboració del Grup amb el Col·legi Historiador Diago de Viver.

  Des de 2013, el Grup de recuperació del vi de Viver està desenvolupant un gran treball per a conèixer i compartir la importància del patrimoni cultural del municipi. Aquest grup de voluntaris culturals compta amb tota la col·laboració de l'Ajuntament de Viver i amb l'acompanyament del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la UJI de Castelló.

 • Ayer por la tarde se reunió el Grupo de recuperación de la Cultura de Viver con el Alcalde y las concejalas de Cultura y Urbanismo de Viver. El motivo principal de este encuentro fue el de presentar al ayuntamiento las líneas estratégicas del 2016 entre las que se incluye la propuesta para la progresiva adquisición de inmuebles con valor patrimonial para la población mediante acuerdos y cesiones de sus propietarios.

  IMG 20151207 104629

  Como primera acción de este plan propuesto por el Grupo de Viver, en la reunión de ayer participó el propietario de La Chana y se llegó al acuerdo para la cesión temporal al ayuntamiento de este cubo para usos culturales.

  Junto con este punto tan importante, en la reunión se presentaron los trabajos realizados hasta el momento por el Grupo para la recuperación de la cultura tradicional del vino en Viver y la intención de mantener la colaboración del Grupo con el Colegio Historiador Diago de Viver.

  Desde 2013, el Grupo de recuperación del vino de Viver está desarrollando un gran trabajo para conocer y compartir la importancia del patrimonio cultural del municipio. Este grupo de voluntarios culturales cuenta con toda la colaboración del Ayuntamiento de Viver y con el acompañamiento del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la UJI de Castellón.

 • El Grup de catalogació del patrimoni cultural i natural de Viver presenta la publicació del catàleg dedicat a les cavitats d'aquesta població de la comarca castellonenca de l'Alt Palància.

  sargal

  La importància de les cavitats de Viver resideix tant en la pròpia geologia de les mateixes com en el seu aprofitament humà al llarg del temps. Molts d'aquests covachos que avui ens poden semblar irrellevants o insignificants, van tenir antigament summa importància. En una època en què les distàncies es recorrien a peu (a vegades acompanyats de cavalleries), qualsevol abric o covacho era molt útil quan servien com a bona protecció enfront de qualsevol tempesta o temporal, com a moltes persones ens han referenciat; i també per a descansar en la seua ombra en els dies durs a l’estiu.

  Consulta del catàleg “Cavitats de Viver”
  Descarrega del catàleg “Cavitats de Viver”

  El catàleg de Viver
  Amb aquest projecte, el Grup de catalogació pretén arreplegar la informació relacionada amb el patrimoni local i donar-la a conèixer als seus veïns i veïnes. Dins del conjunt del Catàleg de Patrimoni de Viver, que s'està realitzant des de l'any 2015, s'estan treballant temes com les Fonts i Deus (ja publicat), la Cultura del Vi i els Cubs de vi (també publicat), els Béns d'Interès Cultural i Protegits (en elaboració), els Topònims i Territori (en elaboració), el Regadiu Tradicional i Patrimoni Hidràulic (en elaboració) i el Patrimoni Bèl·lic de la Guerra Civil (en elaboració).

  En tot el treball comptem amb el suport de l'Ajuntament de Viver i del projecte Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I de Castelló. També esmentar la referència que ens suposa la base de dades del Sistema Informàtic de Catalogació Espeleològica (SICE) gestionat pel Espeleo Club de Castelló (ECC), referent a les cavitats de la província de Castelló, i a la qual també es bolcaran les dades del present dossier.

  Notícies relacionades:
  La catalogació del patrimoni de Viver
  El catàleg del patrimoni cultural i natural de Viver ja és una realitat

  Imatge: Zona central de les Coves del Sargal. Autors: Daniel Oury i Raquel Povo

 • El Grup de Treball de Catalogació del Patrimoni de Viver ha publicat el tercer volum sobre Topònims i Territori de la població. Aquest volum ha estat realitzat per José Juesas Andrés i Paco Mas i recull l'Apèndix primer de fitxes temàtiques. Aquest treball se suma al conjunt de publicacions que constitueixen el Catàleg de Patrimoni d'aquesta població de la comarca castellonenca de l'Alt Palància.

