Parc Espadà

 • Miniencuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán en Algimia de Almonacid

  El próximo 30 de mayo tendrá lugar en Algimia de Almonacid una nueva edición del ciclo de Miniencuentros de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Estos espacios para compartir experiencias surgen como resultado de la demanda de los 19 municipios del parque con el objetivo de conocerse mejor y definir, de forma conjunta, un proyecto que aglutine este territorio cultural, sus asociaciones, grupos y, por encima de todo, las personas que lo habitan.

  Algimia

  En el Miniencuentro de Algimia de Almonacid los participantes conoceremos mejor el patrimonio del pueblo anfitrión y prepararemos el próximo Encuentro Anual de los pueblos del Parque que, este año, se realizará en Higueras el 1 de julio.

  Como parte del Miniencuentro de Algimia iniciaremos la serie de talleres temáticos para la definición del proyecto cultural de los municipios del Parque.

  Noticia relacionada: La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

  Imagen: Parque Natural Sierra de Espadán

 • “Allò que ens uneix (els valors del nostre Parc Natural)”. Minitrobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Algimia de Almonacid)

  El 30 de maig va tenir lloc la segona Minitrobada dels municipis del Parc Natural de la Serra d’Espadà. En aquesta ocasió, el poble visitat va ser Algimia de Almonacid. Aquests espais per a compartir experiències sorgeixen com a resultat de la demanda dels 19 municipis del parc amb l'objectiu de conèixer-se millor i definir, de forma conjunta, un projecte que aglutine aquest territori cultural, les seues associacions, grups i, per sobre de tot, les persones que ho habiten. Aquest projecte compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni – PEU.

  1al

  La Minitrobada de Algimia va començar amb la benvinguda de l'alcalde i les paraules del director del Parc Natural de la Serra d’Espadà. A continuació, es va realitzar la presentació del patrimoni i la història de la localitat a càrrec del personal de l'ajuntament. Algimia de Almonacid conserva un ric patrimoni cultural format per jaciments i construccions que ens situen aquesta població ja des de la prehistòria.

  Una vegada realitzada la presentació, Gemma del Amo, guia del parc, ens va presentar les activitats de la Trobada Anual dels Pobles d’Espadà que, en aquesta edició, tindrà lloc a Higueras el pròxim 1 de juliol.

  Taller “Allò que ens uneix (els valors del nostre Parc Natural)”
  Les Minitrobades estan dissenyats com a espai perquè els participants puguen conèixer millor el treball que estan desenvolupant a nivell cultural en les seues poblacions i per a, entre tots, definir el projecte cultural dels municipis del parc.

  Una part d'aquestes Minitrobades sóns la realització de microtalleres des dels quals anar definint aquest projecte cultural. L'objectiu d'aquest primer taller va ser començar una reflexió dels participants per a definir quins són els principals valors que trobem en el nostre parc i el que significa per a nosaltres formar part d'ell.

  2al

  Per a dur a terme aquest taller, cadascun dels assistents van treballar individualment i van haver de respondre a tot un seguit de preguntes ràpides. Les respostes van ser escrites en posits i van ser poblant les parets del saló en el qual ens reunim.

  A continuació volem mostrar les idees i conceptes sorgits en aquest taller:

  Bloc A
  Quan pense en la serra em ve al capdavant la paraula…
  Naturalesa, surera, rodeno, roig, nespres, paisatge, aigua, vegetació, la meua infància, el meu poble, naturalesa agresta, verd, muntanya, vida, cim d’Espadà, territori, pobles, agricultura.

  Quan pense en la gent de la serra em ve al capdavant la paraula…
  Autenticitat, treball, envelliment, treballadors, indagar, humil, solidaritat, vellesa, saviesa, supervivents, qualitat, gent gran, sana, aïllament, illenc, senzillesa, despoblació.

  Quan pense en el Parc Natural em ve al capdavant la paraula…
  Paisatges, protecció, preservar, conservar, futur, vegetació, Eslida, lloc especial, falta d'unió, institucional, naturalesa, protecció i lleis, bell, medi ambient, futur, col•laboració, unió, rutes, voler i no poder, problemes integrats en un espai.

  Bloc B
  Un espai natural del teu poble que recomanaries
  La Rodana, La vall de Mosquera, Pou del Molino, la Rápita (trinxeres), la Calçada, el Camí del Cañar, arribada a Vilamalur, Barranco de Almanzor, el Riu, Costalata, Chorrador Ample, Rodana, Castillo, Mirador de la Serra, la Font, Alt de la Lloma,

  Un element patrimonial que recomanaries visitar del teu poble (edifici, objecte, tradició, plat…)
  Les Trinxeres, l'Església, oli, formatges, mel, va venir, el dia de l'encès del Forn Moruno a Pavías o Higueras, el Castell, Bancals de Pedra, el suro, Castell de Castro, l'aigua, l'olivera, elements arquitectònics lligats a l'aigua,

  Bloc C
  En què som bons?
  Som bona gent, sincera i honesta. Som bons valorant, en tot, a tenir paciència, tranquil•litat, tenacitat, relacionar-nos, hospitalitat, intentar consensuar accions, a celebrar. En artesania de la fusta, oli, biodiversitat, patrimoni, aprofitar els recursos naturals, adaptació al mitjà, artesans, coneixements del camp, en la gastronomia,

  Quins són els elements que hauríem de millorar?
  Tot és millorable. Hauríem de millorar ser més oberts, valorar-nos, solidaritat, saber escoltar les iniciatives de la gent, obrir-nos a la gent de fora (forasters), ser més emprenedors, orgull, projectes en comú, a promocionar, a crear xarxa, identitat, a exigir cuidar el nostre poble i donar-li més vida, serveis, camins, hi ha molt poca ramaderia, comunicació, carreteres, serveis, infraestructures, ocupació.

  Què podem fer? Per on comencem?
  Seguir amb les reunions i prendre'ns-ho de debò, promocionar, potenciar els pobles, més difusió, ajudant, conèixer-se i articular, millorar la comunicació i la participació, unió, conèixer els pobles i gents del parc, conèixer-se i compartir uns amb uns altres, unir-nos, crear més força, fomentar el nostre, que els pobles puguen seguir vivint, projectes de custòdia del territori, donar valor, força de la unió, reunir-nos, fomentar i ajudar l'agricultura i la ramaderia,

  Està previst que en la Trobada Anual dels Pobles del Parc que tindrà lloc a Higueras el pròxim 1 de juliol es prepare un espai en el qual tot aquell que ho desitge puga participar i aportar les seues idees del que sent que és el Parc Natural de la Serra d’Espadà.

  Com a part final de la Minitrobada vam visitar Algimia de Almonacid i vam conèixer la seua població, la seua església, safaretjos i un dels seus aqüeductes de canalització d'aigua.

