Parc Espadà

 • Miniencuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán en Algimia de Almonacid

  El próximo 30 de mayo tendrá lugar en Algimia de Almonacid una nueva edición del ciclo de Miniencuentros de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Estos espacios para compartir experiencias surgen como resultado de la demanda de los 19 municipios del parque con el objetivo de conocerse mejor y definir, de forma conjunta, un proyecto que aglutine este territorio cultural, sus asociaciones, grupos y, por encima de todo, las personas que lo habitan.

  Algimia

  En el Miniencuentro de Algimia de Almonacid los participantes conoceremos mejor el patrimonio del pueblo anfitrión y prepararemos el próximo Encuentro Anual de los pueblos del Parque que, este año, se realizará en Higueras el 1 de julio.

  Como parte del Miniencuentro de Algimia iniciaremos la serie de talleres temáticos para la definición del proyecto cultural de los municipios del Parque.

  Noticia relacionada: La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

  Imagen: Parque Natural Sierra de Espadán

 • “Allò que ens uneix (els valors del nostre Parc Natural)”. Minitrobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Algimia de Almonacid)

  El 30 de maig va tenir lloc la segona Minitrobada dels municipis del Parc Natural de la Serra d’Espadà. En aquesta ocasió, el poble visitat va ser Algimia de Almonacid. Aquests espais per a compartir experiències sorgeixen com a resultat de la demanda dels 19 municipis del parc amb l'objectiu de conèixer-se millor i definir, de forma conjunta, un projecte que aglutine aquest territori cultural, les seues associacions, grups i, per sobre de tot, les persones que ho habiten. Aquest projecte compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni – PEU.

  1al

  La Minitrobada de Algimia va començar amb la benvinguda de l'alcalde i les paraules del director del Parc Natural de la Serra d’Espadà. A continuació, es va realitzar la presentació del patrimoni i la història de la localitat a càrrec del personal de l'ajuntament. Algimia de Almonacid conserva un ric patrimoni cultural format per jaciments i construccions que ens situen aquesta població ja des de la prehistòria.

  Una vegada realitzada la presentació, Gemma del Amo, guia del parc, ens va presentar les activitats de la Trobada Anual dels Pobles d’Espadà que, en aquesta edició, tindrà lloc a Higueras el pròxim 1 de juliol.

  Taller “Allò que ens uneix (els valors del nostre Parc Natural)”
  Les Minitrobades estan dissenyats com a espai perquè els participants puguen conèixer millor el treball que estan desenvolupant a nivell cultural en les seues poblacions i per a, entre tots, definir el projecte cultural dels municipis del parc.

  Una part d'aquestes Minitrobades sóns la realització de microtalleres des dels quals anar definint aquest projecte cultural. L'objectiu d'aquest primer taller va ser començar una reflexió dels participants per a definir quins són els principals valors que trobem en el nostre parc i el que significa per a nosaltres formar part d'ell.

  2al

  Per a dur a terme aquest taller, cadascun dels assistents van treballar individualment i van haver de respondre a tot un seguit de preguntes ràpides. Les respostes van ser escrites en posits i van ser poblant les parets del saló en el qual ens reunim.

  A continuació volem mostrar les idees i conceptes sorgits en aquest taller:

  Bloc A
  Quan pense en la serra em ve al capdavant la paraula…
  Naturalesa, surera, rodeno, roig, nespres, paisatge, aigua, vegetació, la meua infància, el meu poble, naturalesa agresta, verd, muntanya, vida, cim d’Espadà, territori, pobles, agricultura.

  Quan pense en la gent de la serra em ve al capdavant la paraula…
  Autenticitat, treball, envelliment, treballadors, indagar, humil, solidaritat, vellesa, saviesa, supervivents, qualitat, gent gran, sana, aïllament, illenc, senzillesa, despoblació.

  Quan pense en el Parc Natural em ve al capdavant la paraula…
  Paisatges, protecció, preservar, conservar, futur, vegetació, Eslida, lloc especial, falta d'unió, institucional, naturalesa, protecció i lleis, bell, medi ambient, futur, col•laboració, unió, rutes, voler i no poder, problemes integrats en un espai.

  Bloc B
  Un espai natural del teu poble que recomanaries
  La Rodana, La vall de Mosquera, Pou del Molino, la Rápita (trinxeres), la Calçada, el Camí del Cañar, arribada a Vilamalur, Barranco de Almanzor, el Riu, Costalata, Chorrador Ample, Rodana, Castillo, Mirador de la Serra, la Font, Alt de la Lloma,

  Un element patrimonial que recomanaries visitar del teu poble (edifici, objecte, tradició, plat…)
  Les Trinxeres, l'Església, oli, formatges, mel, va venir, el dia de l'encès del Forn Moruno a Pavías o Higueras, el Castell, Bancals de Pedra, el suro, Castell de Castro, l'aigua, l'olivera, elements arquitectònics lligats a l'aigua,