  Catàleg de patrimoni de Viver. Topònims i territori, vol. 3. Apèndix primer de fitxes temàtiques
  En aquest nou volum podrem trobar les fitxes temàtiques corresponents a les Vies Pecuàries, Barrancs, Llocs d'Interès Natural, Topònims Històrics i Delimitació Històrica del Terme. Aquest treball es planteja com a ampliació de continguts d'alguns dels temes desenvolupats prèviament en el catàleg.

  Des de la seva creació en 2016, el Grup de Catalogació del Patrimoni de Viver, coordinat per Paco Mas, ha desenvolupat un treball fonamental per a la recopilació del patrimoni cultural i natural d'aquesta població de la comarca castellonenca de l'Alt Palància. En aquests tres anys s'han publicat els catàlegs de “Fuentes i Deus” (juny de 2016), “Cultura del Vi i cubs” (juliol de 2016), Cavitats (abril de 2017), Volum 1 de “Topònims i Territori” (juliol de 2018), Volum 2 de “Topònims i Territori” (juliol de 2018) i Volum 3 de “Topònims i Territori” (juliol de 2019).

  Els dossiers publicats poden consultar-se en la pàgina web de l'Ajuntament de Viver.

  Enllaç al Catàleg del Patrimoni de Viver

  Aquest projecte compta amb la col·laboració de la població de Viver i del seu Ajuntament. En els seus anys de desenvolupament ha tingut el suport del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

 • El passat 18 de gener el Grup Local de Patrimoni – PEU de Viver es va reunir per a fer un seguiment dels projectes en curs i per a començar a preparar les noves propostes per a l'any. Aquesta reunió forma part de l'Acompanyament de projectes de Patrimoni – PEU.

  IMG 20170118 171637

  La reunió va començar amb la visita al cubo Alonso. Aquest cub de vi forma part de l'inventari de patrimoni del vi de la població. El cubo Alonso és de propietat municipal. Les gestions realitzades pel Grup de recuperació de la cultura del vi a Viver han contribuït al fet que des de l'ajuntament es realitze la neteja del cub, el condicionament del seu accés i la instal·lació d'una malla de protecció perquè aquest puga ser visitat. Aquests treballs, realitzats pel personal de l'Ajuntament, estan comptant amb la supervisió i col·laboració del Grup Local de Patrimoni.

  Ja en la biblioteca, lloc habitual de reunió del grup, es va decidir proposar a l'escola la realització d'una activitat patrimonial per a la segona meitat del curs escolar 2016-2017. En aquest curs, el Col·legi Historiador Diago de Viver està treballant com a contingut transversal l'aigua. La proposta del Grup Local de Patrimoni de Viver consisitirá en la realització d'una jornada en la qual les alumnes i els alumnes puguen complementar el treball que al llarg del curs han estat realitzant sobre l'aigua a Viver amb l'experiència del Grup Local. Per a dur a terme aquest projecte, Viver compta a més amb el Grup Local de Patrimoni – PEU que s'ha encarregat de realitzar una catalogació del patrimoni de l'aigua de Viver en la qual figuren totes les seues deus, pous, fonts, etcètera.

  En aquesta reunió també vam presentar al Grup la pròxima realització d'un curs organitzat per l'Institut d'Ensenyament Secundari de Segorbe titulat “El patrimoni de l'Alt Palància com a recurs” i que, en una de les seues sessions, visitarà Viver per a conèixer el seu patrimoni del vi de la mà dels membres del Grup Local.

  Finalment, volem destacar en aquesta reunió, la presència i participació de dos membres tècnics del Parc Natural de la Serra d’Espadà. La seua visita forma part de la proposta del PEU per a trobar espais de relació i intercanvi entre els diferents grups amb projectes sobre patrimoni cultural. L'objectiu d'aquesta “observació activa” és que altres grups puguen conèixer, de primera mà, experiències i metodologies de treball per a, junts millorar en els nostres projectes.

  IMG 20170118 174532

 • Dilluns passat 7 de desembre, dos representants de l'Associació Cultural El Cantal d'Altura van estar a Viver realitzant una visita tècnica per a conèixer dos dels cubs de vi de la població amb els membres del Grup de recuperació de la cultura de Viver. L'objectiu d'aquesta visita va ser donar a conèixer aquests dos espais als membres de El Cantal Sixto Lozano i José García com a punt de partida per a convidar-los a col·laborar realitzant aportacions tècniques i recomanacions per a la intervenció, conservació i usos dels espais del vi de "la Chana" i de "Monredondo" de Viver.