  3al

  Notícia relacionada: La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

 • “Aquello que nos une (los valores de nuestro Parque Natural)”. Miniencuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Algimia de Almonacid)

  El 30 de mayo tuvo lugar el segundo Miniencuentro de los municipios del Parque Natural de la Sierra de Espadán. En esta ocasión, el pueblo visitado fue Algimia de Almonacid. Estos espacios para compartir experiencias surgen como resultado de la demanda de los 19 municipios del parque con el objetivo de conocerse mejor y definir, de forma conjunta, un proyecto que aglutine este territorio cultural, sus asociaciones, grupos y, por encima de todo, las personas que lo habitan. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni – PEU.

  1al

  El Miniencuentro de Algimia comenzó con la bienvenida del alcalde y las palabras del director del Parque Natural de la Sierra de Espadán. A continuación, se realizó la presentación del patrimonio y la historia de la localidad a cargo del personal del ayuntamiento. Algimia de Almonacid conserva un rico patrimonio cultural formado por yacimientos y construcciones que nos sitúan esta población ya desde la prehistoria.

  Una vez realizada la presentación, Gemma del Amo, guía del parque, nos presentó las actividades del Encuentro Anual de los Pueblos de Espadán que, en esta edición, tendrá lugar en Higueras el próximo 1 de julio.

  Taller “Aquello que nos une (los valores de nuestro Parque Natural)”
  Los Miniencuentros están diseñados como espacio para que los participantes puedan conocer mejor el trabajo que están desarrollando a nivel cultural en sus poblaciones y para entre todos definir el proyecto cultural de los municipios del parque.

  Una parte de estos Miniencuentros es la realización de microtalleres desde los que ir definiendo este proyecto cultural. El objetivo de este primer taller fue comenzar una reflexión de los participantes para definir cuáles son los principales valores que encontramos en nuestro parque y lo que significa para nosotros formar parte de él.

  2al

  Para llevar a cabo este taller, cada uno de los asistentes trabajaron individualmente y tuvieron que responder a toda una serie de preguntas rápidas. Las respuestas fueron escritas en posits y fueron poblando las paredes del salón en el que nos reunimos.

  A continuación queremos mostrar las ideas y conceptos surgidos en este taller:

  Bloque A
  Cuando pienso en la sierra me viene a la cabeza la palabra…
  Naturaleza, alcornoque, rodeno, rojo, nísperos, paisaje, agua, vegetación, mi infancia, mi pueblo, naturaleza agreste, verde, montaña, vida, pico Espadán, territorio, pueblos, agricultura.

  Cuando pienso en la gente de la sierra me viene a la cabeza la palabra…
  Autenticidad, trabajo, envejecimiento, trabajadores, indagar, humilde, solidaridad, vejez, sabiduría, supervivientes, calidad, gente mayor, sana, aislamiento, isleño, sencillez, despoblación.

  Cuando pienso en el Parque Natural me viene a la cabeza la palabra…
  Paisajes, protección, preservar, conservar, futuro, vegetación, Eslida, lugar especial, , falta de unión, institucional, naturaleza, protección y leyes, hermoso, medio ambiente, futuro, colaboración, unión, rutas, querer y no poder, problemas integrados en un espacio.

  Bloque B
  Un espacio natural de tu pueblo que recomendarías
  La Rodana, La vall de Mosquera, Pozo del Molino, la Rápita (trincheras), la Calzada, el Camino del Cañar, llegada a Villamalur, Barranco de Almanzor, el Río, Costalata, Chorrador Ancho, Rodana, Castillo, Mirador de la Sierra, la Fuente, Alto de la Loma,

  Un elemento patrimonial que recomendarías visitar de tu pueblo (edificio, objeto, tradición, plato…)
  Las Trincheras, la Iglesia, aceite, quesos, miel, vino, el día del encendido del Horno Moruno en Pavías o Higueras, el Castillo, Bancales de Piedra, el corcho, Castell de Castro, el agua, el olivo, elementos arquitectónicos ligados al agua,

  Bloque C
  ¿En qué somos buenos?
  Somos buena gente, sincera y honesta. Somos buenos valorando, en todo, en tener paciencia, tranquilidad, tenacidad, relacionarnos, hospitalidad, intentar consensuar acciones, en celebrar. En artesanía de la madera, aceite, biodiversidad, patrimonio, aprovechar los recursos naturales, adaptación al medio, artesanos, conocimientos del campo, en la gastronomía,

  ¿Cuáles son los elementos que deberíamos mejorar?
  Todo es mejorable. Deberíamos mejorar ser más abiertos, valorarnos, solidaridad, saber escuchar las iniciativas de la gente, abrirnos a la gente de fuera (forasteros), ser más emprendedores, orgullo, proyectos en común, en promocionar, en crear red, identidad, en exigir cuidar nuestro pueblo y darle más vida, , servicios, caminos, hay muy poca ganadería, comunicación, carreteras, servicios, infraestructuras, empleo.

  ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos?
  Seguir con las reuniones y tomárnoslo en serio, promocionar, potenciar los pueblos, más difusión, ayudando, conocerse y articular, mejorar la comunicación y la participación, unión, conocer los pueblos y gentes del parque, conocerse y compartir unos con otros, unirnos, crear más fuerza, fomentar lo nuestro, que los pueblos puedan seguir viviendo, proyectos de custodia del territorio, dar valor, fuerza de la unión, reunirnos, fomentar y ayudar la agricultura y la ganadería,

  Está previsto que en el Encuentro Anual de los Pueblos del Parque que tendrá lugar en Higueras el próximo 1 de julio se preparé un espacio en el que todo aquel que lo desee pueda participar y aportar sus ideas de lo que siente que es el Parque Natural de la Sierra de Espadán.

  Como parte final del Miniencuentro visitamos Algimia de Almonacid y conocimos su población, su iglesia, lavaderos y uno de sus acueductos de canalización de agua.

  3al

  Noticia relacionada: La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

 • Álbum de la XV Feria del Parque Espadán en Higueras

  El pasado 1 de julio tuvo lugar en Higueras el XV Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. La Feria del Parque convoca a los 19 municipios que integran este parque natural y tiene como objetivo visibilizar este territorio, sus características, recursos y posibilidades.

  IMG 20170701 114325

  La Feria del Parque tiene un carácter itinerante y en esta edición ha viajado hasta Higueras, en la comarca del Alto Palancia. Higueras posee un rico patrimonio cultural y medioambiental. Su intrincado entramado urbano nos recuerda su antiguo origen y conserva entre otros bienes patrimoniales, un horno datado en el siglo XIII y que todavía está en uso, lavaderos y su iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada Concepción. Destaca también su fuente.

