Visita Tècnica

 • El passat 28 de maig, els Grups del projecte Patrimoni de Vilanova d'Alcolea, Jérica, Viver, Montán i Borriol vam visitar el municipi d'Altura per a conèixer, de la mà de l'Associació Cultural El Cantal, el seu projecte i treball de recuperació del patrimoni de la pedra en sec. En aquesta visita vam comptar amb la presència d’una representació de l’Ajuntament que ens van acompañar i participar en l’activitat.

  11 2016 vt altura paportoles13

  Després de l'esmorzar, el grup va visitar “El Batán”, antiga fàbrica de teles i de paper que en el seu moment va pertànyer a la Cartoixa de Vall de Crist i que ara es troba en ruïnes. Des d'enguany, l'associació El Cantal està desenvolupant un projecte de Jardí Etno-botànic i en la visita els representants de l'associació ens van explicar moltes de les claus d'aquest projecte comarcal d'educació patrimonial i mediambiental.

  Una vegada acabada la visita al Batán ens vam dirigir al poble i vam realitzar l'Assemblea de Grups de Patrimoni en la qual vam estar dissenyant les claus de la pròxima Jornada Anual de Patrimoni (juliol 2016). En l'Assemblea, el Grup d'Altura va llegir el Manifest d'Altura en defensa del patrimoni cultural i natural rural.

  Per la vesprada ja, vam visitar algunes de les intervencions en construccions de pedra en sec de l'Associació Cultural El Cantal d'Altura. Des de 2010, l'Associació El Cantal ha realitzat 32 intervencions de condicionament i consolidació d'elements patrimonials i realitzat activitats d'educació patrimonial per a acostar als veïns i veïnes d'Altura al seu patrimoni cultural.

  Àlbum de la visita tècnica dels Grups Locals de Patrimoni a Altura

  10a 2016 vt altura paportoles12

 • El pasado 28 de mayo, los Grupos del proyecto Patrimoni de Vilanova d’Alcolea, Jérica, Viver, Montán y Borriol visitamos el municipio de Altura para conocer, de la mano de la Asociación Cultural El Cantal, su proyecto y trabajo de recuperación del patrimonio de la piedra en seco. En esta visita contamos con la presencia de una representación del Ayuntamiento que nos acompañó y participó en la actividad.

  11 2016 vt altura paportoles13

  Después del almuerzo, el grupo visitó El Batán, antigua fábrica de telas y de papel que en su momento perteneció a la Cartuja de Vall de Crist y que ahora se encuentra en ruinas. Desde este año, la asociación El Cantal está desarrollando un proyecto de Jardín Etnobotánico y en la visita los representantes de la asociación nos contaron muchas de las claves de este proyecto comarcal de educación patrimonial y medioambiental.

  Una vez terminada la visita a El Batán nos dirigimos al pueblo y realizamos la Asamblea de Grupos de Patrimoni en la que estuvimos diseñando las claves de la próxima Jornada Anual de Patrimonio (julio 2016). En la Asamblea, el Grupo de Altura leyó el Manifiesto de Altura en defensa del patrimonio cultural y natural rural.

  Por la tarde ya y después de la comida, visitamos algunas de las intervenciones en construcciones de piedra en seco de la Asociación Cultural El Cantal de Altura. Desde 2010, la Asociación El Cantal ha realizado 32 intervenciones de acondicionamiento y consolidación de elementos patrimoniales y realizado actividades de educación patrimonial para acercar a los vecinos y vecinas de Altura su patrimonio cultural.

  Álbum de la visita técnica de los Grupos Locales de Patrimoni a Altura

  10a 2016 vt altura paportoles12

 • El passat 4 de març va tenir lloc la visita tècnica dels grups locals de Patrimoni – PEU per a conèixer el projecte del Grup de Cirat. A aquesta vista van acudir representants dels grups de Costur, Jérica, Montán, Suera, Vilanova d'Alcolea i Viver.

  Com ja va sent habitual, la jornada va començar amb un esmorzar de retrobament en el qual ens vam posar al dia de l'actualitat dels projectes que estem desenvolupant. Una vegada finalitzat, vam visitar la col•lecció museográfica de Cirat situada en l'antic forn. En aquest lloc vam conèixer el projecte de l'Associació Cultural les Salines de Cirat per a posar en valor el seu museu a partir del desenvolupament d'accions participatives dels veïns i veïnes de la població.

  vt cirat 16 marisa3

  La visita tècnica va continuar en les antigues escoles de Cirat on va tenir lloc un col·loqui entre els participants en el qual es van realitzar aportacions i recomanacions per al projecte del Museu. Entre les aportacions realitzades, la importància de la recuperació de l'ús del forn, la cerca de projectes semblants per a cercar connexions i col·laboracions, la utilització de recursos com els cursos de restauració de mobles oferits des del PEU per a conservar i restaurar els objectes etnològics i la cerca de subvencions. En el transcurs d'aquest col·loqui, el grup de Cirat va presentar alguns dels projectes complementaris que estan preparant com la implicació dels xiquets i xiquetes del poble per a arreplegar vocabulari i realitzar un diccionari d'objectes tradicionals.

  vt cirat 09 tino13

  Una vegada finalitzat el col·loqui va tenir lloc la visita a la Torre del Conde de Cirat. Aquesta torre defensiva data de finals del segle XIII o principis de XIV. Al llarg de la seua història, la Torre del Conde ha tingut diversos usos que han anat des de torre defensiva a traster, dipòsit de queviures, presó o corral per als bous. Després d'una visita pels carrers de Cirat va tenir lloc el dinar i posterior recorregut pels voltants de la població en el qual vam poder conèixer espais com l'entorn del riu Millars, la font del Cerrillo o l'inici del barranc de las Salinas.

  vt cirat 24 marisa1

  Estem arreplegant les valoracions dels participants a la visita tècnica de Cirat. En uns dies les publicarem.