  Bloc C
  En què som bons?
  Som bona gent, sincera i honesta. Som bons valorant, en tot, a tenir paciència, tranquil•litat, tenacitat, relacionar-nos, hospitalitat, intentar consensuar accions, a celebrar. En artesania de la fusta, oli, biodiversitat, patrimoni, aprofitar els recursos naturals, adaptació al mitjà, artesans, coneixements del camp, en la gastronomia,

  Quins són els elements que hauríem de millorar?
  Tot és millorable. Hauríem de millorar ser més oberts, valorar-nos, solidaritat, saber escoltar les iniciatives de la gent, obrir-nos a la gent de fora (forasters), ser més emprenedors, orgull, projectes en comú, a promocionar, a crear xarxa, identitat, a exigir cuidar el nostre poble i donar-li més vida, serveis, camins, hi ha molt poca ramaderia, comunicació, carreteres, serveis, infraestructures, ocupació.

  Què podem fer? Per on comencem?
  Seguir amb les reunions i prendre'ns-ho de debò, promocionar, potenciar els pobles, més difusió, ajudant, conèixer-se i articular, millorar la comunicació i la participació, unió, conèixer els pobles i gents del parc, conèixer-se i compartir uns amb uns altres, unir-nos, crear més força, fomentar el nostre, que els pobles puguen seguir vivint, projectes de custòdia del territori, donar valor, força de la unió, reunir-nos, fomentar i ajudar l'agricultura i la ramaderia,

  Està previst que en la Trobada Anual dels Pobles del Parc que tindrà lloc a Higueras el pròxim 1 de juliol es prepare un espai en el qual tot aquell que ho desitge puga participar i aportar les seues idees del que sent que és el Parc Natural de la Serra d’Espadà.

  Com a part final de la Minitrobada vam visitar Algimia de Almonacid i vam conèixer la seua població, la seua església, safaretjos i un dels seus aqüeductes de canalització d'aigua.

  3al

  Notícia relacionada: La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

 • “Aquello que nos une (los valores de nuestro Parque Natural)”. Miniencuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Algimia de Almonacid)

  El 30 de mayo tuvo lugar el segundo Miniencuentro de los municipios del Parque Natural de la Sierra de Espadán. En esta ocasión, el pueblo visitado fue Algimia de Almonacid. Estos espacios para compartir experiencias surgen como resultado de la demanda de los 19 municipios del parque con el objetivo de conocerse mejor y definir, de forma conjunta, un proyecto que aglutine este territorio cultural, sus asociaciones, grupos y, por encima de todo, las personas que lo habitan. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni – PEU.

  1al

  El Miniencuentro de Algimia comenzó con la bienvenida del alcalde y las palabras del director del Parque Natural de la Sierra de Espadán. A continuación, se realizó la presentación del patrimonio y la historia de la localidad a cargo del personal del ayuntamiento. Algimia de Almonacid conserva un rico patrimonio cultural formado por yacimientos y construcciones que nos sitúan esta población ya desde la prehistoria.

  Una vez realizada la presentación, Gemma del Amo, guía del parque, nos presentó las actividades del Encuentro Anual de los Pueblos de Espadán que, en esta edición, tendrá lugar en Higueras el próximo 1 de julio.

  Taller “Aquello que nos une (los valores de nuestro Parque Natural)”
  Los Miniencuentros están diseñados como espacio para que los participantes puedan conocer mejor el trabajo que están desarrollando a nivel cultural en sus poblaciones y para entre todos definir el proyecto cultural de los municipios del parque.

  Una parte de estos Miniencuentros es la realización de microtalleres desde los que ir definiendo este proyecto cultural. El objetivo de este primer taller fue comenzar una reflexión de los participantes para definir cuáles son los principales valores que encontramos en nuestro parque y lo que significa para nosotros formar parte de él.

  2al

  Para llevar a cabo este taller, cada uno de los asistentes trabajaron individualmente y tuvieron que responder a toda una serie de preguntas rápidas. Las respuestas fueron escritas en posits y fueron poblando las paredes del salón en el que nos reunimos.

  A continuación queremos mostrar las ideas y conceptos surgidos en este taller:

  Bloque A
  Cuando pienso en la sierra me viene a la cabeza la palabra…
  Naturaleza, alcornoque, rodeno, rojo, nísperos, paisaje, agua, vegetación, mi infancia, mi pueblo, naturaleza agreste, verde, montaña, vida, pico Espadán, territorio, pueblos, agricultura.

  Cuando pienso en la gente de la sierra me viene a la cabeza la palabra…
  Autenticidad, trabajo, envejecimiento, trabajadores, indagar, humilde, solidaridad, vejez, sabiduría, supervivientes, calidad, gente mayor, sana, aislamiento, isleño, sencillez, despoblación.