  Aquesta visita forma part de la documentació que el Grup de Viver està arreplegant per a preparar un informe per a la nova Corporació Municipal de l'Ajuntament de Viver en el qual es presente el Grup i els seus objectius, es detallen les seues principals línies d'actuació i es plantegen nous projectes per als pròxims anys.

  IMG 20151207 103204

  Entre les propostes que el Grup està preparant destaquem la continuació de les gestions iniciades ja per l'anterior Corporació municipal per a plantejar la cessió temporal i amb un ús cultural per a la població, d'aquests dos béns patrimonials immobles del vi (la Chana i Monredondo) que en aquests moments són de caràcter particular.

  Viver 2016

  Des de fa ja 4 anys, el Grup de Viver està realitzant un projecte de recuperació de la cultura tradicional material i immaterial del vi de la població a partir de tres eixos principals: recuperació, difusió i intervenció en el patrimoni del vi de Viver.

  Aquesta visita s'emmarca en les línies d'actuació previstes per a 2016 pel Grup de Viver amb el projecte d'Acompanyament de Patrimoni - PEU. Aquestes línies van ser definides en la reunió del Grup del passat 27 de novembre en la que es van destacar l'actualització del contacte del Grup amb l'actual corporació municipal, la continuació de les intervencions en els cubs, la cerca de col·laboracions amb altres grups de Patrimoni i el reforç del projecte d'Educació Patrimonial amb l'escola.

  IMG 20151127 185902

 • El grup de recuperació de la cultura de Viver continua amb el seu pla per a donar a conèixer el patrimoni de la seua població. En aquest curs 2016 / 2017, són varis els projectes que el grup està començant a planificar:

  IMG 20160928 185629

  El patrimoni material del vi
  Com a part dels treballs que s'han realitzat fins ara per a rescatar els cubs del vi de Viver, en aquest curs se centraran les accions a acabar la recuperació i adequació de l'accés del cub Alonso i la definició de l'espai del vi del cub de la Chana, començant per la planificació de les tasques a realitzar. Juntament amb aquests dos projectes, el grup treballarà juntament amb l'Ajuntament de Viver per a incorporar, al patrimoni local, nous béns culturals.

  La socialització del patrimoni: vi
  Al costat de la recuperació dels elements materials del vi, una part molt important del Grup de Viver és donar a conèixer la cultura del vi. Per a aquest trimestre i coincidint amb la verema, el Grup està preparant una proposta de jornada oberta amb tallers i visites per a aproximar el patrimoni del vi de Viver als interessats.

  La socialització del patrimoni: aigua
  En el curs 2016/ 2017, l'escola de Viver va a treballar l'aigua i el grup de Viver està començant a pensar una proposta que portar al col·legi perquè els alumnes i alumnes de l'Historiador Diago de Viver coneguen el patrimoni de l'aigua de Viver. Aquest projecte reprendrà la col·laboració entre Grup i Escola que el curs passat va culminar amb la “Festa del vi”.

 • El Grup de Recuperació de la Cultura del vi de Viver (Alt Palància) i el projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària – PEU de la Universitat Jaume I de Castelló inicien les reunions amb el professorat del CEIP Historiador Diago de Viver per a proposar la introducció, a partir del pròxim curs, del patrimoni cultural local en els continguts transversals del projecte educatiu del centre.

  Des de fa tres anys, el Grup de Viver està desenvolupant, amb l'acompanyament de Patrimoni, un projecte per conèixer i difondre el patrimoni cultural del vi de la població. Fruit d'aquest treball s'han localitzat cubs de vi, objectes materials i un important fons immaterial format per procediments tradicionals relacionats amb el cicle del vi, cançons, refranys, etcètera.

  El passat mes de novembre, el Grup de Viver va plantejar, amb el suport i acompanyament de l'Ajuntament de Viver i del projecte Patrimoni, unes jornades per a redefinir el seu projecte. En les jornades es van identificar tot un seguit de reptes entre els quals destaquem la necessitat de donar a conèixer a la població la importància del seu patrimoni cultural i la necessitat i urgència d'implicar-la en la seua conservació, protecció i difusió.