  Mentrestant, us deixem ací una selecció de fotos de la visita dels Grups de Patrimoni – PEU a Cirat realitzades pels participants.

  Imatges: Marisa Chiva i Tino García

 • El pasado 4 de marzo tuvo lugar la visita técnica de los grupos locales de Patrimoni – PEU para conocer el proyecto del Grupo de Cirat. A esta vista acudieron representantes de los grupos de Costur, Jérica, Montán, Suera, Vilanova d’Alcolea y Viver.

  Como ya va siendo habitual, la jornada comenzó con un almuerzo de reencuentro en el que nos pusimos al día de la actualidad de los proyectos que estamos desarrollando. Una vez finalizado, visitamos la colección museográfica de Cirat situada en el antiguo horno. En este lugar conocimos el proyecto de la Asociación Cultural las Salinas de Cirat para poner en valor su museo a partir del desarrollo de acciones participativas desarrolladas por los vecinos y vecinas de la población.

  vt cirat 16 marisa3

  La visita técnica continuó en las antiguas escuelas de Cirat donde tuvo lugar un coloquio entre los participantes en el que se realizaron aportaciones y recomendaciones para el proyecto del Museo. Entre las aportaciones realizadas, la importancia de la recuperación del uso del horno, la búsqueda de proyectos semejantes para buscar conexiones y colaboraciones, la utilización de recursos como los cursos de restauración de muebles ofertados desde el PEU para conservar y restaurar los objetos etnológicos y la búsqueda de subvenciones. En el transcurso de este coloquio, el grupo de Cirat presentó algunos de los proyectos complementarios que están preparando como la implicación de los niños y niñas del pueblo para recoger vocabulario y realizar un diccionario de objetos tradicionales.

  vt cirat 09 tino13

  Una vez finalizado el coloquio tuvo lugar la visita a la Torre del Conde de Cirat. Esta torre defensiva data de finales del siglo XIII o principios de XIV. A lo largo de su historia, la Torre del Conde ha tenido diversos usos que han ido desde torreón defensivo a trastero, depósito de víveres, cárcel o corral para los toros. Después de una visita por las calles de Cirat tuvo lugar la comida y posterior recorrido por los alrededores de la población en el que pudimos conocer espacios como el entorno del río Mijares, la fuente del Cerrillo o el inicio del barranco de Las Salinas.

  vt cirat 24 marisa1

  Estamos recogiendo las valoraciones de los participantes a la visita técnica de Cirat. En unos días las publicaremos.

  Mientras tanto, os dejamos aquí una selección de fotos de la visita de los Grupos de Patrimoni – PEU a Cirat realizadas por los participantes.

  Imágenes: Marisa Chiva y Tino García

 • Dissabte 4 de febrer un grup de l'Associació Cultural Las Salinas es va reunir per a seguir amb el treball d'inventari dels objectes del museu etnològic de Cirat. Aquest treball forma part del projecte de posada en valor del Museu que està coordinant el Grup de Cirat amb l'Acompanyament de projectes de Patrimoni – PEU.

  IMG 0008

  En la jornada de treball del passat 4 de febrer, s'ha començat l'inventariat dels fons. Cadascuna de les peces ha sigut etiquetada i s'ha registrat amb un nombre. Per a cadascuna de les peces s'ha realitzat una fotografia i identificat el nom de l'objecte. Fins avui, s'han inventariat ja prop de 200 objectes. En pròximes edicions pretenem acabar amb l'inventari, començar amb el trasllat dels objectes a altres dependències de l'ajuntament i realitzar el tractament d'aquells objectes que ho precisen.

  IMG 0002

  S'ha acordat a quedar un dissabte al mes per a realitzar aquests treballs i s'ha creat un grup de whatsapp amb tots els voluntaris per a informar sobre aquest tema i coordinar el grup.

  Aqueix dia també van estar l'alcaldessa i el regidor de cultura de Cirat. En el Museu van poder veure els problemes d'humitats i deterioració que presenten la dependència del museu i alguns dels objectes del mateix i van estar d'acord en què cal cercar solucions com més prompte millor per a la seua rehabilitació.

  La visita de Patrimoni – PEU del pròxim 4 de març ens permetrà mostrar i compartir, amb tots els que vengen a Cirat, les característiques i reptes del nostre projecte.

  Esperem la vostra assistència i aportacions!

  Més informació: La Visita tècnica de Patrimoni – PEU a Cirat serà el pròxim 4 de març

 • El sábado 4 de febrero un grupo de la Asociación Cultural Las Salinas se reunió para seguir con el trabajo de  inventario de los objetos del museo etnológico de Cirat. Este trabajo forma parte del proyecto de puesta en valor del Museo que está coordinando el Grupo de Cirat con el Acompañamiento de proyectos de Patrimoni – PEU.