  Cuando pienso en el Parque Natural me viene a la cabeza la palabra…
  Paisajes, protección, preservar, conservar, futuro, vegetación, Eslida, lugar especial, , falta de unión, institucional, naturaleza, protección y leyes, hermoso, medio ambiente, futuro, colaboración, unión, rutas, querer y no poder, problemas integrados en un espacio.

  Bloque B
  Un espacio natural de tu pueblo que recomendarías
  La Rodana, La vall de Mosquera, Pozo del Molino, la Rápita (trincheras), la Calzada, el Camino del Cañar, llegada a Villamalur, Barranco de Almanzor, el Río, Costalata, Chorrador Ancho, Rodana, Castillo, Mirador de la Sierra, la Fuente, Alto de la Loma,

  Un elemento patrimonial que recomendarías visitar de tu pueblo (edificio, objeto, tradición, plato…)
  Las Trincheras, la Iglesia, aceite, quesos, miel, vino, el día del encendido del Horno Moruno en Pavías o Higueras, el Castillo, Bancales de Piedra, el corcho, Castell de Castro, el agua, el olivo, elementos arquitectónicos ligados al agua,

  Bloque C
  ¿En qué somos buenos?
  Somos buena gente, sincera y honesta. Somos buenos valorando, en todo, en tener paciencia, tranquilidad, tenacidad, relacionarnos, hospitalidad, intentar consensuar acciones, en celebrar. En artesanía de la madera, aceite, biodiversidad, patrimonio, aprovechar los recursos naturales, adaptación al medio, artesanos, conocimientos del campo, en la gastronomía,

  ¿Cuáles son los elementos que deberíamos mejorar?
  Todo es mejorable. Deberíamos mejorar ser más abiertos, valorarnos, solidaridad, saber escuchar las iniciativas de la gente, abrirnos a la gente de fuera (forasteros), ser más emprendedores, orgullo, proyectos en común, en promocionar, en crear red, identidad, en exigir cuidar nuestro pueblo y darle más vida, , servicios, caminos, hay muy poca ganadería, comunicación, carreteras, servicios, infraestructuras, empleo.

  ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos?
  Seguir con las reuniones y tomárnoslo en serio, promocionar, potenciar los pueblos, más difusión, ayudando, conocerse y articular, mejorar la comunicación y la participación, unión, conocer los pueblos y gentes del parque, conocerse y compartir unos con otros, unirnos, crear más fuerza, fomentar lo nuestro, que los pueblos puedan seguir viviendo, proyectos de custodia del territorio, dar valor, fuerza de la unión, reunirnos, fomentar y ayudar la agricultura y la ganadería,

  Está previsto que en el Encuentro Anual de los Pueblos del Parque que tendrá lugar en Higueras el próximo 1 de julio se preparé un espacio en el que todo aquel que lo desee pueda participar y aportar sus ideas de lo que siente que es el Parque Natural de la Sierra de Espadán.

  Como parte final del Miniencuentro visitamos Algimia de Almonacid y conocimos su población, su iglesia, lavaderos y uno de sus acueductos de canalización de agua.

  3al

  Noticia relacionada: La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

 • Álbum de la XV Feria del Parque Espadán en Higueras

  El pasado 1 de julio tuvo lugar en Higueras el XV Encuentro de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. La Feria del Parque convoca a los 19 municipios que integran este parque natural y tiene como objetivo visibilizar este territorio, sus características, recursos y posibilidades.

  IMG 20170701 114325

  La Feria del Parque tiene un carácter itinerante y en esta edición ha viajado hasta Higueras, en la comarca del Alto Palancia. Higueras posee un rico patrimonio cultural y medioambiental. Su intrincado entramado urbano nos recuerda su antiguo origen y conserva entre otros bienes patrimoniales, un horno datado en el siglo XIII y que todavía está en uso, lavaderos y su iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada Concepción. Destaca también su fuente.

  La Feria permite a los pueblos del parque conocerse mejor para, juntos, buscar puntos de encuentro desde los que hilvanar proyectos comunes. Esta doble necesidad se está plasmando en el desarrollo de una iniciativa para el diseño de un proyecto cultural que reúna a las personas, grupos, asociaciones y colectivos de los pueblos del parque. Buscando la construcción horizontal y participativa de un proyecto que debe surgir desde las necesidades, voluntades y compromisos de aquellas personas que se impliquen. Para el desarrollo de este proyecto, los pueblos del parque cuentan con la colaboración y acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

  Os dejamos un álbum con imágenes de la XV Feria del Parque

  Noticias relacionadas: XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Higueras

 • Àlbum de la XV Fira del Parc Espadà a Higueras

  El passat 1 de juliol va tenir lloc a Higueras la XV Trobada dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. La Fira del Parc convoca als 19 municipis que integren aquest parc natural i té com a objectiu visibilizar aquest territori, les seues característiques, recursos i possibilitats.