  IMG 20150228 124424

  Perquè aquest projecte de socialització del patrimoni puga ser una realitat, ha de ser inclusiu i ha de tenir una vocació integradora pel que haurà de comptar amb la implicació de tots: del Grup de Recuperació de la Cultura del Vi, del CEIP Historiador Diago, de l’AMPA del col•legi i de tots els col•lectius, grups, associacions i persones que vulguen participar i sumar-se en aquest procés municipal de llarg recorregut d'educació patrimonial.

  I per a poder afrontar aquest repte, considerem fonamental la participació de l'escola com a espai actiu i compromès des del qual plantejar un projecte transversal en el qual es dissenye tot un seguit de continguts, accions i activitats que cerquen enfortir les relacions entre els escolars de Viver i el seu patrimoni cultural. Perquè siguen els alumnes i alumnes els qui es convertisquen en els guardians del seu patrimoni cultural i els qui traslladen, a tota la població, la seua importància.

 • El Grupo de catalogación del patrimonio cultural y natural de Viver presenta la publicación del tercer catálogo dedicado a las cavidades de esta población de la comarca castellonense del Alto Palancia.

  sargal

  La importancia de las cavidades de Viver reside tanto en la propia geología de las mismas como en su aprovechamiento humano a lo largo del tiempo. Muchos de estos covachos que hoy nos pueden parecer irrelevantes o insignificantes, tuvieron antiguamente suma importancia. En una época en que las distancias se recorrían a pie (a veces acompañados de caballerías), cualquier abrigo o covacho era muy útil cuando servían como buena protección frente a cualquier tormenta o temporal, como muchas personas nos han referenciado; y también para descansar en su sombra en los días duros del estío.

  Consulta del catálogo “Cavidades de Viver”
  Descarga del catálogo “Cavidades de Viver”

  El catálogo de Viver
  Con este proyecto, el Grupo de catalogación pretende recoger la información relacionada con el patrimonio local y darla a conocer a sus vecinos y vecinas. Dentro del conjunto del Catálogo de Patrimonio de Viver, que se está realizando desde el año 2015, se están trabajando temas como las Fuentes y Manantiales (ya publicado), la Cultura del Vino y los Cubos (también publicado), los Bienes de Interés Cultural y Protegidos (en elaboración), los Topónimos y Territorio (en elaboración), el Regadío Tradicional y Patrimonio Hidráulico (en elaboración) y el Patrimonio Bélico de la Guerra Civil (en elaboración).

  En todo el trabajo contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Viver y del proyecto Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I de Castellón. También mencionar la referencia que nos supone la base de datos del Sistema Informático de Catalogación Espeleológica (SICE) gestionado por el Espeleo Club de Castellón (ECC), referente a las cavidades de la provincia de Castellón, y a la cual también se volcarán los datos del presente dosier.

  Noticias relacionadas:
  La catalogación del patrimonio de Viver
  El catálogo del patrimonio cultural y natural de Viver ya es una realidad

  Fotografía: Zona central de las Cuevas del Sargal. Autores: Daniel Oury y Raquel Povo

 • El Grupo de Trabajo de Catalogación del Patrimonio de Viver ha publicado el tercer volumen sobre Topónimos y Territorio de la población. Este volumen ha sido realizado por José Juesas Andrés y Paco Mas y recoge el Apéndice primero de fichas temáticas. Este trabajo se suma al conjunto de publicaciones que constituyen el Catálogo de Patrimonio de esta población de la comarca castellonense del Alto Palancia.

  Catálogo de patrimonio de Viver. Topónimos y territorio, vol. 3. Apéndice primero de fichas temáticas
  En este nuevo volumen podremos encontrar las fichas temáticas correspondientes a las Vías Pecuarias, Barrancos, Lugares de Interés Natural, Topónimos Históricos y Delimitación Histórica del Término. Este trabajo se plantea como ampliación de contenidos de algunos de los temas desarrollados previamente en el catálogo.