  La Feria permite a los pueblos del parque conocerse mejor para, juntos, buscar puntos de encuentro desde los que hilvanar proyectos comunes. Esta doble necesidad se está plasmando en el desarrollo de una iniciativa para el diseño de un proyecto cultural que reúna a las personas, grupos, asociaciones y colectivos de los pueblos del parque. Buscando la construcción horizontal y participativa de un proyecto que debe surgir desde las necesidades, voluntades y compromisos de aquellas personas que se impliquen. Para el desarrollo de este proyecto, los pueblos del parque cuentan con la colaboración y acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

  Os dejamos un álbum con imágenes de la XV Feria del Parque

  Noticias relacionadas: XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Higueras

 • Àlbum de la XV Fira del Parc Espadà a Higueras

  El passat 1 de juliol va tenir lloc a Higueras la XV Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. La Fira del Parc convoca als 19 municipis que integren aquest parc natural i té com a objectiu visibilizar aquest territori, les seues característiques, recursos i possibilitats.

  IMG 20170701 114325

  La Fira del Parc té un caràcter itinerant i en aquesta edició ha viatjat fins a Higueras, en la comarca de l'Alt Palància. Higueras posseeix un ric patrimoni cultural i mediambiental. El seu intricat entramat urbà ens recorda el seu antic origen i conserva entre altres béns patrimonials, un forn datat en el segle XIII i que encara està en ús, safaretjos i la seua església parroquial dedicada a la Inmaculada Concepció. Destaca també la seua font.

  La Fira permet als pobles del parc conèixer-se millor per a, junts, cercar punts de trobada des dels quals embastar projectes comuns. Aquesta doble necessitat s'està plasmant en el desenvolupament d'una iniciativa per al disseny d'un projecte cultural que reunisca a les persones, grups, associacions i col•lectius dels pobles del parc. Cercant la construcció horitzontal i participativa d'un projecte que ha de sorgir des de les necessitats, voluntats i compromisos d'aquelles persones que s'impliquen. Per al desenvolupament d'aquest projecte, els pobles del parc compten amb la col•laboració i acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

  Us deixem un àlbum amb imatges de la XV Fira del Parc

  Notícies relacionades: XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Higueras.

 • Comencem les trobades en el projecte cultural d'Espadà: Pavías

  Dimecres 5 d'abril tindrà lloc la primera reunió de l'Acompanyament PEU 2017 del projecte cultural dels municipis del Parc d’Espadà. Aquesta primera trobada tindrà lloc a Pavías i estan convocats els representants, associacions i interessats de les 19 poblacions del Parc Natural. L'objectiu d'aquesta primera reunió és asseure les bases per a la definició i desenvolupament d'un projecte en el qual tots puguen participar i implicar-se. Per a açò, presentarem el model de treball en xarxa de Patrimoni – PEU i alguns exemples de projectes que s'estan duent a terme. Com a complement a aquesta reunió visitarem el forn morú de Pavías.

  Dissenyant un nou enfocament per al projecte cultural del Parc de Espadán

  20170310 114935

  El passat 10 de març va tenir lloc, en el Centre de Visitants d'Eslida, una reunió entre representants del programa d'Acompanyament de projectes del PEU i el director i tècnics del Parc Natural de la Serra d'Espadà. L'objectiu d'aquesta reunió va ser la de planificar les accions de 2017 en el projecte cultural del Parc Natural Serra d'Espadà.

  Des de l'equip tècnic del Parc, i després de molts anys desenvolupant el projecte cultural, i amb assoliments interessants aconseguits durant aquest temps, s'ha decidit donar-li un altre enfocament a la seua metodologia. La participació, l'horitzontalitat i el treball en xarxa seran ara les línies de treball que guiaran el camí.

  En aquest nou cicle, l'acompanyament es planteja amb l'objectiu de definir un punt de trobada des del qual els diferents representants dels municipis i del teixit cultural, associatiu, tècnic i veïnal present en el parc puguen desenvolupar un espai de trobada des del qual, a partir d'accions participatives, engegar una xarxa i decidir sobre el futur d'aquest territori cultural compartit.

  Molt prompte us anirem donant més detalls d'aquest projecte d'acompanyament del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

 • Comenzamos los encuentros en el proyecto cultural de Espadán: Pavías

  El miércoles 5 de abril tendrá lugar la primera reunión del Acompañamiento 2017 del proyecto cultural de los municipios del Parque Espadán. Este primer encuentro tendrá lugar en Pavías y están convocados los representantes, asociaciones e interesados de las 19 poblaciones del Parque Natural. El objetivo de esta primera reunión es sentar las bases para la definición y desarrollo de un proyecto en el que todos puedan participar e implicarse. Para ello, presentaremos el modelo de trabajo en red de Patrimoni – PEU y algunos ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo. Como complemento a esta reunión visitaremos el horno moruno de Pavías.

  Diseñando un nuevo enfoque para el proyecto cultural del Parque de Espadán

  20170310 114935

  El pasado 10 de marzo tuvo lugar, en el Centro de Visitantes de Eslida, una reunión entre representantes del programa de Acompañamiento de proyectos del PEU y el director y técnicos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El objetivo de esta reunión fue planificar las acciones de 2017 en el proyecto cultural del Parque Natural Sierra de Espadán.

  Desde el equipo técnico del Parque, y después de muchos años desarrollando el proyecto cultural, y con logros interesantes conseguidos durante este tiempo, se ha decidido darle otro enfoque a su metodología. La participación, la horizontalidad y el trabajo en red serán ahora las líneas de trabajo que guiarán el camino.

  En este nuevo ciclo, el acompañamiento se plantea con el objetivo de definir un punto de encuentro desde el cual los diferentes representantes de los municipios y del tejido cultural, asociativo, técnico y vecinal presente en el parque puedan desarrollar un espacio de encuentro desde el cual, a partir de acciones participativas, poner en marcha una red y decidir sobre el futuro de este territorio cultural compartido.

  Muy pronto os iremos dando más detalles de este proyecto de acompañamiento del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

 • Crònica de la Minitrobada de Tales (Territori Espadà)

  El passat 13 de desembre va tenir lloc la Minitrobada dels pobles del Parc Espadán en el municipi de Tales. Aquesta activitat forma part del projecte Territori Espadà en el qual participen representants i interessats dels municipis dels 19 pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà amb l'objectiu de desenvolupar un projecte cultural comú. El punt de partida de Territori Espadà és la necessitat de conèixer-nos millor per a poder desenvolupar accions participatives i horitzontals que posen en valor la serra i el seu patrimoni cultural i natural. En 2017, s'han realitzat Minitrobadas en les poblacions de Pavías, Algimia de Almonacid i Ayódar i en el mes de juliol va tenir lloc la XV Trobada Anual dels pobles del Parc en la població de Higueras.

  IMG 20171213 171234

  Us deixem l'enllaç a la notícia publicada en el blog Territori Espadà sobre la Minitrobada de Tales.