  IMG 20170701 114325

  La Fira del Parc té un caràcter itinerant i en aquesta edició ha viatjat fins a Higueras, en la comarca de l'Alt Palància. Higueras posseeix un ric patrimoni cultural i mediambiental. El seu intricat entramat urbà ens recorda el seu antic origen i conserva entre altres béns patrimonials, un forn datat en el segle XIII i que encara està en ús, safaretjos i la seua església parroquial dedicada a la Inmaculada Concepció. Destaca també la seua font.

  La Fira permet als pobles del parc conèixer-se millor per a, junts, cercar punts de trobada des dels quals embastar projectes comuns. Aquesta doble necessitat s'està plasmant en el desenvolupament d'una iniciativa per al disseny d'un projecte cultural que reunisca a les persones, grups, associacions i col•lectius dels pobles del parc. Cercant la construcció horitzontal i participativa d'un projecte que ha de sorgir des de les necessitats, voluntats i compromisos d'aquelles persones que s'impliquen. Per al desenvolupament d'aquest projecte, els pobles del parc compten amb la col•laboració i acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

  Us deixem un àlbum amb imatges de la XV Fira del Parc

  Notícies relacionades: XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Higueras.

 • Comencem les trobades en el projecte cultural d'Espadà: Pavías

  Dimecres 5 d'abril tindrà lloc la primera reunió de l'Acompanyament PEU 2017 del projecte cultural dels municipis del Parc d’Espadà. Aquesta primera trobada tindrà lloc a Pavías i estan convocats els representants, associacions i interessats de les 19 poblacions del Parc Natural. L'objectiu d'aquesta primera reunió és asseure les bases per a la definició i desenvolupament d'un projecte en el qual tots puguen participar i implicar-se. Per a açò, presentarem el model de treball en xarxa de Patrimoni – PEU i alguns exemples de projectes que s'estan duent a terme. Com a complement a aquesta reunió visitarem el forn morú de Pavías.

  Dissenyant un nou enfocament per al projecte cultural del Parc de Espadán

  20170310 114935

  El passat 10 de març va tenir lloc, en el Centre de Visitants d'Eslida, una reunió entre representants del programa d'Acompanyament de projectes del PEU i el director i tècnics del Parc Natural de la Serra d'Espadà. L'objectiu d'aquesta reunió va ser la de planificar les accions de 2017 en el projecte cultural del Parc Natural Serra d'Espadà.

  Des de l'equip tècnic del Parc, i després de molts anys desenvolupant el projecte cultural, i amb assoliments interessants aconseguits durant aquest temps, s'ha decidit donar-li un altre enfocament a la seua metodologia. La participació, l'horitzontalitat i el treball en xarxa seran ara les línies de treball que guiaran el camí.

  En aquest nou cicle, l'acompanyament es planteja amb l'objectiu de definir un punt de trobada des del qual els diferents representants dels municipis i del teixit cultural, associatiu, tècnic i veïnal present en el parc puguen desenvolupar un espai de trobada des del qual, a partir d'accions participatives, engegar una xarxa i decidir sobre el futur d'aquest territori cultural compartit.

  Molt prompte us anirem donant més detalls d'aquest projecte d'acompanyament del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I.

 • Comenzamos los encuentros en el proyecto cultural de Espadán: Pavías

  El miércoles 5 de abril tendrá lugar la primera reunión del Acompañamiento 2017 del proyecto cultural de los municipios del Parque Espadán. Este primer encuentro tendrá lugar en Pavías y están convocados los representantes, asociaciones e interesados de las 19 poblaciones del Parque Natural. El objetivo de esta primera reunión es sentar las bases para la definición y desarrollo de un proyecto en el que todos puedan participar e implicarse. Para ello, presentaremos el modelo de trabajo en red de Patrimoni – PEU y algunos ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo. Como complemento a esta reunión visitaremos el horno moruno de Pavías.

  Diseñando un nuevo enfoque para el proyecto cultural del Parque de Espadán

  20170310 114935

  El pasado 10 de marzo tuvo lugar, en el Centro de Visitantes de Eslida, una reunión entre representantes del programa de Acompañamiento de proyectos del PEU y el director y técnicos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El objetivo de esta reunión fue planificar las acciones de 2017 en el proyecto cultural del Parque Natural Sierra de Espadán.

  Desde el equipo técnico del Parque, y después de muchos años desarrollando el proyecto cultural, y con logros interesantes conseguidos durante este tiempo, se ha decidido darle otro enfoque a su metodología. La participación, la horizontalidad y el trabajo en red serán ahora las líneas de trabajo que guiarán el camino.

  En este nuevo ciclo, el acompañamiento se plantea con el objetivo de definir un punto de encuentro desde el cual los diferentes representantes de los municipios y del tejido cultural, asociativo, técnico y vecinal presente en el parque puedan desarrollar un espacio de encuentro desde el cual, a partir de acciones participativas, poner en marcha una red y decidir sobre el futuro de este territorio cultural compartido.