  IMG 0008

  En la jornada de trabajo del pasado 4 de febrero, se ha comenzado el inventariado de los fondos. Cada una de las piezas ha sido etiquetada y se ha registrado con un número. Para cada una de las piezas se ha realizado una fotografía e identificado el nombre del objeto. Hasta la fecha, se han inventariado ya  cerca de 200 objetos. En próximas ediciones pretendemos finalizar el inventario, empezar con el traslado de los objetos a otras dependencias del ayuntamiento y realizar el tratamiento de aquellos objetos que lo requieran.

  IMG 0002

  Se ha acordado en quedar un sábado al mes para realizar estos trabajos y se ha creado un grupo de whatsapp con todos los voluntarios para informar sobre este tema y coordinar el grupo.

  Ese día también estuvieron la alcaldesa y el concejal de cultura de Cirat. En el Museo pudieron ver los problemas de humedades y deterioro que presentan la dependencia del museo y algunos de los objetos del mismo y estuvieron de acuerdo en que hay que buscar soluciones cuanto antes para su rehabilitación.

  La visita de Patrimoni – PEU del próximo 4 de marzo nos permitirá mostrar y compartir, con todos los que vengan a Cirat, las características y retos de nuestro proyecto.

  ¡Esperamos vuestra asistencia y aportaciones!

  Más información: La Visita técnica de Patrimoni – PEU a Cirat será el próximo 4 de marzo

 • Dins de la Visita tècnica a Altura del dia 28 de maig per a conèixer el projecte de l'Associació El Cantal, un dels punts del programa és l'Assemblea de Grups Locals de Patrimoni.

  L'Assemblea de Grups Locals de Patrimoni és un espai per a la reflexió conjunta dels Grups. L'objectiu de l'Assemblea és revisar l'estructura del projecte perquè puga evolucionar d'acord a les necessitats i reptes que plantegen actualment els Grups Locals de Patrimoni.

  Per a l'Assemblea de Grups Locals de Patrimoni del dissabte 28 de maig, que s'emmarca en la visita tècnica de Patrimoni a Altura, començarem amb una roda de presentacions dels Grups Locals del projecte. En aquesta roda els grups informaran de la seua situación actual i dels projectes en marxa. Al costat dels Grups, en aquesta primera part també es presentaran la resta de participants convidats.

  Una vegada acabada aquesta primera part de l'Assemblea de Grups Locals de Patrimoni, serà el moment de, entre tots, revisar el projecte Patrimoni i plantejar propostes, necessitats, manques i millores. Per a aquesta avaluació partirem de l'últim informe corresponent a la reunió de l'any passat.

  Finalment, en aquesta Assemblea de Grups Locals de Patrimoni volem centrar-nos en la planificació de la pròxima Jornada Anual de Patrimoni. Per a açò, els grups han rebut un qüestionari amb tot un seguit de preguntes sobre el tema entre les quals figuren: Què és actualment i per a nosaltres la Jornada? Què volem que siga? Quin format de Jornada volem? Com plantegem la participació dels ponents? Com plantegem les comunicacions? De què volem que tracte la Jornada d'enguany? Quan volem que es realitze la Jornada?

  Amb aquesta Assemblea de Grups Locals de Patrimoni donarem per iniciada la construcció participativa de la XI Jornada Anual de Patrimoni que ens portarà, en les pròximes setmanes, a determinar la seua data, estructura del programa, temàtica i participants.

  N. Corralejo

  Imatge: Navajo de "El Corralejo". A.C. El Cantal

 • Dentro de la Visita técnica a Altura del día 28 de mayo para conocer el proyecto de la Asociación El Cantal, uno de los puntos del programa es la Asamblea de Grupos Locales de Patrimoni.

  La Asamblea de Grupos Locales de Patrimoni es un espacio para la reflexión conjunta de los Grupos. El objetivo de la Asamblea es revisar la estructura del proyecto para que pueda evolucionar en consonancia a las necesidades y retos que plantean actualmente los Grupos Locales de Patrimoni.

  Para la Asamblea de Grupos Locales de Patrimoni del sábado 28 de mayo, que se enmarca en la visita técnica de Patrimoni a Altura, comenzaremos con una rueda de presentaciones de los Grupos Locales del proyecto. En esta rueda los grupos informarán de su situación actual y de sus proyectos en marcha. Junto a los Grupos, en esta primera parte también se presentarán el resto de participantes invitados.

  Una vez terminada esta primera parte de la Asamblea de Grupos Locales de Patrimoni, será el momento de, entre todos, revisar el proyecto Patrimoni y plantear propuestas, necesidades, carencias y mejoras. Para esta evaluación partiremos del último informe correspondiente a la reunión del año pasado.

  Por último, en esta Asamblea de Grupos Locales de Patrimoni queremos centrarnos en la planificación de la próxima Jornada Anual de Patrimoni. Para ello, los grupos han recibido un cuestionario con toda una serie de preguntas sobre el tema entre las que figuran: ¿Qué es actualmente y para nosotros la Jornada? ¿Qué queremos que sea? ¿Qué formato de Jornada queremos? ¿Cómo planteamos la participación de los ponentes? ¿Cómo planteamos las comunicaciones? ¿De qué queremos que trate la Jornada de este año? ¿Cuándo queremos que se realice la Jornada?

  Con esta Asamblea de Grupos Locales de Patrimoni daremos por iniciada la construcción participativa de la XI Jornada Anual de Patrimoni que nos llevará, en las próximas semanas, a determinar su fecha, estructura del programa, temática y participantes.