  IMG 20171213 175613

 • Crónica del Miniencuentro de Tales (Territori Espadà)

  El 13 de diciembre tuvo lugar el Miniencuentro de los pueblos del Parque Espadán en el municipio de Tales. Esta actividad forma parte del proyecto Territorio Espadán en el que participan representantes e interesados de los municipios de los 19 pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán con el objetivo de desarrollar un proyecto cultural común. El punto de partida de Territorio Espadán es la necesidad de conocernos mejor para poder desarrollar acciones participativas y horizontales que pongan en valor la sierra y su patrimonio cultural y natural. En 2017, se han realizado Miniencuentros en las poblaciones de Pavías, Algimia de Almonacid y Ayódar y en el mes de julio tuvo lugar el XV Encuentro Anual de los pueblos del Parque en la población de Higueras.

  IMG 20171213 171234

  Os dejamos el enlace a la noticia publicada en el blog Territori Espadà sobre el miniencuentro de Tales.

  IMG 20171213 175613

 • El projecte cultural dels pobles del parc Espadà en el Levante de Castelló

  En l'edició del dijous 21 de setembre del diari Levante de Castelló trobem una notícia sobre el projecte cultural dels pobles del parc natural d’Espadà que volem compartir amb vosaltres.

  IMG 20170922 091155

  Com sabeu, en 2017, els pobles del parc Espadà han iniciat una nova fase en el desenvolupament participatiu del seu projecte cultural amb l'objectiu de definir espais de trobada en els quals conèixer-se millor i des dels quals teixir col·laboracions al voltant del seu patrimoni cultural. Aquest projecte compta amb l'acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Volem donar les gràcies a Xavi Prats pel seu magnífic article. Ací us deixem les seues primeres línies:


  Els pobles de la Serra d’Espadà inicien un projecte per a retrobar-se

  De vegades, els grans titulars i els anuncis de les administracions opaquen iniciatives que sorgides des del territori treballen per a dinamitzar municipis, quina despoblació palesa amaga problemes de caire més profund.

  El Parc Natural de la Serra d’Espadà i el Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I lideren un projecte cultural en les localitats que envolten el parc amb l’objectiu de potenciar recursos i activitats, quasi desaparegudes.

  Podeu trobar l'article en el següent enllaç (disponible per a subscriptors del diari Levante de Castelló)
  Imatge: Levante de Castelló

  Més informació del projecte cultural dels pobles del parc natural d'Espadà

 • El projecte Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I participa per partida triple en les Jornades “Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial – #PREP2” de Donostia

  Els pròxims dies 25, 26 i 27 d'octubre tindrà lloc a Donostia – Sant Sebastià la segona edició de les jornades “Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial” i el projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I estarà present amb la coordinació d'un dels espais de discussió temàtica i amb la presentació de dos pòsters sobre activitats i projectes d'educació patrimonial.

  PREP2. Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial
  Des de 2010, l'Observatori d'Educació Patrimonial a Espanya (OEPE) desenvolupa una reconeguda tasca investigadora sobre la importància del paper de l'educació en el procés per a la creació de vincles amb el patrimoni cultural. Una part d'aquest Observatori, coliderat entre la Universitat de Valladolid i la Universitat del País Basc, és la realització de congressos i jornades de caràcter reflexiu que han permès anar donant forma a una comunitat nacional i internacional amb vocació de continuïtat, molt activa en recerca i RRSS al voltant de l'educació patrimonial.

  prep2

  La segona edició de les jornades “Pràctiques i reflexions en Educació Patrimonial” estan dirigides per Álex Ibáñez, Olaia Fontal i Juan Antonio Quirós i parteixen de l'objectiu de difondre la tasca investigadora en Educació Patrimonial d'una manera més informal i activa i ampliar la influència sobre les comunitats locals que acullen la seua celebració. Aquestes jornades sorgeixen com a proposta arreplegada en el Segon Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP de 2014 i la seua primera edició va ser en 2015 a Valladolid.

  Les #PREP2 es celebraran en el Centre Carlos Santamaría de la Universitat del País Basc en Donostia els dies 25, 26 i 27 d'octubre i serviran com a laboratori d'assaig del IV Congrés Internacional d'Educació Patrimonial de 2018. En aquestes PREP, es combinaran visions teòriques i pràctiques a través dels punts de trobada que es generen entre el treball de tall acadèmic dut a terme des de l'Observatori i els seus centres associats i el desenvolupament d'accions adaptades als diversos tipus de públics realitzades per altres agents educatius.

  Dins de les jornades #PREP2 s'ha preparat un complet programa acadèmic organitzat a partir de tot un seguit de espais per a la participació que inclouen la presentació i discussió de posters, projectes i iniciatives en el format de video-càpsules de 3 a 5 minuts, fòrums oberts de discussió al voltant d'un tema específic i el ja tradicional espai cafè entès com a espai principal que vertebra i dóna sentit a la idea de compartir, conèixer i aprendre noves experiències, projectes però, sobretot, a les persones que els desenvolupen.

   

  La triple participació de Patrimoni - PEU
  Al llarg de les jornades #PREP2 el projecte Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I participarà en les següents activitats:

  Espai Fòrum Obert de discussió #ForoEP. Tema “Les #Comunidadesciep(moderat per Ángel Portolés i Jesús Fernández)
  En aquest fòrum de discussió es pretén iniciar un nou procés que continue amb la caracterització col·laborativa de les comunitats patrimonials que es va iniciar en 2016 en el Tercer Congrés Internacional d'Educació Patrimonial – CIEP3. Estigueu molt atents perquè molt prompte us donarem tots els detalls i obrirem els canals per a la participació.

  Presentació de pòster: Parc Natural-Territori Cultural. Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra de Espadán. Autora: Gemma del Amo Marco
  Paraules clau: Parc Natural, cultura, gestió participada, conservació

  IMG 20170405 184818

  El Parc Natural de la Serra d’Espadà està situat al sud de la província de Castelló i forma part de la Xarxa d'Espais Protegits de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un espai peculiar per diverses raons; dóna abric a una surera, ecosistema singular en terres valencianes i es tracta d'un espai natural habitat, més de 8000 persones donen vida a aquesta serra.

  És una realitat, que el futur d'aquests pobles, xicotets i rurals, és cada vegada més difícil. Per a millorar aquesta situació, des de l'any 2001 es duen a terme una sèrie de “fires” anuals que pretenen dinamitzar i desenvolupar aquesta zona d'interior.
  Per a dotar de contingut a aquestes jornades es va iniciar, en 2008, el Projecte Cultural Espadà, emmarcat dins del Programa de Comunicació i Divulgació del Parc Natural i amb el suport del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Amb aquest projecte pretenem dinamitzar el territori a través de la cultura, crear un sentiment d'unitat (identitat de parc) que permeta abordar projectes comuns a partir de les possibilitats que ens ofereix la serra. I d'aquesta manera posar en valor l'espai protegit i els seus recursos.

  Des de l'equip tècnic del Parc, després d'anys desenvolupant el projecte cultural i amb assoliments importants aconseguits durant aquest temps, s'ha decidit donar-li un altre enfocament a la metodologia. La participació, l'horitzontalitat i el treball en xarxa seran les línies de treball que guiaran el camí.