  Muy pronto os iremos dando más detalles de este proyecto de acompañamiento del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I.

 • El projecte cultural dels pobles del parc Espadà en el Levante de Castelló

  En l'edició del dijous 21 de setembre del diari Levante de Castelló trobem una notícia sobre el projecte cultural dels pobles del parc natural d’Espadà que volem compartir amb vosaltres.

  IMG 20170922 091155

  Com sabeu, en 2017, els pobles del parc Espadà han iniciat una nova fase en el desenvolupament participatiu del seu projecte cultural amb l'objectiu de definir espais de trobada en els quals conèixer-se millor i des dels quals teixir col·laboracions al voltant del seu patrimoni cultural. Aquest projecte compta amb l'acompanyament tècnic del projecte Patrimoni del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

  Volem donar les gràcies a Xavi Prats pel seu magnífic article. Ací us deixem les seues primeres línies:


  Els pobles de la Serra d’Espadà inicien un projecte per a retrobar-se

  De vegades, els grans titulars i els anuncis de les administracions opaquen iniciatives que sorgides des del territori treballen per a dinamitzar municipis, quina despoblació palesa amaga problemes de caire més profund.

  El Parc Natural de la Serra d’Espadà i el Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I lideren un projecte cultural en les localitats que envolten el parc amb l’objectiu de potenciar recursos i activitats, quasi desaparegudes.

  Podeu trobar l'article en el següent enllaç (disponible per a subscriptors del diari Levante de Castelló)
  Imatge: Levante de Castelló

  Més informació del projecte cultural dels pobles del parc natural d'Espadà

 • El proyecto cultural de los pueblos del parque Espadán en el Levante de Castellón

  En la edición del jueves 21 de septiembre del diario Levante de Castellón encontramos una noticia sobre el proyecto cultural de los pueblos del parque natural de Espadán que queremos compartir con vosotros.

  IMG 20170922 091155

  Como sabéis, en 2017, los pueblos del parque Espadán han iniciado una nueva fase en el desarrollo participativo de su proyecto cultural con el objetivo de definir espacios de encuentro en los que conocerse mejor y desde los que tejer colaboraciones alrededor de su patrimonio cultural. Este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat JaumaeI de Castellón.

  Queremos dar las gracias a Xavi Prats por su magnífico artículo. Aquí os dejamos sus primeras líneas (texto original en valenciano):


  Los pueblos de la Sierra de Espadán inician un proyecto para reencontrarse

  A veces, los grandes titulares y los anuncios de las administraciones opacan iniciativas que surgidas desde el territorio trabajan para dinamizar municipios, cuya despoblación patente esconde problemas de carácter más profundo.

  El Parque Natural de la Sierra de Espadán y el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I lideran un proyecto cultural en las localidades que rodean el parque con el objetivo de potenciar recursos y actividades, casi desaparecidas”.

  Podéis encontrar el artículo en el siguiente enlace (disponible para suscriptores del diario Levante de Castelló)
  Imagen: Levante de Castelló

  Más información del proyecto cultural del parque natural de Espadán

 • L'Associació Cultural “Artea” de Pavías organitza la desena edició de la Jornada Celtíbera

  L'Associació Cultural “Artea” de Pavías organitza el 29 d'abril la desena edició de la Jornada Celtíbera. La programació de la jornada compta amb l'exposició “L'Edat de Ferro i els seus habitants”, mercat de productes artesans, jocs i tallers, sopar de germanor i concert de música irlandesa.

  pavias

  En aquesta jornada col·laboren l'Ajuntament de Pavías, la Diputació de Castelló i el Parc Natural de la Serra d’Espadà. Per a aquesta jornada, el Parc Natural ha preparat una visita interpretativa al patrimoni natural de Pavías.

  Programa de la 10ª Jornada Celtíbera:

  Poster publi10

 • La Asociación Cultural “Artea” de Pavías organiza la décima edición de la Jornada Celtíbera

  La Asociación Cultural “Artea” de Pavías organiza el 29 de abril la décima edición de la Jornada Celtíbera. La programación de la jornada cuenta con la exposición “La Edad de Hierro y sus habitantes”, mercado de productos artesanos, juegos y talleres, cena de hermandad y concierto de música irlandesa.

  pavias

  En esta jornada colaboran el Ayuntamiento de Pavías, la Diputación de Castellón y el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Desde el parque se ha programado una visita interpretativa al patrimonio natural de Pavías.

  Programa de la 10ª Jornada Celtíbera:

  Poster publi10

 • La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

  El passat 5 d'abril va tenir lloc, en el municipi de Pavías, una primera trobada amb els representants dels 19 municipis que formen part del Parc Natural de la Serra d’Espadà. L'objectiu d'aquesta jornada va ser el de presentar la nova proposta per al disseny del projecte cultural del parc, que compta amb l'acompanyament tècnic de Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  IMG 20170405 184818

  Una vegada realitzada la benvinguda i presentació a càrrec de l'alcaldessa de Pavies i del director del Parc Natural respectivament, es va dur a terme una introducció amb les accions realitzades en els últims anys des del Parc per contextualitzar el projecte i el nou punt de partida que es planteja. A més, es va fer una breu presentació del projecte Patrimoni – PEU i dels seus Grups Locals.