  N. Corralejo

  Imagen: Navajo de "El Corralejo". A.C. EL Cantal

 • El pròxim 4 de març, els Grups de Patrimoni – PEU visitarem la població de Cirat per a conèixer, acompanyats per l'Associació Cultural Las Salinas de Cirat, el projecte cultural que en 2017 comencen: la posada en valor del Museu de Cirat.

  Les visites tècniques de Patrimoni-PEU

  IMG 20161029 103325

  Les visites tècniques de Patrimoni - PEU es conceben com un punt de trobada dels Grups Locals del projecte i un espai per a presentar la xarxa i des de la qual plantejar i establir noves col•laboracions entre grups, col•lectius i interessats a conèixer i donar a conèixer el seu patrimoni cultural.

  La primera dimensió de la visita és l'aproximació al patrimoni de la població des de l'òptica del Grup local. Des de dins. Des de les sensacions dels membres i col•laboradors de l'Associació Cultural. Perquè ens expliquen, a més dels seus assoliments, les seues dificultats i com les han afrontat. Perquè considerem fonamental compartir experiències i coneixements que ens ajuden a tots i cadascun de nosaltres a millorar els nostres projectes.

  Al costat d'aquesta primera capa, en la visita tècnica donem especial importància als moments d'intercanvi i conversa. A prendre un cafè junts mentre ens expliquem la recent expo sobre educació patrimonial realitzades amb el col•legi de Costur.

  La tercera dimensió d'aquesta activitat és la definició d'un espai en el qual analitzar, avaluar i dissenyar Patrimoni de manera participativa i horitzontal perquè s'ajuste al màxim a les necessitats dels Grups Locals.

  Vols assistir a la Visita tècnica de Patrimoni?
  Si estàs interessat a participar en la visita tècnica de Patrimoni, escriu-nos un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. explicant breument la teua motivació (per exemple, pertànyer a una associació o grup cultural, estar interessat a conèixer el projecte Patrimoni i les seues activitats, etcètera) i indicant en l'assumpte “Visita tècnica de Patrimoni”. El termini d'admissió de propostes finalitza el dimecres 1 de març. Places limitades.

  El projecte del Grup de Patrimoni de Cirat

  IMG 20161029 161356

  El passat mes d'octubre va tenir lloc a Cirat un taller sobre patrimoni cultural en el qual vam analitzar l'estat del Museu local com a punt de partida per a iniciar un projecte participatiu des del qual tornar a situar en el centre del poble al museu.

  La primera fase d'aquest projecte s'està ja iniciant i consistirà en l'inventariat del fons del Museu i el seu trasllat a les dependències municipals per a reparar els greus problemes d'humitat que actualment posen en perill tant el museu com els objectes que conté.

  Per a conèixer millor el projecte de Cirat: Un museu per a tots. El projecte del Grup de Patrimoni - PEU de Cirat

 • El próximo 4 de marzo, los Grupos de Patrimoni – PEU visitaremos la población de Cirat para conocer, acompañados por la Asociación Cultural las Salinas de Cirat, el proyecto cultural que en 2017 comienzan: la puesta en valor del Museo de Cirat.

  Las visitas técnicas de Patrimoni-PEU

  IMG 20161029 103325

  Las visitas técnicas de Patrimoni - PEU se conciben como un punto de encuentro de los Grupos Locales del proyecto y un espacio para presentar la red y desde la que plantear y establecer nuevas colaboraciones entre grupos, colectivos e interesados en conocer y dar a conocer su patrimonio cultural.

  La primera dimensión de la visita es la aproximación al patrimonio de la población desde la óptica del Grupo local. Desde dentro. Desde las sensaciones de los miembros y colaboradores de la Asociación Cultural. Para que nos cuenten, además de sus logros, sus dificultades y cómo las han afrontado. Porque consideramos fundamental compartir experiencias y conocimientos que nos ayuden a todos y cada uno de nosotros a mejorar nuestros proyectos.

  Junto a esta primera capa, en la visita técnica damos especial importancia a los momentos de intercambio y conversación. A tomar un café juntos mientras nos contamos la reciente expo sobre educación patrimonial realizadas con el colegio de Costur.

  La tercera dimensión de esta actividad es la definición de un espacio en el que analizar, evaluar y diseñar Patrimoni de manera participativa y horizontal para que se ajuste al máximo a las necesidades de los Grupos Locales.

  ¿Quieres asistir a la Visita técnica de Patrimoni?
  Si estás interesado en participar en la visita técnica de Patrimoni, escríbenos un correo electrónico a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. explicando brevemente tu motivación (por ejemplo, pertenecer a una asociación o grupo cultural, estar interesado en conocer el proyecto Patrimoni y sus actividades, etcétera) e indicando en el asunto “Visita técnica de Patrimoni”. El plazo de admisión de propuestas finaliza el miércoles 1 de marzo. Plazas limitadas.

  El proyecto del Grupo de Patrimoni de Cirat

  IMG 20161029 161356

  El pasado mes de octubre tuvo lugar en Cirat un taller sobre patrimonio cultural en el que analizamos el estado del Museo local como punto de partida para iniciar un proyecto participativo desde el que volver a situar en el centro del pueblo al museo.

  La primera fase de este proyecto se está ya iniciando y consistirá en el inventariado del fondo del Museo y su traslado a las dependencias municipales para reparar los graves problemas de humedad que actualmente ponen en peligro tanto el museo como los objetos que contiene.

