Convención de Faro

 • Sovint es defineix el patrimoni cultural com una amalgama de béns (materials i immaterials) que, heretats dels nostres avantpassats de manera conscient, han arribat a nosaltres de manera col·lectiva. Aquesta definició fita per quatre punts un concepte tan abstracte com és la cultura.

  Es tendeix a identificar com a patrimoni cultural elements concrets que existeixen o es desenvolupen en un territori concret, obviant la concepció antropològica de cultura. Açò no vol dir que aquests elements no formen part del patrimoni cultural però es passa per alt que aquests elements no significarien res si els despullem de la subjectivitat a la qual són sotmesos per part dels individus que conformen una col·lectivitat. Així doncs, descriuríem com a patrimoni cultural tots els elements que de manera subjectiva incorporem a la nostra vida, personal o col·lectiva i que condicionen la nostra forma de veure el món tant des del punt de vista racional com el sentimental o l'afectiu.

  DSCF0247

  Trobem un altre límit en el fet de relativitzar el valor cultural d'alguna cosa quan no ve llegat per part dels nostres avantpassats, sense un plantejament crític sobre les circumstàncies que van portar a algunes persones en un temps determinat a crear aqueix element cultural que ha transcendit fins als nostres dies. La cultura és alguna cosa dinàmica, com les societats i fitant-la a paràmetres històrics ens estaríem negant la possibilitat de crear cultura. És responsabilitat nostra identificar i posar en valor tots aquells elements culturals que ens han conformat com a individus i com a societat, però també és el nostre deure, des d'un punt de vista històric, sumar la nostra aportació al llegat que es trobaran les generacions futures.

  És important també posar de manifest tots els elements que de forma inconscient conformen la nostra cultura, des del plànol personal fins al concepte de civilització.

  És en aquestes interrelacions no conscients on trobem punts de connexió amb altres societats a les quals també pertanyem i a les quals ens uneix també una cultura comuna. Quedar-nos en el conscient, en el tangible i no reconèixer també com el nostre patrimoni cultural tots aquells elements que van més enllà dels del nostre poble o del nostre entorn immediat pot fer que aqueixos arbres no ens deixen veure el bosc.

  Finalment, no podem deixar de costat el fet del col·lectiu, cenyir-nos a concretar el col·lectiu sense tenir en compte que es compon d'una suma d'individualitats que coincideixen, sumen, resten, aporten, modifiquen i interfereixen d'una manera dinàmica i permanent.

  Cada individu compta amb el seu propi patrimoni cultural fruit de les seues experiències, de les seues creences, dels seus aprenentatges, dels seus afectes i de tot el que ho conforma com a persona. La suma coincident dels patrimonis culturals individuals es visibilitza com a patrimoni cultural col·lectiu però no hem d'obviar que està condicionat per tots i cadascun dels elements individuals que formen un col·lectiu.

  Davant la paradoxa d'intentar descriure de manera resumida i alhora des acotar el concepte de patrimoni cultural podríem descriure-ho com tots aquells elements conscients i inconscients que, a més de la genètica, ens conformen com a individu, i que de forma subjectiva rebem, transformem, lliurem i posem en comú en els diferents graus de societat als quals pertanyem. La nostra identitat individual i col·lectiva.

  Grup de voluntariat local de Sot de Ferrer

  sot mix

  Persones, llocs, històries. Sobre aquest projecte col·laboratiu
  Aquesta aportació forma part del projecte “Persones, llocs, històries” i pretén obrir la reflexió i el diàleg sobre el concepte de patrimoni cultural a partir de la pregunta Què penses i sents que és el patrimoni cultural?

  Aquest projecte vol sumar-se a la celebració de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Les aportacions rebudes seran publicades en el número 10 de la revista Memòria Viva del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Des de Patrimoni – PEU volem animar-vos a participar en aquesta iniciativa col·laborativa. En aquest enllaç podeu trobar tots els detalls de la convocatòria que romandrà oberta fins el 2 de març.

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Per a nosaltres, el patrimoni és el passat, present en el futur.