  A continuació, es va iniciar un col·loqui obert sobre la pregunta “Què esperes d'aquestes reunions?”. Per als assistents a aquesta activitat, les trobades són una oportunitat per conèixer-nos millor i el punt de partida per a la creació d'una xarxa des de la qual iniciar accions d'intercanvi. Els pobles del parc comparteixen un patrimoni comú i la proposta parteix del desenvolupament d'un procés para entre tots definir els valors del patrimoni.

  IMG 20170405 171315

  Per dur a terme aquest projecte, els pobles del parc reconeixen i valoren la presència i paper de la gestora del Parc Natural com a plataforma des de la qual canalitzar la informació i distribuir-la, com a punt de reunió i com a agent aglutinador.

  Coneixent el patrimoni de Pavías amb l'Associació Cultural "Artea"
  Una part molt important d'aquestes trobades és la possibilitat de conèixer a les persones que estan darrere dels projectes culturals del poble que acull la reunió. A Pavías vam conèixer als membres de l'Associació Cultural “Artea” que ens van ensenyar l'antic forn, el museu, l'església i els safaretjos.

  Forn de Pavías
  L'edifici on actualment es troba el forn correspon a l'antiga Església de Pavías. Quan es va acabar la construcció de la nova Església en 1705, aquest edifici va quedar en desús fins que el rei Carlos III, l'any 1787 ho va passar a titularitat municipal. A partir d'aquest moment es comença a construir el forn de tipus moruno en el seu interior.

  IMG 20170405 184139

  En l'actualitat el Forn és un dels més grans de la seva tipologia que queden en funcionament, encara que solament s'encén una vegada a l'any coincidint amb la festa de Sant Antonio.

  El Museu de Pavías
  En 1982 es va obrir per primera vegada al públic el Museu de Pavías, es tractava d'una petita col·lecció de peces de caràcter etnològic i arqueològic situades en l'antic calabós o presó municipal. El que va començar sent una petita col·lecció no ha deixat de créixer i segueix augmentat dia a dia, fins a formar l'actual exposició permanent amb més de 500 objectes.

  Pràcticament totes les peces són privades i cedides al Museu per a la seva exposició pública, amb elles podem recórrer la vida cuotidiana d'antany i l'evolució històrica del poble i el seu terme.

  IMG 20170405 185554

  En l'actualitat s'han realitzat l'inventari de les peces, el projecte museològic i museogràfic, l'estudi arquitectònic... i es troba en tràmits de reconeixement i legalització del Museu de Pavías com a col·lecció museográfica permanent.

  IMG 20170405 200944

  La propera reunió dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà tindrà lloc a Algimia de Almonacid el dia 24 de maig.

   

 • La importancia de conocernos mejor. Primer encuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán (Pavías)

  El pasado 5 de abril tuvo lugar, en el municipio de Pavías (Castellón), un primer encuentro con los representantes de los 19 municipios que forman parte del Parque Natural de la Sierra de Espadán. El objetivo de esta jornada fue el de presentar la nueva propuesta para el diseño del proyecto cultural del parque que cuenta con el acompañamiento técnico de Patrimoni - PEU de la Universitat Jaume I.

  IMG 20170405 184818

  Una vez realizada la bienvenida y presentación a cargo de la alcaldesa de Pavías y del director del Parque Natural respectivamente, se llevó a cabo una introducción de las acciones realizadas en los últimos años desde el Parque para contextualizar el proyecto y el nuevo punto de partida que se plantea. Además, se hizo una breve presentación del proyecto Patrimoni – PEU y de sus Grupos Locales.

  A continuación, se inició un coloquio abierto en torno a la pregunta “¿Qué esperas de estas reuniones?”. Para los asistentes a esta actividad, los encuentros son una oportunidad para conocernos mejor y el punto de partida para la creación de una red desde la que iniciar acciones de intercambio. Los pueblos del parque comparten un patrimonio común y la propuesta parte del desarrollo de un proceso para entre todos definir los valores del patrimonio.

  IMG 20170405 171315

  Para llevar a cabo este proyecto, los pueblos del parque reconocen y valoran la presencia y papel de la gestora del Parque Natural como plataforma desde la que canalizar la información y distribuirla, como punto de reunión y como agente aglutinador.

  Conociendo el patrimonio de Pavías con la Asociación Cultural "Artea"
  Una parte muy importante de estos encuentros es la posibilidad de conocer a las personas que están detrás de los proyectos culturales del pueblo que acoge la reunión. En Pavías conocimos a los miembros de la Asociación Cultural “Artea” que nos enseñaron el antiguo horno, el museo, la iglesia y los lavaderos.