  Para conocer un poco mejor el proyecto de Cirat: Un museo para todos. El proyecto del Grupo de Patrimoni - PEU de Cirat

 • Dissabte 27 de juny tindrà lloc la visita tècnica de Patrimoni d'aquest primer semestre. Com a resultat de les propostes presentades des dels diferents grups locals del projecte, aquest juny la visita se centrarà en el projecte del Grup “Los Taulons” de les poblacions de Sant Rafel del Riu (Castelló) i Barri Castell (Ulldecona – Tarragona).

  El coordinador del projecte Patrimoni es va reunir dimarts 26 de maig amb representants del Grup de “Los Taulons” per a preparar la visita i definir el calendari de notícies i continguts previs per als grups i per a tots els seguidors del projecte. En aquesta reunió va participar Joaquim Virgili, especialista en la transhumància i que, ja vos podem avançar, ens explicarà la seua recerca i experiències sobre aquest tema tan interessant.

  IMG 20150526 113202

  El projecte Patrimoni programa dues visites tècniques anuals. Aquesta jornada permet als grups compartir experiències, problemàtiques i accions desenvolupades. Les visites tècniques es dirigeixen als membres dels grups, col•laboradors i interessats en el projecte.

  En les pròximes setmanes vos anirem contant els detalls d'aquesta visita tècnica.

 • El próximo sábado 27 de junio tendrá lugar la visita técnica de Patrimoni de este primer semestre. Como resultado de las propuestas presentadas desde los distintos grupos locales del proyecto, este junio la visita se centrará en el proyecto y el patrimonio recogido y estudiado por el Grupo “Los Taulons” de las poblaciones de Sant Rafel del Riu (Castellón) y Barri Castell (Ulldecona – Tarragona).

  El coordinador del proyecto Patrimoni se reunió el pasado martes 26 de mayo con representantes del Grupo de “Los Taulons” para preparar la visita y definir el calendario de noticias y contenidos previos para los grupos y para todos los seguidores del proyecto. En esta reunión participó Joaquim Virgili, especialista en la trashumancia y que, ya os podemos adelantar, nos explicará su investigación y experiencias sobre este tema tan interesante.

  IMG 20150526 113202

  El proyecto Patrimoni programa dos visitas técnicas anuales. Esta jornada  permite a los grupos compartir experiencias, problemáticas y acciones desarrolladas. Las visitas técnicas se dirigen a los miembros de los grupos, colaboradores e interesados en el proyecto.

  En las próximas semanas os iremos contando los detalles de esta visita técnica.

 • Dissabte 27 de juny tindrà lloc la visita al Grup de Patrimoni Los Taulons de les poblacions de Sant Rafel del Riu i Barri Castell (Ulldecona) per conèixer el seu projecte de recuperació del patrimoni.

  Els punts centrals d'aquesta activitat seran la visita al Corral de Ramada de Sant Rafel del Riu, on Manel Mas ens explicarà les tècniques constructives utilitzades en aquest corral i la seua ubicació en el context de les rutes de transhumància.

  ramada

  Una vegada visitat aquest impressionant corral, passejarem entre dos ponts medievals del Riu Sénia i, en el restaurant Antic Moli, assistirem a la xerrada audiovisual de Joaquim Virgili sobre les rutes de transhumància entre el Delta de l'Ebre i Gúdar-Maestrat. Després del dinar tindrà lloc l'Assemblea de Grups de Patrimoni i, per a acabar, visitarem amb Carolina Allepuz, presidenta de l'Associació d'amics de la Valltorta, la Cova dels Rossegadors.

  rossegadors

  Les visites de Patrimoni al territori tenen com a objectiu fonamental conèixer, de primera mà, un projecte patrimonial, des de dins, des de la perspectiva única dels actors que estan treballant en aquest patrimoni. Les visites tècniques es dirigeixen als membres dels Grups Locals de Patrimoni. En funció de les característiques tècniques i logístices de la visita, es reserven algunes places per a col•laboradors, convidats i interessats en el projecte. Patrimoni programa dues visites tècniques anuals; una a la primavera-estiu i una altra a la tardor-hivern.

  En les pròximes setmanes vos anirem presentant amb més detall les característiques d'aquesta visita del projecte Patrimoni.

  Pròxima actualització: El Corral de Ramada i la Cova dels Rossegadors.

 • El próximo sábado 27 de junio tendrá lugar la visita al Grupo de Patrimoni Los Taulons de las poblaciones de Sant Rafel del Riu y Barri Castell (Ulldecona) para conocer su proyecto de recuperación del patrimonio.

  Los puntos centrales de esta actividad serán la visita al Corral de Ramada de Sant rafel del Riu, donde Manel Mas nos explicará las técnicas constructivas utilizadas en este corral y su ubicación en el contexto de las rutas de trashumancia.

  ramada

  Una vez visitado este impresionante corral, pasearemos entre dos puentes medievales del Rio Sénia y, en el restaurante Antic Molí, asistiremos a la charla audiovisual de Joaquim Virgili sobre las rutas de trashumancia entre el Delta del Ebro y Gúdar-Maestrazgo. Después de la comida tendrá lugar la Asamblea de Grupos de Patrimoni y, para acabar, visitaremos con Carolina Allepuz, presidenta de la Asociación de amigos de la Valltorta, la Cova dels Rossegadors.

  rossegadors

  Las visitas de Patrimoni al territorio tienen como objetivo fundamental conocer, de primera mano, un proyecto patrimonial desde dentro, desde la perspectiva única de los actores que están trabajando en ese patrimonio. Las visitas técnicas se dirigen a los miembros de los Grupos Locales de Patrimoni. En función de las características técnicas y logísticas de la visita, se reservan algunas plazas para colaboradores, invitados e interesados en el proyecto. Patrimoni programa dos visitas técnicas anuales; una en primavera-verano y otra en otoño-invierno.