  Poble Miner del Lousal (Grândola, Portugal)

  1Corta Mineira

  L'inici de l'explotació de la pirita comença en 1900 per a obtenir sofre per a la producció dels fertilitzants. L'empresa SAPEC va tancar la mina en 1988.

  L'activitat minera va ser, durant molt temps, l'única font de treball per a la població de Lousal. Per a combatre l'abandó del territori, en 1994, va nàixer el projecte RELOUSAL amb l'objecte de promoure la rehabilitació del teixit socioeconòmic mitjançant programes que implicaren a la població local.

  El projecte és desenvolupat i implementat per la Fundació Frédéric Velge, una entitat creada per l'empresa SAPEC i l'Ajuntament de Grândola. Un dels objectius de la intervenció va ser transformar el paisatge miner en una destinació turística de referència en el Sud de Portugal, respectant la memòria i la identitat local, mitjançant la posada en valor del seu patrimoni geològic i miner. A més, aquesta intervenció va ser acompanyada per treballs de recuperació ambiental amb la responsabilitat de la EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro.

  Des de l'inici del RELOUSAL, s'ha creat un Centre d'Artesania, un Hotel Rural, un Restaurant, un Museu i un Centre de Ciència que es denomina “Mina de Ciència”, integrat en la xarxa nacional de “Centres Ciència Viva”.
  El Museu Miner, inaugurat al maig de 2001, es troba instal·lat en l'antiga Central Elèctrica, responsable, entre 1934 i 1992, de la producció d'energia per a tot el complex industrial miner del Lousal.
  El Centre Ciência Viva del Lousal – “Mina de Ciência”, inaugurat el 30 de juny de 2010, és un Centre modern amb mòduls interactius dedicats a les Ciències Naturals, a les Ciències Exactes i al món virtual i de la Computació Gràfica.

  Per fi, la Galeria Waldemar va ser inaugurada el 27 de juliol de 2015, i permet realitzar un trajecte subterrani amb prop de 300 metres en una de les primeres galeries de la mina datada dels principis del segle XX.

  lousal

  Persones, llocs, històries. Sobre aquest projecte col·laboratiu
  Aquesta aportació forma part del projecte “Persones, llocs, històries” i pretén obrir la reflexió i el diàleg sobre el concepte de patrimoni cultural a partir de la pregunta Què penses i sents que és el patrimoni cultural?

  Aquest projecte vol sumar-se a la celebració de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Les aportacions rebudes seran publicades en el número 10 de la revista Memòria Viva del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Des de Patrimoni – PEU volem animar-vos a participar en aquesta iniciativa col·laborativa. En aquest enllaç podeu trobar tots els detalls de la convocatòriaque romandrà oberta fins el 25 de febrer.

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • The “Patrimoni Project” of the Jaume I University of Castellón (Spain) would like to join in the celebration of the European Year of Cultural Heritage #EuropeForCulture with a proposal in which everybody is invited to take part.

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories

  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  IMG 20171207 120746

  It can take the form of a memory, a reflection, an idea, a way of working, a challenge etc. and can be expressed in a short narrative, a poem, an image . . . related to “People, Places, Stories”.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  The maximum length of the text will be 300 words. The images used must have the necessary authorization from the author to be published.

  You can send your contributions to:
  Email address: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. (Subject: "People, places, stories")
  Twitter: Using the hashtag #peopleplacesstories
  Facebook: Writing your contributions on this news of the “Peuuji Castellón” Facebook account.

  This invitation will be open until March 2nd 2018

  Many thanks to everyone for your interest and participation.

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • For us, heritage is the past, present in the future.

  Mining town of the Lousal (Grândola, Portugal)

  1Corta Mineira

  The beginning of the exploitation of pyrite started in 1900 to obtain sulfur for the production of fertilizers. The company SAPEC closed the mine in 1988.

  The mine was for a long time the only source of work for the population of the Lousal. To face territorial desertion, in 1994, the RELOUSAL project was created with the aim of promoting the rehabilitation of the socio-economic fabric, through programs involving the local population.

  The project is developed and implemented by the Frédéric Velge Foundation, an entity created by the SAPEC company and the Grândola City Council. One goal of the intervention was to transform the mining landscape into a tourist destination of reference in the South of Portugal, respecting the memory and the identity of the premises, through the enhancement of the geological and mining heritage. In addition, this intervention was accompanied by environmental recovery work with the responsibility of the EDM – “Empresa de Desenvolvimento Mineiro”.