  Desde su creación en 2016, el Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver, coordinado por Paco Mas, ha desarrollado un trabajo fundamental para la recopilación del patrimonio cultural y natural de esta población de la comarca castellonense del Alto Palancia. En estos tres años se han publicado los catálogos de “Fuentes y Manantiales” (junio de 2016), “Cultura del Vino y cubos” (julio de 2016), Cavidades (abril de 2017), Volumen 1 de “Topónimos y Territorio” (julio de 2018), Volumen 2 de “Topónimos y Territorio” (julio de 2018) y Volumen 3 de “Topónimos y Territorio” (julio de 2019).

  Los dosieres publicados pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Viver.

  Enlace al Catálogo del Patrimonio de Viver

  Este proyecto cuenta con la colaboración de la población de Viver y de su Ayuntamiento. En sus años de desarrollo ha estado apoyado por el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

 • El pasado 18 de enero el Grupo Local de Patrimoni – PEU de Viver se reunió para hacer un seguimiento de los proyectos en curso y para comenzar a preparar las nuevas propuestas para el año. Esta reunión forma parte del Acompañamiento de proyectos de Patrimoni – PEU.

  IMG 20170118 171637

  La reunión comenzó con la visita al cubo Alonso. Este cubo de vino forma parte del inventario de patrimonio del vino de la población. El cubo Alonso es de propiedad municipal. Las gestiones realizadas por el Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver han contribuido a que desde el ayuntamiento se realice la limpieza del cubo, el acondicionamiento de su acceso y la instalación de una malla de protección para que el cubo pueda ser visitado. Estos trabajos, realizados por el personal del Ayuntamiento, están contando con la supervisión y colaboración del Grupo Local de Patrimoni.

  Ya en la biblioteca, lugar habitual de reunión del grupo, se decidió proponer a la escuela la realización de una actividad patrimonial para la segunda mitad del curso escolar 2016-2017. En este curso, el Colegio Historiador Diago de Viver está trabajando como contenido transversal el agua. La propuesta del Grupo Local de Patrimoni de Viver consistirá en la realización de una jornada en la que los alumnos y alumnas puedan complementar el trabajo que a lo largo del curso han estado realizando sobre el agua en Viver con la experiencia del Grupo Local. Para llevar a cabo este proyecto, Viver cuenta además con el Grupo Local de Patrimoni – PEU que se ha encargado de realizar una catalogación del patrimonio del agua de Viver en el que figuran todos sus manantiales, pozos, fuentes, etcétera.

  En esta reunión también presentamos al Grupo la próxima realización de un curso organizado por el Instituto de Enseñanza Secundaria de Segorbe titulado “El patrimonio del Alto Palancia como recurso” y que, en una de sus sesiones, visitará Viver para conocer su patrimonio del vino de la mano de los miembros del Grupo Local.

  Por último, queremos destacar en esta reunión, la presencia y participación de dos miembros técnicos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Su visita forma parte de la propuesta del PEU para encontrar espacios de relación e intercambio entre los diferentes grupos con proyectos sobre patrimonio cultural. El objetivo de esta “observación activa” es que otros grupos puedan conocer, de primera mano, experiencias y metodologías de trabajo para, juntos mejorar en nuestros proyectos.

  IMG 20170118 174532

 • El pasado lunes 7 de diciembre, dos representantes de la Asociación Cultural El Cantal de Altura estuvieron en Viver realizando una visita técnica para conocer dos de los cubos de vino de la población con los miembros del Grupo de recuperación de la cultura de Viver. El objetivo de esta visita fue dar a conocer estos dos espacios a los miembros de El Cantal Sixto Lozano y José García como punto de partida para invitarles a colaborar realizando aportaciones técnicas y recomendaciones para la intervención, conservación y usos de los espacios del vino de "la Chana" y de "Monredondo" de Viver.

  Esta visita forma parte de la documentación que el Grupo de Viver está recogiendo para preparar un informe para la nueva Corporación Municipal del Ayuntamiento de Viver en el que se presente el Grupo y sus objetivos, se detallen sus principales líneas de actuación y se planteen nuevos proyectos para los próximos años.

  IMG 20151207 103204

  Entre las propuestas que el Grupo está preparando destacamos la continuación de las gestiones iniciadas ya por la anterior Corporación municipal para plantear la cesión temporal y con un uso cultural para la población, de estos dos bienes patrimoniales inmuebles del vino (la Chana y Monredondo) que en estos momentos son de carácter particular.