  En las próximas semanas os iremos presentando con más detalle las características de esta visita del proyecto Patrimoni.

  Próxima actualización: El Corral de Ramada y la Cova dels Rossegadors.

 • Las visitas técnicas de Patrimoni permiten a los Grupos locales del proyecto conocer, de primera mano, un determinado bien patrimonial desde dentro, desde la interpretación de quienes mejor lo conocen. El pasado 27 de junio los Grupos del proyecto visitaron Sant Rafel del Riu y la Pobla de Benifassá para conocer, acompañados por el Grupo Los Taulons, dos ejemplos del patrimonio de este territorio del río Sénia: el Corral de Ramada y la Cova dels Rossegadors

  07 toni04

  La primera parada de la visita la hicimos en el Corral de Ramada. Se trata de un impresionante corral con unas dimensiones suficientes para albergar tres rebaños al mismo tiempo. Ramada tiene forma de “L” y destaca por la factura de su bóveda. Para comprender mejor la importancia de este corral contamos con las explicaciones de su propietario, de Manel Mas miembro de Los Taulons y con la participación de Joaquim Virgili, estudioso de la transhumancia del Delta del Ebro a la Sierra de Gúdar y Maestrazgo de Teruel que nos hizo una conferencia sobre este tema.

  13 toni07

  Ya por la tarde, visitamos la Cova dels Rossegadors en el término municipal de la Pobla de Benifassà y queremos agradecer todas las facilidades y atenciones de su concejala de cultura y la presencia en la visita de Carolina Allepuz de la Associació Amics de la Valltorta - Gassulla que nos acercó, una vez más, a la importancia y valor de las pinturas rupestres.

  21 toni13

  Espacios de encuentro

  Las visitas técnicas de Patrimoni son espacio de encuentro. En primer lugar entre los grupos locales de Patrimoni, que aprovechan estas jornadas para reencontrarse con compañeros que comparten con ellos proyectos sobre patrimonio cultural. En segundo lugar, las visitas son planteadas como recurso para el grupo que acoge como oportunidad para reordenar su proyecto, para darle un nuevo impulso y para visibilizar su existencia e importancia entre sus vecinos.

  Y junto a estos dos aspectos, la visita técnica se plantea también como punto de reunión con proyectos del territorio buscando la creación de nuevas redes, de nuevas interacciones que enriquezcan tanto la experiencia patrimonial de la visita como de los proyectos que participan.

  17 angel09

  En la visita de Patrimoni al Grupo de Los Taulons contamos con la presencia y participación del Grup d’Estudis i Comunicación Ambiental “Graëllsia” de les Terres de l’Ebre y miembros de la XCT (Xarxa de Custòdia del Territori) y con la participación de representantes de Terres de Cruïlla, paseos por el patrimonio del Baix Ebre, Montsià y Baix Maestrat, que nos presentaron su proyecto.

  Con todos ellos esperamos colaborar y empezar a trabajar juntos para dar a conocer nuestro patrimonio cultural.

  Álbum de la visita técnica de Patrimoni a Los Taulons (flickr)

 • Les visites tècniques de Patrimoni permeten als Grups locals del projecte conèixer, de primera mà, un determinat ben patrimonial des de dins, des de la interpretació dels qui millor ho coneixen. El passat 27 de juny els Grups del projecte van visitar Sant Rafel del Riu i La Pobla de Benifassá per a conèixer, acompanyats pel Grup Los Taulons, dos exemples del patrimoni d'aquest territori del riu Sénia: el Corral de Ramada i la Cova dels Rossegadors.

  07 toni04

  La primera parada de la visita la vam fer al Corral de Ramada. Es tracta d'un impressionant corral amb unes dimensions suficients per a albergar tres ramats al mateix temps. Ramada té forma de “L” i destaca per la factura de la seua volta. Per a comprendre millor la importància d'aquest corral vam tindre les explicacions del seu propietari, de Manel Mas membre de Los Taulons i amb la participació de Joaquim Virgili, estudiós de la transhumància del Delta de l'Ebre a la Serra de Gúdar i Maestrat de Teruel que ens va fer una conferència sobre aquest tema.

  13 toni07

  Ja per la vesprada vam visitar la Cova dels Rossegadors, al terme municipal de la Pobla de Benifassà i volem agrair totes les facilitats i atencions de la seua regidora de cultura i la presència en la visita de Carolina Allepuz de l’Associació Amics de Valltorta-Gassulla que ens va acostar, una vegada més, a la importància i valor d’aquestes pintures.

  21 toni13

  Espais de trobada

  Les visites tècniques de Patrimoni són espai de trobada. En primer lloc entre els grups locals de Patrimoni, que aprofiten aquestes jornades per a retrobar-se amb companys que comparteixen amb ells projectes sobre patrimoni cultural. En segon lloc, les visites són plantejades com a recurs per al grup que acull. Com a oportunitat per a reordenar el seu projecte, per a donar-li un nou impuls i per a visibilitzar la seua existència i importància entre els seus veïns.