  Since the beginning of RELOUSAL, a Craft Centre, a Rural Hotel, a Restaurant, a Museum and a Science Centre named "Mine of Science" have been created. The Mining Museum, inaugurated in May 2001, is installed in the old Power Plant, responsible for the production of energy for the entire mining industrial complex of the Lousal between 1934 and 1992. The Ciência Viva Centre - "Mina de Ciência", inaugurated on June 30, 2010, is a modern center with interactive modules dedicated to Natural Sciences, Exact Sciences and the virtual world and Graphic Computing. Finally, the Waldemar Gallery was inaugurated on July 27, 2015, and allows an underground journey with about 300 meters along the first addit of the mine, from the early twentieth century.

  ---

  O que você acha e sente o patrimônio cultural realmente significa? Aldeia Mineira do Lousal (Grândola, Portugal)

  Para nós, o património é o passado, presente no futuro.

  O início da exploração de pirite começa em 1900, para obtenção de ácido sulfúrico utilizado na produção de adubos e fertilizantes. A empresa SAPEC encerra a produção mineira em 1988.

  A atividade mineira foi, durante muito tempo, a única fonte de trabalho para a população do Lousal. Para combater o abandono do território, em 1994 é criado o projeto RELOUSAL com o objetivo de promover a reabilitação do tecido socioeconómico através de programas envolvendo a população local.

  O projeto é desenvolvido e implementado pela Fundação Frédéric Velge, uma entidade criada pela SAPEC e pelo Município de Grândola. Uma das metas da intervenção foi converter a paisagem mineira num destino turístico de referência na região sul de Portugal, respeitando a memória e a identidade do local e apostando no valor e importância do seu património geológico e minero. Simultaneamente, foram realizados trabalhos de recuperação ambiental pela EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro.

  Desde o início do RELOUSAL foi criado um Centro de Artesanato, um Hotel Rural, um Restaurante, um Museu e um Centro de Ciência que se denomina “Mina de Ciência”, integrado na rede nacional de Centros Ciência Viva.

  O Museu Minero, inaugurado em maio de 2001, encontra-se instalado na antiga Central Elétrica, responsável, entre 1934 e 1992, pela produção de energia para todo o complexo industrial mineiro do Lousal e bairros habitacionais.

  O Centro Ciência Viva do Lousal – “Mina de Ciência”, inaugurado em 30 de junho de 2010, é um Centro moderno com módulos interativos dedicados às Ciências Naturais, às Ciências Exatas e ao mundo virtual e da Computação Gráfica.

  Por fim, a Galeria Waldemar foi inaugurada a 27 de julho de 2015 e permite realizar um trajeto subterrâneo com cerca de 300 m, numa das primeiras galerias da mina datada dos princípios do século XX.

  lousal

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • I don’t remember the day this photo was taken. It was probably one of my uncles who was responsible. My grandparents, my cousin and I on any given Sunday.The photo, which I came upon by chance, captures a moment, long past, that will never return, except in our memories.

  What makes this photo important? What makes it different from the rest?

  Our concept of heritage breaks free from the rigid confines of the institutional and official definition and moves us closer to a more intimate vision. Personal.Individual and unique. Subjective because we are subjects.

  But this individual construction of our world, of our reality and of our heritages is only a starting point for a collective elaboration of what we think and feel our heritage is. In this process, our personal belongings are transformed into the starting points to build our collective imaginations. And these links constitute the examples to define, by all of us, those elements which we consider important based on our experience, education, training, personal situation . . . In short, based on our lives.

  We are talking therefore, about a complex, plural and conflictive vision of heritage. Prismatic with many nuances. Which generates controversy and requires consensus and also a necessary legitimacy of a political nature, because the sum of all these looks creates a broader sense of our heritages, its values and meanings.

  That simple photo sums up much of my life. Who I am and why I am what I am. From that perspective, that day with my grandparents and my cousin seems very important, doesn’t it?

