#TCI

 • Àlbum fotogràfic #TCIViver

  Octubre i desembre de 2014 van ser dos mesos molt intensos per a Patrimoni per la preparació i celebració de les Jornades col•laboratives de Viver #TCIViver.

  Les Jornades de Viver van ser fruit de la demanda del Grup de Recuperació de la Cultura del Vi a Viver per a analitzar, des de diferents prismes, el seu projecte cultural i va comptar amb la presència i participació de tot un seguit de especialistes en gestió i comunicació cultural que es van sumar al teixit associatiu de Viver i a representants d'alguns grups locals de Patrimoni per a participar en aquest procés obert de diagnòstic i treball.

  Vos deixem ací una selecció d'imatges de #TCIViver

  23 tciviver

 • Álbum fotográfico #TCIViver

  Octubre y diciembre de 2014 fueron dos meses muy intensos para Patrimoni por la preparación y celebración de las Jornadas colaborativas de Viver #TCIViver.

  Las Jornadas de Viver fueron fruto de la demanda del Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino en Viver para analizar, desde distintos prismas, su proyecto cultural y contó con la presencia y participación de toda una serie de especialistas en gestión y comunicación cultural que se sumaron al tejido asociativo de Viver y a representantes de algunos grupos locales de Patrimoni para participar en este proceso abierto de diagnóstico y trabajo.

  Os dejamos aquí una selección de imágenes de #TCIViver

  23 tciviver

 • Cuando el cubo suena… #TCIViver

  Desde hace ya algún tiempo que, virtual o presencialmente, nos reunimos en Viver (Castellón) para reflexionar y buscar nuevos enfoques para que, el patrimonio cultural del vino que el Grupo de Patrimoni de Viver está rescatando, sea conocido y sentido por todos los vecinos del pueblo.

  Con el objeto de plantear nuevas ideas y propuestas que propongan y desarrollen una nueva  identificación colectiva y simbólica de este patrimonio tan presente en la población y para que, en torno a este patrimonio, surjan nuevas ideas. Nuevas re-utilizaciones. Nuevos re-usos.

  cubo

  Y en el marco de las Jornadas colaborativas de Viver del pasado 7 y 8 de noviembre, la sesión de música electrónica experimental desde el cubo de vino de la Rocha Palmera a cargo de Javi Rubio.

  Desde dentro. Como propuesta y ejemplo de reinvención del uso de un espacio que, hasta hace bien poco, estaba en silencio. Y que ahora despierta, por espacio de apenas veinte minutos, para volver a estar muy presente en Viver.

  Cierra los ojos y deja que el cubo vuelva a sonar…

  Grabación realizada por: Enrique Salom

 • El vídeo de la Festa del vi de Viver

  Volem compartir amb tots vosaltres el vídeo que hem preparat sobre la Festa del vi de Viver (22 y 23 d’octubre). Aquest document arreplega dos intensos dies de verema i elaboració tradicional de most i defineix la col•laboració en matèria d'Educació Patrimonial entre el Grup de recuperació de la cultura de Viver, el Col•legi “Historiador Diago” i l'Ajuntament de Viver.

  22 fiestavinoviver elaboracion

  Aquest vídeo ha sigut realitzat pel Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló per al projecte Patrimoni en el marc de l'Acompanyament del Grup de recuperació de la cultura de Viver (Alt Palància – Castelló).

  Per a la seua presentació hem aprofitat la participació de Patrimoni en les Jornades “Pràctiques i reflexions en educació patrimonial (#PREP1)” organitzades per l'Observatori d'Educació Patrimonial d'Espanya (OEPE) els dies 5 i 6 de novembre a Valladolid.

  Per a conèixer millor la festa del vi de Viver: Valoracions de la Festa del vi de Viver

  Enregistrament i edició del vídeo: Enrique Salom per a Programa d’Extensió Universitària – PEU.

 • El vídeo de la Fiesta del vino de Viver

  Queremos compartir con todos vosotros el vídeo que hemos preparado sobre la Fiesta del vino de Viver (22 y 23 de octubre). Este documento recoge dos intensos días de vendimia y elaboración tradicional de mosto y define la colaboración en materia de Educación Patrimonial entre el Grupo de recuperación de la cultura de Viver, el Colegio “Historiador Diago” y el Ayuntamiento de Viver.

  22 fiestavinoviver elaboracion

  Este vídeo ha sido realizado por el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón para el proyecto Patrimoni en el marco del Acompañamiento del Grupo de recuperación de la cultura de Viver (Alto Palancia – Castellón).

  Para su presentación hemos aprovechado la participación de Patrimoni en las Jornadas “Prácticas y reflexiones en educación patrimonial (#PREP1)” organizadas por el Observatorio de Educación Patrimonial de España (OEPE) los días 5 y 6 de noviembre en Valladolid.

  Para conocer mejor la fiesta del vino de Viver: Valoraciones de la Fiesta del vino de Viver

  Grabación y edición: Enrique Salom para Programa d’Extensió Universitària – PEU.