  I al costat d'aquests dos aspectes, la visita tècnica es planteja també com a punt de reunió amb projectes del territori cercant la creació de noves xarxes, de noves interaccions que enriquisquen tant l'experiència patrimonial de la visita com dels projectes que participen.

  17 angel09

  En la visita de Patrimoni al Grup de Los Taulons vam tindre la presència i participació del Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental “Graëllsia” de Les Terres de l’Ebre i membres de la XCT (Xarxa de Custòdia del Territori) i amb la participació de representants de Terres de Cruïlla, passejades pel patrimoni del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat, que ens van presentar el seu projecte.

  Amb tots ells esperem col•laborar i començar a treballar junts per a donar a conèixer el nostre patrimoni cultural.

  Àlbum de la visita tècnica de Patrimoni a Los Taulons (flickr)

  Imatges: Toni Garcia i Patrimoni

 • El pròxim 28 de maig tindrà lloc la visita tècnica de primavera de Patrimoni – PEU al Grup de Patrimoni d'Altura (Associació Cultural El Cantal).

  El punt de partida d'aquesta trobada és conèixer millor al Grup d'Altura, el seu projecte i el seu treball sobre coneixement, conservació i difusió de les edificacions de pedra en sec i del patrimoni cultural d'aquesta població de la comarca de l'Alt Palància.

  4

  Juntament amb aquest part fonamental, la visita tècnica es planteja també com a punt de trobada perquè altres grups i col·lectius, que estan treballant el coneixement i posada en valor del patrimoni cultural, puguen conèixer Patrimoni i els seus Grups Locals i participar en aquesta xarxa oberta sobre socialització del patrimoni cultural.

  En els pròxims dies us anirem explicant tots els detalls d'aquesta visita tècnica per a conèixer el projecte de l'Associació Cultural El Cantal, el Grup de Patrimoni d'Altura.

  Imatge: Navajos de Gabarda. A.C. El Cantal

 • El próximo 28 de mayo tendrá lugar la visita técnica de primavera de Patrimoni – PEU al Grupo de Patrimoni de Altura (Asociación Cultural El Cantal).

  El punto de partida de este encuentro es conocer mejor al Grupo de Altura, su proyecto y su trabajo sobre conocimiento, conservación y difusión de las edificaciones de piedra en seco y del patrimonio cultural de esta población de la comarca del Alto Palancia.

  4

  Junto a esta parte fundamental, la visita técnica se plantea también como punto de encuentro para que otros grupos y colectivos, que están trabajando el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, puedan conocer Patrimoni y sus Grupos Locales y participar en esta red abierta sobre socialización del patrimonio cultural.

  En los próximos días os iremos contando todos los detalles de esta visita técnica para conocer el proyecto de la Asociación Cultural El Cantal, el Grupo de Patrimoni de Altura.

  Imagen: Navajos de Gabarda. A.C. El Cantal

 • Una parte muy importante de las actividades y proyectos que realizamos en Patrimoni – PEU es su evaluación para poder ir mejorando y adaptando las propuestas y planteamientos a las necesidades y demandas de los Grupos Locales del proyecto. Para la visita técnica a Cirat, hemos enviado a los asistentes un correo solicitando que nos valoraran la visita a partir de dos preguntas: ¿Qué te parecen las visitas técnicas? y ¿Qué mejorarías de las visitas técnicas?

  A continuación os presentamos las valoraciones realizadas por los participantes a la visita técnica a Cirat:

  ¿Qué te parecen las visitas técnicas?

  IMG 20170304 115805

  Magí Espinach. Grup de Patrimoni de Vilanova d’Alcolea
  Las jornadas técnicas están establecidas, son necesarias, funcionan y el formato actual sin encasillamientos, que prioriza el contacto directo entre diferentes proyectos o inquietudes, es el adecuado.

  Ismael Sanjuán. Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver
  Las visitas técnicas me parecen muy importantes porque posibilitan la relación, el conocimiento y la transmisión de actuaciones y proyectos entre personas preocupadas por el patrimonio. Permiten a los participantes observar un situ el fruto de las actuaciones de los grupos, conocer el patrimonio de los pueblos anfitrión y descubrir posibles actuaciones también realizables en el propio pueblo y animan a continuar en la puesta en valor del propio patrimonio aplicando estrategias que otros grupos realizan.

  Maricruz García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  No había participado en ninguna visita técnica pero me ha parecido interesante. Es una forma de dar a conocer el proyecto de cada pueblo. Se cambian experiencias y se conoce de primera mano el patrimonio.

  Fina García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  La visita técnica en Cirat me gustó. Sobre todo conocimos el pueblo y un poco más de cerca el proyecto del grupo de patrimonio de Cirat.

  Marisa Chiva. Grupo Local de Patrimoni de Cirat – A.C. Las Salinas de Cirat
  Para todos nosotros, ha sido sumamente enriquecedora esta experiencia que nos ha dado la oportunidad de dar a conocer nuestro pueblo, nuestra asociación y nuestra forma de hacer, a los demás pueblos del proyecto. Hemos tenido la oportunidad de enriquecernos con los puntos de vista y la experiencia de otras personas implicadas en los proyectos de sus pueblos y la generosidad de todos ellos en ayudarnos y darnos ideas fantásticas para nuestro proyecto. De igual manera esperamos que esta experiencia haya servido a los demás grupos que nos han visitado para coger ideas que puedan aplicar a sus respectivos proyectos.