  Presentació de pòster : “El patrimoni de l'Alt Palància com a recurs didàctic”. Teixint xarxes dins i fora de l'aula. Autors: Ángel Portolés Górriz i Elisa Portolés Navarrete
  Paraules clau: Didàctica, educació patrimonial, comunitats, xarxes.

  04 ies jerica 01

  En el primer semestre de 2017, l'Institut d'Ensenyament Secundari Cueva Santa de Segorbe (Castelló) va organitzar el curs “El patrimoni de l'Alt Palància com a recurs didàctic”. L'objectiu d'aquesta formació, impartida des del projecte Patrimoni de la Universitat Jaume I i dirigida tant a docents com al públic interessat, va ser el d'analitzar el valor del patrimoni de la comarca i les seues possibilitats com a recurs per a vincular territori, ciutadania i escola. Però, sobretot, visibilizar a les persones que estan duent a terme projectes basats en el patrimoni com a punt de partida des del qual idear futures col·laboracions, activitats i projectes.

  Cadascuna de les 5 sessions programades en el curs es va dur a terme en una població de la comarca i en cadascuna d'elles van participar, de manera activa, els grups locals que van compartir els seus projectes sobre coneixement, conservació i difusió del patrimoni. Les presentacions, col·loquis, visites i tallers realitzats situen aquest curs com a exemple d'acció participativa, horitzontal i inclusiva on el patrimoni és un recurs des del qual teixir xarxes i connexions en el territori; dins i fora de l'aula. Sent el seu objectiu últim que el missatge arribe a l'alumnat i quede seduït pel projecte.

  Més informació: Pràctiques i Reflexions en Educació Patrimonial – #PREP2. 25, 26 i 27 d'octubre. Donostia – Sant Sebastià.

 • El proyecto cultural de los pueblos del parque Espadán en el Levante de Castellón

  En la edición del jueves 21 de septiembre del diario Levante de Castellón encontramos una noticia sobre el proyecto cultural de los pueblos del parque natural de Espadán que queremos compartir con vosotros.

  IMG 20170922 091155

  Como sabéis, en 2017, los pueblos del parque Espadán han iniciado una nueva fase en el desarrollo participativo de su proyecto cultural con el objetivo de definir espacios de encuentro en los que conocerse mejor y desde los que tejer colaboraciones alrededor de su patrimonio cultural. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat JaumaeI de Castellón.

  Queremos dar las gracias a Xavi Prats por su magnífico artículo. Aquí os dejamos sus primeras líneas (texto original en valenciano):


  Los pueblos de la Sierra de Espadán inician un proyecto para reencontrarse

  A veces, los grandes titulares y los anuncios de las administraciones opacan iniciativas que surgidas desde el territorio trabajan para dinamizar municipios, cuya despoblación patente esconde problemas de carácter más profundo.

  El Parque Natural de la Sierra de Espadán y el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I lideran un proyecto cultural en las localidades que rodean el parque con el objetivo de potenciar recursos y actividades, casi desaparecidas”.

  Podéis encontrar el artículo en el siguiente enlace (disponible para suscriptores del diario Levante de Castelló)
  Imagen: Levante de Castelló

  Más información del proyecto cultural del parque natural de Espadán

 • El proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I participa por partida triple en las Jornadas “Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial – #PREP2” de Donostia

  Los próximos días 25, 26 y 27 de octubre tendrá lugar en Donostia – San Sebastián la segunda edición de las jornadas “Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial” y el proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I estará presente con la coordinación de uno de los espacios de discusión temática y con la presentación de dos pósters sobre actividades y proyectos de educación patrimonial.

  PREP2. Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial
  Desde 2010, el Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE) desarrolla una reconocida tarea investigadora sobre la importancia del papel de la educación en el proceso para la creación de vínculos con el patrimonio cultural. Una parte de este Observatorio, coliderado entre la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco, es la realización de congresos y jornadas de carácter reflexivo que han permitido ir dando forma a una comunidad nacional e internacional con vocación de continuidad, muy activa en investigación y RRSS alrededor de la educación patrimonial.

  prep2

  La segunda edición de las jornadas “Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial” están dirigidas por Álex Ibáñez, Olaia Fontal y Juan Antonio Quirós y parten del objetivo de difundir la tarea investigadora en Educción Patrimonial de una manera más informal y activa y ampliar la influencia sobre las comunidades locales que acogen su celebración. Estas jornadas surgen como propuesta recogida en el Segundo Congreso Internacional de Educación Patrimonial – CIEP de 2014 y su primera edición fue en 2015 en Valladolid.

  Las #PREP2 se celebrarán en el Centro Carlos Santamaría de la Universidad del País Vasco en Donostia los días 25, 26 y 27 de octubre y servirán como laboratorio de ensayo del IV Congreso Internacional de Educación Patrimonial de 2018. En estas PREP, se combinarán visiones teóricas y prácticas a través de los puntos de encuentro que se generan entre el trabajo de corte académico llevado a cabo desde el Observatorio y sus centros asociados y el desarrollo de acciones adaptadas a los diversos tipos de públicos realizadas por otros agentes educativos.

  Dentro de las jornadas #PREP2 se ha preparado un completo programa académico organizado a partir de toda una serie de espacios para la participación que incluyen la presentación y discusión de posters, proyectos e iniciativas en el formato de video-cápsulas de 3 a 5 minutos, foros abiertos de discusión alrededor de un tema específico y el ya tradicional espacio café entendido como espacio principal que vertebra y da sentido a la idea de compartir, conocer y aprender nuevas experiencias, proyectos pero, sobretodo, a las personas que los desarrollan.

   

  La triple participación de Patrimoni - PEU
  A lo largo de las jornadas #PREP2 el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I participará en las siguientes actividades:

  Espacio Foro Abierto de discusión #ForoEP. Tema “Las #Comunidadesciep (moderado por Ángel Portolés y Jesús Fernández)
  En este foro de discusión se pretende iniciar un nuevo proceso que continúe con la caracterización colaborativa de las comunidades patrimoniales que se inició en 2016 en el Tercer Congreso Internacional de Educación Patrimonial – CIEP3. Estad muy atentos porque muy pronto os daremos todos los detalles y abriremos los canales para la participación.

  Presentación de póster: Parque Natural-Territorio Cultural. Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Autora: Gemma del Amo Marco
  Palabras clave: Parque Natural, cultura, gestión participada, conservación

  IMG 20170405 184818

  El Parque Natural de la Sierra de Espadán está situado al sur de la provincia de Castellón y forma parte de la Red de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana. Se trata de un espacio peculiar por varias razones; da cobijo a un alcornocal, ecosistema singular en tierras valencianas y se trata de un espacio natural habitado, más de 8000 personas dan vida a esta sierra.