  Ángel Portolés Górriz. Patrimoni project. University Extension Programme. Jaume I University

  IMG 20180228 215842

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

   

 • Cultural heritage is associated with freedom. The freedom to perceive, to find knowledge of the world, to be part of the discovery of culture, to find friendliness

  Audronė Žilionytė Kaunas - Lithuania

  Audronė Žilionytė

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Preserving the past while building for the future
  In the course of the application of the heritage conservation principles, it is important to note that the communities are the ones breathing life into the heritage. The monuments we inherited - these fortified churches - were built hundreds of years ago to protect the community from invaders. Today we believe their role is to bring welfare to the same communities that own them.

  The spirit of community is what primarily motivates people to preserve their culture and heritage. This spirit is born out of the feeling of attachment, belonging and responsibility for the culture, identity, origins and for the heritage received from our ancestors. In Viscri the community spirit was and is truly important. This is why over 860 years of village history, the Transylvanian Saxon dialect is still alive and the village houses are still inhabited.

  Today it is important for the villagers to reconnect with their identity, which was forgotten during communism. It is important for the young to become aware of the value of their heritage and to feel proud of their history and culture.

  For the development of a community that lives in harmony with the heritage, it is essential for the people to constantly acquire skills which allow them to thrive in the long term. The instilment of the community spirit in the young generations needs to be initiated early on. In order to gradually diminish indifference and passivity from a community, we need a lot of effort, knowledge and perseverance and capable leaders. Conclusively, the effects of such educational initiatives induce results that influence and inspire the generations to come.

  ViscriHeritageFaro

  Conservăm trecutul și construim pentru viitor
  Pe parcursul aplicării principiilor de conservare a patrimoniului este important să nu uităm patrimoniul trăiește datorită comunității. Monumentele pe care le-am moștenit, aceste cetăți fortificate, au fost construite acum sute de ani pentru a proteja oamenii împotriva invadatorilor. Astăzi credem că rolul lor este de a aduce bunăstare comunităților care le dau viață.

  Spiritul de comunitate este cel care îi motivează pe oameni să își păstreze cultura și patrimoniul. Acesta se naște din sentimentul de atașament, apartenență și responsabilitate față de cultură, identitate, origini și față de moștenirea primită de la strămoși. În Viscri spiritul comunitar era cu adevărat important. Dovada este că, după 860 de ani de istorie a satului, limba săsească este încă vie iar casele din sat sunt încă locuite.

  Astăzi este important ca oamenii să-și redobândească identitatea uitată pe durata comunismului și ca tinerii să conștientizeze valoarea moștenirii primite și să se simtă mândri de istoria și cultura lor.

  Pentru dezvoltarea unei comunități care să trăiască în armonie cu patrimoniul este esențial ca oameni să își dezvolte permanent aptitudini care să le permită să trăiască bine pe termen lung. Iar pentru tineri cultivarea spiritului de comunitate prin educație trebuie făcută de la vârste fragede. Este nevoie de mult efort, știință și perseverență și de lideri capabili pentru a scoate o comunitate din inerție și blazare dar efectele unor inițiative cu scop educațional se răsfrâng asupra mai multor generații.

  Caroline Fernolend and Cristian Radu. Viscri (Romania)

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • FORESTA: 20 hectares of wild « nature » (part of it backfill for the huge mall close by built in the 90’s), at the heart of the so disregarded and stigmatised Northern districts of Marseilles. The owners of this land (the company Resiliance ) have given carte blanche to local people to imagine, create there collectively a place where one could stroll leisurely, run and jump, ride bicycles or donkeys, meet friends, family, neighbours you did not know, express and share talents, learn and teach… An artists’ collective, Yes we camp , an inhabitants’ cooperative, Hôtel du Nord, the artists and walkers’team Le Bureau des guides du GR2013, local associations and community centers, schools and hundreds of residents around got together and let their dreams, wishes, needs come (partly) true…