  Horno de Pavías
  El edificio donde actualmente se encuentra el horno corresponde a la antigua Iglesia de Pavías. Cuando se terminó la construcción de la nueva Iglesia en 1705, este edificio quedó en desuso hasta que el rey Carlos III, en el año 1787 lo pasó a titularidad municipal. A partir de ese momento se empieza a construir el horno de tipo moruno en su interior.

  IMG 20170405 184139

  En la actualidad el Horno es uno de los más grandes de su tipología que quedan en funcionamiento, aunque solo se enciende una vez al año coincidiendo con la fiesta de San Antonio.

  El Museo de Pavías

  En 1982 se abrió por primera vez al público el Museo de Pavías, se trataba de una pequeña colección de piezas de carácter etnológico y arqueológico ubicadas en el antiguo calabozo o cárcel municipal. Lo que empezó siendo una pequeña colección no ha dejado de crecer y sigue aumentado día a día, hasta formar la actual exposición permanente con más de 500 objetos.

  Prácticamente todas las piezas son privadas y cedidas al Museo para su exposición pública, con ellas podemos recorrer la vida cuotidiana de antaño y la evolución histórica del pueblo y su término.

  IMG 20170405 185554

  En la actualidad se han realizado el inventario de las piezas, el proyecto museológico y museográfico, el estudio arquitectónico... y se encuentra en trámites de reconocimiento y legalización del Museo de Pavías como colección museográfica permanente.

  IMG 20170405 200944

  La próxima reunión de los pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán tendrá lugar en Algimia de Almonacid el día 24 de mayo.

 • Miniencuentro de los pueblos del Parque Natural de Espadán en Ayódar

  En 2017, los 19 pueblos que integran el parque natural de la Sierra de Espadán han iniciado un proceso para la definición participativa de un proyecto cultural que integre su patrimonio cultural y natural. Este proyecto parte de la necesidad de definir espacios de encuentro que conecten a los diferentes colectivos, asociaciones e interesados del territorio del parque natural.

  Una de las acciones que este año se han iniciado han sido los Miniencuentros. Los Miniencuentros son reuniones periódicas que se van realizando en los diferentes pueblos del parque. En 2017, se han realizado dos Miniencuentros: uno en Pavías y otro en Algimia de Almonacid y en los dos se ha planteado la necesidad de tejer una red que integre a las personas que están, a nivel local, trabajando para conocer y compartir los valores de la Sierra de Espadán.

  Miniencuentro de Ayódar: valoramos la Feria del Parque (sábado 23 de septiembre)

  Panoramica Ayodar

  El sábado 23 de septiembre tendrá lugar en Ayódar un nuevo Miniencuentro de los pueblos del parque. El punto principal de esta reunión será la valoración de la última edición de la Feria del Parque realizada en Higueras. La Feria es una actividad anual en la que los diferentes colectivos, asociaciones y productores de los pueblos del parque muestran su patrimonio, sus proyectos y productos. Se trata de un momento para compartir y reencontrarse. Para este sábado hemos preparado un taller práctico en el cual se analizará el presente y el futuro de la feria y continuaremos con la definición participativa del proyecto cultural de los pueblos del parque natural de la sierra de Espadán.

 • Minitrobada dels pobles del Parc Natural d'Espadà a Algimia de Almonacid

  El pròxim 30 de maig tindrà lloc a Algimia de Almonacid una nova edició del cicle de Minitrobades dels pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Aquests espais per a compartir experiències sorgeixen com a resultat de la demanda dels 19 municipis del parc amb l'objectiu de conèixer-se millor i definir, de forma conjunta, un projecte que aglutine aquest territori cultural, les seues associacions, grups i, per sobre de tot, les persones que ho habiten.

  Algimia

  En la Minitrobada d'Algimia de Almonacid els participants coneixerem millor el patrimoni del poble amfitrió i prepararem la pròxima Trobada Anual dels pobles del Parc que, enguany, es realitzarà a Higueras l'1 de juliol.

  Com a part de la Minitrobada de Algimia iniciarem la sèrie de tallers temàtics per a la definició del projecte cultural dels municipis del Parc.

  Notícia relacionada: La importància de conèixer-nos millor. Primera trobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà (Pavías)

  Imatge: Parc Natural Serra d'espadà

 • Minitrobada dels pobles del Parc Natural d’Espadà a Ayódar

  En 2017, els 19 pobles que integren el parc natural de la Serra d’Espadà han iniciat un procés per a la definició participativa d'un projecte cultural que integre el seu patrimoni cultural i natural. Aquest projecte parteix de la necessitat de definir espais de trobada que connecten als diferents col·lectius, associacions i interessats del territori del parc natural.