  Viver 2016

  Desde hace ya 4 años, el Grupo de Viver está realizando un proyecto de recuperación de la cultura tradicional material e inmaterial del vino de la población a partir de tres ejes principales: recuperación, difusión e intervención en el patrimonio del vino de Viver.

  Esta visita se enmarca en las líneas de actuación previstas para 2016 por el Grupo de Viver con el proyecto de Acompañamiento de Patrimoni - PEU. Estas líneas fueron definidas en la reunión del Grupo del pasado 27 de noviembre en la que se destacaron la actualización del contacto del Grupo con la actual corporación municipal, la continuación de las intervenciones en los cubos, la búsqueda de colaboraciones con otros grupos de Patrimoni y el refuerzo del proyecto de Educación Patrimonial con la escuela.

  IMG 20151127 185902

 • El grupo de recuperación de la cultura de Viver continúa con su plan para dar a conocer el patrimonio de su población. En este curso 2016 / 2017, son varios los proyectos que el grupo está comenzando a planificar:

  IMG 20160928 185629

  El patrimonio material del vino
  Como parte de los trabajos que se han realizado hasta ahora para rescatar los cubos del vino de Viver, en este curso se centrarán las acciones en terminar la recuperación y adecuación del acceso del cubo Alonso y en la definición del espacio del vino del cubo de La Chana, empezando por la planificación de las tareas a realizar. Junto con estos dos proyectos, el grupo trabajará junto con el Ayuntamiento de Viver para incorporar, al patrimonio local, nuevos bienes culturales.

  La socialización del patrimonio: vino
  Junto a la recuperación de los elementos materiales del vino, una parte muy importante del Grupo de Viver es dar a conocer la cultura del vino. Para este trimestre y coincidiendo con la vendimia, el Grupo está preparando una propuesta de jornada abierta con talleres y visitas para aproximar el patrimonio del vino de Viver a los interesados.

  La socialización del patrimonio: agua
  En el curso 2016/ 2017, la escuela de Viver va a trabajar el agua y el grupo de Viver está comenzando a pensar una propuesta que llevar al colegio para que los alumnos y alumnas del Historiador Diago de Viver conozcan el patrimonio del agua de Viver. Este proyecto retomará la colaboración entre Grupo y Escuela que el curso pasado culminó con la “Fiesta del vino”.

 • El Grupo de Recuperación de la Cultura del vino de Viver (Alto Palancia) y el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria – PEU de la Universitat Jaume I de Castellón inician las reuniones con el profesorado del CEIP Historiador Diago de Viver para proponer la introducción, a partir del próximo curso, del patrimonio cultural local en los contenidos transversales del proyecto educativo del centro.

  Desde hace tres años, el Grupo de Viver está desarrollando, con el acompañamiento de Patrimoni, un proyecto para conocer y difundir el patrimonio cultural del vino de la población. Fruto de este trabajo se han localizado cubos de vino, objetos materiales y un importante fondo inmaterial formado por procedimientos tradicionales relacionados con el ciclo del vino, canciones, refranes, etcétera.

  El pasado mes de noviembre, el Grupo de Viver planteó, con el apoyo y acompañamiento del Ayuntamiento de Viver y del proyecto Patrimoni, unas jornadas para redefinir su proyecto. En las jornadas se identificaron toda una serie de retos entre los que destacamos la necesidad de dar a conocer a la población la importancia de su patrimonio cultural y la necesidad y urgencia de implicarla en su conservación, protección y difusión.

  IMG 20150228 124424

  Para que este proyecto de socialización del patrimonio pueda ser una realidad, debe ser inclusivo y debe tener una vocación integradora por lo que deberá contar con la implicación de todos: del Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino, del CEIP Historiador Diago, del AMPA del colegio y de todos los colectivos, grupos, asociaciones y personas que quieran participar y sumarse en este proceso municipal de largo recorrido de educación patrimonial.

  Y para poder afrontar este reto, consideramos fundamental la participación de la escuela como espacio activo y comprometido desde el que plantear un proyecto transversal en el que se diseñe toda una serie de contenidos, acciones y actividades que busquen fortalecer las relaciones entre los escolares de Viver y su patrimonio cultural. Para que sean los alumnos y alumnas quienes se conviertan en los guardianes de su patrimonio cultural y quienes trasladen, a toda la población, su importancia.