  Es una realidad, que el futuro de estos pueblos, pequeños y rurales, es cada vez más difícil. Para mejorar esta situación, desde el año 2001 se llevan a cabo una serie de “ferias” anuales que pretenden dinamizar y desarrollar esta zona de interior.
  Para dotar de contenido a estas jornadas se inició, en 2008, el Proyecto Cultural Espadán, enmarcado dentro del Programa de Comunicación y Divulgación del Parque Natural y con el apoyo del Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Con este proyecto pretendemos dinamizar el territorio a través de la cultura, crear un sentimiento de unidad (identidad de parque) que permita abordar proyectos comunes a partir de las posibilidades que nos ofrece la sierra. Y de esta manera poner en valor el espacio protegido y sus recursos.

  Desde el equipo técnico del Parque, después de años desarrollando el proyecto cultural y con logros importantes conseguidos durante este tiempo se ha decidido darle otro enfoque a la metodología. La participación, la horizontalidad y el trabajo en red serán las líneas de trabajo que guiarán el camino.

  Presentación de póster: “El patrimonio del Alto Palancia como recurso didáctico”. Tejiendo redes dentro y fuera del aula. Autores: Ángel Portolés Górriz y Elisa Portolés Navarrete
  Palabras clave: Didáctica, educación patrimonial, comunidades, redes.

  04 ies jerica 01

  En el primer semestre de 2017, el Instituto de Enseñanza Secundaria Cueva Santa de Segorbe (Castellón) organizó el curso “El patrimonio del Alto Palancia como recurso didáctico”. El objetivo de esta formación, impartida desde el proyecto Patrimoni de la Universitat Jaume I y dirigida tanto a docentes como al público interesado, fue el de analizar el valor del patrimonio de la comarca y sus posibilidades como recurso para vincular territorio, ciudadanía y escuela. Pero, sobre todo, visibilizar a las personas que están llevando a cabo proyectos basados en el patrimonio como punto de partida desde el que idear futuras colaboraciones, actividades y proyectos.

  Cada una de las 5 sesiones programadas en el curso se llevó a cabo en una población de la comarca y en cada una de ellas participaron, de manera activa, los grupos locales que compartieron sus proyectos sobre conocimiento, conservación y difusión del patrimonio. Las presentaciones, coloquios, visitas y talleres realizados sitúan este curso como ejemplo de acción participativa, horizontal e inclusiva donde el patrimonio es un recurso desde el que tejer redes y conexiones en el territorio; dentro y fuera del aula. Siendo su objetivo último que el mensaje llegue al alumnado y quede seducido por el proyecto.

  Más información: Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial – #PREP2. 25, 26 y 27 de octubre. Donostia – San Sebastián.

 • Els pobles del Parc Espadà comencen a dissenyar la Trobada de 2018

  El passat 31 de gener de 2018, representants dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà es van reunir per a començar amb el disseny participatiu de la XVI Trobada Anual que, en aquesta edició, tindrà lloc en la població de Tales.

  En aquesta primera reunió es van plantejar diverses taules temàtiques on els participants, dividits en grups, van anar analitzant diferents aspectes relacionats amb la trobada: la presència i participació dels artesans, el paper de les entitats, grups i associacions, la part festiva de la trobada i la difusió i finançament. Teniu tots els detalls en la notícia publicada en la web de Territori Espadà: Preparem la XVI Trobada dels pobles del Parc Natural. La Crònica

  IMG 20180131 190929

 • Itinerari Interpretatiu “Espai de dones (Higueras i Pavías)”

  El passat 25 de març, el Parc Natural de la Serra d’Espadà va realitzar un itinerari interpretatiu entre les poblacions de Higueras i Pavías. El punt de partida d'aquesta activitat va ser descobrir alguns dels espais tradicionalment utilitzats per dones com el safareig, la font, el molí, les hortes o el forn per a ser conscients de la importància passada, present i futura de les dones en l'àmbit rural.

  lamujer

  Us deixem en aquest enllaç la notícia publicada en el blog de Territori Espadài en aquest altre enllaç la crònica amb una selecció de fotografies de la ruta.

  Imatge i informació: Territori Espadà

 • Itinerario Interpretativo “Espacio de mujeres (Higueras y Pavías)”

  El pasado 25 de marzo, el Parque Natural de la Sierra de Espadán realizó un itinerario interpretativo entre las poblaciones de Higueras y Pavías. El punto de partida de esta actividad fue descubrir algunos de los espacios tradicionalmente utilizados por mujeres como el lavadero, la fuente, el molino, las huertas o el horno para ser conscientes de la importancia pasada, presente y futura de las mujeres en el ámbito rural.

  lamujer

  Os dejamos en este enlace la noticia publicada en el blog de Territori Espadà y en este otro enlace la crónica con una selección de fotografías de la ruta.

  Imagen e información: Territori Espadà

 • L'Associació Cultural “Artea” de Pavías organitza la desena edició de la Jornada Celtíbera

  L'Associació Cultural “Artea” de Pavías organitza el 29 d'abril la desena edició de la Jornada Celtíbera. La programació de la jornada compta amb l'exposició “L'Edat de Ferro i els seus habitants”, mercat de productes artesans, jocs i tallers, sopar de germanor i concert de música irlandesa.

  pavias

  En aquesta jornada col·laboren l'Ajuntament de Pavías, la Diputació de Castelló i el Parc Natural de la Serra d’Espadà. Per a aquesta jornada, el Parc Natural ha preparat una visita interpretativa al patrimoni natural de Pavías.

  Programa de la 10ª Jornada Celtíbera:

  Poster publi10

 • La Asociación Cultural “Artea” de Pavías organiza la décima edición de la Jornada Celtíbera

  La Asociación Cultural “Artea” de Pavías organiza el 29 de abril la décima edición de la Jornada Celtíbera. La programación de la jornada cuenta con la exposición “La Edad de Hierro y sus habitantes”, mercado de productos artesanos, juegos y talleres, cena de hermandad y concierto de música irlandesa.

  pavias

  En esta jornada colaboran el Ayuntamiento de Pavías, la Diputación de Castellón y el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Desde el parque se ha programado una visita interpretativa al patrimonio natural de Pavías.

  Programa de la 10ª Jornada Celtíbera:

  Poster publi10

 • La Feria que queremos. Los pueblos del parque comienzan a definir su nuevo modelo de feria apostando por su importancia como espacio de encuentro

  El sábado 23 de septiembre nos reunimos en Ayódar para continuar con la definición participativa del proyecto cultural de los pueblos del parque natural de la sierra de Espadán.

  IMG 20170923 125424

  El Miniencuentro de Ayódar se centró en la valoración de la Feria Anual de los pueblos del parque. Para llevar a cabo esta tarea, se prepararon tres bloques en los que se analizó el presente, futuro y el proyecto cultural como espacio desde el que diseñar esta actividad que reúne a los 19 municipios del parque natural de Espadán.