  Now they know all about the history of this magnificent clay hill overlooking the sea, the Marquis of Foresta’s castle up there until 1944, but also about the vines growing there a long time ago, the names, the scent, the taste, the colours and shapes of so many wild plants here, to-day… All kinds of workshops were organised : how to make a bread oven, how to use reeds… There were explorations and walks : heritage walks, historical walks, horticultural walks… and there were joyful and eventful special days for all to share and enjoy… We do not know anything yet about the future of Foresta. Is it a utopia? An experience? A project?… Will it become this Metropolitan Park that the local people, humble and many talented citizens, created from nothing and wanted to offer to all? The story goes on…

  Que pensez-vous et ressentez-vous du patrimoine culturel? Contribution de Dominique Poulain
  FORESTA: 20 hectares de nature en friche, (pour une bonne part les remblais de l’énorme centre commercial bâti tout à côté), au coeur des quartiers Nord de Marseille tant dénigrés, stigmatisés. Les propriétaires de ce terrain (la société Résiliance) ont donné carte blanche aux habitants pour qu’ils imaginent, et créent là, tous ensemble, un espace où flâner librement, courir, sauter, caracoler sur des vélos ou des ânes, rencontrer les copains, la famille, ou des voisins jamais vus, exprimer et partager toutes sortes de talents, apprendre et transmettre. Un collectif d’artistes, Yes we camp, une coopérative d’habitants, Hôtel du Nord, un groupe d’artistes marcheurs, Le Bureau des guides du GR2013, des centres sociaux et des multitudes d’associations locales, des écoles et des centaines d’habitants du coin se sont réunis afin de réaliser quelques-uns de leurs rêves et désirs.

  Maintenant, ils savent tout de l’histoire de cette splendide colline argileuse au-dessus de la mer, du château du Marquis de Foresta planté là jusqu’en 1944, mais aussi des vignes qui s’y épanouissaient il y a bien longtemps, des noms, des parfums, des couleurs et des formes de myriades de plantes sauvages qui la recouvrent aujourd’hui... On y a organisé des ateliers : comment faire un four à pain, que fabriquer à partir de canisses? On a exploré tout, marché de long en large : des marches patrimoniales, historiques, botaniques... Et puis il y a eu les grands moments festifs, où tous, grands et petits sont venus, si nombreux. On ne peut présager du futur de Foresta. Est-ce une utopie? Une expérience? Un projet? Est-ce que cela deviendra ce Parc Métropolitain que des habitants du quartier, de simples citoyens aux talents démultipliés ont créé de toutes pièces, à partir de rien, pour l’ouvrir à tous? L’histoire continue…

  Dominique Poulain
  Coordinatrice de l’association et résidence d’écriture(s) HÖFN : http://hofn.free.fr/
  Sociétaire de la coopérative Hôtel du Nord : http://hoteldunord.coop/
  habitante des quartiers Nord de Marseille (France)

  foresta

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Cultural heritage mimicked by a fashion house in Paris

  Egle Veiveryte (Kaunas - Lithuania)

  Egle Veiveryte

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  Picture: Google

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Cultural heritatge is foundations

  Ernesta Karosaite (Kaunas - Lituania)

  ernesta-karosaite Cult heritatge is foundationsi

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  Picture: Google

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Tradition

  Ignas Montvila (Kaunas - Lituania)

  Ignas Montvilapeq

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  Picture: Google

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Only 10 years ago, Mouraria was an enclave in the center of Lisbon. The locals avoided it, the tourists ignored it. The inhabitants of this vast territory could do little to counter the bad reputation of their neighborhood, where living conditions worsened day by day. It was precisely 10 years ago that the Renovar a Mouraria Association (ARM) was born, on March 19, 2008, with a plan to overturn these barriers.

  At the scale and pace of the community, ARM has since worked to improve people's lives by empowering them civically and professionally, strengthening their economic power, developing their community spirit and educating them to defend their historic heritage, cultural and human. Particularly in recent years, the ARM has been following the profound changes in the territory (the growth of tourism and the gentrification of historic areas), pressing policy makers to combat their harms and to maximize their benefits.