  Una de les accions que enguany s'han iniciat han sigut les Minitrobades. Les Minitrobades són reunions periòdiques que es van realitzant en els diferents pobles del parc. En 2017, s'han realitzat dos Minitrobades: una a Pavías i una altra a Algimia de Almonacid i en les dos s'ha plantejat la necessitat de teixir una xarxa que integre a les persones que estan, a nivell local, treballant per a conèixer i compartir els valors de la Serra d’Espadà.

  Minitrobada d'Ayódar: valorem la Fira del Parc (dissabte 23 de setembre)

  Panoramica Ayodar

  El dissabte 23 de setembre tindrà lloc a Ayódar una nova Minitrobada del pobles del parc. El punt principal d'aquesta reunió serà la valoració de l'última edició de la Fira del Parc realitzada a Higueras. La Fira és una activitat anual en la qual els diferents col·lectius, associacions i productors dels pobles del parc mostren el seu patrimoni, els seus projectes i productes. Es tracta d'un moment per a compartir i retrobar-se. Per a aquest dissabte hem preparat un taller pràctic en el qual s'analitzarà el present i el futur de la fira i continuarem amb la definició participativa del projecte cultural dels pobles del parc natural de la serra d'Espadà.

 • XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Higueras

  El sábado 1 de julio en Higueras (Castellón) tendrá lugar el XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. La alcaldesa de la población y el director conservador del Parque Natural nos invitan a conocer la sierra, sus municipios, su patrimonio, sus productos y, sobretodo, a las personas que hacen posible este proyecto.

  cartel XVencuentropnespadan

  La Feria del Parque es un momento especial para los 19 municipios que integran el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Parte de la voluntad de articular un proyecto que vaya más allá de lo local y que integre a las personas, colectivos, asociaciones y empresas que habitan la sierra. Un foro desde el que reunirse, presentar sus trabajos, reflexionar sobre el presente y futuro de la sierra y ofrecer al visitante mil motivos para conocer, conservar y valorar este parque natural, sus municipios y su patrimonio.

  XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán
  Para esta edición se ha preparado una completa agenda de actividades que darán comienzo a las 10 de la mañana con un itinerario guiado que recorre la ruta del agua de Higueras.

  A las 11 de la mañana tendrá lugar la inauguración de la Jornada, momento en el que se abrirán al público los diferentes espacios de las asociaciones, grupos y colectivos del parque. A partir de este momento, se sucederán actuaciones, coloquios, degustaciones, exposiciones, visitas culturales, actividades y talleres, animación y muchas más actividades.

  Programa CAS

  Festival Itinerante de Artes Escénicas en la Sierra de Espadán
  En el marco del Encuentro se presenta el Festival Itinerante de Artes Escénicas en la Sierra de Espadán que nace con el propósito de llevar la cultura a los pueblos de la Sierra Espadán.

  Para el XV Encuentro en Higueras se han preparado dos actividades:
  11.00 h. El ball de Sant Vito de la compañía de teatro y música “La familia Sangonera”.
  18.00 h. La cítrica de Circo “Lea”

  FES A6 1

  XV Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Higueras 1 de julio de 2017

 • XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Higueras

  Dissabte 1 de juliol a Higueras (Castelló) tindrà lloc la XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. L'alcaldessa de la població i el director conservador del Parc Natural ens conviden a conèixer la serra, els seus municipis, el seu patrimoni, els seus productes i, sobretot, a les persones que fan possible aquest projecte.

  cartel XVencuentropnespadan

  La Fira del Parc és un moment especial per als 19 municipis que integren el Parc Natural de la Serra d’Espadà. Parteix de la voluntat d'articular un projecte que vaja més enllà del local i que integre a les persones, col•lectius, associacions i empreses que habiten la serra. Un fòrum des del qual reunir-se, presentar els seus treballs, reflexionar sobre el present i futur de la serra i oferir al visitant mil motius per a conèixer, conservar i valorar aquest parc natural, els seus municipis i el seu patrimoni.

  XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà
  Per a aquesta edició s'ha preparat una completa agenda d'activitats que donaran començament a les 10 del matí amb un itinerari guiat que recorre la ruta de l'aigua de Higueras.

  A les 11 del matí tindrà lloc la inauguració de la Jornada, moment en el qual s'obriran al públic els diferents espais de les associacions, grups i col•lectius del parc. A partir d'aquest moment, se succeiran actuacions, col•loquis, degustacions, exposicions, visites culturals, activitats i tallers, animació i moltes més activitats.

  Programa VAL2

  Festival Itinerant d'Arts Escèniques en la Serra d’Espadà - FES
  En el marc de la Trobada es presenta el Festival Itinerant d'Arts Escèniques en la Serra d’ Espadà que naix amb el propòsit de portar la cultura als pobles de la Serra.

  Per a la XV Trobada a Higueras s'han preparat dues activitats:
  11.00 h. “El ball de Sant Vito” de la companyia de teatre i música La família Sangonera.
  18.00 h. “La cítrica” de Circ Lea

  FES A6 1

  XV Trobada dels Pobles del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Higueras 1 de juliol de 2017