 • Empezamos la evaluación de #TCIViver

  Esta tarde nos reunimos con el Grupo de Recuperación de la Cultura del Vino de Viver para comenzar la evaluación de las Jornadas Colaborativas #TCIViver.

  Poco a poco. Y empezando por las sensaciones y emociones de todo lo que ha tenido y está teniendo lugar en Viver.

  viver191114

  ¿Cómo se han sentido las Jornadas desde el grupo? ¿Cuál es la sensación – todavía en boca – de las Jornadas?

  ¿Y desde fuera? ¿Cuál ha sido la sensación de las jornadas para la población?

  Todavía es pronto y queda mucho trabajo por hacer pero, esta tarde, abrimos un camino para ir trabajando todo el material recogido y todas la portaciones realizadas para desgranar las ideas posibles e ir hilvanándolas como complemento y refuerzo de un proyecto que, en casi ya dos años de trabajo, ha conseguido destacar  el patrimonio del vino en Viver como no sucedía desde hace prácticamente un siglo.

 • Iniciem l’avaluació de #TCIViver

  Aquesta vesprada ens reunim amb el Grup de Recuperació de la Cultura del Vi de Viver per a començar l'avaluació de les Jornades Col•laboratives #TCIViver.

  A poc a poc. I començant per les sensacions i emocions de tot el que ha tingut i està tenint lloc a Viver.

  viver191114

  Com s'han sentit les Jornades des del grup? Quina és la sensació – encara en boca – de les Jornades?

  I des de fora? Quina ha sigut la sensació de les jornades per a la població?

  Encara és prompte i queda molt treball per fer però, aquesta vesprada, obrim un camí per a anar treballant tot el material arreplegat i totes la aportacions realitzades per a desgranar les idees possibles i anar embastant-les com a complement i reforç d'un projecte que, en quasi ja dos anys de treball, ha aconseguit destacar el patrimoni del vi a Viver com no succeïa des de fa pràcticament un segle.

 • La segona edició del Taller Col·laboratiu Interdisciplinari del PEU serà a Vilanova d'Alcolea

  Els dies 30 i 31 de gener tindrà lloc a Vilanova d'Alcolea (Castelló), la realització d'una nova edició del Taller Col·laboratiu Interdisciplinari del Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló en el qual s'analitzarà, de manera participativa i horitzontal, el projecte cultural del Festival de les Arts de Vilanova d'Alcolea - FAVA.

  tcivilanova patrimoni

  El taller TCIpeu té el seu origen en el marc de l'Acompanyament de projectes de Patrimoni i la seua primera edició va tenir lloc en la població de Viver (Alt Palància) en 2013 per a analitzar el projecte del Grup Local de Patrimoni sobre la cultura del vi. Entre les claus per a comprendre la importància d'aquest taller d'anàlisi participativa de projectes culturals, podem citar la suma de diferents mirades (internes i externes), la definició d'espais físics i virtuals, el seu caràcter immersiu, l'anàlisi de les conflictivitats presents en el projecte i el seu marc i la voluntat de generar coneixements i eines metodològiques exportables.

  #TCIVilanova

  Per a donar una major obertura i visibilitat a aquest procés, s'ha definit un calendari de trobades virtuals en els quals es plantejaran i debatran continguts, estructures i metodologies possibles per a aplicar-les durant el taller. La plataforma de treball i intercanvi d'opinions serà twitter i el hashtag que s'està utilitzant és #TCIVilanova. Les trobades en twitter tindran lloc els dies 19 i 26 de gener i 2 de febrer de 19 a 20 hores.

  Notícies relacionades:

  Vilanova implementarà una nova metodologia de treball per a un projecte artístic diferent

 • La segunda edición del Taller Colaborativo Interdisciplinar del PEU será en Vilanova d’Alcolea

  Los días 30 y 31 de enero tendrá lugar en Vilanova d’Alcolea (Castellón), la realización de una nueva edición del Taller Colaborativo Interdisciplinario del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I de Castelló en el que se analizará, de manera participativa y horizontal, el proyecto cultural del Festival de les Arts de Vilanova d’Alcolea - FAVA.

  tcivilanova patrimoni

  El taller TCIpeu tiene su origen en el marco del Acompañamiento de proyectos de Patrimoni y su primera edición tuvo lugar en la población de Viver (Alto Palancia) en 2013 para analizar el proyecto del Grupo Local de Patrimoni sobre la cultura del vino.

  Entre las claves para comprender la importancia de este taller de análisis participativo de proyectos culturales podemos citar la suma de distintas miradas (internas y externas), la definición de espacios físicos y virtuales, su carácter inmersivo, el análisis e las conflictividades presentes en el proyecto y su marco y la voluntad de generar conocimientos y herramientas metodológicas exportables.