  ¿Qué mejorarías de las visitas técnicas?

  IMG 20170304 133925

  Magí Espinach. Grup de Patrimoni de Vilanova d’Alcolea
  Siempre se puede mejorar en pequeños detalles que finalmente pueden acontecer importantes. Cada visita ya tiene sus rasgos particulares que imperceptiblemente nos van enriqueciendo. Quizás un pequeño inventario, previo a la visita, de las cosas que ocupan y/o pueden interesar a los diferentes grupos complementaría lo que ya sabemos y mejoraría las conversaciones informales que tenemos durante la jornada. La ayuda, en cualquier aspecto, entre grupos también podría hablarse.

  Maricruz García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  Quizá el rato de coloquio más largo. Pero también depende de la participación de la gente.

  Fina García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  Ampliaría un poco la mesa redonda, profundizando un poco más en el proyecto del pueblo anfitrión y aspectos como el acceso a ayudas y subvenciones, compartir contactos...

  Ismael Sanjuán. Grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver
  Añadiría un impreso a rellenar al final del encuentro o en los días siguientes bien personalmente o en grupo del mismo pueblo en el que entre otros puntos estarían las aportaciones a lo que realiza el grupo anfitrión.

  Recogemos todas estas valoraciones y las introducimos en el proyecto. Muchas gracias a todos.

  Noticia relacionada: Crónica de la visita técnica de Patrimoni - PEU a Cirat (galería de fotos)

 • Una part molt important de les activitats i projectes que realitzem en Patrimoni – PEU és la seua avaluació per a poder anar millorant i adaptant les propostes i plantejaments a les necessitats i demandes dels Grups Locals del projecte. Per a la visita tècnica a Cirat, hem enviat als assistents un correu sol·licitant que ens valoraren la visita a partir de dues preguntes: Què et semblen les visites tècniques? i Què milloraries de les visites tècniques?

  A continuació us presentem les valoracions realitzades pels participants a la visita tècnica a Cirat:

  Què et semblen les visites tècniques?

  IMG 20170304 115805

  Magí Espinach. Grup de Patrimoni de Vilanova d'Alcolea
  Les jornades tècniques estan establides, són necessàries, funcionen i el format actual sense encasellaments, que prioritza el contacte directe entre diferents projectes o inquietuds, és l'adequat.

  Ismael Sanjuán. Grup de recuperació de la cultura del vi a Viver
  Les visites tècniques em semblen molt importants perquè possibiliten la relació, el coneixement i la transmissió d'actuacions i projectes entre persones preocupades pel patrimoni. Permeten als participants observar un situ el fruit de les actuacions dels grups, conèixer el patrimoni dels pobles amfitrió i descobrir possibles actuacions també realitzables en el propi poble i animen a continuar en la posada en valor del propi patrimoni aplicant estratègies que altres grups realitzen.

  Maricruz García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  No havia participat en cap visita tècnica però m'ha semblat interessant. És una forma de donar a conèixer el projecte de cada poble. Es canvien experiències i es coneix de primera mà el patrimoni.

  Fina García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  La visita tècnica a Cirat em va agradar. Sobretot vam conèixer el poble i una mica més a prop el projecte del grup de patrimoni de Cirat.

  Marisa Chiva. Grup Local de Patrimoni de Cirat – A. de C. Las Salinas de Cirat
  Per a tots nosaltres, ha sigut summament enriquidora aquesta experiència que ens ha donat l'oportunitat de donar a conèixer el nostre poble, la nostra associació i la nostra forma de fer, als altres pobles del projecte. Hem tingut l'oportunitat d'enriquir-nos amb els punts de vista i l'experiència d'altres persones implicades en els projectes dels seus pobles i la generositat de tots ells a ajudar-nos i donar-nos idees fantàstiques per al nostre projecte. D'igual manera, esperem que aquesta experiència haja servit als altres grups que ens han visitat per a agafar idees que puguen aplicar als seus respectius projectes.

  Què milloraries de les visites tècniques?

  IMG 20170304 133925

  Magí Espinach. Grup de Patrimoni de Vilanova d'Alcolea
  Sempre es pot millorar en xicotets detalls que finalment poden esdevenir importants. Cada visita ja té els seus trets particulars que imperceptiblement ens van enriquint. Potser un xicotet inventari, previ a la visita, de les coses que ocupen i/o poden interessar als diferents grups complementaria el que ja sabem i milloraria les converses informals que tenim durant la jornada. L'ajuda, en qualsevol aspecte, entre grups també podria parlar-se.

  Maricruz García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  Potser l'estona de col·loqui més llarg. Però tambien depèn de la participació de la gent.

  Fina García. Grup d’estudi del patrimoni de Costur
  Ampliaria una mica la taula redona, aprofundint una mica més en el projecte del poble amfitrió i aspectes com l’accés a ajudes i subvencions, compartir contactes...

  Ismael Sanjuán. Grup de recuperació de la cultura del vi a Viver
  Afegiria un imprès a omplir al final de la trobada o en els dies següents ben personalment o en grup del mateix poble en el qual entre altres punts estarien les aportacions al projecte del grup amfitrió.

  Arrepleguem totes aquestes valoracions i les introduïm en el projecte. Moltes gràcies a tots.

  Notícia relacionada: Crònica de la visita tècnica de Patrimoni - PEU a Cirat (galeria d'imatges)