  Colors, smells, sounds, medieval houses and narrow streets, dozens of cultures that cohabit and intersect in nostalgia for the sound of the Tibetan or kora cups. A cauldron of inheritances that makes of the people the greater patrimony of the district of Mouraria.

  mourariap

  Há apenas 10 anos, a Mouraria era um enclave no centro de Lisboa. Os lisboetas evitavam-na, os turistas ignoravam-na. Os habitantes deste vastíssimo território pouco ou nada podiam fazer para contrariar a má fama do seu bairro, onde as condições de vida pioravam de dia para dia. Foi precisamente há 10 anos que a Associação Renovar a Mouraria (ARM) nasceu, a 19 de Março de 2008, com um plano para derrubar estas barreiras.

  À escala e ao ritmo da comunidade, a ARM tem desde então trabalhado para melhorar a vida das pessoas: capacitando-as cívica e profissionalmente, reforçando o seu poder económico, desenvolvendo o seu espírito comunitário e educando-as para defender o seu património histórico, cultural e humano. Em particular nos últimos anos, a ARM acompanha as profundas mudanças no território (o crescimento do turismo e a gentrificação das zonas históricas), pressionando os responsáveis políticos para combater os seus malefícios e potenciar os seus benefícios.

  Cores, cheiros, sons, casario medieval e ruas estreitas, dezenas de culturas que cohabitam e se cruzam na nostalgia fo fado com o som das taças tibetanas ou da kora. Um caldeirão de heranças que faz das pessoas o maior património do bairro da Mouraria.

  Inês Andrade
  Associação Renovar a Mouraria (Lisboa - Portugal) www.renovaramouraria.pt​

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Individuality creates community

  Ingrida Rutkutė (Kaunas - Lithuania)

  Ingrida Rutkutė

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  Picture: Google

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Heritage is a meeting place and place to learn. Heritage is the the place where people from different backgrounds and from different generations discover a common past, which unites them in the present and projected them into a future settled in our cultural tradition.

  Heritage a place for children and culture

  Heritage is the transmission belt of our essence, of our identity, the mirror where we see ourselves reflected, the connection to who we are as a result of the passing of time, in which people and events have built our reality current. We must, therefore, to know, to recreate, to enrich, and to share our heritage.

  The cultural programme "Emilianensis. Discover the monasteries of La Rioja", contributes to o disseminate the cultural heritage, tangible and intangible, located around the the monasteries of Suso and Yuso, in San Millán de la Cogolla. Thousands of children, young people and adults, locals and foreigners, have learned about ways of life and trades already forgotten, transmitted from generation to generation to build the commun European Cultural Heritage.

  Mariola Andonegui and Adolfo Falces.
  Programa Emilianensis. Discover the monasteries of La Rioja. http://www.emilianensis.com/
  Fundación San Millán de la Cogolla. La Rioja, España.

  emilianensis

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Unity

  Milena Ranceva (Kaunas - Lithuania)

  Unity

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • 2018 is the tenth birthday of the heritage walk about the stories of the industrial reconversion of the Giudecca island. This heritage walk is about the stories of the past and present workers, the inhabitants, the factories, the conflicts and the daily life of this island, which was one of the most important places of industry in Italy. It’s also about the post-industrial process of reconversion, its successes, its expectations and its failures, representing interesting alternatives for the future of Venice. It’s about strangely invisible stories, peoples and places. It is a heritage walk for Venetians, young students, local institutions, activists, universities and schools.

  When I arrived in Venice 10 years ago from Marseilles, I was surprise by the strong presence of a high diversity of stories, places and peoples. But in Venice, the narrative of the “Most Serene Republic of Venice” prevails over the industrial one and contemporary one despite the fact that the latter's activities and architectural presence are so highly visible, making it difficult to imagine a future beyond this narrative.

  The venetians translate the Faro Convention in Italian, still organized heritage walks and promote the application of the Faro Convention despite the total disinterest of the mayor. This image is about so visible places, peoples and stories without right, value and voice.

  Prosper WANNER, Faro Venezia

  PP Giudecca

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • For me culture is my family and all the people who are next to me.

  Raminta Šimonyte (Kaunas - Lithuania)

  raminta

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until February 25th 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Culture is traditions

  Rugile Rubinaite. Kaumas. Lithuania

  Rugile Rubinaite- Culture is traditions

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture

 • Sharing moments and building collective memories. This is what cultural heritage can do.