  #TCIVilanova

  Para dar una mayor apertura y visibilidad a este proceso, se ha definido un calendario de encuentros virtuales en los que se plantearán y debatirán contenidos, estructuras y metodologías posibles para aplicarlas durante el taller. La plataforma de trabajo e intercambio de opiniones será twitter y el hashtag que se está utilizando es #TCIVilanova. Los encuentros en twitter tendrán lugar los días 19 y 26 de enero y 2 de febrero de 19 a 20 horas.

  Noticias relacionadas:

  Vilanova implementará una nueva metodología de trabajo para un proyecto artístico diferente

 • Quan el cub sona… #TCIViver

  Des de fa ja algun temps que, virtual o presencialment, ens reunim a Viver (Castelló) per a reflexionar i cercar nous enfocaments perquè, el patrimoni cultural del vi que el Grup de Patrimoni de Viver està rescatant, siga conegut i sentit per tots els veïns del poble.

  Amb l'objecte de plantejar noves idees i propostes que proposen i desenvolupen una nova identificació col•lectiva i simbòlica d'aquest patrimoni tan present en la població i perquè, entorn d'aquest patrimoni, sorgisquen noves idees. Noves re-utilitzacions. Nous re-usos.

  cubo

  I en el marc de les Jornades col•laboratives de Viver del passat 7 i 8 de novembre, la sessió de música electrònica experimental des del cub de vi de la Rocha Palmera a càrrec de Javi Rubio.

  Des de dins. Com a proposta i exemple de reinvenció de l'ús d'un espai que, fins a fa ben poc, estava en silenci. I que ara desperta, per espai de vora vint minuts, per a tornar a estar molt present a Viver.

  Tanca els ulls i deixa que el cub torne a sonar…

  Enregistrament realitzat per: Enrique Salom

 • Un projecte amb tots. Avaluació de #TCIViver.

  Dimecres passat 19 de novembre ens reunim a Viver amb el Grup de recuperació de la cultura del vi per a començar l'avaluació de les Jornades col•laboratives #TCIViver.

  En primer lloc, s'ha valorat de manera molt positiva la jornada i totes les idees que s'han generat fins ara. En aquest sentit, hem acordat iniciar els treballs necessaris per a organitzar totes les propostes realitzades i estudiar-les per a treballar aquelles que millor s'ajusten al projecte i els seus objectius.

  reunionviver 191114

  En la reunió d'avaluació es va destacar la importància d'implicar i sumar al projecte a veïns dels dos nuclis de la població (Viver i Eh Ragudo) i la importància d'establir col•laboracions i projectes comuns amb el col•legi, l'institut i la EPA, així com amb grups locals organitzats com el grup de teatre, la coral, etcètera, com a punt de partida per a dur a terme accions destinades a integrar a tota la població en el projecte i en la progressiva identificació del municipi amb el seu patrimoni cultural.

  Un dels punts tractats en les Jornades de Viver va ser la possible instal•lació d'un espai d'interpretació del vi annexe al cub municipal de la Rocha Palmera. Després de totes les consideracions i propostes alternatives plantejades, el grup ha decidit replantejar-se la seua ubicació i cercar espais alternatius.

  Juntament a l'avaluació i progressiu treball amb les idees que han sorgit en les Jornades de Viver, el grup de recuperació de la cultura del vi seguirà amb el seu projecte per a la localització i definició del patrimoni material i immaterial del vi.

 • Un proyecto con todos. Evaluación de #TCIViver.

  El pasado miércoles 19 de noviembre nos reunimos en Viver con el Grupo de recuperación de la cultura del vino para comenzar la evaluación de las Jornadas colaborativas #TCIViver.

  En primer lugar, se ha valorado de manera muy positiva la jornada y todas las ideas que se han generado hasta ahora. En este sentido, hemos acordado iniciar los trabajos necesarios para organizar todas las propuestas realizadas y estudiarlas para trabajar aquellas que mejor se ajusten al proyecto y sus objetivos.

  reunionviver 191114

  En la reunión de evaluación se destacó la importancia de implicar y sumar al proyecto a vecinos de los dos núcleos de la población (Viver y Eh Ragudo) y la importancia de establecer colaboraciones y proyectos comunes con el colegio, el instituto y la EPA, así como con grupos locales organizados como el grupo de teatro, la coral, etcétera, como punto de partida para llevar a cabo acciones destinadas a integrar a toda la población en el proyecto y en la progresiva identificación del municipio con su patrimonio cultural.

  Uno de los puntos tratados en las Jornadas de Viver fue la posible instalación de un espacio de interpretación del vino anexo al cubo municipal de la Rocha Palmera. Después de todas las consideraciones y propuestas alternativas planteadas, el grupo ha decidido replantearse su ubicación y buscar espacios alternativos.

  Junto a la evaluación y progresivo trabajo con las ideas que han surgido en las Jornadas de Viver, el grupo de recuperación de la cultura del vino seguirá con su proyecto para la localización y definición del patrimonio material e inmaterial del vino.