 • Des de fa ja alguns mesos, el Grup de Viver està treballant perquè el seu projecte de recuperació de la Cultura del vi arribe a tota la població i molt especialment als escolars. Per a aconseguir aquest objectiu, el grup ha mantingut ja diverses reunions amb el Col•legi Públic Historiador Diago de Viver perquè el patrimoni cultural local siga tractat en l'escola i s'introduïsca en els continguts educatius del Centre.

  IMG 20150626 121214

  La reunió del passat 26 de juny suposa, després de molt treball realitzat, l'inici d'un nou temps per al Grup de Viver en el qual conjugarà bona part dels seus projectes i activitats des de l'òptica escolar i comptant amb la implicació i participació directa del professorat d'aquest Centre Públic d'Educació d'Infantil i Primària.

  I en aquest camí, la primera tasca està sent definir molt bé el treball realitzat pel grup fins avui per a començar a preparar accions amb l'Escola i conjugar el seu projecte en el marc del calendari i del projecte educatiu formal i no formal del Centre.

  Amb tot el treball realitzat, el Grup de Viver ha presentat una sèrie de propostes al col•legi amb les quals podria començar aquesta nova etapa com, per exemple, l'estudi de les característiques naturals de la vinya (fulles, barate, fruit…) o el disseny del logo del Grup des de l'Escola.

  Junt amb aquestes propostes, en la reunió amb el col•legi es van destacar dos projectes:

  La Festa del Vi

  Un dels moments més potents a nivell interpretatiu del cicle del vi és la verema. Des del Grup de Viver plantegem un projecte que arreplegue aquest moment i que compte amb la participació del col•legi. Pot treballar-se durant el primer trimestre i culminar en la Festa del vi entre octubre i novembre de 2015.

  Per a poder dur a terme aquesta acció, el Grup participarà activament en la construcció del relat i en la definició de les diferents activitats. Per la seua banda, des del Col•legi s'adaptaran els continguts als diferents cursos perquè aquest projecte siga tractat en tots ells i des de diferents activitats. Una de les propostes plantejades suposa la realització de xarrades i visites pels membres del grup i dirigides als alumnes i alumnes del col•legi al patrimoni material del vi.

  IMG 20150228 125954

  Joves catalogadors

  Els diferents projectes relacionats amb el coneixement i difusió de la cultura del Vi pel Grup de Viver estan oberts. I cadascuna de les línies de treball iniciades (inventari i localització de cups de vi, recollida de vocabulari específic, històries relacionades amb el vi…) permet la introducció de nous actors que participen en el seu desenvolupament.

  I en aquest sentit, la proposta del Grup de Viver a l'escola és que els alumnes es convertisquen en investigadors i se sumen a aquest treball de localitzar i caracteritzar el patrimoni cultural del vi com a forma d'apreciar el seu valor i significat.

  El paper del Grup de Viver serà el de definir molt bé les línies de treball iniciades i adaptar, juntament amb l'Escola, la metodologia. En aquest procés es preveuen xarrades, tallers i accions en les quals els alumnes treballaran dins i fora de l'aula per a completar el mapa de la cultura del vi a Viver.

  IMG 20150617 202227

  Ens trobem en un moment clau per al Grup de Viver. El seu projecte adquireix, amb la implicació de l'escola, una dimensió major i el repte de compartir, amb el conjunt de la població, la importància, valor i significat del patrimoni cultural, sembla ara molt més proper. De moment, aquest estiu treballarem per a ordenar les nostres idees i armar les propostes.

  Pròxima reunió amb l'escola per a planificar accions: 9 de setembre.

 • El projecte de Catalogació del Patrimoni Civil i Natural del municipi de Viver sorgeix arran de la combinació de tres camps de treball. D'una banda el grup de persones que treballa des de temps en la recuperació de la memòria del vi, d'altra banda participen persones que també treballen des de fa anys en la recuperació d'informació de la guerra civil, i finalment participen altres persones que col•laboren en catalogació i exploració de cavitats.

  CPVAGF00013F05

  Tots aquests temes, al costat del gran capítol d'informació que suposa el tema de l'aigua a Viver (tant fonts i manantials, com a sistemes d'aprofitament tradicional de l'aigua), ens han portat a plantejar-nos la possibilitat de realitzar un treball conjunt que arreplegue un catàleg comú.