  Trying to keep together the sense of belonging and the spirit of a community is one of the challenges in a world where the intergenerational exchange is getting weak and losing its importance. In Fontecchio we aim to bring together the community and propose convivial events that can become new traditions.

  On February 23rd we joined a national initiative to reduce electric energy consumption inviting all the community to a candlelight dinner in the watch tower, one of the iconic monument of the village. It was meant to raise awareness on sustainable energy and strengthen the sense of belonging. Everybody was asked to bring something to share; there were children, adults, locals, and friends coming from other villages. For some of them, it was the first time entering the watch tower to see the photo collection in the “Spazio della Memoria”; we experienced the community museum and commented the photos, had idea for forthcoming collective moments and strengthened the sense of belonging.

  So, the Spazio della Memoria - dedicated to the city of L’Aquila as it was before and after the earthquake - became the place to build new positive memories and generate dialogues on art, projects, and the future. Cultural tangible and intangible heritage can be sometimes the opportunity to look with different eyes, to have an immersive experience into beauty and be inspired by it. If - as Dostoevsky stated - beauty will save the world, cultural heritage will be the engine of this process.

  Our stories, our places, and our people experienced a great, collective moment where past, present and future were harmoniously melt together and will be linked to our cultural memory.

  1 fontecchio

  Cosa pensi e senti è il patrimonio culturale?

  Condividere momenti e costruire ricordi collettivi. Questo è ciò che il patrimonio culturale può fare.

  Cercare di tenere insieme il senso di appartenenza e lo spirito di una comunità è una delle sfide maggiori in un mondo in cui lo scambio intergenerazionale si indebolisce e perde la sua importanza. A Fontecchio puntiamo a riunire la comunità e proporre eventi conviviali che possano diventare nuove tradizioni.

  Il 23 febbraio ci siamo uniti a un'iniziativa nazionale per ridurre il consumo di energia elettrica, invitando tutta la comunità a una cena a lume di candela nella Torre di guardia, uno dei monumenti simbolo del paese. L’iniziativa era destinata a sensibilizzare la cittadinanza sul concetto di energia sostenibile e a rafforzare il senso di appartenenza. A tutti è stato chiesto di portare qualcosa da condividere; c'erano bambini, adulti, persone del posto e amici provenienti da paesi vicini. Alcuni di loro visitavano per la prima volta la Torre di guardia per vedere la collezione di foto nello "Spazio della Memoria"; abbiamo fatto un’esperienza comune nel museo della comunità e abbiamo commentato le foto, parlato di nuove idee per i prossimi momenti collettivi e rafforzato il senso di appartenenza.

  Così, lo Spazio della Memoria - dedicato alla città dell'Aquila come era prima e dopo il terremoto - è diventato il luogo in cui costruire nuovi ricordi positivi e generare dialoghi sull'arte, sui progetti e sul futuro. Il patrimonio culturale materiale e immateriale può rappresentare un'opportunità per guardare con occhi diversi, per avere un'esperienza profonda nella bellezza ed esserne ispirati. Se - come ha affermato Dostoevskij - la bellezza salverà il mondo, il patrimonio culturale sarà il motore di questo processo.

  Le nostre storie, i nostri luoghi e le nostre persone hanno vissuto un grande momento collettivo in cui passato, presente e futuro si fondono armoniosamente e potranno così essere legati alla nostra memoria culturale.

  Heritage Community of Fontecchio (Italy)

  2 fontecchio

  What do you think and feel cultural heritage really means? #peopleplacesstories
  The starting point of this proposal is a collaborative approach to the concept of cultural heritage. For those who are interested, we invite you to send us a short text accompanied by an image of what you think or feel the cultural heritage slogan “People, Places, Stories” (which, as you all know, is articulated in the Council of Europe Faro Convention) really means.

  Your contributions and reflections produced by this collaborative process will serve as a starting point towards the necessary participative review of the concept of cultural heritage and will appear in the 10th edition of the “Memoria Viva” magazine to be published by the “Patrimoni Project” in July 2018.

  This invitation will be open until March 2nd 2018. Many thanks to everyone for your interest and participation. You can find all the details in this link

  #peopleplacesstories #patrimoniuji #FaroConvention #Europeforculture