  Como punto de partida, los participantes plantearon toda una serie de preocupaciones y retos para este análisis. ¿Cómo conectamos con la gente? ¿Cómo conseguimos que nuestro pueblo y nuestro parque natural sean más conocidos y queridos dentro y fuera de nuestros límites geográficos? Los 19 municipios del parque compartimos toda una serie de problemáticas sociales, culturales, económicas, demográficas, etcétera. También debemos ser capaces de poner en común diferentes herramientas para alcanzar posibles soluciones. Vías que vayan más allá de la escala local y que integren el territorio. En definitiva, analizar conjuntamente los retos para buscar soluciones.

  Dentro ya del análisis de la Feria, la primera de las reflexiones surgidas fue la existencia de muchas ferias con la misma estructura y con actividades parecidas que no terminan de conectar con la población y el patrimonio cultural y natural del lugar en el que tienen lugar. Por nuestra parte, debemos encontrar los elementos diferenciadores que hacen y harán de nuestra feria un espacio singular, querido y atractivo tanto dentro como fuera del parque.

  Para la valoración de la Feria partimos de las ediciones realizadas hasta ahora. Se destaca la implicación de los municipios que acogen la Feria y la participación de los pueblos. Como la Feria del Parque tiene un recorrido de 15 años, el ambiente es muy bueno y el trato entre los participantes es cordial. La Feria es un punto de encuentro; un día de fiesta que nos permite reencontrarnos con personas que están trabajando desde sus poblaciones para conocer y difundir su patrimonio. Precisamente, entre los elementos más importantes destacamos la participación y presencia de las Asociaciones Culturales de los pueblos del parque, verdaderas protagonistas y punto central para conocer los valores, oficios, trabajos y modos de vida de la sierra de Espadán.

  Los participantes señalan la importancia de crear un espacio para el intercambio de ideas y con una programación amplia y para todos los gustos. Una feria de todos y para todos que conjugue tres partes relacionadas entre sí: naturaleza, cultura y reflexión. En esta feria que queremos y que estamos entre todos planificando, es fundamental la implicación en este diseño de los grupos, asociaciones y personas que la acogen anualmente.

  Feria o Encuentro. ¿Cómo queremos que sea la Feria del Parque?
  Consideramos compatible que la Feria sea encuentro y que el encuentro sea Feria. Es importante que las Asociaciones Culturales estén presentes con espacios en los que poder presentar sus proyectos y acciones y desde los que los grupos puedan mostrar sus productos locales, gastronomía o artesanía. También pensamos que es importante que los productores locales puedan tener un espacio para vender sus productos. Sabemos que los visitantes lo esperan, por su calidad y origen reconocido. También para los visitantes es importante poder acceder a estos productos de calidad y origen.

  Como encuentro, consideramos muy interesante que la feria tenga también una parte de carácter más reflexivo e incluso formativo, en la que la población local pueda plantear problemáticas y retos propios. Para este tipo de espacios, surgió la idea de reorganizar el espacio expositivo con el fin de llevar a cabo una distribución más por temas que por municipios. De esta manera los participantes ya estarían mezclados con otros pueblos y se favorece el contacto y la creación de vínculos más allá de lo local.

  IMG 20170923 120009

  En este proyecto, es esencial el compromiso y participación de la personas de la sierra de Espadán. Planteamos un punto de partida para el diseño participativo de un proyecto cultural que integre los 19 municipios del parque natural de la sierra de Espadán. Y en este proceso, cada uno de los integrantes debe asumir la responsabilidad de participar e implicarse y la de difundir el trabajo que hemos comenzado para que, cada vez, seamos más y nuestros pueblos estén más y mejor representados.

  Este proyecto nace ante la necesidad común de crear una red que comunique y dinamice los pueblos de Espadán. Una red de contactos, relaciones y afectos que conecten a todos aquellos que están actuando en la sierra desde el amor, el cariño y el respeto. A nivel organizativo, contamos con la entidad gestora del parque natural para articular y distribuir la información y aportando metodología y experiencia en la creación de procesos participativos e inclusivos tenemos el acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni – PEU de la UJI. Estos dos refuerzos proporcionan un entorno de trabajo en el que asociaciones, grupos, colectivos, administraciones locales y personas interesadas deberán definir su proyecto cultural para los pueblos del parque Espadán.

  Territorio Espadán
  La parte final de este análisis de la Feria del Parque se centró en el proyecto cultural que estamos entre todos definiendo. Consideramos fundamental su difusión por lo que, recogiendo las conclusiones de los anteriores Miniencuentros, se va a poner en marcha un blog. Esta herramienta integrará, a modo de portal, las noticias que se generen como resultado de este proceso participativo y las diferentes noticias de acciones culturales, naturales etcétera que vayan organizándose en los pueblos de Espadán. Para este blog, será fundamental la participación de las diferentes organizaciones y entidades de la sierra, que se comprometen a enviarnos la información y enlaces para poder compartirlos.

  Como primera acción dentro de este proyecto, estamos buscando elementos que integren a los municipios del parque de la sierra Espadán con el objetivo de preparar un catálogo de recursos naturales y culturales. El primer elemento que hemos decidido es el agua y desde aquí hacemos un llamamiento para que cada pueblo se encargue de seleccionar dos o tres ejemplos (objeto, paraje natural, construcción del agua, canción, dicho, anécdota…) en los que el agua sea protagonista. Para cada uno de estos elementos, nos comprometemos a buscar la siguiente información que será compartida con todos en el próximo Miniencuentro que tendrá lugar en diciembre (día por concretar):
  Nombre o nombres con el que se le conoce
  Localización
  Breve descripción
  Uso
  Historias relacionadas con el bien patrimonial seleccionado
  Imagen

  Por último, se presentó como posible nombre para este proyecto cultural “Territorio Espadán”. En este momento se abre un periodo para que entre todos decidamos si nos parece oportuno este nombre y para plantear, en caso contrario y de manera razonada, alternativas.

  Visita al patrimonio de Ayódar
  Una vez terminada esta primera parte del Miniencuentro realizamos la visita a Ayódar para conocer algunos ejemplos de su patrimonio cultural. La visita comenzó por el lavadero municipal y los dos molinos hidráulicos, la torre campanario del antiguo convento de los Dominicos (S. XVI), declarada como Bien de Interés Local.

  IMG 20170923 133450

  Por útlimo, visitamos la almazara de aceite que en estos momentos no se utiliza pero que conserva toda la maquinaria, espacios y objetos necesarios para la producción del aceite de oliva.

  IMG 20170923 134438

  Información relacionada: Miniencuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán en Ayódar

 • La Fira que volem. Els pobles del parc comencen a definir el seu nou model de fira apostant per la seua importància com a espai de trobada

  Dissabte 23 de setembre ens vam reunir a Ayódar per a continuar amb la definició participativa del projecte cultural dels pobles del parc natural de la serra d’Espadà.