  El projecte, que es va iniciar al gener de 2015, té prevista una durada de tot l'any 2015 o tal vegada una mica més de temps, i el seu objectiu és realitzar un treball d'inventari-catàleg dels diferents béns de patrimoni civil i natural que hi ha a Viver. El patrimoni civil inclou, a més de les construccions tradicionals, tot el patrimoni militar, que és molt ampli en la zona, ja que el conflicte de la guerra civil de 1936 va tenir gran repercussió en la comarca i especialment a Viver.

  CPVGUB00031F02

  En aquest projecte comptem amb la col•laboració de l'Ajuntament de Viver i especialment la seua àrea de Formació d'Adults – Animació Sociocultural, com amb la col•laboració de la UJI amb el projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària - PEU, centrat en el suport tècnic i informàtic.

  Amb el suport de la UJI, esperem que tot el treball quede palés en una base de dades en format web, accessible des d'Internet, sent un model que es puga traslladar a altres catàlegs, i evitant aqueix problema habitual de tants treballs que després queden relegats a l'oblit per la seua falta d'accés o limitació de publicació.

 • El grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver ha programado para el sábado 28 de febrero, una jornada de trabajo para plantar viña en los alrededores del cubo de la “Rocha Palmera”.

  2014-05-08 19.48.09

  Esta actividad se contextualiza dentro del conjunto de las conclusiones surgidas  en las Jornadas colaborativas #TCIViver del pasado mes de noviembre, organizadas por el Grupo de  Viver con la colaboración del Ayuntamiento y del proyecto Patrimoni  del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

  En estas jornadas, una de las recomendaciones más urgentes fue la necesidad de implicar a la población en el proceso y en el proyecto. Siguiendo esta máxima, en esta jornada de plantación de viña se ha buscado la implicación del colegio, maestros y AMPA, que acompañarán a los niños y niñas en esta actividad con el objetivo de crear vínculos, responsabilidades y emociones compartidas alrededor de un patrimonio que debe ser conocido y querido por todos.

 • Volem compartir amb tots vosaltres el vídeo que hem preparat sobre la Festa del vi de Viver (22 y 23 d’octubre). Aquest document arreplega dos intensos dies de verema i elaboració tradicional de most i defineix la col•laboració en matèria d'Educació Patrimonial entre el Grup de recuperació de la cultura de Viver, el Col•legi “Historiador Diago” i l'Ajuntament de Viver.

  22 fiestavinoviver elaboracion

  Aquest vídeo ha sigut realitzat pel Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló per al projecte Patrimoni en el marc de l'Acompanyament del Grup de recuperació de la cultura de Viver (Alt Palància – Castelló).

  Per a la seua presentació hem aprofitat la participació de Patrimoni en les Jornades “Pràctiques i reflexions en educació patrimonial (#PREP1)” organitzades per l'Observatori d'Educació Patrimonial d'Espanya (OEPE) els dies 5 i 6 de novembre a Valladolid.

  Per a conèixer millor la festa del vi de Viver: Valoracions de la Festa del vi de Viver

  Enregistrament i edició del vídeo: Enrique Salom per a Programa d’Extensió Universitària – PEU.

 • Queremos compartir con todos vosotros el vídeo que hemos preparado sobre la Fiesta del vino de Viver (22 y 23 de octubre). Este documento recoge dos intensos días de vendimia y elaboración tradicional de mosto y define la colaboración en materia de Educación Patrimonial entre el Grupo de recuperación de la cultura de Viver, el Colegio “Historiador Diago” y el Ayuntamiento de Viver.

  22 fiestavinoviver elaboracion

  Este vídeo ha sido realizado por el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón para el proyecto Patrimoni en el marco del Acompañamiento del Grupo de recuperación de la cultura de Viver (Alto Palancia – Castellón).

  Para su presentación hemos aprovechado la participación de Patrimoni en las Jornadas “Prácticas y reflexiones en educación patrimonial (#PREP1)” organizadas por el Observatorio de Educación Patrimonial de España (OEPE) los días 5 y 6 de noviembre en Valladolid.

  Para conocer mejor la fiesta del vino de Viver: Valoraciones de la Fiesta del vino de Viver

  Grabación y edición: Enrique Salom para Programa d’Extensió Universitària – PEU.