  IMG 20170923 125424

  La Minitrobada d'Ayódar es va centrar en la valoració de la Fira Anual dels pobles del parc. Per a dur a terme aquesta tasca, es van preparar tres blocs en els quals es va analitzar el present, futur i el projecte cultural com a espai des del qual dissenyar aquesta activitat que reuneix als 19 municipis del parc natural d’Espadà.

  Com a punt de partida, els participants van plantejar tot un seguit de preocupacions i reptes per a aquesta anàlisi. Com connectem amb la gent? Com aconseguim que el nostre poble i el nostre parc natural siguen més coneguts i volguts dins i fora dels nostres límits geogràfics? Els 19 municipis del parc compartim tot un seguit de problemàtiques socials, culturals, econòmiques, demogràfiques, etcètera. També hem de ser capaços de posar en comú diferents eines per a aconseguir possibles solucions. Vies que vagen més enllà de l'escala local i que integren el territori. En definitiva, analitzar conjuntament els reptes per a cercar solucions.

  Dins ja de l'anàlisi de la Fira, la primera de les reflexions sorgides va ser l'existència de moltes fires amb la mateixa estructura i amb activitats semblants que no acaben de connectar amb la població i el patrimoni cultural i natural del lloc en el qual es realitzen. Per la nostra banda, hem de trobar els elements diferenciadors que fan i faran de la nostra fira un espai singular, volgut i atractiu tant dins com fóra del parc.

  Per a la valoració de la Fira partim de les edicions realitzades fins ara. Es destaca la implicació dels municipis que acullen la Fira i la participació dels pobles. Com la Fira del Parc té un recorregut de 15 anys, l'ambient és molt bo i el tracte entre els participants és cordial. La Fira és un punt de trobada; un dia de festa que ens permet retrobar-nos amb persones que estan treballant des de les seues poblacions per a conèixer i difondre el seu patrimoni. Precisament, entre els elements més importants destaquem la participació i presència de les Associacions Culturals dels pobles del parc, vertaderes protagonistes i punt central per a conèixer els valors, oficis, treballs i maneres de vida de la serra d’Espadà.

  Els participants assenyalen la importància de crear un espai per a l'intercanvi d'idees i amb una programació àmplia i per a tots els gustos. Una fira de tots i per a tots que conjugue tres parts relacionades entre si: naturalesa, cultura i reflexió. En aquesta fira que volem i que estem entre tots planificant, és fonamental la implicació en aquest disseny dels grups, associacions i persones que l'acullen anualment.

  Fira o Trobada. Com volem que siga la Fira del Parc?
  Considerem compatible que la Fira siga trobada i que la trobada siga Fira. És important que les Associacions Culturals estiguen presents amb espais en els quals poder presentar els seus projectes i accions i des dels quals els grups puguen mostrar els seus productes locals, gastronomia o artesania. També pensem que és important que els productors locals puguen tenir un espai per a vendre els seus productes. Sabem que els visitants ho esperen, per la seua qualitat i origen reconegut. També per als visitants és important poder accedir a aquests productes de qualitat i origen.

  Com a trobada, considerem molt interessant que la fira tinga també una part de caràcter més reflexiu i fins i tot formatiu, en la qual la població local puga plantejar problemàtiques i reptes propis. Per a aquest tipus d'espais, va sorgir la idea de reorganitzar l'espai expositiu amb la finalitat de dur a terme una distribució més per temes que per municipis. D'aquesta manera, els participants ja estarien barrejats amb altres pobles i s'afavoreix el contacte i la creació de vincles més enllà del local.

  IMG 20170923 120009

  En aquest projecte, és essencial el compromís i participació de la persones de la serra d’Espadà. Plantegem un punt de partida per al disseny participatiu d'un projecte cultural que integre els 19 municipis del parc natural de la d’Espadà. I en aquest procés, cadascun dels integrants ha d'assumir la responsabilitat de participar i implicar-se i la de difondre el treball que hem començat perquè, cada vegada, siguem més i els nostres pobles estiguen més i millor representats.

  Aquest projecte naix davant la necessitat comuna de crear una xarxa que comunique i dinamitze els pobles d’Espadà. Una xarxa de contactes, relacions i afectes que connecten a tots aquells que estan actuant en la serra des de l'amor, l'afecte i el respecte. A nivell organitzatiu, comptem amb l'entitat gestora del parc natural per a articular i distribuir la informació i aportant metodologia i experiència en la creació de processos participatius i inclusius tenim l'acompanyament tècnic del projecte Patrimoni – PEU de l’UJI. Aquests dos reforços proporcionen un entorn de treball en el qual associacions, grups, col·lectius, administracions locals i persones interessades hauran de definir el seu projecte cultural per als pobles del parc Espadà.

  Territori Espadà
  La part final d'aquesta anàlisi de la Fira del Parc es va centrar en el projecte cultural que estem entre tots definint. Considerem fonamental la seua difusió pel que, arreplegant les conclusions de les anteriors Minitrobades, es va a engegar un blog. Aquesta eina integrarà, a manera de portal, les notícies que es generen com a resultat d'aquest procés participatiu i les diferents notícies d'accions culturals, naturals etcètera que vagen organitzant-se en els d’Espadà. Per a aquest blog, serà fonamental la participació de les diferents organitzacions i entitats de la serra, que es comprometen a enviar-nos la informació i enllaços per a poder compartir-los.

  Com a primera acció dins d'aquest projecte, estem cercant elements que integren als municipis del parc de la serra Espadà amb l'objectiu de preparar un catàleg de recursos naturals i culturals. El primer element que hem decidit és l'aigua i des d'ací fem una crida perquè cada poble s'encarregue de seleccionar dos o tres exemples (objecte, paratge natural, construcció de l'aigua, cançó, dit, anècdota…) en els quals l'aigua siga protagonista. Per a cadascun d'aquests elements, ens comprometem a cercar la següent informació que serà compartida amb tots en la pròxima Minitrobada que tindrà lloc al desembre (dia per concretar):
  Nom o noms amb el qual se li coneix
  Localització
  Breu descripció
  Ús
  Històries relacionades amb el ben patrimonial seleccionat
  Imatge

  Finalment, es va presentar com a possible nom per a aquest projecte cultural “Territori Espadà”. En aquest moment s'obri un període perquè entre tots decidim si ens sembla oportú aquest nom i per a plantejar, en cas contrari i de manera raonada, alternatives.

  Visita al patrimoni d'Ayódar
  Una vegada acabada aquesta primera part de la Minitrobada vam realitzar la visita a Ayódar per a conèixer alguns exemples del seu patrimoni cultural. La visita va començar pel safareig municipal i els dos molins hidràulics, la torre campanar de l'antic convent dels Dominicos (S. XVI), declarada com Bé d'Interès Local.

  IMG 20170923 133450

  Per últim, vam visitar la almazara d'oli que en aquests moments no s'utilitza però que conserva tota la maquinària, espais i objectes necessaris per a la producció de l'oli d'oliva.

  IMG 20170923 134438

  Informació relacionada: Minitrobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà a Ayódar